24 NOVEMBER – DIE VADER SE GESIG

DONDERDAG     DIE VADER SE GESIG

Lees Psalm 123 OU VERTALING

“Ek slaan my oë op tot U wat in die hemel troon” (1).

 

Tydens ’n repetisie vir ’n konsert van die kin­ers van ’n gemeente, het ’n dogtertjie van vyf jaar oud op die verhoog gestaan om haar gediggie voor te dra. Sy het dapper begin, maar terwyl haar ogies die saal deursoek, al onrustiger ge­raak, begin stotter en toe in trane uitgebars. Die pa kom van agter ’n pilaar, van waar hy haar dop­ge­hou het, uit en neem haar in sy arms. “Wat ma­keer, my kindjie, pappa dog sy dogtertjie ken haar gediggie so goed uit haar kop.” “Ek ken dit uit my kop,” snik sy. “Laat ek staan waar ek Pappa kan sien, dan is ek nie bang  nie.”

Ons skep moed as ons God se aangesig sien. As pilare van sonde of ongehoorsaamheid of wê­reldsin God vir ons bedek, gee ons moed in en ons word bang. Jesus het vir ons ’n vrymoedige ge­bedstoenadering tot God gegee:“Ons Vader wat in die hemel is…” (Mat.6:9). Selfs Jesus het in oomblikke van groot eise op Hom, opgekyk na sy Vader toe. Met die opwekking van Lasarus uit die dood: “Jesus het opgekyk boontoe en gesê: ‘Vader, Ek dank U dat U my verhoor het…’” (Joh.11:41). Net voor Jesus se kruisiging: “…het Hy na die hemel toe opgekyk en gesê: ‘Vader, die tyd het gekom…”(Joh.17:1). En dít was juis sy droefheid aan die kruis dat Hy moes uitroep: My God, my God, waarom het U my verlaat…” (Mat.27:46). ’n Duidelike uitkyk op die hemel, en ‘n sien van ons Here in geloof, gee ons onder alle omstandighede moed. So het Stefanus dit on­der­vind: ”Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan …terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy geroep: ‘Here Jesus, ontvang my gees!” (Hand.7:56,59).

 

“Here, vandag kyk ek gelowig op om u aangesig te sien.”

Manie Nov 20th 2011 07:37 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.