Archive for May, 2013

You are currently browsing the archives of Krag vir Vandag .

SATERDAG 1 JUNIE – PADKOS

SATERDAG                PADKOS

Uit Padkos – die dagboek uit die Lewende Bybel.

     Daar is geen ander God wat met U vergelyk kan word nie, want U vergewe die sonde van u volk wat oorgebly het. U bly nie vir altyd kwaad nie, en U wil graag u getroue liefde aan ons bewys. U sal ons weer jammer kry en ons sondes on­der u voete vertrap en hulle diep in die see gooi (Miga 7:18). – Sonder iets wat ons van ons kant af verdien het, het Hy dit vir ons verniet ge­gee, want sy Seun wat Hy so lief­het , het dit moontlik gemaak. Dit is deur die bloed van sy Seun dat God ons verlos en ons alles vergewe wat ons teen Hom gedoen het (Ef.1:6). – Julle is saam met Christus lewendig gemaak en het nou ’n nuwe lewe. Lê julle dan toe op die dinge van die hemel, waar Christus nou in die ereplek aan die regterkant van God sit. Laat julle gedagtes vol wees van die dinge wat in die hemel is en nie die dinge wat hier op aarde is nie (Kol.3:1,3).– Want wat die menslike geaardheid wil doen, is die teen­oorgestelde van wat die Gees wil hê, en die doel van die Gees is heeltemal teenstrydig met die doel van die sondige menslike geaardheid (Gal.5:17).

Posted by Manie on May 26th 2013 | Filed in Padkos | Comments Off

VRYDAG 31 MEI – DIE WAARDE VAN DUISTERNIS

VRYDAG           DIE WAARDE VAN DUISTERNIS

Lees Psalm 119:65-72

“Voordat ek swaargekry het, het ek gedwaal, maar nou hou ek my aan u woord” (67).

 

‘n Man is genooi om na ‘n skildery, wat ‘n kunstenaar pas voltooi het, te gaan kyk. Hy het gretig van die uit­nodiging gebruik gemaak. By sy aankoms is hy na ‘n donker kamer geneem. Vir meer as ‘n kwartier, wat vir hom na ‘n uur gevoel het, is hy in die donker kamer al­leen gelaat. Toe is hy na die kunstenaar se ateljee ge­neem. “Ek is verbaas oor die manier waarop u my ontvang het,” sê hy ergerlik vir die kunstenaar. “Ver­baas?” vra die kunstenaar goedig. “Dit was nie sonder re­de nie. Ek weet u het met die gloed van die strate in u oë by my aangekom. U oë was nie gereed om na my werk te kyk nie. U sou die fyn spel van kleure nie kon raaksien en waardeer nie. Ek het u in die donker laat wag, sodat die felheid van die lig buitekant, eers deur die rus wat die donker vir u oë sou bring, weggeneem kon word. Nou sal u die kleure in my werk, en ek hoop ook die diepte, beter kan sien en beter waardeer.”

     “Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op’n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly” (2 Kor.4:17). Het u in die afgelope tyd donker tye moes verduur? Job het ‘n baie donker tyd moes deurmaak. Ook hy getuig dit het hom beter laat sien: “Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van U sê, maar nou het ek U self gesien” (Job 42:5).

 

“Here, ek dank u vandag vir donker ure wat my geloofsinsig verdiep het.”

Posted by Manie on May 26th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

DONDERDAG 30 MEI – DIE HANDE

DONDERDAG                DIE HANDE

Lees Johannes 20:19-31               

“…het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: ‘Vrede vir julle!’ Nadat Hy dit gesê het, wys Hy sy hande en sy sy vir hulle.” (19,20)

 

Aan die einde van die 15de eeu het daar in Nuremberg twee jongmans gewoon, Albrecht Dürer en Franz Kingstien. Albei wou kunsskilders word. Albrecht het werklik talent gehad, terwyl Franz net ’n liefde vir die skilderkuns gehad het. Hulle het besluit Franz sou begin werk en geld inbring en die geniale Albrecht geleentheid gee om sy kuns te gaan studeer. As Albrecht dan be­roemd is en geldmaak, sal Franz op sy tyd die skilderkuns gaan bemeester. Franz het as grof­smid gaan werk en Albrecht het in Venesië gaan studeer. Na etlike jare het Albrecht teruggekeer en as meesterskil­der begin naammaak. Nou wou hy sy deel van die ooreenkoms nakom. Dit was ’n blye weer­ont­moet­ing, maar toe Albrecht na sy vriend se hande kyk, kry hy trane in sy oë. Franz se sensitiewe, kunstenaarshande was gekneus en vol eelte. Al­brecht besef toe eers watter prys sy vriend betaal het om hóm skilderkunstenaar te laat word. Met sy growwe hande sal Franz nooit ’n fyn skilderkwas kan hanteer nie en hy het so ’n hoë prys betaal, om hóm ’n beroemde skilder te laat word. Hoe kon hy hom vereer? Op ’n dag staan Franz voor een van Albrecht se skilderye, van Christus se kruisiging. Op die skildery tel een van Jesus se dis­sipels die doringkroon op en met sy vinger voel hy hoe skerp die dorings is. Aangedaan sug Franz, met sy hande uitgestrek: “Dit help nie Albrecht. Ek sal nooit soos jy beroemd word nie.”  “Hou jou hande net so!” roep Albrecht uit. “Jy gaan ook beroemd word.” Hy gryp sy kwas, maak `n skets van sy gehawende hande. Later volg die beroemde skildery, Die Biddende Hande. Franz het so ook beroemd geword..

In Jesus se hande sien ons ook die prys wat Hy be­taal het om ons in sy koninkryk ’n lewenskans te gee en ons vir ewig konings en priesters te maak. Die dissipel Thomas, wat na Jesus se opstanding nie by was, toe Je­sus aan die dissipels verskyn het nie, het vir die ander dissi­pels gesê: “As ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek nie…sal ek nooit glo nie” (Joh.20:25).” Een week later het Je­sus weer aan die dissipels verskyn. Thomas was toe ook daar. Hy het vir Thomas sy hande gewys en vir hom gesê: “Bring jou vinger hier en kyk na my han­de…en moenie langer ongelowig wees nie. (Joh.20:26)” “En Thomas antwoord en sê vir Hom: ‘My Here en my God.’ Jesus sê vir hom: ‘Omdat jy My gesien het, , het jy geglo; salig is dié wat nie gesien het nie en tog geglo het. (Joh.20:27,28)’” Vereer u al in u hart die gewonde hande van Jesus, omdat sy gewonde hande ook vir u ’n ewige lewenskans  bewerk en geskep het?

 

“Here, ek kyk vandag met dank en aanbidding na u wonde.”

Posted by Manie on May 26th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

WOENSDAG 29 MEI – LOSGEKOOP

 WOENSDAG                LOSGEKOOP

Lees 1 Petrus 1:17-25

“…julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus…” (19)

            Die wêreldevangelis, D.L.Moody, kom eendag, saam met die plaaslike predikant by ’n kerk aan, waar Moody moet preek. Reg voor hulle hou ’n motor stil. ’n Jongman klim af en help ’n bejaarde vrou tederlik uit. “Wie is die jongman?” vra Moody, beïndruk deur die gedrag van die mooi jongman. “Sien jy daardie pragtige landerye daar oorkant en die grond met die bome op en die groot huis?” vra sy vriend. Moody kyk waar die predikant wys en sien dit alles. ’n Indrukwekkende gesig. “Sy pa het dit alles uitgedrink,” sê die predikant en gaan voort om die man se verhaal te vertel. Die pa was ’n dranksugtige wat al sy besittings deurgebring het. Na sy dood is die grond verkoop om skuld te betaal en sy vrou moes in ’n tehuis vir behoeftiges opge­neem word. Die kranige jongman het hard ge­werk en geldgemaak en die familiegrond terugge­koop. Hy het sy ma uit die tehuis gaan haal, vir haar klere gekoop, nuwe meubels gekoop en nou versorg hy haar. “En,” sluit die predikant sy verhaal af, “elke Sondag bring hy haar kerk toe.”

Dis ’n goeie illustrasie vir ’n preek, dink Moody by homself. Adam, ons almal se vader, het deur sy sonde in die tuin (Gen3.), die eiendom wat God vir ons almal bedoel het, deurgebring en vermors. Hy het die mensdom in diepe armoede gedompel. Toe het die tweede Adam, die Messias, Christus, gekom en ons eiendom vir ons teruggekoop. Die eerste Adam het ons in die armhuis laat beland, die tweede Adam het ons uit ons armoede uitge­haal, gee vir ons ’n paleis en maak ons priesters en konings vir God. “(Openb.5:9,10): Toe sing hul­le ’n nuwe lied: U is waardig ….omdat U geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle ’n koninkryk en priesters vir ons God gemaak…”.

 

“Here, ek dank U vandag, U het my uit my armoede losgekoop  en gee my ook deel aan u hemelse rykdom.”

Posted by Manie on May 26th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

DINSDAG 28 MEI – DIE KEUSE

DINSDAG                         DIE KEUSE

Lees Lukas 18:18-30 (Ou Vertaling)

“…niemand wat huis of ouers…verlaat het ter wille van die koninkryk van God, (ontvang) nie baiemaal soveel …en die ewige lewe…”(29,30).

 

Tydens die jaarlikse afsluiting van ‘n gemeente se Sondagskool, het die genooide deelnemers aan die pro­gram, nie opgedaag nie. ’n Rukkie lank gaan dit met   die samesang van die kinders goed, maar toe raak dit traag.  Die leier maak vinnig ’n nuwe plan. Die kinders kry kans om die tekse en liede wat hulle deur die jaar geleer het vir die gehoor voor te dra. Dadelik is daar ’n nuwe vonk in die verrigtinge – ook vir net ‘n rukkie. ’n Paar oomblikke van stilte breek aan en dit lyk of dit die einde van die samekoms gaan wees. Toe kom daar ’n geseënde wen­ding. Heelvoor in die saal sit ’n seuntjie met deurdring­ende oë, skerp, gekromde neus en ander duidelike Jood­se gelaatstrekke. Hy was ’n bekende lid van die Sondag­skool en meeste mense wat teenwoordig is, weet wat die seun se huislike omstandighede is. Sy pa het hom juis net daardie week, voor die keuse gestel, om óf die Christelike kerk prys te gee, óf om die huis te verlaat. Die Joodjie staan op. Dit word doodstil. Met ’n helder, soet en nootvaste stem, wat die gehoor diep ont­roer, sing hy:

“Jesus, I my cross have taken,

all to leave and follow Thee;

Naked, poor, despised, forsaken,

Thee, from hence, my all shalt be” –

            Sakdoeke verskyn oral tussen die mense. ’n Warmte van meegevoel en aanbidding deurdring die atmosfeer. ’n Jong dissipel van die Here Jesus het duidelik sy keuse gemaak. Vriende beweeg na die seun toe. ’n Paar sakemanne vorm ’n kringetjie. Almal weet wat nou vir die seun by sy huis wag. Voordat die samekoms uit­eengaan, word ’n komitee gevorm, met ’n plaaslike regs­­man as voorsitter. Planne word beraam, hoe om vir die seun huisvesting te voor­sien en hom te help, om, met sy skoolloopbaan voort te gaan en later te gaan studeer.

Ek wens ons het die verdere verloop van die seun se lewe geken. Dit was dalk nie ’n lekker ver­loop nie, maar uit wat die Skrif ons leer, sou dit ’n ge­seënde aardse gang en beslis ’n lofryke he­melse loon, gehad het. Hy het vir hom ’n troue Lewens­vriend gekies, wat hom sou lei en beskerm en later vrugbaar gebruik. “As iemand die Here dien, leer Hy hom watter pad hy moet kies, sodat hy voor­spoed sal geniet en sy nageslag die land sal bly bewoon” (Psalm 25:10,11).

“Here, vandag kies ek U en ek kies U weg vir die gang van my lewe.”

Posted by Manie on May 26th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

MAANDAG 27 MEI – DIE TELEGRAM BETYDS

MAANDAG           DIE TELEGRAM BETYDS

Lees Johannes 1: 9-14

“Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word” (12).

 

Paul Rader het dikwels probeer om een van sy kennisse, ’n New Yorkse sakeman, na die Here te lei. Maar die man het volgehou hy is te besig vir godsdiens. Die stremmende lewe het egter sy tol geëis. Oorwerk en oorspanne is hy in ’n sana­to­rium opgeneem om te rus. Op ’n dag ervaar   Ra­der ’n dringende ingewing in sy hart om die man te besoek. Hy los alles en so vinnig moont­lik ry hy na die sanatorium toe. By sy aan­koms sien hy die man by die ingang staan. Die man is op­reg bly om hom te sien. “Ek het jou tele­gram ge­kry,” verduidelik Rader sy skielike besoek. “Maar ek het dit nie gestuur nie,” antwoord die man uit die veld geslaan. “Ek het dit uitgeskryf. Ek wóú hê jy moet kom, maar ek het dit weer opge­skeur. Ek verstaan nie.” Rader antwoord: “Mag wees, maar jou te­le­gram het my hemellangs bereik.” Terwyl hulle ge­sels kom Rader agter die man verkeer onder `n diepe oortuiging van sonde. Die vrees vir die dood en sy onsekerheid oor die ewig­heid het hom in ’n donker angs gedompel. “God het jou lief. Die Here Jesus het na hierdie wêreld toe gekom en in ons plek aan die kruis vir ons sondes gesterf. Daarom kán en wíl God jou verge­we en jou aanneem as sy kind,” verseker Rader die man. “Johannes 3 vers 16: ‘God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.’” Die Heilige Gees het in die man se hart geloof gewek. Soos `n man in diep water na `n red­dingstou gryp, neem hy Jesus as sy Verlosser aan.

“Baie dankie dat jy my kom help het,” sê die man aan­gedaan. Toe kyk hy met stralende oë om hom rond. “Is alles nie pragtig nie. Die hemel was vir my nog nooit so blou, die wolke so wit en die gras so groen nie.” Paul Rader lag. “Jy praat nou die taal van ’n mooi lied: Heaven above is softer blue – Earth around is sweeter green – Something lives in every hue – Christless eyes have never seen.

Terwyl die man so na Rader staan en luister, kom ’n trek van groot verbasing oor sy gesig. Hy trek sy asem skerp in, struikel vorentoe en val teen Rader. Terwyl Ra­der hom so vashou, sterf hy in sy.

`n Gelowige man het betyds die oproep van God in sy hart gehoorsaam, betyds `n verlore man bereik en hom betyds met die evangelie na Jesus gelei.

 

“Here, vandag wil ek tot U beskikking wees, om my deur u genade betyds te gebruik.”

Posted by Manie on May 26th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

SATERDAG 25 MEI – PADKOS

SATERDAG                   PADKOS

Uit die dagboek PADKOS, uit die Lewende Bybel.

Selfs sy eie Seun het Hy nie teruggehou nie, maar Hy het Hom gegee om in ons almal se plek doodgemaak te word. As Hy ons sy Seun gegee het, sal Hy dan nie vir ons alles gee nie? Ja, Hy sal dit beslis doen (Rom.8:32). – Eintlik besit ek niks, maar ek het alles wat die moeite werd is (2 Kor.6:10) God kan julle so oorlaai met sy goedheid dat julle altyd sal hê wat julle nodig het – en nog baie meer as wat julle nodig het, sodat julle vir ander ook baie kan gee (2 Kor.9:8). –Hy kan iemand wat moeg is, krag gee en iemand wat swak is, sterk maak … dié wat hulle verwagting op die Here stel kry nuwe krag (Jes.40:29,30).

Posted by Manie on May 18th 2013 | Filed in Padkos | Comments Off

VRYDAG 24 MEI – WAT GESKRYF STAAN

VRYDAG               WAT GESKRYF STAAN

Lees Openbaring 20:11-15

“Die dooies is…geoordeel volgens wat daar in die boeke geskrywe staan oor alles wat hulle gedoen het” (12)

 

Dr. Wilber Penfield, direkteur van die Montreal Neuro-logical Institute, sê in ’n verslag aan die Smithsonian In­sti­tute: “Your brain contains a per­manent record of your past that is like a single con­tinueous strip of movie film, complete with sound tract. This ‘film library’ records your whole waking life from childhood on. You can live again those scenes from you past, one at a time, when a sur­geon supplies a gentle electrical current to a certain point on the temporal cortex of your brain.”          Hy be­weer voorts, so ’n herbelewing van ’n toneel uit ’n mens se verlede, gaan gepaard met dieselfde emo­sies, wat tydens die oor­spronklike gebeurtenis er­vaar is: dieselfde woede, vrees,  wellus, dieselfde liefde en so meer.

            Gaan dít die onweerlegbare getuienis voor die groot wit troon wees – die boeke, ons gedrags­rekords – wat oopgemaak gaan word? “Dit sal aan die lig kom op die dag wanneer God deur Christus Jesus oor die verborge dinge van die mense sal oordeel…(Rom.2:16). Baie insidente van ons lewe, waar­­oor ons reeds skaam is en skuldig voel, sal ons nie graag só voor God se oordeelstroon wil her­leef nie. Die evangelie van Christus hou vir ons egter die groot belofte van vergifnis in. Elkeen wat in Jesus Christus as Verlosser vertrou, sal nie no­dig hê om die verlede te herleef nie. Dit is deur die Here Jesus se kruisdood weggeneem: “Van Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom glo, vergewing van sondes deur sy Naam ontvang” (Hand.10:43). Wat het die profete oor sy vergifnis ge­tuig? “U vergewe sonde…U bly nie vir altyd kwaad nie, U betoon liefde….Hy sal ons sonde tot niet maak, U sal al hulle sondes in die diepsee gooi” (Miga 7:19). “Ek het jou oortredinge, jou sondes, uit­ge­wis, hulle het verdwyn soos wolke, soos miswolke” (Jes.44:22). “Geseënd is die mens vir wie die Here die sonde nie toereken nie” (Rom.4:8).

 

“Here, vandag vertrou ek in die Here Jesus se kruisdood, ook vir my, en die totale vergifnis van my sondes

Posted by Manie on May 18th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

DONDERDAG 23 MEI

DONDERDAG                WARE WYSHEID

Lees Lukas 23:33-43

“Maar die ander (misdadiger aan die kruis) het gesê: ‘Ons ontvang die verdiende straf vir ons dade…’ Verder sê hy:’Jesus, dink aan my wanneer U in u koninkryk kom.’ Jesus antwoord: ‘Vandag sal jy saam met My in die paradys wees.’”(40-43)

 

Nicolaus Copernicus, die Duits-Poolse sterre­kundige, het in sy boek De Revolutionibus Or­bium, in teenstelling met die beskouing van sy tyd, bewys die son en nie die aarde nie, is die middel­punt van die sonnestelsel. Hiermee het hy ‘n groot ommekeer teweegebring op sterrekundige ge­bied en die grondslag gelê van die moderne sterrekun­de. Hy was ’n veelsydige man. Aan die universiteit van Kra­kow in Pole, en later in Italië, het hy in die medisyne, die regte en die teologie studeer. Hy het stilweg sy lewe in ’n soort pries­ter­like betrek­king en soms ook as dokter, van die Roomse Katedraal te Frauenburg, aan die mond van die Weichel, geslyt. Sy roem het deur sy boek oor die sterrekunde gekom. So ’n vername man het hy geword, die Duitsers en die Pole het lank onder mekaar getwis of hy nou eintlik ’n Duitser of ’n Pool is. Sy kennis aangaande die wiskunde en die sterrekunde het hy som­mer so terloops opge­doen. Hy het lank geweifel om sy boek te laat druk. Hy het die teenkanting van die Roomse Kerk gevrees. Die Kerk het geglo die aarde is die middelpunt van die sonnestelsel en iemand wat iets anders ge­leer het, is summier tot die dood veroordeel, soos dit ook met sy opvolger, Galileo, gebeur het. Na Copernicus se dood is sy boek dan ook in die ban gedoen.

Co­per­nicus se opspraakwekkende boek is op 24 Mei 1543, op sy sterfbed, aan hom oorhandig. Tot almal se verbasing was hy nie bly of opgewonde oor sy boek nie. Hierdie geleer­de en wyse man was met ’n groter taak besig. Hy was besig om uit die tyd oor te gaan ewigheid toe. Binne ure sou hy voor God moes staan om oor sy le­we rekenskap te gee. Die stemming waarin hy gesterf het, getuig weer­eens van groot en genadige wysheid. Hy het opdrag ge­gee, op sy grafsteen, in Frauenburg, moes geskryf word: “Ek soek nie die goedheid wat aan Paulus geskenk is, of die genade wat aan Petrus verleen is nie. Al wat ek vra, is die vergifnis wat U aan die misdadiger aan die kruis gegee het.”

In elke mens se lewe kom ’n uur wanneer aardse roem, rykdom en ideale wegsink en net een saak be­lang­rik word: Hoe gaan ek voor God staan? Met sondeskuld belaai en met vuil klere aan? Of vergewe en geregverdig in Jesus Christus se versoeningsdood en beklee met die wit klere van heil, waarmee die Heilige Gees ons klee, wanneer ons in die Here Jesus as Verlosser vertrou? “Hierna het ek ‘n groot menigte gesien… Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal en het voor die troon en voor die Lam gestaan. Hulle het wit klere aangehad …hulle het hard uitgeroep: ‘Ons redding kom van ons God, wat op die troon sit, en van die Lam!’” (Openb.7:9,10).

 

“Here, vandag neem ek die plek van die tollenaar en die misdadiger in. Wees my, sondaar, genadig.”

Posted by Manie on May 18th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

WOENSDAG 22 MEI – DIE VEILIGE PLEK

  WOENSDAG               DIE VEILIGE PLEK

Lees Psalm 91

 ‘U is my toevlug en veilige vesting, my God op wie ek vertrou” (1,2).

 

Terwyl Luther in die midde van die Hervorming was, het die Pous ’n hewige poging aangewend om hom terug te bring Roomse Kerk toe. Hy het ’n kar­dinaal gestuur om hom om te praat en ’n groot geskenk in goud saamgestuur. Die kardinaal het vir die Pous teruggeskryf: “Die gek het geen smaak vir goud nie!” Toe die kardinaal hom nie kon omkoop nie, het hy hom gedreig: “Wat dink jy gee die Pous om vir die opi­nies en uitsprake van ’n eenvoudige Duitse boer? Die Pous se pinkie is sterker as die hele Duitsland (Luther se geboorteland). Dink jy die Duitse prinse sal wapens opneem om jou – ’n ellendige wurm soos jy – te verdedig? Ek sê nou vir jou, nee, dit sal nooit gebeur nie! En dan, waar is jy dan?” Lu­ther het kalm geantwoord: “Presies waar ek nou is. In die hande van Almagtige God.”

Luther het egter ook tye van vertwyfeling beleef. Eenkeer was hy so bedruk en bekommerd hy kon nie werk nie; wou nie eet nie; kon nie slaap nie. Een oggend, in daardie moeilike tyd, kom sy vrou in sy studeer­kamer in, geklee in rouklere. Luther skrik. “Wie is dood?” vra hy angstig. “Het jy gehoor nie?” ant­woord sy  ernstig. “God is mos dood.” “Moenie laster nie,” bestraf hy haar. “Ek laster nie. Ek han­del uit wat ek van jou gedrag aflei. As God lewe, watter reg het jy, sy uitgesproke kneg, om so be­druk en bekommerd te wees?” Luther het geluister en beskaamd op sy knieë gegaan en sy ongeloof bely en met nuwe moed en oorwinning opgestaan om die Here se werk te doen.

            Geloofsoorwinning en geloofsneerlaag kan me­kaar afwissel in die hart van ’n kind van die Here. Die Here gee ons nie prys as ons begin twyfel nie, maar bly naby ons en stuur vir ons die versterking wat ons nodig het. Selfs Paulus het aan bemoe­diging behoefte gehad. “Die gelowiges daar (Ro­me) het van ons gehoor, en hulle het ons by die Ap­piusmarkkom ontmoet en party by die Drie Her­berge. Toe Paulus hulle sien, het Hy God gedank en moed geskep (Hand.28:15).

“Here, vandag luister ek na u bemoediging vir my.”

Posted by Manie on May 18th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

Next »