WOENSDAG 30 NOVEMBER – VERANDER STEEDS

WOENSDAG          VERANDER STEEDS

Lees 2 Korintiërs 3: 12 – 18 – Ou Vertaling

“En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ’n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is” (18).

 

In ’n Italiaanse stad is ‘n standbeeld van ’n Griek­­se meisie, met pragtige gesig, bekoorlike fi­guur en eervolle gesigsuitdrukking, vertel George Sweeting. Eendag kom ’n arm boermeisie voor die beeld tot stilstand. Sy staar na die meisie wat deur die beeld getoon word. Sy gaan huis toe, was haar gesig en kam haar hare. Die volgende dag kom sy weer voor die beeld staan, staar lank daarna en gaan weer huis toe. Hierdie keer maak sy haar slordige klere heel en netjies. Elke dag kom staan sy voor die beeldmeisie, gaan dan te­rug en verbeter nog iets aan haarself. George Sweeting skryf: “Day by day she changed, her form grew more graceful and her face more re­fined, until she greatly reflected the famous sta­tue. She was transformed in appearance. Just so, the spiritual man must each day seek to conform to the per­fect image of our Lord and Saviour Jesus Christ.”

Waar kan ons die Here Jesus te siene kry om Hom te aanskou en te bewonder en deur die Heilige Gees na sy beeld ver­­an­der te word? Ons het nie die voorreg om direk na Hom te kyk, soos die dissipels dit gehad het nie. Ons sien Hom soos in ’n spieël. Die enigste spieël wat ons van die Here Jesus het, is die Bybel. In die vier evangelies kan ons Hom tree vir tree en woord vir woord volg en Hom aanskou en bewonder. Die Heilige Gees werk in ons hart die invloed van die beeld van die Persoon wat ons aanskou en ons word verander. Elke dag meer. Ons dink wat sou Jesus in hierdie situasie gedoen het? Wat sou Hy gesê het? Wat sou sy ge­sind­heid gewees het? En die Heilige Gees doen die vernuwings- en groeiwerk in ons harte.

“Here, vandag aanskou ek U in u Woord.”

Manie Nov 28th 2011 03:49 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.