DINSDAG 26 JULIE – DIE ONGEWONE VUURTORING

DINSDAG       DIE ONGEWONE VUURTORING

Skrifdeel: Johannes 4: 1 – 26

As jy geweet het…sou jy Hom gevra het, en Hy sou vir jou lewende water gegee het” (10).

Vuurtorings word gewoonlik op gevaarlike plek­ke en  by onverwagte rotsformasies in die see gekry. Die eintlike booskap van `n vuurtoring is: “Bly hier weg!”  Iemand skryf egter in “Good News”: ”I know of a lighthouse that says just the opposite, for it says, ‘come’. This lighthouse is in the middle of the Arizona Desert. There is no water to be had for over thirty miles in every direction, but just where that lighthouse stands there is a well.” Daardie toring, bedags en die lig, snags sê: “Hier is water.” Dit is `n beeld van die Here Jesus. In ons wêreld, met sy dors en behoefte, staan Jesus en sê: “As iemand dors is, laat hom na My toe kom en drink.”

Dit is die tipiese verhaal wat in Johannes 4 af­speel, toe die Samaritaanse vrou uit gewoonte die dag by haar bekende put gaan water skep het. By die put vind sy Jesus, wat vir haar sê: “As jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat nou met jou praat, sou jy Hom gevra het en Hy sou vir jou lewende water ge­gee het.” Sy hoor hoe goed Jesus haar ken. Dit is `n aanmoedigende wete: ‘Jesus ken my lewe’: “Jy het reeds vyf mans gehad en die een wat jy nou het is nie jou man nie.” Sy hoor wat Hy vir haar wil doen: “Elkeen…wie drink van die water wat Ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie..en Ek sal hom die ewige lewe gee.”  En sy ervaar hoe Jesus Homself aan haar bekend maak: “Dit is Ek, Ek wat met jou praat.” Sy het nuwe lewe en redding gevind.

Op `n dag, in ons gewone lewensloop, vind ons die uitnodigende vuurtoring; die Heilige Gees bring die bekende evangelieboodskap na ons hart toe. Ons begryp: “Ek het sondeskuld. Ek is nie seker van die ewige lewe nie. Ek het vrymoedigheid om Jesus daarvoor te vra en Hom te vertrou.” Neem dan die stap en sê vir Hom: “Red my, Here Jesus.” “Wie bely dat Jesus die Seun van God is – God bly in hom en hy in God.

“Here, vandag neem ek U aan.”

Manie Jul 25th 2011 03:26 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.