Dinsdag 24 Augustus – Verlore Jare

DINSDAG – VERLORE JARE

Lees Lukas 8 : 4 – 15

“Daar was ook ’n deel wat in goeie grond geval het, en dit het opgekom en ’n honderdvoudige oes gelewer” (8).

Op een van die Clyderivier se vakansiebote, staan ’n man traktaatjies en uitgee, vertel A Message of God. ’n Man van Glasgow neem ‘n traktaatjie en merk op: “Ek is nie gekant teen hierdie soort ding wat jy nou doen nie, maar ek is bevrees dit rig nie veel goeds uit nie. In my jong­er dae het ek dit ook gedoen, maar ek het nooit eni­ge vrug op my pogings gesien nie.” Die jongman laat sak sy hande effens moedeloos, want die man wat met hom praat, lyk na ’n ordentlike man, wat moontlik self ’n Chris­­ten is. Hy trek sy skouers effens op, glimlag ver­leë, en sê: “Ek het self deur die lees van ’n traktaatjie tot bekering ge­kom.” Die man van Glasgow stel dadelik belang. Hy bly staan en vra die jongman verder uit. Die jongman vertel, hoe hy op twaalfjaar oud­er­dom, een wintersaand, by ’n sendingsaal ver­by­stap. Buite staan ’n man, om mense wat verby stap, in te nooi om die diens by te woon en vir elk­een gee hy ‘n traktaatjie. Die seun het ’n traktaatjie ge­neem, maar ook ingegaan en na die preek ge­luis­ter. Die preek het hom ontstel en be­kom­merd oor sy siel ge­maak. Toe hy tuiskom lees hy die trak­taatjie. Dit was ’n duidelike, stap vir stap be­skry­­wing, van hoe ’n mens met jou son­de­besef by Chris­tus as Verlosser kan uitkom. Daar in sy ka­mer kniel hy by sy bed en vertrou in Christus as Verlosser. Hy het die aand die He­re gevind en leef nou vir Hom, vertel hy vir die ander man, en daarom staan hy in sy vrye tyd en deel traktaatjies uit. “Waar het dit alles gebeur?” vra die Glas­gowman. Die jongman noem die straat en sen­dingsaal se naam en ook min of meer wan­­neer dit alles gebeur het. Die man raak bewoë, vee oor sy oë en gryp die jongman se hand. “Toe ek ’n jong Christen was, was dit my werk om by daar­die saal se deur te staan, mense in te nooi en trak­taatjies uit te deel. Weet jy, ek dink ek ont­hou jou. Ek het met jou gepraat en jy het die trak­taatjie geneem, bietjie geweifel en toe in die saal ingegaan. Maar ek het moed opgegee. En nou, na amper twintig jaar, wys die Here vir my, dit was nie tevergeefs nie! As God my lewe spaar, gaan ek my ontrou­heid bely en weer vir hom begin werk.” Die skry­wer van die storie sluit af: “How many more golden sheaves might have appeared to that Christian worker’s account in the day of Christ, had he continued in the service that the Lord gave him to do?”

“Here, vandag wil ek help om ander vir U te wen.”

Manie Aug 23rd 2010 03:44 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.