Maandag 23 Augustus – Die Laaste Rit Op Aarde

MAANDAG – DIE LAASTE RIT OP AARDE

Lees Hebreërs 9: 23 -28

’n Mens is bestem om net een maal te sterf, en daarna kom die oordeel” (26, 27).

`n Handelsreisiger, wat dikwels in hotelle moes bly, vertel in The Railway Messenger van Januarie 1971, hoe hy gereeld vir die hysbakman vra: “Jy ry gedurig op en af, gaan jou laaste rit op aarde boon­toe wees?” Dit het hom aanleiding gegee, om met die man `n gesprekkie oor sy ewige bestemming aan te knoop en vir Christus te getuig. Op `n dag vra hy dit vir `n jongman, wat in die hysbak diensdoen. Hy antwoord: “Ek hoop dit sal boontoe wees.” “As jy in die Here Jesus Christus glo, sál dit boontoe wees,” verseker die verkoopsman hom. Die jong­man kyk hom verbaas aan. Sê dan: “Elke verstandige mens glo tog aan Christus Jesus.” “Ja, maar nie almal glo in Hom nie,” vervolg die reisiger. Die hysbakman antwoord: “Wel, ék sien geen ver­skil tussen, aan Hom te glo, of in Hom te glo, nie. Die hysbak bereik die vloer waar die man se kamer was. Hy gee die jongman `n drukkie op sy skouer en stap sonder `n verdere woord uit. Die middag wil hy weer die hysbak gebruik. Hy druk die hysbak­knop­pie. Die hysbakdeur skuif oop. Die­selfde jong­man van die oggend staan weer in die hysbak. “Gaan die hysbak af na die eetkamervloer toe?” vra die verkoopsman. “Verseker,” antwoord die jong­man. Die man bly buite staan. Hy kyk na die ver­vaardiger se handelsnaam, wat teen die hysbak se ag­­ter­kant, vertoon word, en sê: “Ek ken daardie firma. Ek glo aan hulle hysbakke, so ek dink ek sal die hysbak gebruik.” Hy bly egter buite staan. Die hysbakman kyk verwonderd na hom, vra: “Wil u na die eetkamer toe gaan?” “Ja, sekerlik. Ek moet mos net áán jou hysbak glo en dan sal ek by die eet­ka­mer uitkom,” antwoord die man, maar bly steeds buite staan . Effens ongeduldig sê die jongman: “Ek is eintlik bietjie haastig. Kom in, asseblief.” Die man kyk hom in die oë: “So? Om by die eetkamer te kom, moet ek aan jou hysbak glo, maar dit is nie ge­noeg nie, ek moet ook in die hysbak glo en inklim om die nut te ervaar?” Die jongman knik met sy kop. Die man stap in en die hysbak begin onder toe gly. Die jong­­man sê: “Ek sien dit nou. Ek moet nie net aan Christus glo nie. Ek moet ook in Hom glo, dan sal ek gered word. Die skrywer sluit die storie af met: “To be­lieve in Christ is to take Him by simple faith. Believe that He died to put away your sins, that He was burried and raised up the third day and He is now your Saviour, to keep you day by day, and is your Lord, who will one day come to take you for ever to be with Himself.”

Die Christendom, is mense, wat aan Christus glo, soos die Mohammedane, mense is, wat aan Moham­med glo en Boeddhiste, mense is, wat aan Boeddha glo. Maar ewige redding berus nie op net `n verstands­erkenning nie, maar redding berus, op die persoonlike vertroue in die hart en belydenis van die mond, dat Christus Jesus, my Verlosser is, wat ek aangeneem het en in Wie ek vertrou, dat Hy my sondes, aan die kruis gedra het en uit Wie se opstanding, ek die ewige lewe ontvang het. “As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons, en ons word gered” (Rom.10:9,10).

“Here, Vandag glo ek in U as my Verlosser.”

Manie Aug 22nd 2010 05:11 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.