DINSDAG 3 APRIL – DIE BEHOEFTE

DINSDAG              DIE BEHOEFTE

LEES: Lukas 18 : 35 – 43

“Here, dat ek kan sien (41).”

The Christian Herald vertel van `n verslonsde ou man, wat op `n dag met `n hewige verkoue by `n apteker se apteek, direk op die apteker afstap. “Asseblief, Meneer,” sê hy, “gee my iets vir my slegte griep.” Die apteker reageer dadelik: “Het jy `n voorskrif gebring.” Die man antwoord: “Nee, ek het nie `n voorskrif by my nie, maar ek het die verkoue by my om gesondgemaak te word.” The Christian Herald maak die opmerking: “How often sinners seeking a cure for sin try to bring their prescription to God.” Maar dit is nie waarvoor God vra nie. Hoe dikwels het Jesus nie vir `n behoeftige persoon gevra: Wat wil jy hê moet ek vir jou doen?” Al wat die Here van ons wil hoor, as ons sy redding en hulp soek, is dat ons ons behoefte stel. Die Herald stel dit mooi: Jesus asks for nothing, save that the sinner should say, ‘Just as I am, without one plea, but that thy  blood was shed for me.’”

 

“Here, vandag vra ek redding van my sonde.”

Manie Mar 31st 2012 04:07 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.