DINSDAG 1 November – Die Smeerberig

  DINSDAG                   DIE SMEERBERIG

Lees Psalm 35:19-28

“Hulle rek hulle monde teen my oop…maar U het gesien dit is nie so nie…Tree tog vir my in my God” (21,22,23).

 

’n Koerant het misleidende en lasterlike berigte oor ’n man geplaas. Hy het by die regsgeleerde, dr. Edward Everette, regs-advies ingewin. Dr. Everette het geduldig na die man se klagtes geluister en hom die volgende raad gegee. “Moet niks doen nie. Die helfte van die mense wat die koerant koop, het die berig nie gesien nie. Die helfte van die mense wat die berig gesien het, het dit nie gelees nie. Die helfte van die mense wat dit gelees het, het dit nie verstaan nie.Die helfte van die mense wat die be-rig verstaan het, ken jou en glo dit nie. Die helfte van die mense wat die berig glo se opinie is nie vir jou belangrik nie.”

Wat belangriker is as ander mense se opinie van ’n mens, is wat ’n mens van jouself weet. Nog belangriker as ons eie opinie oor onsself, is wat God van ons weet. “Die hart is bedriegliker as enigiets anders… wie kan hom verstaan? Ek, die Here deur-grond en toets hart en verstand” (Jer.17:9,10). Belangrikste is of ons omgee wat God van ons weet. Dit was Dawid se pleitgebed tot God, dat Hy aan hom (Dawid) sal bekendmaak wat Hy van sy dienskneg weet en wat die Here van hom dink: “Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my…kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie…”(Ps.139:23). Besorgdheid oor God se beoordeling van ons lewe, hou ons geestelike lewe gesond.

 

“Here, vandag wil ek in u lig staan sodat U my kan beoordeel.”

Manie Oct 30th 2011 06:33 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.