Donderdag 30 Desember – Net Soos Ek Is

DONDERDAG – NET SOOS EK IS

Lees Johannes 6 : 30 – 40

Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na My toe kom; en Ek sal hom wat na My toe kom, nooit verwerp nie” (37).

Die be­roem­­de Swit­serse evangelis, dr. Caesar M­ilan, het bietjie meer as hon­derd jaar gelede, Londen besoek, vertel Kingdom Evangel. Hy woon ’n onthaal by waar ’n besonder talentevolle jong vrou pragtig op die kla­vier speel. Na haar treffende klavierspel, spreek Dr. Milan, saam met baie ander gaste, sy hartlik waar­dering uit en voeg by: “God het aan jou ’n buiten­ge­wone gawe gegee. Wy dit aan Hom toe.” Sy het geen sin aan godsdiens ge­­had nie en hy kon sien sy ver­staan nie wat hy vir haar probeer sê nie. Toe sê hy reguit vir haar: “Onthou, as jy nie jou hart vir die Here gee nie, is jy ’n ongeredde son­daar.” Net toe loop ’n verflenterde be­delaar by die deur verby. Hy wys na die bedelaar en sê: “Dan is jy net so ver­lore soos daardie arme mens.” Sy vererg haar bloedig vir hom en draai kwaad van hom af weg. Sy kon die onthaal nie ver­der geniet nie. Vroegaand gaan sy huis toe.

Sy wou gaan slaap, maar die slaap was weg. Net die gods­man se ernstige woorde bly in haar gedagte terug­kom. Tweeuur die oggend staan sy op, kniel by haar bed en gee haar hart aan die Here oor.

Charlotte Elliot het geweet, Jesus Christus het in haar lewe inge­kom en vrede het haar wese vervul. Sy staan op en skryf die lied wat ons nou nog sing:

Net soos ek is, geen hulp naby; alleen u bloed gestort vir my;

Getrek tot u deurboorde sy – o Lam van God, ek kom!

Net soos ek is, ek wag nie meer; ek kom, hoe vuil bevlek, o Heer,

En werp my aan u voete neer – o Lam van God, ek kom!

Charlotte Eliot het in haar leeftyd 120 liedere ge­skryf. Hierdie lied is in baie tale vertaal. Een vertaler het geskryf: “Hierdie lied het ’n wonderlike geskie­de­nis gehad. Dit is waarlik soos ’n blaar van die boom van die lewe.”

“Here, vandag kom ek net soos ek is na U toe.”

Manie Dec 29th 2010 06:11 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.