Donderdag 3 Maart – Dit is wel

DONDERDAG DIT IS WEL

Lees Job 1:20-22

“Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die Naam van die Here.” (21)

Horatio Spafford, ’n regsgeleerde in Chicago, het in 1871 al sy besittings in die groot brand in die stad verloor. Twee jaar later wou hy Europa toe verhuis. Sy vrou en twee kinders het op 5 Novem­ber 1873 aanboord van die Villa de Havre vooruit gegaan. Ses dae later het die skip in volle vaart met ’n seilskip gebots en gesink. Onmiddelik na die botsing het mev. Spafford haar arms om haar kinders gesit en God gebid om hulle te red of om hulle gewillig te maak om te sterwe as dit nodig was. Binne ’n kwartier het die boot gesink. Hulle is in die water geslinger en van mekaar geskei. Sy is bewusteloos uit die water gehaal deur ’n matroos in ‘n reddingsboot, maar die kinders het altwee omgekom. Tien dae later het mev. Spafford in Cardiff, Wallis, geland en aan haar man gekabel: “Alleen gered.”

Toe prokureur Spafford die aaklige tyding ontvang, het hy uitgeroep: “Dit is wel! Laat die Here se wil geskied.” Hy het hom afgesonder en ’n lied geskryf, wat soos ’n druppel goud is, wat uit die smeltoond kom. Vir meer as honderd jaar al gee dit troos en krag aan baie:

As vrede my pad deur die wêreld verlig.

As smarte my dreig te verniel.

Dan antwoord ek vry, watter lot my ook tref :

Dit is wel, dit is wel met my siel.

Hoe fel die besoeking, hoe Satan ook trag

Om my te vertrap met sy hiel,

Steeds gryp ek weer moed, want my Heiland is daar,

en Hy stort nuwe krag in my siel.

“Here, vandag vra ek krag om U te eer in my beproewing.”

Manie Mar 2nd 2011 06:50 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.