WOENSDAG 22 AUGUSTUS – `N INGESTEMDE HART

 WOENSDAG            `N INGESTEMDE HART

LEES: Johannes 20: 11 – 18

“Jesus het vir haar gesê: ‘Maria!’ Sy draai na Hom toe en sê…. vir Hom: ‘Rabboeni!’ Dit beteken leermeester” (16).

 

’n Handelsreisiger, vertel Gos­pel He­rald, sê in ’n winkel, waar glasware verkoop word, vir die man agter die toonbank: “Ek wil graag al jou glase, wat op die A-toon in­ge­stem is, koop.” Die man glimlag: “Ek verkoop nie gla­se vol­gens hulle musiek­waar­de nie. Ek sal die A-toon gla­se nie vir jou kan uit­soek nie.” Die handels­reisiger haal uit sy tas  ’n stemvurk. Hy kap die stemvurk teen die toonbank en dadelik is daar by sommige gla­se op die rak, ’n weer­klank. Daardie glase was, vol­gens die glas­hardheid waar­mee hulle uit die fabriek gekom het, ingestem op die A-toon.

Dit is ook die geheim, van Maria se onmid­del­li­ke re­aksie op Jesus se stem. Haar hart was op sy stem ingestem. Christene word met wederge­boorte, deur die Heilige Gees, inge­stem op ’n Jesus­toon. Sy stem, sy boodskap, sy Naam, laat die hart vibreer. So ’n hart ant­woord Jesus se roepstem. Dan wil ons Hom dien en wil Hom ge­hoorsaam. As so ’n glas ’n krakie kry, al is die krakie hoe gering, sal die A-toon verlore gaan. Afvalligheid in die Chris­ten se hart, ’n be­­wus­te sonde waaraan vas­gehou word, ’n hard­nek­kige ongehoor­saam­eid, sal maak dat die weer­klank, op Jesus se roeping, verdof of ver­dwyn. “Oppas dan dat julle nie ook saamgesleep word deur die dwaling van…slegte mense en julle vastigheid verloor nie. Julle moet ons Here en Redder, Jesus Christus, al beter leer ken en sy genade nog meer ondervind” (2 Pet.3:17).

Die klank van Jesus Naam, is soet,

vir die gelowig’ hart;

Dit heel die wonde in ons gemoed,

verban ons vrees en smart.

“Here, vandag wil ek ingestem bly op u stem.”

Manie Aug 18th 2012 09:09 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.