Archive for October, 2013

You are currently browsing the archives of Krag vir Vandag .

SATERDAG 2 NOVEMBER – PADKOS

SATERDAG                      PADKOS

 

Uit Padkos – die dagboek uit die Lewende Bybel.

 

Maar U is ‘n God wat sonde vergewe, U is liefdevol en geduldig en baie getrou en daarom het U hulle nie in die steek gelaat nie (Neh.9:17). Onthou, die He­re is geduldig met ons omdat Hy ons wil red (2 Pet.3:15). Alles in die Skrif is geskrywe om ons te leer. Dit help ons ook om geduldig te wees en gee ons moed sodat ons vas oortuig kan wees van die wonderlike toekoms wat daar vir ons wag (Rom.15:4). Moenie julle klere skeur nie, maar skeur liewer julle harte as ’n teken van werk­like berou. Kom terug na die Here, julle God toe, want Hy is goed­hartig en vol meegevoel. Hy is baie geduldig en bly ge­trou aan sy beloftes en wil graag weer sy straf terugtrek  (Joël 2:13). Die prys wat vir julle betaal is, was die kosbare bloed van Christus. Want Hy is die volmaakte en foutlose Lam van God wat vir ons geoffer is (1 Pet.1:18-20). Laat ons dan ingaan na God toe met ’n eerlike hart wat op Hom alleen vertrou, want ons harte is rein gemaak deur die bloed van Jesus Christus…(Heb.10:22).

Kry Krag vir Vandag gereeld gratis per landpos of e-pos. Vra by Posbus 1198, Kokanje 0515, of maniecolyn@vodamail.co.za,

of tel. (014) 715-2210,  sel. 0828718875.

Posted by Manie on Oct 27th 2013 | Filed in Padkos | Comments Off

VRYDAG 1 NOVEMBER – DIE HELPER

 VRYDAG                          DIE HELPER

Lees Psalm 142

“Ek het alle moed verloor…Ek soek hulp…Ek roep na U om hulp, Here, ….luister tog na my hulpgeroep, want ek is magteloos” (4,5,6,7).

 

Die bekende prediker, Henry Moorehouse, het hom eens in sy werk in beproewende om­stan­dighede bevind. Bedruk kom hy eendag met `n pakkie vir sy vrou by die huis. Sy ver­lamde dogtertjie sit op haar stoeltjie op die stoep in die sonskyn. Hy gaan na haar toe en soengroet haar. “Waar is Mamma?” vra hy. “Bo in die slaapkamer,” antwoord sy. “Wel, ek het `n pakkie vir haar.” “Laat ek dit vir Mamma neem,” bied sy opgewek aan. “Ag, Minnie, lief­ling, hoe kan jy vir Mamma die pakkie gaan gee? Jy kan jouself nie eers dra nie,” sug hy bedroef. Met `n glimlag op die gesig antwoord sy, “O, nee, Pappa, ek kan. Pappa gee vir my die pakkie en dan dra Pappa my op na Mamma toe en dan gee ek dit vir haar.” Hy gee haar die pakkie en tel haar liefderik in sy arms op. Op daardie oomblik skyn die Heilige Gees die Here se woord in sy hart in. Ek haal Chistian Herald aan wat die storie vertel: “This was just his position in the work in which he was engaged. He was carrying his burden, but was not God carrying him?”

Oorvloedig nooi God ons in sy woord om ons las na Hom toe te bring. Ons sukkel om dit met ons krag te dra, maar ons Hemelse Vader wil ons, met ons las, in sy arms dra. “Soos `n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here Hom oor dié wat Hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is, Hy hou dit in gedagte dat ons stof is” (Ps.103:13,14).

 

“Here, vandag gee ek myself en my las oor in u hande.”

Posted by Manie on Oct 27th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

DONDERDAG 31 OKTOBER – DIE REGTE PLEK

DONDERDAG           DIE REGTE PLEK

Lees Johannes 19 : 17 – 30

“Daar het hulle Hom gekruisig en saam met Hom twee ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel” (17).

 

Die beroemde skilder, Rembrandt, het die krui­sigings­to­neel van Jesus ge­skilder. Hy was veral bekend vir die gesigsuit­druk­kings wat in sy skilderye na vore kom. Our Daily Bread vertel van `n besondere element in hierdie  kruisigings­to­neel van Jesus. `n Mens se aandag word heel eerste na die ster­wende Heil­and getrek. La­­­ter begryp ons hoe­kom Jesus se kruisigings­toneel so `n sterk invloed  op die kyker kan uitoef­en – dit het ook die skilder se hart bereik. Van die Persoon van Jesus af, dwaal `n mens se aandag na die skare wat om die kruis versamel het. “You are impressed by the various attitudes and actions of the people involved in putting the Son of God to death,” skryf Daily Bread. Die kruisigings­gebeure en Jesus se houd­ing en gedrag aan die kruis tref mense altyd. Verskillende reaksies kan op die houding en gesigte van die omstanders ontdek word. Maar die groot bood­skap wat die skildery uit­dra, skryf Daily Bread, ontdek `n mens as jou oë die een­same figuur, verskuil in die skadu­wees, op die kant van die aktiewe gebeur­te­nisse, raaksien. Dit is Rembrandt self. Na Hy Jesus, sterwende aan die kruis, en al die mense met hul houdinge en gesigsuitdruk­kings geskilder het, het hy homself ook, laag­gebuig, tussen hulle geplaas, waaroor Daily Bread hierdie veelseggende opmerking maak: “…the artist himself realised that his sins had helped nail Jesus to the cross!”

Deur die Bybel se die vertelling van Jesus se kruisiging, bring die Heilige Gees dieselfde uit­werking in `n mens se hart. Ons moet in die vier evangelies Jesus se kruisiging stadig, pein­­sende lees. Hoe inniger ons, in ons ge­moed, lesende na Jesus kyk, oppad kruis toe, by die kruis, aan die kruis, hoe dieper dring die besef van wat Jesus vir ons gedoen het in ons hart in. Die oppervlakkige hantering van die kruisigings­ge­beure is `n groot skade vir ons geloofs­hou­ding. Lukas hoofstuk 23 be­skryf die kruisgingsto­neel duidelik. Rondom die kruis is vroue wat rou­be­dryf en Hom beklaag, die volk staan dit en aan­skou, die owerstes skimp, die soldate dobbel oor sy klere, `n rower bekeer hom, die dissipels en Jesus se familie staar. Kom ons vra onsself af: Hoe kyk ek na Jesus se kruisiging?

 

“Here, vandag aanskou ek U aan die kruis.”

Posted by Manie on Oct 27th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

WOENSDAG 30 OKTOBER – DIE HELENDE MIDDEL

 WOENSDAG                DIE HELENDE MIDDEL

Lees 1 Petrus 5:5-7.

“Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle” (7).

Eerw.F.H.Pickering vertel van ’n man wat so deur  angs en bekommernis oorweldig is, dat hy verlam is. Snags kon hy nie slaap nie. Op ’n dag vra ’n Chris­ten-vriend hom of hy ooit oor sy probleme bid. Hy het in jare nie gebid nie, antwoord hy. Het hy ’n By­bel? Ja, iewers in sy huis moet daar ’n Bybel wees. Die vriend skryf ’n teks op ’n strokie papier. “Gaan lees dit en doen dan so.” Moeg na siel en liggaam was hy gereed vir enige raad. Hy het sy Bybel ge­kry, die stof af-geskud en die teksvers, Hebreërs 4:14-16, opgespoor: “Terwyl ons dan nou ’n groot Hoë­priester het wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die Hoëpriester wat ons het, is nie Een wat geen medelye met ons swak­hede kan hê nie; Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoe­digheid na die genadetroon, sodat ons barmhartig­heid en genade ontvang en so op die regte tyd ge­red kan word.” Hy het by sy bed gaan kniel en eers sukkelend, maar later met vrymoe­digheid, sy pro­bleme vir die Here vertel. Terwyl hy bid raak hy aan die slaap. Ure later word hy wakker. Verkwik in sy gees weet hy, hy het sielsgenesing gevind. Sy vriend het hom gehelp om Christus as sy Verlosser te leer ken. Sy dokter was verstom oor die ver­an­dering wat in hom gekom het. “Ek vertel nou al my bekom­mer­nisse vir Jesus en laat dit in sy hande,” verduidelik hy. Die dokter sê: “As meer van my pa­siënte dit wou doen, sal ek gou sonder werk sit.”

     Vertroue in God se liefde vir ons, was Hanna, Samuel se moeder, se geheim, toe sy (1 Sam.1:9-19) met háár hart­seer tempel toe gegaan het. “Sy was bitter hartseer en ter­wyl sy tot die Here gebid het, het sy onbedaarlik ge­huil.” Haar verduideliking aan priester Eli was: “’Nee, Me­neer, ek is maar net ’n vrou wat diep terneergedruk is…  Ek het my hart uitgestort voor die Here… dit is oor my groot leed dat ek so lank bly praat het…’ en sy was nie meer bedruk nie.” Die Here Jesus het vir ons die weg oopgemaak na ons hemelse Vader toe. God self het ons lief en ken ons sake. Die Heilige Gees help ons om te bid. Rom.8:26:  “Die Gees staan ons ook in ons swak­heid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met ver­sugtinge wat nie met woorde gesê word nie

  “Here, vandag kom ek met al my probleme na U toe.”

Posted by Manie on Oct 27th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

DINSDAG 29 OKTOBER – `N PLAASVERVANGER

DINSDAG               ’ N PLAASVERVANGER

Lees Romeine 5:6-11

“… God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.” (8)

 

`n Dekade of wat gelede het ‘n koerantberig le­sers ontstel. Dit het vertel van ‘n 15-jarige Sjinese meisie in Taiwan, wat by die geregshof gepleit het om in haar va­der se plek te mag sterf. Hy is tot die dood veroordeel omdat hy en twee ander persone, ‘n bankklerk vermoor en toe beroof het. In die vroeëre jare het die keisers van Sjina, kinders toe­gelaat, om in hul ouers se plek, vir mis­daad te sterf. Die ouer kon dan voortgaan om vir die res van die gesin te sorg. In die geval van hierdie meisie is die ver­soek geweier.

Gebeurtenisse van hierdie aard laat ‘n mens iet­sie begryp van God se onverstaanbare lief­de vir son­di­ge mense. “‘n Mens gee tog nie som­mer jou lewe prys nie, selfs nie vir ‘n regverdige nie. Ja tog, vir ‘n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.” (Rom.5:8). Die boodskap van Jesus se kruis­dood is: Hy het my plek ingeneem en is deur God gestraf vir my sondes. Hierdie kwytskelding van ewige straf vir my sondige dade tree in werk­ing vir my die oomblik as ek dit glo en in Jesus Christus vertrou as my Saligmaker. Op daardie oomblik gaan ek oor uit die dood in die ewige le­we. Jesus verklaar: “Wie in My glo het die lewe.” (Joh.6:47)

 

“Here, vandag vertrou ek in u kruisdood vir my.”

Posted by Manie on Oct 27th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

MAANDAG 28 OKTOBER – LIGGAAMLIKE OORBRUGING

MAANDAG     LIGGAAMLIKE OORBRUGGING

Lees Lukas 23 : 50 – 56

“Josef van Arimatea…het na Pilatus toe gegaan en die liggaam van Jesus gevra…Nadat hy dit van die kruis afgehaal het, het hy dit in linne toegedraai en in ’n rotsgraf neerglê” (51,53)

 

Die Sailor’s Home in Liverpool het een nag aan die brand geraak, vertel Charles Leach vir ons die storie. Die brandweer en baie van die omgewing se mense, was vin­nig op die toneel. Die gebou se brandtrap het nie tot by die boonste verdieping gegaan nie. Deur die boonste ver­dieping se vensters het manne geleun en om hulp ge­skreeu. Die brandweermanne het ’n lang leer ge­bring en teen die gebou na die boonste vensters toe laat leun. Die leer was te kort.

’n Britse matroos wat tussen die toeskouers ge­­staan het, storm vorentoe en klouter met die leer op tot by die boonste sport. Hy gaan stewig  op die boonste sport van die leer staan. Hy klou aan ’n vensterbank vas en vorm ’n oor­brug­ging tussen die venster en leer. “Gou!,” skreeu hy vir die manne binnekant. “Klouter oor my en klim af met die leer. Toe! Gou! Gou!” Een vir een klim die vasgekeerde manne oor die seeman se liggaam en af met die leer grond toe. Na die laaste man verbyge­kom het, klim hyself af na veiligheid toe. Sy gesig is blase gebrand, sy hare verskroei, sy hande en vingers velaf getrap, maar hy het manne se lewens gered. Al die bemoediging en raad wat van die grond af vir hulle ge­skreeu is, het niks gehelp nie. Die jong matroos se eie liggaam het die brug gevorm.

’n Mens se fisiese, eie liggaamlike bemoeienis, is vir ’n mens die hoogste prys wat betaal kan word om `n ander te help. Dit is hoe Jesus ons ge­red het. Hy het sy eie lig­gaam gegee. Met nag­maal eet ons die brood waar­van Jesus gesê het: “Dit is my liggaam wat vir julle gegee word.” En hoe is Jesus nie getrap en ge­kneus om ons redding te bewerk nie! “Toe het hulle in sy gesig gespoeg en Hom met die vuis geslaan. Hulle het Hom geklap … hulle trek sy klere uit en gooi Hom `n pers man­tel om. Hulle vleg ’n doring­kroon en sit dit op sy kop en sit ’n stok in sy regter­hand… hulle bespot Hom… slaan Hom met die stok oor die kop…Hulle het Hom gekruisig.” (Mat.26:6 en 7:29,30,35). Jesus se liggaam is vir ons, die roete oor die afgrond van verdelging, hemel toe. Wanneer die Heilige Gees ons hart bewus maak van Jesus se fisiese lyding vir ons, eis dit ook ons fisiese toe­wyding aan Hom op.

 

 “Here, vandag is u gekruisigde liggaam vir my kosbaar.”

Posted by Manie on Oct 27th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

SATERDAG 26 OKTOBER – PADKOS

SATERDAG                   PADKOS

Uit die dagboek PADKOS, met verse, uit die Lewende Bybel, met dieselfde tema bymekaar gerangskik.

 

Maar Ek het gekom sodat julle die lewe ten volle kan hê (Joh.10:10). Want die sonde het sy loon wat hy uitbetaal, en dit is die dood. Maar God het ‘n geskenk wat Hy ons verniet gee, en dit is die ewige lewe wat Christus Jesus ons Here vir ons moontlik gemaak het (Rom.6:23). Deur een mens en die sonde wat hy gedoen het, het die dood mag gekry oor alle mense (Rom.5:17) … die Here God het…vir die mens gesê: “Die dag as jy van daardie boom se vrugte eet, sal jy sekerlik sterf…”(Gen 2:17)…sy vrou pluk toe van die vrugte en eet daar­van, en gee ook vir haar man wat by haar was van die vrugte, en hy het ook geëet (Gen 3:6). Ons stam almal van Adam af en daarom sterf ons almal. Net so sal almal wat aan Christus behoort, weer lewe (1 Kor.15:21,22). En noudat Jesus Christus, ons Redder, gekom het, het God se plan duidelik geword. Want Jesus Christus het die dood se mag weggeneem en vir ons die lewe gebring waaraan daar nooit ‘n einde sal kom nie (2 Tim.1:10). God het ons die ewige lewe gegee, en dit is deur sy Seun dat ons hierdie lewe kry. As ‘n mens dan aan die Seun van God verbind is, het hy hierdie lewe. Maar iemand wat nie aan Hom verbind is nie, het nie hierdie lewe nie (1 Joh.5:11,12). God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die mense te kom veroordeel nie, maar om hulle te kom red (Joh.3:17).

Posted by Manie on Oct 18th 2013 | Filed in Padkos | Comments Off

VRYDAG 25 OKTOBER – DIE HOë AANSIEN

VRYDAG                  DIE HOË AANSIEN

Lees Filippense 2: 5 – 11

“…God (het) Hom die Naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam van Jesus elkeen… die knie sou buig, en elke tong…erken: Jesus Christus is Here” (9)

 

Die geroemde Britse Bybelgeleerde, dr. Henry Jo­wett, het die kroningsplegtigheid van Koning Edward VII van Enge­land, aan die begin van die 20ste eeu, in die West­minster Abbey, bygewoon. Hy het met be­lang­stelling gekyk hoe die hoëlui op­daag, en hoe ‘n sit­plek, vol­gens stand, toe­­ge­ken word aan elke prins en prin­ses, elke her­tog en her­togin, elke lord en lady, en elk­een van laer stand, en hoe aan elkeen, vol­gens stand, eer bewys word. Toe arri­veer die koning self, skryf dr. Jowett, en al die oë draai weg van die ander meerderes en minderes en word net op die ko­ning gevestig. In dr. Jowett se eie woorde: “So, literature, music, art, and the sciences are worthy of our respectful attention; but when Jesus Christ comes into the heart, He must be King and all lesser sujects take their lesser place.”

As ons in eie krag, uit ons kennis van hoe dit be­hoort te wees, vir die Here Jesus in ons hart probeer ko­ning maak, is sy ereposisie in ons lewe kwesbaar. Dan gebeur met ons wat met Petrus gebeur het. Hy het van harte aan Je­sus die hoogste koningsposisie in sy hart gegee. In die tuin van Getsemane sê hy van har­te vir Jesus: “Here, ek is bereid om saam met U… ge­vangenskap en dood in te gaan” (Luk.22:34). ‘n Paar uur later ontken hy dat hy Jesus selfs ken. Vir ware toewyding en oor­winnende dissipel­skap moet die Heilige Gees die Here Jesus in ons lewe koning maak. Dan tree ons op en getuig soos Petrus gedoen het na die uitstorting van die Heilige Gees: “God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan…Hy is verhoog aan die regterhand van die Vader en Hy het die Heilige Gees wat belowe is, van die Vader ontvang en uitgestort…” (Hand.2:32,33). “Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net eerbied wees vir Christus die Here” (1 Pet. 3:14,15). Aan die Efesiers skryf Paulus: “Ek buig … voor die Vader van onse Here Jesus Christus … dat Hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon … (Ef.3:16,17).

“Here, vandag verlang ek na die volheid van u Gees in my hart, sodat Jesus kan koning wees.”

Posted by Manie on Oct 18th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

DONDERDAG 24 OKTOBER – LEWENDE WOORDE OP PAPIER

DONDERDAG     LEWENDE WOORDE OP PAPIER

Lees Hebreërs 4: 12 – 13

“Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is sker­­per as enige swaard…en dring deur…Dit beoor­­deel die bedoelings en gedagtes van die hart” (12)

 

Ramad was die gevaarlikste man in die hele In­dië, skryf Peter V. Deison. Hy het die afgeleë dorpies aangeval en beroof. Terwyl hy op ’n dag ’n huis van een van die dorpies, wat hy aan­geval het deursnuffel, kom hy af op ’n swart boe­kie. Hy sien die papier is baie dun en presies die regte groote om mee sigarette te rol. Elke aand na ete ontspan Ramad en rook sy sigaret. Hy skeur ’n bladsy uit die boekie, vou dit om en rol sy sigaret. Een aand toe hy sy sigaret rol, sien hy die boekie is in sy taal geskryf. Daarna ontspan Ramad na ete soos gewoonlik, skeur die bladsy uit die boe­kie, maar lees dit eers, voor hy sy sigaret rol. Dit is Bybelbladsye wat hy so eers lees en dan vir ’n sigaret rol. Stadig aan begin die lig in sy hart op­gaan. En toe een aand, na hy weer van Jesus gelees het, kniel hy en, soos hy dit gelees het, maak hy sy hart se deur vir die Here oop, bely sy sondes, vra vergif­nis en vra Hom om in sy hart in te kom. Hy het, tot almal se verbasing, homself aan die polisie oorge­gee en toe ’n gevangene vir Christus geword. “The prison became Ra­mad’s mission field,” so skryf Peter Deison, “where he led many other prisoners to Jesus. God’s Word made the change in his life.”

 

 “Here, vandag is u Woord vir my kosbaar.”

Posted by Manie on Oct 18th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

WOENSDAG 23 OKTOBER – `N BRUGBOUER

WOENSDAG            ’N BRUGBOUER

Lees Romeine 5:1-6

“Ons moenie aan onsself dink nie: elkeen van ons moet aan ons naaste dink en aan wat vir hom goed is… (2)

 

Die dorpsraad van ’n plattelandse dorp het ’n dik wa­terpyp oor ’n diep en lang sloot gelê, om vir ‘n woonbuurt meer water te voorsien. Nie lank nie of die woonbuurt se inwoners, veral die kin­ders, begin tot ergernis van die raadslede, oor die wa­terpyp kortpad dorp toe en skool toe loop. Die lopery oor die pyp het nie alleen skade vir die pyp nie, maar ook gevaar vir die gebruikers in­ge­hou. ’n Raadsvergadering is belê om vir dié nuwe pro­bleem ’n oplossing te kry. Een raadslid stel voor, `n doring­draad moet om die pyp gedraai word. “Lemmetjiesdraad,” verbeter ’n an­der raadslid die eerste voorstel. “Lang, skerp penne moet onder in die sloot ingeplant word. Dit sal die mense afskrik,” is ’n ander voorstel. Toe daar stilte kom, na al die afskrikplanne oorweeg is, vra ’n raads­lid, wat heeltyd in stilte na alles geluister het, ook ’n spreekbeurt. “Ons is verantwoordelik vir ons dorpsmense se veiligheid én ook hulle gerief. Die misbruik van ons waterpyp het getoon daar is ’n behoefte aan so ’n kortpad. Ek stel voor ons versterk die pyp en bou ’n brug oor die pyp, met reël­ings aan die kante vir veiligheid.” Sy voorstel is eenparig aanvaar.

Ons is dikwels in die posisie om vir iemand an­ders ’n brug te bou, óf om vir hom ’n hek op te rig. Psalm 15 beskryf ’n man in so ’n geëerde posisie: “Wie mag op u heilge berg vertoef? Hy wat …doen wat reg is…nie kwaadpraat nie, sy medemens nie kwaad aandoen nie.” God het ’n groot behae in ’n mens wat aan ’n ander goed doen. Die hekoprigter is gewoonlik iemand wat in eie hart ongelukkig en onbevredig is en dan sy eie ongelukkig­heid ten kwade laat oorvloei na ’n ander toe, en dan nog ongelukkiger word. Die brugbouer is iemand wat in eie hart gelukkig en tevrede is en sy ruimhartigheid ten goede laat oor­vloei na ’n ander toe, en dan in sy eie hart nog gelukkiger word. “Moenie ’n weldaad weerhou… terwyl dit in jou mag is om dit te bewys nie” (Spr.3:27). “Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen…” (Gal.6:10).

 

 

“Here, help my vandag om nie vir my naaste ’n hek op te rig nie, maar om sy behoefte raak te sien en vir hom ’n brug te bou.”

Posted by Manie on Oct 18th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

Next »