Donderdag 25 November – Kom Net So

DONDERDAG KOM NET SO

Lees Jesaja 57: 14 – 21 – Ou Vertaling

“Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes (15).

Die bekende prediker, C. H. Spurgeon, vertel die storie van die groot en geliefde vors, wat by se­­ke­­re geleenthede, die bedelaars en armes van die stad in sy paleis onthaal het. Rondom hom by die feestafel het sy howelinge gesit, geklee in fyn, spier­­wit hofklere. Aan dieselfde tafel het die bede­laars ge­sit, geklee in verflenterde, vuil klere. Dit was altyd ’n feestelike geleentheid en almal was bly, want hulle was lief vir hulle goeie koning. Hy het geen onderskeid gemaak tussen die ryk howe­linge en die verarmde bedelaars nie.

Eendag op pad na so ’n maaltyd toe, kom een van die koning se howe­linge ’n ongeluk oor en smeer sy wit kleed vuil. Met skok bekyk hy homself Hy kon on­moontlik só sy plek tussen al die wit en ryk ge­klede howelinge gaan inneem. Maar hy kon die gedagte nie verdra om van die maaltyd uitge­sluit te wees en vir ’n volgende keer te wag nie. Toe kom die gedagte by hom op: As die koning sy fees­­maal hou, sal sommige as wit geklede howe­linge kom en met hulle pragtige klere, hul geëerde plekke inneem. Ander gaan met vuil klere en vod­de opdaag, maar hulle gaan by die koning net so welkom wees. Hy besluit: “Solank ek net my koning kan sien, gaan ek vandag my plek tussen die bedelaars en armes inneem, en net só met vuil klere en al aansit, en ek weet ek sal net so welkom wees, asof ek die witste klere aan het.”

Nou skryf Spur­geon: “Wanneer my vrymoedig­heid en die kentekens van my verlossing dof was, het ek dit ook al dikwels gedoen,. Ek raai u aan: Doen dit ook. As u nie as heilige na Jesus toe kan kom nie, kom dan net só, met vuil klere as son­daar. Kom vrymoedig, met ver­oot­moe­dig­ing en ge­loof. Baie gou sal u weer sy vrede en vreugde, sy vergif­nis en reiniging, in u hart ervaar.”

Jo­han­nes moedig ons ook aan: “Maar as ons in die lig lewe soos Hy in die lig is, het ons met me­kaar deel aan die­self­de gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle onge­reg­tigheid” (1 Joh.1:7-9). Jesaja moedig ons nog verder aan: “So sê die Here: ‘Ek slaan ag op die mens in nood, op die een wat berou het oor sy sonde, wat ontsag het vir my woord’” (Jes.66:2).

“Here, vandag kom ek na U toe net soos ek is.”

Manie Nov 24th 2010 03:41 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.