WOENSDAG 21 DESEMBER – DIE PêREL VERLOOR

WOENSDAG            DIE PÊREL VERLOOR

Lees 2 Timoteus 3:1-9

“…mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het” (5).

 

’n Jong predikant het een oggend ’n een­vou­dige, maar treffende en verstaanbare boodskap ge­bring. Sy teks was Jesus se woorde aan die gemeente Efese in Openbaring 2: 4: “Maar Ek het dit teen julle: julle het My nie meer so lief soos in die begin nie.” Die predikant hou ’n skulp op. “Pê­rels word in skulpe gevind,” sê hy ernstig. “Hierdie is ’n egte skulp.” Hy klop teen die skulp. “Hoor, hy klink soos ‘n skulp. Kyk, hy lyk soos ‘n skulp. Want hy is ‘n skulp.” Hy skud die skulp. Hy draai hom om en krap met sy vinger in die skulp. “Maar hierdie skulp het sy pêrel verloor. Nou is dit net ‘n dop.” Toe gaan hy aan om die toepassing te verduidelik. So was die gemeente van Efese. Hulle het ‘n won­der­like struktuur gehad. Hulle was ywerig. Hulle leer was suiwer. Maar hulle het die Here Jesus verloor. Hulle het Hom nie meer liefgehad nie.

In ons geestelike lewe kan ons die pêrel verloor. Ons doen nog alles wat van ‘n Christen verwag word  -  lees By­bel, bid, gaan kerk toe, gee bydraes  -  maar die om­gang en gemeenskap met Jesus het ver­lore geraak. Die Heilige Gees verheerlik die Here Jesus in die hart. In ‘n hart vervul met die Heilige Gees is daar ‘n sterk liefde vir Je­sus. “God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het” (Rom.5:4).  Hy is die pêrel van die geestelik lewe, want die Heilige Gees maak Jesus ‘n werklikheid in die hart. “Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy…My verheerlik, want wat Hy van My ontvang, sal Hy aan julle verkondig”

Die Christen se stiltetyd, of binnekamer, is baie belangrik. Wanneer ons so by onsself in ons binne­kamer, afgesluit van ander dinge wat ons aandag vra, die Here se Woord lees en oordink, sy aan­ge­sig in gebed soek, dalk ‘n geestelike boek lees, maak die Heilige Gees Hom vir ons ‘n werklikheid en leef die Persoon van die Here Jesus in harte. Iemand het gesê vir al ons daag­likse belange het ons tyd: tyd om te eet, tyd om te werk, winkel toe te gaan, iemand te bel, TV te kyk, maar vir Bybel­lees en bid moet ‘n mens tyd maak. “…maar dié wat op die Here wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie” (Jes.40: 31)

 

“Here, vandag soek ek u aangesig.”

Manie Dec 18th 2011 02:23 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.