Dinsdag 11 Januarie – `n Krokodil in die Straat

DINSDAG – ‘N KROKODIL IN DIE STRAAT

Lees Psalm 121

Die Here sal jou bewaar vir elke onheil; jou siel sal hy bewaar” (7).

‘n Inwoner van die stad Mizuho, Japan, bel die po­­lisie en vertel op­ge­wonde van ‘n krokodil wat straataf loop, berig die Yomiuri-nuus. Baie vinnig ar­­ri­veer ‘n polisiemotor op die to­neel. ‘n Kro­ko­dil loop werklik met sy eienaardige lyfswaai be­wegings in die straat af. Die krokodil maak hom blitsig uit die voete. Hy storm ‘n rysland langs die straat bin­ne. Dit neem die polisie darem net 10 minute om die on­ge­dierte in die hande te kry. Die polisie stel vas, die vyf kilo­gram, een meter lange krokodil, is ‘n troe­tel­dier, wat vroeër die dag van sy eie­naar ontsnap het en pad gevat het.

Hieroor maak Neil Verwey, sendeling in Ja­pan, wat vir ons die storie gestuur het, die op­merk­ing: “Soos ons deur die strate van die lewe wandel, weet ons nooit watter verrassings daar op ons mag wag nie. Ons moet elke dag, die dag saam met God in­gaan. ‘Beroem jou nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat die dag sal bring nie’” (Spreuke 27:1).

Dit is ‘n vertroostende verwagting dat die al­mag­tige God, aan wie ons deur die Here Jesus Christus behoort, ons voetstap vir voetstap be­skerm: “Hy kan jou voet nie laat wankel nie; jou Bewaarder kan nie sluimer nie…die Here is jou Be­­waarder, die Here is jou skaduwee aan jou regterhand” (Ps.121:3,5). Soms word ons geloof op die proef gestel. Dit is tot God se eer as ons bly vertrou, al lyk dit of sake nie wil regkom nie. Daniël is gedreig, lees ons in Daniël 6, en is werklik in die leeukuil gegooi, maar hy getuig na sy redding: “My God het sy engel gestuur en die bek van die leeus toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie… (Dan.6:23). Deur ons te beproef, maak Hy ons ge­loof sterker en beter.

“Here, vandag stel ek my vertroue in U.”

Manie Jan 10th 2011 06:36 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.