WOENSDAG 23 NOVEMBER – SIMPATIEKE TERREIN

WOENSDAG        SIMPATIEKE TERREIN

Lees Johannes 16: – 33

“Van daardie dag af sal julle in my Naam bid en hoef Ek nie julle voorspraak by die Vader te wees nie, want die Vader self het julle lief, omdat julle My liefhet… (26,27).

 

In Charles R. Swindoll se boek, Strengthening Your Grip, sê hy vir ons hoe die 17de eeuse Rooms­­katolieke Fransman, Francois Fénelon, sê ons moet bid. Jesus het sy dissipels dikwels aan­ge­moedig om te bid. Hy het sy dissipels geleer om te begin: “Ons Vader”. Omdat God, ons Vader in Christus Jesus, Self ons liefhet, is gebed ‘n simpatieke, vry­moedige terrein. Verder help die Heilige Gees ons ook nog om te bid: “Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie…” (Rom.8:26).

Ek haal Francois Fénelon se woorde letterlik aan soos dit in Swindoll se  boek vertaal is:

Tell God all that is in your heart, as one unloads one’s heart, its pleasures and its pains, to a dear friend. Tell Him your troubles, that He may comfort you; tell Him your joys, that He may so­ber them; tell Him your longings, that He may purify them; tell Him your dislikes, that He may help you to conquer them; talk to Him of your temp­­tations that He may shield you from them; show Him the wounds of your heart, that He may heal them; lay bare your indifference to good, your depraved tastes for evil, your in­sta­­bility. Tell Him how self-love makes you un­just to others, how vanity tempts you to be in­sin­cere, how pride disguises you to yourself and others. If you thus pour out all your weaknesses, needs, troubels, there will be no lack of what to say.

God se woord moedig ons gedurig aan om so vrymoedig en openlik oor onsself na die Here toe te kom. “Die Hoëpriester wat ons het, is nie Een wat geen medelye met ons swakhede kan hê nie; Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en gena­de ontvang en so op die regte tyd gered kan word” (Heb.4:15,16)). En dan nooi Jesus ons Per­soon­lik na Hom toe: “Kom na My toe, almal wat uit­ge­­put en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sag­moedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig” (Mat.11:28-30).

 

“Here, vandag vertel ek U alles oor my lewe.”

Manie Nov 20th 2011 07:34 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.