Archive for March, 2013

You are currently browsing the archives of Krag vir Vandag .

DINSDAG 26 MAART – DIE GEVAAR S WEGGEKEER

DINSDAG              DIE GEVAAR IS WEGGEKEER

SKRIFDEEL: Lukas 23: 33 – 46

“…toe kom daar duisternis…die son het opgehou om te skyn…die voorhangsel in die tempel het mid­deldeurgeskeur. Jesus het hard uitgeroep: ‘Vader in u hande gee Ek my gees oor ’”(45,46).

 

`n Predikant was op `n skip wat by The Bay of Biscay verby geseil het. Met angs kyk hy, na wat hy dink, `n na­derende orkaan is. Bewende wend hy hom tot een van die matrose. “Dink julle die skip sal deurkom?” vra hy. “Deur wat kom?” vra die matroos. “Daardie vreeslike or­kaan wat aan­­kom.” antwoord hy. Die ou matroos glimlag. “Daar­die storm sal nooit wéér hierlangs kom nie,””ant­woord hy rustig. “Dit wás reeds hier en is verby.”

Die indruk wat dié insident op die dominee ge­maak het, weergee Kings Business met hierdie woor­de. “So, in regard to the believer, judgment as to the penalty of our sins is past. We were tried, condemned and execu­ted in the person of our Surety, our Lord Jesus Christ, on Calvary.

Vir die persoon wat in Jesus Christus vertrou vir die vergifnis van sy sonde en die redding van sy siel, het die on­be­skryflike orkaan van God se toorn oor sonde, ver­bygegaan. Dit is Goeie Vrydag se boodskap. So ie­mand het erfgenaam ge­word van vrede, vergifnis en die ewige lewe. Vir die be­angs­de misdadiger aan die kruis, wat hom op die laaste tippie tot Jesus, langs hom, gewend het, het Jesus gesê: “Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys wees” (Luk.23:23). Met die steniging van Ste­fa­nus, deur die Joodse Raad, lees ons “Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel… ‘Kyk,’ het hy ge­sê, ’ek sien die hemel geopen en die Seun van die mens wat aan die regterhand van God staan.’” (Han­de­linge 7:54). “Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie” (Rom.8:1).

“Here, vandag glo ek U vergifnis en redding.”

Posted by Manie on Mar 23rd 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

MAANDAG 25 MAART – DIE NUWE OMGEWING

  MAANDAG      DIE NUWE OMGEWING

SKRIFDEEL : Psalm 28

“Die Here is my sterkte en my beskermer, op Hom het ek vertrou. Hy het my gehelp. Daarom is ek bly en wil Hom loof, met my lied” (7).

 

Die volgende verhaal het Neil Verwey, sen­deling in Japan, vir ons gestuur.

’n Jong bruid uit die Ooste, vergesel haar man na ’n VSA-weermagkamp, geleë aan die rand van die woestyn in Kalifornië. `n Moeilike leefwyse, bedags warm en `n ge­du­ri­ge wind, wat al­les met sand bestrooi, breek vir haar aan. Die dae was lank en ver­velig. Geen bure met wie sy ge­meen­skaplike be­lange kon deel nie. En toe ver­trek haar man boonop gevegs­front toe! Uit moe­de­loosheid skryf sy vir haar ma sy kom huis­toe. Alles het vir haar net te veel geword.

Haar wyse moeder skryf terug: “Twee man­ne kyk deur die tralies van hul tronkselle; die een sien die modder, die ander een, sterre.” Die jong bruid lees die brief van haar ma oor en oor en sy bid die Here om ’n verandering in gesind­heid in haar te wek. Sy neem `n posi­tie­we houding teenoor haar omgewing in. Sy begin die woestyn bestudeer. Nie lank nie, of sy kom agter die voorheen onher­bergsame, af­ge­sonderde woonplek, verander na ’n won­der­wêreld. Sy bestudeer die kaktusplante en ver­sa­mel skulpe, wat daar was toe die sand nog deel van die seebodem was! Die kennis wat sy op­doen, maak haar ’n kenner op dié gebied en sy skryf ’n boek daaroor.

Wat het by haar verander? Die woestyn, hitte, sand, wind én die mense was steeds daar. Die verskil is, God het haar gesindheid ver­ander. Deur die tralies van haar self­ge­maak­te selvenster, het sy nou sterre begin waar­neem!

Met geloof in God, is daar ’n buitengewone verandering van krag, wat alle omstandighede kan hanteer. Die blydskap van dié wat geleer het om in Hom te vertrou, is groot!

 

“Here, vandag vra ek uit u krag nuutheid in my omgewing.”

Posted by Manie on Mar 23rd 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

SATERDAG 23 MAART – PADKOS

SATERDAG                           PADKOS

Uit die dagboek PADKOS, met verse, uit die Lewende Bybel.

Maar Ek het gekom sodat julle die lewe ten volle kan hê Joh.10:10. Want die sonde het sy loon wat hy uitbetaal, en dit is die dood. Maar God het ‘n geskenk wat Hy ons verniet gee, en dit is die ewige lewe wat Christus Jesus ons Here vir ons moontlik gemaak het Rom.6:23. Deur een mens en die sonde wat hy gedoen het, het die dood mag gekry oor alle mense Rom.5:17.…dit is ook deur ‘n Mens, deur Chris­tus, dat die wat dood is, weer sal lewe…almal wat aan Christus behoort, sal weer lewe 1 Kor.15:21,22. En noudat Jesus Christus, ons Red­der, gekom het, het God se plan duidelik ge­word. Want Jesus het die dood se mag wegge­neem en vir ons die lewe gebring waaraan daar nooit ‘n einde sal kom nie 2 Tim.1:10.

Posted by Manie on Mar 15th 2013 | Filed in Padkos | Comments Off

VRYDAG 22 MAART – GODS IS REGTIG NABY

 VRYDAG             GOD IS REGTIG NABY

Lees Psalm 56: 4 – 12

“Dít weet ek: God is aan my kant…in God stel ek my vertroue…ek is nie bang nie” (4,5)

 

           Grace C. W. Groben vertel van `n ervaring met haar kindjie, wat `n kosbare boodskap oor God se na­byheid na haar eie hart toe gebring het. Haar eer­steling, `n dogtertjie, het van die begin af by haar geslaap. Toe kom die tyd dat sy haar die ge­woonte om by haar ma te slaap, moet afleer. Sy moes in haar eie bedjie begin slaap. Daardie eer­ste aand lê sy haar kindjie in haar eie bedjie neer, liefkoos haar `n ruk­kie, gee haar `n laaste nag-soen­tjie en skakel die lig af. Grace bly in die don­ker naby haar kindjie sit. Vir `n lang tyd huil haar dog­tertjie hewig – eers kwaad, toe verdrietig, toe vol vrees. Sy moes gedink het haar ma het haar ver­laat, haar alleen in die donker laat lê. Die werk­likheid was dat haar ma elke snikkie gehoor het, saam gesit en huil het, gehunker het om haar kind­jie op te tel. Vir die kind se eie beswil het Grace haarself beheer. Hieroor skryf Grace: And so, in times of affliction, our God indeed hears our cry, is near and feels for us, though for our own good He may hide His face and may seem not to hear.”

God lei ons deur `n leerskool van moeilike om­stan­dighede om die volheid van sy liefde en trou te leer ken. God handel met ons soos `n kind se eie pa en ma met hom werk – net beter en meer ver­standig as wat ons dit ooit kan doen. Hy ken ons behoeftes en ons swakhede: “Soos `n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here Hom oor dié wat Hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is, Hy hou dit in gedagte dat ons stof is” (Ps.103:13,14). Al lyk dinge vir ons ook don­ker, soos vir Grace se kindjie, God is naby aan ons. Hy sal ons nie in die steek laat nie. “Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In u hande is ek veilig” (Ps.23:5). Abram, wat later Abraham geword het, en uit wie se lang stam­boom Je­sus later gebore is, is `n voorbeeld van hoe God `n man deur die leerskool van geloof kan stuur totdat later van hom gesê kan word: “Ab­raham het in God geglo…” (Jak.2:23).

 “Here, vandag vertrou ek op U nabyheid.”

Posted by Manie on Mar 15th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

DONDERDAG 21 MAART – O, DAARDIE EEN WOORD

DONDERDAG     O, DAARDIE ÉÉN WOORD

 

Lees Romeine 6: 19-23                                               

“… die dinge waaroor julle nou skaam kry  … die uiteinde van dié dinge is die dood. Maar nou  -  julle is vrygemaak van die sonde … en die uiteinde is die ewige lewe” (21,22).”

 

Ek wou die Saterdagmiddag geniet. Die opge­won­­den­heid van die perdewedren wat aan die gang was, het deur my gejaag. Rondom my was skreeuende en gil­lende mense, besig om hul perd aan te moedig. Skielik het ek `n plukkie aan my baadjie gevoel. Ek het om­ge­draai en in `n jong­man se gesig vasgekyk. Hy het nader getree en een woord in my oor gefluister: “Ewigheid.” Ter­selfdertyd het hy `n blaadjie in my hand gedruk. Wat `n vreemde opmerking, het ek gesteurd ge­dink Ek het besluit om dit eenvoudig te ignoreer. Ek kon nie `n asblik sien nie en het die blaadjie in my sak geprop. Die wedren was nog aan die gang en ek het my aandag daarop probeer vestig. “Ewigheid!”  Ek het die perde vir die vol­gen­de wedren bestudeer en op een gewed. “Ewigheid!”

Slegs `n maand te vore het `n vriend van my skielik ge­sterf. Ek het nou aan hom gedink. Hy is nou in die ewig­heid. Ek weet dat as hy nog geleef het sou hy vanmiddag saam met my by die ren­baan gewees het. Maar hy was vanmiddag in die ewigheid. Die ewigheid is net `n haar­breedte ver. Dit kos nie veel om die skeidslyn tussen tyd en ewigheid oor te steek nie. Ek het benoud begin voel. Die wedren se uitslag het skielik vir my onbelangrik geword. “Ewigheid!”

Ek het my huistoe gehaas en die blaadjie wat die man gegee het, begin lees. God het my lief, het ek so onder die lees deur ontdek. Hy wil nie hê dat ek ewig verlore moet wees nie, maar dat ek ewig salig sal wees. Hy het sy eie Seun, Jesus Christus, my sondestraf laat dra aan die kruis. Hierdie inligting het ek geken, want ek is ook `n soort van kerkmens. Dit het nou egter vir my skie­lik `n nuwe waarde gekry. Jesus het aan die kruis gesterf, so­dat ek in die ewigheid gered kan wees. `n Bekende teks word aangehaal: “God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun ge­gee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê” (Joh.3:16).

Ek het dit verstaan en ek het dit geglo. Ek het by my bed gekniel en met `n eenvoudige gebed Jesus Christus as my Verlosser aangeneem en sy ver­soenings­dood vir my toegeëin. Ek het `n rustige man gaan slaap. Ek het uit die dood in die lewe oorgegaan.

 

“Here vandag ken ek U as my Verlosser en ek lê met nuwe toewyding my aan u voete neer.”

Of: ?

“Here, vandag is ek onseker oor die ewigheid, want ek het dit nog nie `n uitgemaakte saak in my lewe gemaak nie. Maar ek wil nie ewig verlore gaan nie. Ek maak nou my hart oop. Ek glo u kruisdood was vir my, in my plek. Ek neem U aan as my Verlosser.”

Posted by Manie on Mar 15th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

WOENSDAG 20 MAART – INGESKRYF IN DIE HART

WOENSDAG        INGESKRYF IN DIE HART

Lees 2 Korintiërs 3:1-6

“…julle (is) ’n brief van Christus…geskrywe, nie met ink nie maar met die Gees van die lewende God, …op die harte van mense” (3)

 

In Lahore, Indië, het Christene Nuwe Testa­men­te onder die mense van die stad versprei, ver­tel Good News. Hulle wou agter op elke Nuwe Testament wat hulle uitgee die woorde van Mat­teus 11:28 aanbring: “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee.” Hiervoor het hulle ’n rubberstempel nodig gehad, maar ’n stem­pel met daardie woorde op was onverkrygbaar. Daar was net een raad: hulle moet so ’n stempel laat maak. Hulle het vir een van Lahore se stem­pel­makers, ’n Moslem, verduidelik wat hulle verlang en vir hom ’n Nuwe Testament gegee, sodat hy presies kon weet hoe om die stempel te maak. Hy was ’n bedrewe vakman en hulle was baie tevrede met die stempel wat hy na ’n paar dae vir hulle gebring het. Hy wou nie vergoeding vir sy werk neem nie. “Ek het die boek wat julle vir my gegee het gelees, want ek wou sien hoe die mooi woorde op die stempel by die boek inpas,” vertel hy. “Na ek die boek deurgelees het, en gesien het die woorde staan in daardie boek, het ek begin om die woorde in die rubber in te sny.” Met ’n breë glimlag vervolg hy: “Terwyl ek die woorde in die rubber insny, het God dit in my hart ingesny. Ek het na Jesus toe ge­kom, soos die boek sê, en nou weet ek ek is ook ’n Christen.”

Die woord van God word in ons Bybels met druk­kersink op papier geskryf. Ons lees dit en ver­staan die woorde met ons verstand. Maar iets meer gebeur. Terwyl ons sy gedrukte woord lees of daar­na luister, skryf die Heilige Gees daardie boodskap in ons hart. Ons lees in Handelinge 16 hoe Paulus in Filippi aan ’n groep vroue die evangelie verkon­dig het. “Lidia, ’n purperver­koop­ster…het geluister; die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is” (Hand.16:14). Ons kennis van die evangeliewoord is meer as net verstandsbegrip. Dit word innig deel van ons hart. “Ek sal my wette in die verstand gee, op hulle harte sal Ek dit skrywe. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees” (Heb.8:10). As ons God se woord lees en begryp, werk God in ons hart om dit in ons gestalte te gee.

 

“Here, vandag open ek my hart vir u inskrywing.”

Posted by Manie on Mar 15th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

DINSDAG 19 MAART – VEILIG GEFOKUS

 DINSDAG                    VEILIG GEFOKUS

Lees 1 Korintiërs 9: 19 – 27

“Dit alles doen ek ter wille van die evangelie, sodat ek aan die vrug daarvan deel kan hê” (23)

 

            Die geestelike eindstreep, wenstreep, van die lewe waar elkeen van ons gaan uitkom, hang af van die kern­fo­kuspunt van ons hart. Dr. Baldwin het sy lewensfokus so beskryf: ”Op 30-jarige ouderdom het ek al die filosofië en godsdienste van die wêreld ondersoek en geken. My gevolgtrekking was: Niks is beter as die evangelie van Christus nie. Toe ek 40 word en die laste begin op my druk, het ek gesê: Niks is so goed as die evangelie nie. Op 50, toe die stoele om my begin leeg raak, het ek gesê: Niks kan met die evangelie  vergelyk word nie. Op 60, met my dieper insig en nader aan die einde, het ek gesê: Daar is niks behalwe die evangelie nie. En nou op 70, naby die einde en te midde van baie swakhede, sê ek: Daar is geen besitting soos die evangelie nie.”

Hoe ouer ons word hoe stewiger moet ons aan die belof­tes van die evangelie vasklem. “…die evangelie is `n krag van God tot redding van elkeen wat glo…In die evan­gelie kom juis tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek enkel en alleen omdat hulle glo. ….Elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hul glo, sal lewe” (Rom.1:17)

Archibald G. Brown het eens gesê: “Die evangelie is `n feit, verkondig dit dus eenvoudig; dit is `n blye feit, verkondig dit dus opgewek; dit is `n betroubare feit, ver­kondig dit dus met vertroue; dit is `n belangrike feit, ver­kondig dit dus ernstig; dit is `n feit oor `n Persoon, ver­kondig dus Jesus.

            Wat genl. Grant oor die evanglie en die Here Jesus te sê gehad het, na sy bekering, is aangenaam om te hoor. Die predikant wat die beroemde man na die Here toe ge­lei het, het vir hom gesê: “U bekering is `n groot aan­wins vir God se koninkryk, Generaal.” Genl. Grant het geant­woord: “God het nie groot manne nodig nie, maar groot manne het God nodig.”

 

“Here, vandag verbly ek my in u wonderbare evangelie.”

Posted by Manie on Mar 15th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

MAANDAG 18 MAART – `N GOEIE ADRES

MAANDAG              `N GOEIE ADRES

Lees Psalm 43: 1 – 5

“Stuur u lig en u waarheid dat dié my kan lei en my bring na u heilige berg, na u woning!” (3).

 

In Londen, naby St. Paul’s, is `n straat met die naam Godliman Street, vertel dr. F. B. Meyer. Die ligging van die straat, naby so `n groot, bekende kerk, kon dalk die rede vir die naam gewees het. Of, daar het dalk `n besonder toegewyde man ge­woon, want die naam is van die Engelse woord, godly man, afgelei. Hoe voel die mense, veral die mans, wat in daar­die straat woon? Kan dit dalk `n verleëntheid wees as mens vir `n ander moet sê: “Ek woon in Godsmanstraat?” Pas die mense wat daar woon, se lewensgedrag by die straat se naam? Voel iemand dalk hy sal ontuis voel in so `n straat? Ons moet onthou, in die hemelstad, gaan al die name van die strate so `n naam hê. In die hemel sal net mense, wat aan die Here behoort, woon.

Voel u dalk onseker oor u plek in so `n he­mel­stad ­se straatnaam? “Die stad het nie die son en die maan nodig om hom te verlig nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp. Die nasies sal in die stad se lig lewe. Niks onreins en niemand wat iets losbandigs en vals doen, sal ooit daarin kom nie, maar net dié wie se name in die boek van die lewe, die boek van die Lam, geskrywe staan” (Op.21: 22,27).

Ons moet baie seker maak, dat ons ons toe­gangs­­reg tot die hemel verkry het, deurdat ons in Jesus Christus, as ons Verlosser, vertrou het. Van alle dinge op aarde is dit die belangrikste voorsorgsmaatreël vir ons. Dít maak ons God se mense. Dan kan ons in God se stad woon.

 

“Here, vandag ondersoek ek my hart om seker te maak, ek het U as Verlosser aangeneem.”

Posted by Manie on Mar 15th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

SATERDAG – PADKOS

SATERDAG                   PADKOS

Uit die dagboek PADKOS, uit die Lewende Bybel, verse met dieselfde tema bymekaar gerangskik.

 

Hierdie God is ons God vir ewig en altyd. Hy sal ons lei tot die einde toe. Laat jou be­kommernis aan die Here oor en Hy sal vir jou sorg… (Ps.55:23) – Maar die genade van God is groter as die sonde. Daarom het die liefde van een mens, Jesus Christus, ’n wonderlike geskenk vir baie mense gebring, want hulle sondes is vergewe  (Rom.5:15). – Want dit is die Heilige Gees wat ons met Christus Jesus verbind en ons die werklike lewe gee. So het die Gees ons dan verlos uit die mag van die sonde, wat ons in die dood ingesleep het (Rom.8:2).  Ek is die wingerdstok en julle is die lote. Iemand wat aan My verbind bly en Ek aan hom, dra baie vrug…sonder My kan julle niks doen nie (Joh.15:5). Vir al hierdie dinge sien ek kans omdat Christus my die krag daar­voor gee (Fil.4:13). Julle moet sterk wees, maar die krag kom van die Here, want al die mag behoort aan Hom (Ef.6:10). Laat dié wat hulle hande slap laat hang van moede­loos­heid, weer moed skep en laat dié wat lam in die knieë geword het van vrees, weer regop staan (Sag.8:9).

Posted by Manie on Mar 9th 2013 | Filed in Padkos | Comments Off

VRYDAG 15 MAART – VRA HIERVOOR

 VRYDAG                 VRA HIERVOOR

Lees Handelinge 16: 22 – 34

“’Menere, wat moet ek doen om gered te word?’ Hulle antwoord hom: ‘Glo in die Here Jesus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin’” (30,31)

 

In Christian Digest skryf iemand oor die lug­spoor­weg wat deur sy dorp loop. Een van die spoor­weg­sta­sies is naby `n begraafplaas, wat Cal­vary Ce­metery genoem word. Vir baie jare het die trein nie self by daardie stasie gestop nie. Iemand wat daar wou afklim, moes daarvoor vra. Sodra die trein die stasie, voor die begraafplaas­stasie, verlaat, maak die kaartjiesondersoeker die trein­wa se deur oop en roep: “Next station Cal­va­ry. Train stops on signal only. Anybody for Calvary?”

Dit is `n gelykenis van die lewenstrein, sê die skry­wer in Christian Digest. By al die lewen­stasies hou die trein self stil, skryf hy. “At Market Street, at School Street, at University Avenue, at Main street, at Vanity Fair, at Broadway, at Church Street, at Home Avenue. No special notice is needed, but to get off at Calvary, yes – that means a choice and an expressed desire.”

Ons verstaan wat die skrywer daarmee bedoel. Om by Jesus se kruis uit te kom, om gered te word, om Christen te word, moet `n definitiewe keuse uitgeoefen word. “Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word” (Joh.1:12”).

 “Here, vandag kies ek U en neem ek U aan.”

Posted by Manie on Mar 9th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

« Prev - Next »