Dinsdag 30 November – Die Veilige Plek

DINSDAG – DIE VEILIGE PLEK

Lees Psalm 34: 1 – 11

“Die Engel van die Here slaan sy laer op rondom dié wat die Here dien, en red hulle. Kom ondervind en sien dat die Here goed is! Dit gaan goed met die mens wat by Hom skuil” (8,9).

Ernest Gordon vertel in The Sunday School Times, hoe William Hacquist en die werkers van die Evange­lical Al­liance Mis­sion, gedurende die Boxerop­stand in Sjina, van die moorda­dige Sjinese­ opstandeling ont­snap het. Ses dae lank het hulle voor die bendes uitge­vlug, maar toe bereik hulle ’n punt, waar hulle moes kies, of hulle sal voortgaan om oor land, tussen die ber­ge deur, te vlug en of hulle met bote met die rivier sal afvaar. Weens die droogte was die Hanrivier droog. Die vlug oor land het die aangewese roete ge­blyk te wees, want hulle draers en wagte, wat hulle moes beskerm, het geweier om anders, as oor land, tussen die berge deur, te vlug. Hulle het besluit om bid­uur te hou en tyd te neem, om te weet, wat God se leiding is. Tydens die biduur, het daar in William Hacquist en die ander wer­kers se harte, ’n bewussyn ont­­waak om rivierlangs te vlug. Maar die rivier was droog! Hulle het egter in die ge­loof twee platboomskuite bekom. Hulle het kos ge­koop en dit saam met hul baga­sie in die bote geplaas. William Hacquist skryf: The place where we stayed was surrounded by high hills. As we prayed and waited, in about midafternoon, heavy dark clouds came over the hilltops, and from them came pouring down, the hea­viest rain I have ever seen. It really looked like a cloudburst. In a very short time the river bed was filled with water, so we could release the boats and nicely float down the rivier. Later moes hulle verneem, ’n paar honderd “Boxerbandits”, het hulle in ’n bergpas, ’n entjie ver­der die berge in, inge­wag om hulle dood te maak. Hieroor sê William Hacquist: “God sent us the safe way”.

Ons omgewing: strate en wonings, sakepersele, plase, paaie, het deesdae onveilige plekke vir ons, en almal wat vir ons kosbaar is, geword. Die belofte en versekering in Psalm 91:1-5 (Ou Vertaling) het vir ons kosbare en gerusstellende woorde geword: “Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skadu­wee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê: ‘My toevlug en my bergvesting, my God op Wie ek vertrou’….Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie…”. Dit is nie ’n beveiliging wat maar sommer net vir almal is nie. Dit is ’n geloofs­posisie wat ons moet inneem en deur gehoorsame lewe aan die Here moet handhaaf. Die belofte is: Hy wat sit…en vir die Here sê: My Toevlug en My Bergvesting en My God op Wie ek vertrou. So ’n geloofshouding en gemoedsvertroue kom, wanneer ons God se woord lees en ter harte neem, en die Heilige Gees dan die Woord gebruik, om in ons harte geloof te laat ontwaak. Ons weet die Here Jesus Chris­tus gee ons die vrymoedigheid, om God se beskerming en hulp te vra.

“Here, vandag neem ek my plek in in U as my Skuilplek.”

Manie Nov 29th 2010 04:23 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.