Dinsdag 20 Julie – Goeie Nuus vir `n Dief

DINSDAG – GOEIE NUUS VIR ‘N DIEF

Lees Spreuke 28:12-18

“Wie sy sonde wegsteek moet niks goeds te wagte wees nie; wie sy sonde bely en daarvan afsien sal genade ontvang” (13)

’n Dief het een nag by ’n kerk in Buffalo, New York, ingebreek, vertel Charles F. Fuller in sy boek, Heart-to-Heart Talk. Hy het die gemeen­te groot skade berokken. Die vorige dag was daar ’n fondsinsame­ling en die dief het die kluis oopgebreek en die geld ge­neem. Die nuus van die in­braak het vinnig versprei. Die volgen­de dag verskyn ’n kennisgewing op die kerk se ken­nisge­wing­bord: As die persoon wat by die kerk ingebreek het met die pre­di­kant skakel, sal hy belang­rike nuus kry. ’n Koerant het die dominee ge­skakel en wou weet wat die belangrike nuus is wat hy aan die in­breker gaan mee­deel. Die do­minee se ant­woord: “As ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy ver­gewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid” (1Joh.1:9).

Dit is die evangelie se voortdurende goeie nuus, vir enige oortreder, wat weet hy het sonde gedoen en hy bely dit aan die Here. ’n Vrou het eens na ’n dominee toe gekom met haar twee hande vol nat sand. Op sy verbaasde vraag na die beteke­nis van haar optrede, antwoord sy: “Dit is ek en my son­des wat so baie soos hierdie seesandkorrels is. Wat máák ek daarmee?” en sy gaan droewig aan die huil. “Gaan terug strand toe en maak ’n hoop sand, so groot as wat jy kan. Terwyl jy kyk wat die branders met die hoop sand maak, lees jy hierdie teks,” en hy skryf woorde op ’n velletjie papier en wikkel dit onder haar een duim in, wat die handvol sand vashou. Sy kyk na wat hy geskryf het en sy verstaan. ’n Bly glimlag breek deur op haar droewige gesig. Die dominee het geskryf: “U sal al hulle sondes in die diepsee gooi” (Miga 7:19). God vergewe ons heeltemaal op grond van die groot prys wat die Here Jesus Christus betaal het. “Ek het jou oortredinge, jou sondes, uitgewis, hulle het verdwyn soos wolke, soos miswolke”(Jes.44:22).

“Here, vandag bely ek onomwonde al my oortredinge aan U.”

Manie Jul 19th 2010 03:13 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.