DONDERDAG 22 DESEMBER – GELOOF IN AKSIE

DONDERDAG           GELOOF IN AKSIE

Lees Lukas 5:18-26

“Toe … laat (hulle) hom met die draagbaar en al … tussen die dakteëls afsak … vlak voor Jesus.Toe Hy hulle geloof sien, sê Hy: ‘Mens jou sondes is jou vergewe” (19,20).

 

Die outydse seilskip waarmee die sendeling, Hud­son Taylor, na Sjina gereis het, het in ’n windstilte be­land. Die seestroom het die skip onverbiddelik na die rotsagtige strand meegevoer. Die gevaar was nie net die rotse nie, maar die inboorlinge was kan­nibale. Die passasiers kon die barbare op die strand om hul vure sien dans. Die kaptein het be­noud vir Taylor gevra om te bid dat die Here wind stuur. “Ek sal bid,” het Taylor geantwoord, “maar dan moet die seile eers gehys word.” Hiervoor het die kaptein nie kans gesien nie. “Dan bid ek nie,” het Taylor beslis gesê. Die seile is gehys en Taylor het in sy kajuit tot God geroep om hulle te help. Skaars het hy begin bid, of die kaptein klop aan die deur. “Hou op bid, mnr. Taylor, “ skreeu hy opge­won­de. “Ons het al meer wind as wat ons kan hanteer!”

Die jongman se vriende se geloof het Jesus groot vreugde verskaf en hulle geloof is beloon. Die dis­sipels se paniek tydens die storm op see weer (Luk.8:22-25), was vir Jesus ’n teleurstelling, tog het Hy die storm stilgemaak. Geloof wat so be­wus kan word van God se almag, dat dit in ons verwagtende gedrag gesien kan word, is geloof wat God behaag, vir onsself ’n groot seën is en ’n goeie getuienis na an­der toe uitdra. Waag om die Almagtige en Ge­troue God se beloftes te glo!

 

“Here, vandag kom ek om van U te vra wat ek nodig het.”

Manie Dec 18th 2011 02:26 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.