Archive for April, 2014

You are currently browsing the archives of Krag vir Vandag .

SATERDAG 26 APRIL 14: PADKOS

Maar as dit die Heilige Gees is wat ons lewe oor¬heers, bewerk Hy…liefde, blydskap… (Gal.5:22). – Van alle kante af het probleme op my toegesak…in my eie gemoed was daar dinge wat my bang gemaak het. Maar hoe kan God nie ’n mens wat terneergedruk is weer moed gee nie! (2 Kor.7:5,6). – Ons is ook bly as daar moeilikheid kom, want ons weet dat moeilikheid ’n mens leer om geduldig te wees (Rom.5:3). – Hou julle oë altyd op Jesus, want Hy lei ons om op God te vertrou…Hy was gewillig om die skandelike dood op die kruis te sterf ter wille van die vreugde wat voor¬gelê het (Heb.12:2). – Dit is wel waar dat ons baie swaarkry omdat ons aan Christus behoort, maar kyk hoe wonderlik troos en versterk Hy ons nie! (2 Kor.1:5). – Julle moet bly wees omdat julle aan die Here verbind is, Ek wil dit nog ’n keer sê: julle moet bly wees! Julle moet julle nie oor enigiets bekommer nie. Bid daaroor en sê vir God dankie! (Fil.4:4-6).– Die Lam wat op die troon is, sal vir hulle sorg soos ’n herder sy skape oppas. Hy sal hulle bring na die fonteine met water wat lewe gee en God sal al hulle trane afvee (Op.7:17). – Eintlik besit ek niks, maar ek het alles wat die moeite werd is (2 sor.6:10). Laat jou bekommernis aan die Here oor en Hy sal vir jou sorg. Hy sal iemand wat aan Hom gehoorsaam is nooit laat strui¬kel nie (Ps.55:23) Ons sal op Hom vertrou en nooit bang wees nie. Hy is ons krag en ons verdediger en Hy het ons vrygemaak (Jes.12:2). Julle moet julle nie oor enigiets bekommer nie. Bid daaroor en sê vir God duidelik wat julle wil hê. Vra Hom om dit vir julle te doen en sê vir Hom dankie

Posted by Manie on Apr 20th 2014 | Filed in Padkos | Comments Off

VRYDAG 25 APRIL 14: NIE IN DIE STEEK GELAAT NIE

Lees Romeine 15:1-6
“…sodat ons deur die … bemoediging wat die Skrif ons gee, vol hoop kan wees” (4).

Ongeveer 1981 het “Padkos”, ‘n nuwe uitgawe van die bekende “Daily Light”, in die woorde van die Lewende Bybel verskyn. Die Christelike Lektuursentrum was die uitgewer. Die leierdiaken van Richardsbaai-gemeente, Francois Pretorius, waar ek toe leraar was, het vir my ‘n eksemplaar gegee. Ek het dit ‘n gewoonte gemaak om elke dag eers die dag se daggedeelte daarin te lees en dan my daaglikse Skrifdeel. Na amper 20 jaar is die boekie stukkend gebruik. Ek het dit al ‘n paar keer met gom en papier moes regmaak. Dit is onvervangbaar, want by elke datum is belangrike gebeurtenisse, gedagtes wat in my hart opgekom het, verjaarsdae ens. opgeteken. Toe ek gisteroggend 8 Januarie 2004 se gedeelte lees, en sien ek ek het van 1993 af elke jaar se jaartal daar geskryf, en ek het bygeskryf: “Dit is ‘n veilige lewe as die Almagtige God ‘n mens se lewensborg is”, het ek gevoel ek wil die tekse van daardie oggend¬gedeelte vir hierdie uitgawe van “Krag vir Vandag” se dagstukkie gebruik:
“Ek is vandag ‘n ou man, maar ek het nooit in my lewe gesien dat die Here iemand wat aan Hom gehoorsaam is, in die steek laat of dat so iemand se kinders kos hoef te bedel nie” (Ps.37:25).
“Want die Here verkies regverdigheid, en Hy sal dié wat aan Hom getrou is nooit in die steek laat nie, want Hy sal hulle vir altyd beskerm” (Ps37:25).
“Die Here het besluit om julle sy eie volk te maak en Hy sal sy volk nie in die steek laat nie, want dit sou ‘n klad op sy Naam wees” (1 Sam.12:22).
“Wees tevrede met wat julle het. Want God het gesê: ‘Ek sal nooit van jou af weggaan of jou in die steek laat nie” (2Kor.1:10).

“Here, ek wil vandag gerus wees, want ek is veilig.”

Posted by Manie on Apr 20th 2014 | Filed in Algemeen | Comments Off

DONDERDAG 24 APRIL 14: VEILIG

Lees Jesaja 43:1-7
“Moenie bang wees nie, Ek is by jou” (7)
‘n Man het ‘n klein dogtertjie dopgehou wat stoksiel alleen op ‘n bus deur die stad ry. Sy het geen tekens van onrus of spanning getoon nie. Hy het oorgeleun na haar toe en vir haar gevra: “Meisietjie, is jy dan nie bang om so alleen in die bus te ry nie?” Sy het na hom toe omgekyk en vrolik geantwoord: “Niks kan met my gebeur nie, oom. My pa is die kondukteur van die bus.”
Nehemia het dit gedoen, met seënryke gevolge (Nehemia 2:3-5): “Ek was baie bang, maar … ek het ‘n skietgebed opgestuur na die God van die hemel ….” Nehemia se gebedslewe het nie net uit skiet-gebede bestaan nie. Daardie oggend het hy reeds ‘n tyd in gebed deurgebring (Nehemia 1:4): “Ek het gevas en tot die God van die hemel gebid.” ‘n Gereëlde omgang met die Here deur die lees van sy Woord en gebed, maak ‘n mens vrymoedig om in ‘n noodsituasie ‘n skietgebed, met geseënde gevolge, na God op te stuur.
“Here, ek wil vandag naby U bly, sodat U my maklik kan hoor as ek na U roep om hulp.”

Posted by Manie on Apr 20th 2014 | Filed in Algemeen | Comments Off

WOENSDAG 23 April: DIE OFFER

Lees Galasiëers 2:17-21
“Wat my betref…ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe”(19).

’n Paar dekades gelede was omstandighede in Midde-Afrika uiters primitief en armoedig. ’n Jong inboorlingvrou, wat ’n aaklige lewe van sonde en boosheid geleef het, het met ‘n Christelike sen¬dingstasie in aanraking gekom. Die evangelie het haar donker hart binnegedring en sy het tot beke¬ring gekom. ’n Nuwe lewe van lig en goedheid het vir haar aangebreek. Vrygemaak van donker by¬geloof en bose vrees het sy die Here met oorgawe en blydskap gedien. Op Kersdag het die inboor¬ling Christene offergawes vir die Here gebring, in antwoord op God se groot gawe van sy Seun wat Hy gegee het en wat sy hemelse heerlikheid prys gegee het en aarde toe gekom het. Weens hul uiterse armoede het die gawes meestal uit ’n bossie blomme of ’n handvol groente bestaan. Die bekeerde jong inboorlingvrou het ’n silwermunt¬stuk, ongeveer ’n dollar werd, as haar offergawe gebring. Vir Midde-Afrika se mense was dit ’n for¬tuin. Die sendeling was verstom oor so ’n buitengewone gawe. Eers wou hy dit nie aanvaar nie. Dit was te kosbaar. Die vrou het vreugdevol daarop aandring dat hy dit neem. Waar kom sy daaraan, wou hy weet. Met ’n stralende glimlag antwoord sy: “Ek het myself aan die plantasie se voorman as slaaf verkoop. Ek wou aan Jesus ’n offer gee wat my hart tevrede sou maak.” Dit is wat haar lewe vir haar werd was en dit is die offer wat sy gebring het vir haar Here wat sy lewe vir haar afgelê het. “Hy wat in die gestalte van God was…het Homself verneder deur die gestalte van ’n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word” (Fil.2:6,7).
Christenskap wat ontspring uit ’n hart wat deur die Heilige Gees met liefde vir Christus aan die brand gesteek is, is ’n oorvloedige, oorwinnende Christenskap. Vir iemand, soos sy, wat uit ’n stik¬ke duisternis gekom het, was Jesus die lig en vreugde van haar lewe. Haar hele lewe het aan Hom behoort.
“Here, vandag bring ek my lewe as ’n offer aan U voete. Ontsteek deur U Heilige Gees ook in my ’n liefde wat my hele lewe vir U ’n offer maak.”

Posted by Manie on Apr 20th 2014 | Filed in Algemeen | Comments Off

DINSDAG 22: ‘N PLEK IN DIE RY

Lees 1 Korintiërs 3: 1 – 4 Lewende Bybel
“…nog gelei …deur julle eie begeertes…”(3)

Een Woensdagmiddag vyfuur gaan Bruce Larson, gewilde prediker en skrywer, New York se Port Authority-busterminus binne. Hy is haastig om tuis te kom, iets te eet en dan ’n diens te gaan waarneem. Voor die roltrappe staan die mense in lang rye om hul bus¬se huis toe te haal. Hy val in ‘n tou en beweeg met slakkegang saam vorentoe. Eindelik is hy voor en maak gereed om die roltrap te betree. ’n Middeljarige vrou kom skielik van die kant af en druk met ‘n strak gesig voor hom in. Sy plant haar elmboog pynlik in sy maag en bestyg die roltrap. Sy eerste instink is om haar dadelik op haar plek te sit. Hy hou hom in. Hy is mos darem ‘n Christen, al kom hy nog baie kort aan die volmaakte liefde. Hy stamp haar elmboog weg en sê met oordrewe sarkasme: “Ekskuus tog. Ek het nie bedoel om u te stamp nie.” Die vrou se reaksie is oorweldi¬gend. Sy draai om. Van die trappie af, net hoër as syne, kyk sy hom reguit in die oë. Dit lyk of haar gesig uitme¬kaar val soos haar plooie glad word. “Ek kan dit nie ver¬staan nie,” sê sy verbysterd en diep verskonend. “U is so gaaf teenoor my. Dis ék wat ingedruk het en nou vra ú my om verskoning!” Bruce is stomgeslaan. Sy rea¬geer ¬op sy valse vertoon van liefde asof dit eg en warm was. Is dit dalk die eerste keer dat iemand, met wie sy geveg het vir ’n plek in die ry, vir haar terugstaan en sonder stryd vir haar plek maak? Skaam oor sy eie klein¬likheid mompel hy: “Dit kos niks om vriendelik te wees nie,” en hy snel blindelings na sy bus toe.
In die bus, op pad New Jersey toe, is hy skaam en verleë oor sy skandelike gedrag. “Here,” bid hy saggies, “hoe kan ek vanaand preek? Wat wil U my leer?” Toe is dit asof die Here hom antwoord: “Bruce, Ek probeer aan jou en al my kinders sê: die lewe op hierdie aarde word nie deur prediking en leringe en komitees verander nie, maar deur mense wat hulle regmatige plek in die ry afstaan, net omdat Ek my regmatige plek afgestaan het, toe Ek my troon in die hemel ontruim het en júlle plek op aarde kom inneem het. Wat Ek vra, is dat jy, wat voorgee jy het My lief, dieselfde moet doen.”
Soms is ons in Bruce Larson se plek: ons be¬skerm ons plek in die ry. Soms is ons in die vrou se plek: ons druk onredelik in vir ’n plek in die ry. Pau¬lus lê sy vinger op die oorsaak in 1 Kor. 3:1-4: “…mense wat net agter hulle eie begeertes aangaan… wat nog leef volgens hulle eie begeertes…gelei deur hulle eie begeertes. Dit wys dat hulle… nie deur die Here nie, (maar) deur die sondige menslike geaardheid oorheers word…”. Ons het in ons lewe die volheid van die Heilige Gees nodig, sodat Chistus in ons hart die oorhand kan hê en oor ons heers.

“Here vandag, wil ek met die krag van u Gees, deur u liefde in my, vir iemand anders plekmaak.”

Posted by Manie on Apr 20th 2014 | Filed in Algemeen | Comments Off

MAANDAG 21: MET SY EIE HOEK GEVANG

Lees Lukas 19:1-10
“Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is” (10).

Ernie Holland het 85,000 kunshengelvlieë gebind, terwyl hy sy gevangenistermyn in die Milhaven Gevangenis in Kinston, Ontario, uitgedien het. Toe word hy met sy eie hoek gevang.
As seuntjie het hy leer steel. Sy gesin was baie arm. Hy het begin steel om in sy gesin se behoef¬tes te voorsien. Die eerste spek en eiers¬ ete in sy huis, was toe hy dit in ’n supermark gesteel het.
Op 12-jaar is hy in ’n verbe¬te¬ring¬skool geplaas en op 18-jaar beland hy in die tronk. Van ’n kind se winkeldiefstal af het sy misdade vererger tot ’n poging tot moord. Hy is as gewoontemisdadiger ver¬klaar. Vir 25 jaar was hy in tronke van enige soort. Hy het gemeng met manne wat getier, gevloek en gewanhoop het. Keer op keer ontsnap hy, maar hy is altyd weer gevang en teruggeneem. Uiteindelik het hy in Milhaven beland. Uit Milhaven ontsnap niemand nie.
Om die lang, leë, hopelose ure te vul, het Ernie begin hengelvlieë vervaardig. Dit het in ’n aardige besigheid ontwikkel. Hy het sy produk geadverteer deur monsters aan sportwinkels te stuur. Die afset was goed. Onder andere het hy van sy monsters aan Bailey’s Sport Centre in Pembroke, Ontario, gestuur. Grant Bailey, die eienaar, het ontvangs per brief erken. Hy het sy brief afgesluit met ’n kort getuienis hoe hy kort te vore Christus as Verlosser leer ken het. Hy het ook vir Ernie ‘n Bybel gestuur. Vir die eerste keer hoor Ernie van ’n God wat die sondaar lief het.
Om die gevangenisowerhede te beïndruk en om verveling te verdryf, begin Ernie die Bybel lees. Daagliks lees hy ‘n aantal hoofstukke en lees so die Bybel vinnig. Daarna lees hy dit weer en weer deur. Ernie begin agterkom hy is besig om innerlik te verander. Hy haat nie meer nie; hy veg nie meer nie. En toe een nag in sy sel ontmoet die Here Jesus hom. Dit was of die Heiland vir hom sê: “Ernie Holland, jou lei is skoon ge¬vee.” Diep in die nag sit hy in sy sel, op sy smal bedjie en huil. Vrede kom in sy hart en ’n diepe bewussyn van die Here se liefde vervul sy hart. Hy weet die geharde gewoontemisdadiger het ’n nuwe mens geword. Hy is vir goeie gedrag vroeg ontslaan. Die dag toe hy ontslaan is, het mnr. Bailey buite gewag. Die Baileys het hom in hul huis geneem en vir hom in hul winkel werk gegee.
Ernie Holland het dadelik begin om 25 jaar agter die tralies se skade in te haal. Hy beywer hom om jongmen¬se, en veral jong oortreders, reg te help. Elke Sondag besoek hy tronke en verkondig die redding in Christus, wat hom vrygemaak het, ook aan ander gevangenes.
Hoe dankbaar moes Grant Bailey nie gewees het, hy het die klein ekstra tree gegee, om vir Ernie Holland te skryf en vir hom ’n Bybel te stuur nie!

“Here, vandag wil ek my oë oophou vir ’n skrefie van ’n geleentheid om U aan iemand bekend te maak.”

Posted by Manie on Apr 20th 2014 | Filed in Algemeen | Comments Off