MAANDAG 27 AUGUSTUS – DIS VIR VRA

MAANDAG                 DIS VIR VRA

SKRIF: Johannes 1: 1 – 16

“.. aan almal wat Hom aangeneem…het Hy die reg ge­gee, om kinders van God genoem te word” (12)

Tydens die Spaans-Amerikaanse oorlog, het Cla­ra Barton Rooikruiswerk in Kuba ge­doen, ver­tel Onward die storie. Col. Theo­dore Roose­veldt, die latere president, wou by haar lekkernye vir sy ge­­wonde en siek manne koop. Sy het geweier. Roo­se­velt was on­ge­luk­kig oor haar houding. Hy was bereid om uit eie sak te betaal… “Hoe kan ek su­l­ke eetgoed in die hande kry?” vra hy. “Vra net daarvoor, Kolo­nel,” kry hy die antwoord. “O,” sê hy ver­ras, “maar dan vra ek dit vir my manne.” Alles wat hy wou hê is dadelik aan hom voorsien. On­ward sluit af met die opmerking: “You no­tice that he got them through grace, and not through purchase.”

Hiermee beklemtoon Onward die taal van Christus se evangelie. Wat ons nodig het vir ons geestelike lewe, gee God deur die Heilige Gees in ons. Jesus het aan die kruis ten vol­le betaal vir ons sielsbehoeftes en ons hoef nie nou te betaal of dit te probeer ver­dien nie. Uit die Ou Testament klink die bood­skap reeds: “Kom, almal wat dors is, (Jes.55:1) kom na die water toe, selfs ook dié wat nie geld het nie, kom, koop en eet; ja, kom, koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk.” In die Nuwe Tes­ta­ment klink Jesus se stem: “’As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink!. Strome lewende water sal uit sy bin­neste vloei.’ Hiermee het Hy na die Gees ver­wys…,wat die mense wat tot geloof in Hom kom sou ontvang (Joh.7:37,38).” Die wydheid van God se liefde en ryk­dom sluit ook ons daaglikse fisiese, fi­nansiële en ander behoeftes in. Jesus se belofte: “Wat julle die Vader ook al in my Naam sal bid, sal Hy julle gee….Bid, en julle sal ontvang…” (Joh.16:23).

 

“Here, vandag vra ek.”

Manie Aug 25th 2012 04:21 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.