VRYDAG 27 JANUARIE – NIKS HELP NIE

 VRYDAG                      NIKS HELP NIE

LEES: Kolossense 1: 9 – 17

“Hy wat ons velos het uit die mag van die duisternis, en oor­gebring het in die koninkryk van die Seun van sy lief­de, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes” (14 , 15))

 

Die gewilde prokureur, George Goodman, kry op `n dag besoek van `n jongman. Hy het ruimte vir die af­spraak gehad, en ontvang die jongman. Hy verwag dit is `n sakenavraag. Die ware rede vir sy besoek word gou vir Goodman duidelik. Die rede vir die jongman se besoek, was `n diep besogdheid oor sy sieleheil. “Wat moet ek doen?” vra die jongman. Hy wil hemel toe gaan, hy wil kind van die Here wees, hy wil `n christen wees, en hy kry dit nie reg nie.  “Wat moet ek doen?” vra hy ernstig. “Wat het jy al gedoen,” vra Goodman. The young man detailed a list of deeds he could reckon to his credit: he had prayed, read the Bibel, paid his way, lived hones­tly with the neighbours and so on. “What more can I do?” he exclaimed. “I don’t think you can do any more. You seem to have done more that I have,” replied mr. Good­man, who asked him to repeat all he had done. As hy finished, Mr. Goodman said in a tone of sadness, “No, I can’t sugest any more you can do.” “Then there is no hope!” said the young man in despair; and so saying he rose to go.”

Mnr. Goodman keer hom. “Stop! Dit is nie wat ek gesê het nie. Daar is niks wat jy kan doen nie, maar as ek jou nou vertel van `n werk wat vír jou gedóén is, en wat vir jou die redding sal bring wat jy soek, wat sal daarvan sê? Dit sal sake vir jou verander, dink jy nie so nie?” George Goodman was `n knap en gewilde prokureur, maar hy was ook `n bekeerde man, `n uitgesproke christen. Hy vertel vir die jongman die bekende verloop van Jesus se koms aarde toe. Sy sterwe aan die kruis, om vir ons sondes vergifnis by God te wen. Met ons rekening by God betaal, en sy krag deur die Heilige Gees om die ware Christenskap in die hart tot uiting te bring, hoef ons net te vra en te neem wat Hy reeds gegee het. George Goodman sê vir hom: “Kniel nou by jou stoel. Ek kniel saam met jou. Vra Jesus om jou te red en sê in geloof vir Hom ‘dankie’”. Die jongman het `n vreugdevolle, geredde man huis toe gegaan.

Wat ons nodig het vir ons saligheid het Jesus vir ons aan die kruis volbring. Sy opstanding uit die dood, het die nuwe lewe gebring wat ons nodig het om vir God te lewe. Hierdie reddingskrag word nie met inspanning verkry nie, maar soos `n geskenk ge­neem. In Handelinge 16 is die verhaal van Pau­lus en Silas se tronkervaring. Die sipier het vir hulle ge­vra: “Menere, wat moet ek doen om gered te word?” Paulus se antwoord was: “Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou gesin.” Dan lees ons in vers 34: “Hy het hom verheug met sy hele huisgesin dat hy tot geloof in God gekom het.”

“Here, ek neem en dank U vir u redding.”

Manie Jan 22nd 2012 03:13 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.