WOENSDAG 28 MAART – `N VRYSPRAAK

WOENSDAG             `N VRYSPRAAK

LEES: Romeine 3: 21 – 26

“Hom het God voorgestel in sy bloed…deurdat Hy die sondes ongestraf laat bly het (25).”

 

`n Jong soldaat is weens verraad aangekla en voor die hof gebring. Hy is skuldig bevind en sou, soos verwag, die doodstraf kry. Net voordat die krygs­raad die vonnis uitlees, kom die soldaat se ouer broer die hof binne en gaan staan voor in die hofsaal. In sy gevegte vir sy land het hierdie ouer broer albei sy arms verloor.  Hy het `n ernstig plei­dooi vir sy jong broer gelewer, om die doodstraf af te wend. Sy pleidooi was nie gegrond op enige iets wat die broer gedoen het wat dit kon verdien nie, maar hy het sy pleidooi gegrond op wat hyself vir sy land gedoen het. In Walter Knight se eie woorde volg die ouer broer se peidooi; “My brother is guilty and is worthy of death,” he said. The sight of the stumps of his arms spoke eloquently and convin­cingly of the sacrifice he had made for his country. For his sake the judges pardoned the guilty brother.

Walter Knight gebruik die voorval om ons eie posisie te probeer verduidelik. Ons is skuldig voor God: “Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. (23)Dit is óns, ons ménse. Ons verdien om te sterf vir ons sondes. “Want die loon van die sonde is die dood…(6:23).” Iemand anders ook, het vir die skuld van ons sonde betaal. “Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons oortredinge is Hy ver­brysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom (Jes.53:5).” God vergewe ons nie op­grond van iets wat ons gedoen het nie, maar ter wille van wat Jesus Christus vir óns gedoen het. Kan ons ooit sonder diep dankbarheid aan sy kruis dink?”

“Here, vandag dink ek aan u kruisdood en ek bring U my innige dankbaarheid.”

Manie Mar 25th 2012 03:24 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.