MAANDAG 30 JANUARIE – `N LAMP WAARSKU

MAANDAG       `N LAMP WAARSKU

LEES : Matthéüs 5: 13 – 16

“Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle ….. Vader wat in die hemele is, verheerlik”

 

Een donker nag, sien die wag by `n spoor­oor­gang, `n motor teen hoë spoed die trein­oorgang nader. `n Trein is ook vinnig aan die kom. Hy gryp sy lamp en hardloop na die oorgang toe. Heel tyd skreeu hy en swaai sy lamp. Die motoris vermin­der nie spoed nie. Die trein jaag oor die motor en die motoris word gedood. Die hekwag word voor die hof gedaag. Die eerste direkte vraag is: “Het jy, of het jy nie, die lamp geswaai vir die motoris nie?” Met bewende lippe antwoord die hekwag: “Meneer, voor God, sweer ek en ver­klaar, ek het die hele tyd aanmekaar die lamp geswaai.” Hy is ontslaan. Na die saak verby is, vra een van sy beste vriende hom: “George, hoekom het jy so hewig gebewe toe jy jou getuienis gegee het?” George ant­woord: “Ek hét die lamp geswaai soos ek getuig het, maar mag God my vergewe, daar was nie lig in die lamp nie.” Dalk was die lampolie ge­daan, dalk het die pit te kort geword. Maar die feit bly staan, die swaaiende lamp in sy hande kon nie waarsku nie. Die lig was dood.

A. Naismith waarsku: “…in many places of worsh­ip, where the glad tidings and warning notes of the gospel should be sounded out, there is no light in the lamp.” Die aktiwiteite gaan voluit aan, maar die lig wat moet waarsku brand nie. “…and multitudes dash on to eternity and destruction…”

“Here, hou deur u Gees ons lamp brandend.”

Manie Jan 29th 2012 06:02 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.