VRYDAG 30 SEPTEMBER – DIE DEURGEKAPTE BYBEL

VRYDAG             DIE DEURGEKAPTE BYBEL

Lees Hebreërs 5: 12 – 13

“Die woord van God is lewend en kragtig. Dit…dring deur selfs tot…siel en gees. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart” (12).

 

Een van die kragtige evangeliste van die 19de eeu was ’n man, “Uncle” John Vassar. Hy het opgegroei in ’n familiesaak van bierbrouery in Poughkeepsie, New York. Na sy bekering het hy sy bierbroubelange prysge­gee en ’n prediker en sielewenner vir Christus ge­word. Op 15 Mei 1850 is hy aangestel as die verteen­woor­di­ger van die American Tract Society of New York. Hy het onvermoeid geestelike leesstof verkoop en versprei en met mense oor hulle verhouding met Christus gepraat. In sy boek The Fight for Faith, vertel hy van ‘n ondervin­ding wat hy gehad het.

Hy kom eendag by die huis van ’n vrou wat die Here ken en vir haar man se bekering bid. Haar Bybel was al oud en gehawend en Vassar gee vir haar ’n pragtige, nu­we Bybel. Nie lank na hy vertrek het nie, kom die man tuis en sien die nuwe Bybel. Woedend gryp hy die Bybel, storm uit na die plek waar hy die hout kap, gryp ’n byl en kap die Bybel in die dwarste middeldeur. Hy stap huis toe, gooi die een helfte van die Bybel vir sy vrou en skreeu: “Jy sê die helfte van alles hier behoort aan jou, goed, daar is jou helfte van die Bybel.” Die ander helfte gaan gooi hy in sy werkskamer neer.

’n Paar maande later is dit reënerig en hy kan nie bui­te werk nie, maar hy wil ook nie in die huis by sy godsdienste vrou sit nie. Hy gaan sit in sy werkskamer. Die tyd begin hom verveel. Hy sien die halwe Bybel op die vloer in die stof lê. Hy neem dit en blaai die halwe stuk deur. By Lukas 15 kom hy af op die verhaal van die Verlore Seun. Hy begin dit lees en dit boei hom. Maar halfpad is dit afgekap en die einde van die verhaal is in sy vrou se halwe Bybel. Hy sluip saggies die huis binne en soek na sy vrou se halwe Bybel. Hy kan dit nie kry nie, maar daar was nou so ’n angstigheid in sy hart om te weet hoe die pa die seun terug ont­vang het, dat hy nederig vir sy vrou haar Bybel gaan vra. Hy het met die Bybel gaan sit en die verhaal ’n paar keer deurgelees en net daar, met sy vrou se hulp, sy hart vir Here gegee.

Ons sien die drie faktore wat saamgewerk het tot hierdie man se redding: Die ywerige Bybelverkoper, die biddende vrou, God se or­dening van omstandighede en die krag van sy Woord deur die werking van die Heilige Gees. Laat ons ywerig die evangelie versprei. God gee die ontkieming en wasdom. “Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is ‘n krag van God tot redding aan elkeen wat glo…In die evangelie kom juis tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek enkel en alleen omdat hulle glo” (Rom.1:16,17).

 

 “Here, vandag wil ek die evangelie na iémand toe deurgee. Help U my asseblief.”

Manie Sep 25th 2011 04:22 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.