Vrydag 31 Desember – Uit Die Dood Na Die Lewe

VRYDAG – UIT DIE DOOD NA DIE LEWE

Lees Johannes 5: 24 29

“Daar kom ’n tyd, en dit is nou, wan­neer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en dié wat…gehoor gee, sal lewe.” (25).

P. W. Philpott skryf in The Way Out, hy loop een vroeë Januarie-aand, as jongman, op ’n straathoek, by ’n groep mense verby­, wat ’n opelugdiens hou. ’n Vrou sing met ’n mooi, helder stem ’n lied. Hy gaan staan om te luister. Vir hom is alles nuut, want gees­telike liedere, kerk of Sondag­skool was ver buite sy belang­stellings­veld. Die vrou sing:

When I survey the wondrous Cross

On which the Prince of Glory died

My richest gain I count but loss

And pour contempt on all my pride.

Na elke vers sing sy ’n refrein:

O Calvary! Dark Calvary!

Speak to some heart from Calvary.

Terwyl sy so sing, haar gesig opgehef na die he­mel, maak die Heilige Gees in hierdie luisterende, man, die kruis van Golgota ’n werklikheid: dit daag in sy hart, Jesus Chris­­tus het in sy plek aan die kruis gesterf. Hy het nie daar ’n raadgewer gehad om vir hom te sê wat besig was om met hom te gebeur nie. Hy skryf: “Later, when I began to read my Bible and found those terms of ‘saved’ and ‘born again’, I felt: ‘Why, they express my experience. I was surely ‘born again’ as I stood before the Cross of Christ. As one of the old hymn writers has expressed it:

My conscience felt and owned its guilt,

And plunged me in despair;

I saw my sins His blood had spilt, And helped to nail Him there.’”

By die huis gekom daardie aand, vertel hy, doen hy iets wat hy nog nooit voorheen ge­doen het nie. Voor hy in die bed klim, kniel hy en hy bid. En tot sy groter verbasing en blydskap, spreek hy God aan as: “…my dear heavenly Father” en voeg by: “For 58 years now, I have been thus addres­sing Him. He has been more than a Father to me.”

Die volgende dag het hy verder hulp gekry. ’n Man wat as ‘n Christen bekend was, het met hom ’n gesprek aangeknoop. Hy lees vir hom stadig Jo­han­nes 5 vers 24: “Dit ver­se­ker Ek julle: Wie luis­ter na wat Ek sê, en in Hom glo wat My ge­stuur het, het die ewige lewe. Hy word nie ver­oor­deel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan.” Die man vra hom om dit self te lees. Hy kan die beteke­nis nie mooi snap nie. Die man vra hom om dit weer te lees en toe vra hy vir hom: “Weet jy wie dit sê?” Maar hy weet nie. ”Dit is Jesus self wat hierdie won­derlike woorde vir jou sê.” Die man laat hom die vers weer lees en vra: “Wat sê Hy hét jy nou?” Hier is Philpott se eie woorde: ”’Why, He says I have everlasting life.’ Then the man asked, ’Now, what do you say you have?’ And in 58 years I have never doubted that glorious fact: I have eternal life!”

“Here, vandag glo ek dat ek deur U die ewige lewe het.”

Manie Dec 30th 2010 03:10 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.