Donderdag 26 Augustus – Teleurstelling

DONDERDAG – TELEURSTELLING

Lees Matteus 25: 1 – 13

“Dié wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe, en die deur is gesluit” (10).

In Signs of the Times vertel G. E. Garne hoe hy en sy vrou een aand op die John Kennedylug­ha­we teleurgestel moes kyk hoe hulle vliegtuig sonder hulle vertrek. Hulle het ses bedrywige weke in die V.S.A. deurge­bring en was nou op pad huis toe, na hulle twee kin­dertjies toe, wat hulle in die sorg van vriende ge­laat het. Hul­le harte het gebrand van verlange na hulle kin­ders en hulle het ook gehoor hoe die kinders al na hulle ver­lang. Self­versekerd en opgewonde na­der hulle die ont­vangs­toonbank. Die ont­vangs­klerk gaan sy bespre­kings­­lys sorgvuldig deur, skud sy kop en sê vir hulle hulle plek­ke is nie be­spreek nie. “Onmoont­lik!” roep die man uit. “Ons het weke gelede die bespreking ge­doen. Daar móét ’n fout wees.” Sekerlik was daar ’n fout, maar dit was nie die lugdiens se fout nie. Dit was hulle eie fout! Hulle is uit­druk­lik ingelig hulle moet ’n paar dae na die be­spre­king, bevestiging vra. Maar, hulle was te besig en het dit na­ge­laat. Buitendien was dit slegs ’n for­ma­li­teit en hulle het dit nie ernstig beskou nie. Hul­le het die fout gemaak om te veel as vanselfsprekend te aan­vaar. Hulle was seker alles sal op die einde vir hulle reg uitwerk. Met trane in die ma se oë en ’n knop in die pa se keel, moes hulle sien hoe die vliegtuig, op sy vaart huis toe, sonder hulle op­styg.

Daar is die baie groter teleurstelling waaroor Jesus ons gewaarsku het, sluit die verteller sy storie af: “Baie sal daardie dag vir My sê: ‘Here, Here, het ons dan nie in u Naam gepreek nie…’ Dan sal Ek openlik vir hulle sê: ‘Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af…’” (Mat.7:22,23). These poor people would have taken for granted that be­cause they had performed com­men­dable deeds, all would be well when they came to the end of the journey. That is why the Bible warns us to ‘make your calling and elec­tion sure’ (2 Pet.2:10). Day by day we must make it our busi­ness to confirm our covenant with Jesus Christ. Do it today and each day until He comes. We cannot afford to be disappointed in that critical hour.

Here, vandag maak ek seker van my ewige le­we.”

Manie Aug 25th 2010 03:15 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.