Archive for November, 2012

You are currently browsing the archives of Krag vir Vandag .

SATERDAG 8 DESEMBER – PADKOS

SATERDAG                    PADKOS

Uit die dagboek PADKOS, uit die Lewende Bybel.

 

Die Here is `n veilige skuilplek vir almal …in tye van moeilikheid…Here, almal wat vir U ken, vertrou op U want U sal die wat U aanbid nooit in die steek laat nie. (Spr.18:10-11). – Ek is vandag `n ou man, maar ek het nooit in my lewe gesien dat die Here iemand wat aan Hom gehoorsaam is in die steek laat of dat so iemand se kinders kos hoef te bedel nie (Ps.37:25). Daar is geen ander God wat met U vergelyk kan word nie, want U vergewe die sonde van u volk wat oorgebly het. U bly nie vir altyd kwaad nie, en U wil graag u getroue liefde aan ons bewys. U sal ons weer jammer kry en ons sondes on­der u voete vertrap en hulle diep in die see gooi (Miga 7:18). – Sonder iets wat ons van ons kant af verdien het, het Hy dit vir ons verniet ge­gee, want sy Seun wat Hy so lief­het , het dit moontlik gemaak. Dit is deur die bloed van sy Seun dat God ons verlos en ons alles vergewe wat ons teen Hom gedoen het (Ef.1:6).

Posted by Manie on Nov 30th 2012 | Filed in Padkos | Comments Off

VRYDAG 7 DESEMBER – DRIE KEER GEROEP

VRYDAG             DRIE KEER GEROEP

Skrifdeel: Lukas 19 : 1 – 10

“(Hy) het gekom om te soek en te red…” (10)

Hy was `n tiener, vertel Rev. T. E. Ruth  van Sydney, Australie in The Christian Herald, toe hy die Sondagoggend uit gewoonte na sy kerk toe gaan. `n Vreemde hulpprediker is op die kansel. Sy teks is Josua 24:15: “Kies julle van­dag wie julle wil dien…” Die preek laat hom met homself ongelukkig voel en hy kry `n af­keer in die vreemde prediker. Op `n geleë oom­­­blik         glip hy uit. Hy verwyl die tyd en wag vir `n diens wat later in `n ander kerk gehou word. Hy gaan daarheen. Hy is verbaas toe die­­selfde prediker op die kansel verskyn en  die preek van vroeër die oggend herhaal. Daardie aand gaan hy na `n kerk toe in heelte­maal `n ander voorstad en hy is behoorlik ge­skok toe die­self­de prediker op die kansel klim en sy og­gend­preek herhaal. Rev. Ruth  skryf: “It was too much for me. That night I sur­ren­der­ed to the love that had sought me in three places.”

Nie net die inhoud en betekenis van die preek nie, maar dat die Here so herhaaldelik op die een dag vir hom gesê het: “Kies van­dag…” het hom so diep getref. Jesus sê in sy ge­lykenis van die herder en die verlore skaap in Lukas 15:4,5: “…hy gaan agter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry. En as hy hom kry, is hy bly en hy tel hom op sy skouers.” Jesus roep ons nie net nie, maar Hy wil ons be­sit en gebruik. Rev. Ruth het self verkon­di­ger van die evangelie geword.

“Here, vandag hoor ek en ek wil antwoord.”

Posted by Manie on Nov 30th 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

DONDERDAG 6 DESEMBER – DIE HART VAN DIE VERLOSSER

DONDERDAG   DIE HART VAN DIE VERLOSSER

Lees Psalm 22

“My God, ek roep bedags en U antwoord nie…(3)

 

Die bekende prediker C. H. Spurgeon het ’n kom­men­taar, bestaande uit drie volumes, elkeen sowat 450 blad­sye dik, oor die Psalms geskryf. Ek besit gelukkig hierdie drie boeke. In 1975 het ek die hele stel van drie vir R38,85 gekoop. Een aand, voor `n nagmaal, het ek be­hoef­te gehad om my hart vir die herdenking van die Here Jesus se kruisiging voor te berei. Ek het Psalm 22 op­ge­soek en Spurgeon se boek by sy kommentaar oor Psalm 22 oopgemaak. ’n Groot en verrykende onthulling oor Jesus se kruisdood het in my hart gekom. En tog, selfs nou, voel ek ek het nog maar vlak in Psalm 22 ingegaan.

In die evangelies het ons die beskrywing van Jesus se kruisdood stap vir stap. In Psalm 22 het ons dieselfde beskrywing asof  Dawid self by Golgota gestaan het. Die verskil tussen die evangelies se beskrywings en Psalm 22 is, dat die evangelies aangrypend die gebeurtenis se uiterlike ontvouing beskryf, en Psalm 22 bring die lydende Messias se gevoelens en gedagtes  gedurende daardie kruisigingsure na ons harte toe. Die Gees van die Messias beleef in Dawid se menslike hart die kruisiging soos Jesus dit beleef het: sy eensaamheid, verskrikking en pyn.

Ek volg nou Spurgeon se spore (kortpad) deur Psalm 22. “Vir die koorleier (Chief Musician). So ’n verhewe lied kan nie deur ’n mindere hanteer word nie. “Op die wysie van die wildsbok…” Jesus is soos ’n wildsbok gejag (v.1). Jesus se gevoel van diepe verlatenheid:“My God, my God, waarom het U my verlaat en bly ver as ek om hulp roep?”(v.2). Sy hewige onrus: “My God ek roep bedags en U antwoord nie, ook snags, maar ek kry geen rus nie (v.3). Sy verwarring: “Op U het ons voorvaders vertrou…U het hulle gered…hulle het na U om hulp geroep…op U het hulle vertrou en hulle is nie beskaam nie (4-6)”. Hoekom kry Hy nie antwoord nie? Hieruit kry ons bemoediging, want ons bid ook en dan kry óns nie dadelik die verhoring van óns gebed nie. Sy vernedering: “Maar ek is ’n wurm…Almal wat my sien, spot my, hulle steek vir my tong uit en knik met voldoening die kop en sê: ‘Laat dit aan die Here oor! Laat Hy hom red …as Hy dan so baie van hom hou (7-9)’” Sy herinneringe: “Van my geboorte af is ek onder u sorg…is U my God (v10,11). Sy angs: “…die nood is naby… Sy vernietiging: “…hulle het my hande en voete deurgrawe (Ou.Vert.) …hulle verdeel my klere onder mekaar en trek lootjies oor my mantel…help my tog gou! Red my…kosbare lewe…Red my…!(v17-22)  Sy oorwinning: “U het my gebed verhoor! Ek sal U…in die volle vergadering prys…  (23-27)”. Sy versoening: “Mense oor die hele wêreld sal die Here erken en hulle tot Hom bekeer…Alle volke sal Hom as koning erken… Hy heers oor die volke…(28-30)”. Sy verkondiging: “Die nageslag sal Hom dien en hulle sal van die Here vertel…aan die volk wat nog gebore moet word van hierdie verlossingsdaad getuig: die Here het dit gedoen (31-32)”.

 

“Here, vandag dank en aanbid ek U vir u groot soenoffer.”

Posted by Manie on Nov 30th 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

WOENSDAG 5 DESEMBER – BETROUBAAR

WOENSDAG              BETROUBAAR

Lees 2 Korintiërs 5: 16 – 21

“Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees” (21)

 

In `n pamflet, onder die titel Could Our Lord Have Sinned? vertel dr .I. M. Haldeman van `n to­neel tussen die berge van die staat New York. `n Treinbrug is oor `n diep afgrond, eint­lik `n kloof, honderde meters diep, ge­bou. Op `n dag hoor hy die eerste trein wat die brug na­der. Hy doen moeite om naby te kom en sien `n gelaaide vragtrein met twee massiewe lokomotiewe vooraan, stadig die brug nader. Hy skryf: “Die trein gee `n skerp, uitdagende fluit en toe knars die remme op die wiele neer. Die twee massiewe lokomotiewe en swaar gelaaide vragtrokke, bly vir `n halwe dag, met hulle tonne van gewig, in die middel van die brug staan (sy eie woorde – ek kan nie so mooi vertaal nie!): “ and the bridge beneath like a great spider’s web supporting them. They were there to demonstrate the strength of the bridge, to show there was no weakness in it; but that it was able to bear up under the greatest test put on it, and so was worthy of the fullest trust on the part of man.” Dr. Haldeman maak hieruit `n toe­pas­sing op die betroubaarheid van die Here Jesus Chris­tus vir ons in ons versoekings en sondes.

Hy brei uit op die versoekinge en toetse waar­­aan Jesus as die gewone man, Jesus van Nasaret, onderworpe was en nooit gestruikel het nie. Hy skryf: “He was temp­ted and tried and tested at every point to prove and de­mon­strate…that we might see Him as the majestic, unbreakable bridge across the deep chasm of sin and death, and so fling ourselves without reserve, and in unhesitating confidence upon Him as the One and all supreme object of our unfaltering faith and profound adoration.”

      Nooit het Jesus iemand verwerp of iemand te­leur­gestel nie. Selfs toe die moordenaar aan die kruis hom tot Jesus wend, het hy gehoor: “Van­dag sal jy saam met My in die paradys wees.” Die skry­wer aan die Hebreërs skryf: “Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelye met ons swakhede kan hê nie; Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vry­moe­digheid na die genadetroon, sodat ons barm­hartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word (Heb.4:15,16).

 

“Here, vandag kom ek met my behoefte na U toe.”

Posted by Manie on Nov 30th 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

DINSDAG 4 DESEMBER – `N VERANDERDE HART

DINSDAG          ’N VERANDERDE HART

Lees 2 Korintiërs 5:16-21

“Iemand wat aan Christus behoort, is ’n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom…(17)

Louis Zamperini van Compton, California, ’n voor­­malige Olimpiese atleet en Amerikaanse vlieë­nier, moes in die Tweede Wêreldoorlog in die om­ge­wing van Oahu Hawaii, in die see, ’n noodlanding maak. Vir 47 dae het hy byna 2 000 km. ver op sy nood­vlot gedobber, voor hy deur ’n Japanese boot opgepik is. In Now vertel Tom M. Olsen, van Zam­pe­rini se ervaringe as Japanese oorlogsprisonier, voor­dat vrede twee jaar later gesluit is. Hy is uitge­honger en gemartel. Tuis het sy mense hom as dood prysgegee. Hy besit sy eie doodsertifikaat, ge­te­ken deur pres. Rooseveldt. In 1945 het Zam­perini Japan met ’n hart vol haat verlaat. In 1949 woon hy een aand in Los Angelese ’n diens by waar dr. Billy Graham die prediker was. Daardie aand ontmoet die Here Jesus Christus hom en hy kom tot bekering. Vir sy vriende sê hy: “Such a change has come into my life that I feel I have a duty to perform.That duty is to return to Japan and tell them of the saving power of the Lord Jesus Christ.” Zamperini het te­ruggegaan Japan toe met ’n lys van sy gevangenemers en tronkbewaarders se name – en ’n Bybel. Sy doel: om sy Verlosser, Jesus Christus, aan die mense wat hom mishandel het, bekend te maak.

Haat, woede en wraaksug is magtige emosies van die menslike hart. Dit is ’n ingebore deel van die sondige mens­like natuur. In die Messiaanse Psalm 22 waar die ge­­moedservaring van die lydende Messias openbaar word, lees ons die omvang van die woede van die mense, om die kruis van Christus: “’n Wreedaardige klomp mense het my omsingel…soos verskeurende, brullende leeus storm hulle met oop bekke op my af….soos honde omsingel hulle my…” (Psalm 22:13,14,17). Hoe het Jesus op hierdie woede en haat van sy vyande gereageer? “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie” (Luk.23:34). Wedergeboorte is `n oor­dra van Jesus se lewe, deur die Heilige Gees, na `n sondaar se lewe toe.

 

“Here, vandag vergewe ek mense wat my kwaad aan­doen.”

Posted by Manie on Nov 30th 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

MAANDAG 3 DESEMBER – `N HOëR VLUG

MAANDAG              `N HOËR VLUG

Lees 1 Timoteus 2: 19 – 26 Ou Vertaling

“Maar vlug vir die begeerlikhede…jaag ná ge­reg­tigheid, geloof, liefde, vrede, saam met dié wat die Here uit `n rein hart aanroep” (22)

 

Die vlieënier, Handley Page, vertel van `n in­si­dent, wat Frank W. Boreham, in The Y. C. Companion, aan ons oordra. Page het in Kobar, Arabië, geland. `n Groot rot het on­ge­siens in sy vliegtuig ingekom. Na Page opge­styg het, en reeds vlieghoogte bereik het, word hy van die rot  bewus toe hy `n ge­knaag agter hom hoor. Terwyl hy met ver­ontrusting dink aan die skade wat die on­ge­nadige tandjies aan die be­dra­ding van die vliegtuig kan aanrig en die gevaar dat die vliegtuig kan neerstort, ont­hou hy, `n rot kan nie `n hoë atmosfeer se lug­druk oorleef nie. Hy laat sy vliegtuig dade­lik hoër opstyg, tot­dat hyself dit moeilik vind om asem te haal. Hy waag later om weer laer te vlieg. Die geknaag is toe stil en nadat hy ge­land het, kry hy die dooie rot in sy vliegtuig. Hier is raad vir iemand wat onder versoeking deurloop, skryf Frank Boreham: “When we feel ourselves endangered by the pests that molest our souls, we need only to rise to a loftier level of Christian attainment.”

Uit eie krag kan ons nie `n hoër geesteli­ke lewe bereik nie. Ons is afhanklik van die Heilige Gees se werking in ons hart. Óns deel is om die hoër geestelike vlak te soek, deur ge­bed en Bybelstudie en bepeinsing oor ons He­re Jesus se Persoon, soos die skrif dit vir ons skilder en so nader aan God te kom.

 

“Here, vandag verlang ek om nader aan U te leef.”

Posted by Manie on Nov 30th 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

SATERDAG 1 DESEMBER – PADKOS

SATERDAG                    PADKOS

Uit Padkos – die dagboek uit die Lewende Bybel.

Die Seun het dieselfde Goddelike eer as wat daar om God straal en Hy is in alle opsigte presies net soos God (Heb.1:3) – Hulle glo nie, want Satan, wat die god van hierdie wêreld is, het hulle verstand blind gemaak. Daarom kan die lig wat uit Christus straal nie in hulle har­te inskyn nie (2 Kor.4:4). – U het beheer oor my om­stan­­dighede… Gee tog weer aandag aan my en red my deur U getroue liefde (Ps.31:16). Hy gee ons wat ons ook al van Hom bid omdat ons sy be­­ve­­le gehoorsaam en doen wat Hy graag wil hê (1 Joh. 3:22). – As ’n mens se lewe nog oorheers word deur jou ou menslike na­­tuur, kan jou lewe God nooit tevrede stel nie (Rom.8:8). Broers, omdat God vir ons so goed is, wil ek ernstig by julle aandring dat julle julle lewe aan God sal gee julle moet aan Hom behoort en vir Hom lewe en Hom bly maak. Dit is die enigste manier om God werklik te dien (Rom.12:1).

Posted by Manie on Nov 24th 2012 | Filed in Padkos | Comments Off

VRYDAG 30 NOVEMBER – DIE HOOGSTE PRYS

VRYDAG          DIE HOOGSTE PRYS

Lees Markus 15: 21 – 32

“Hulle bring Jesus toe na…Golgota…toe kruisig hul­le Hom en verdeel sy klere onder mekaar “ (22-24)).

 

In die Alliance Weekly is `n beskrywing van die manier waarop die Romeine misdadigers ge­kruisig het. Die kruis is op die grond neer­ge­lê en die man wat gekruisig moes word, word op die kruis vasge­druk en sy hande en voete  vas­­gespyker. Die gat waarin die kruis gesit sou word, is vooraf gegrawe. “Then the cross was carried to the hole and dropped into it. This, of course, drew every nerve and muscle in tension and produced the greatest imagin­able suffering”, skryf  die Alliance.

Op `n dag neem `n onderwyseres haar klas jong­­­meisies om na `n staalgravering, volgens `n beroem­de skildery, van die kruisigingsto­neel van Jesus en die twee misdadigers, te gaan kyk. Drie kruise lê op die grond en by twee van die kruise stoei en worstel sol­date met die twee misdadigers om hulle vasgenael te kry. Op die middelste kruis, lê Jesus, en soos die Alliance dit skilder: “Christ lay down quietly and ex­tended the quivering palms to receive the spikes.” Terwyl die jongmeisies so na die aan­gryp­ende toneel staan en kyk, skreeu een skie­lik geskok: “Het Jesus dan nog gelewe toe Hy gekruisig is? Ek het altyd gedink Hy was reeds dood toe hulle Hom op die kruis vas­ge­spy­ker het!”  Die onderwyseres antwoord, en ek haal weer die Alliance se eie woorde aan: “Yes, He was nailed there alive for you.” The girl, weeping, said: “Then I am His forever.”

 

“Here, vandag oordink ek u groot lyding om vir my sondeskuld te betaal en my vry te koop.”

Posted by Manie on Nov 24th 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

DONDERDAG 29 DESEMBER – DIE VOORDEEL VAN LASTE

 DONDERDAG   DIE VOORDEEL VAN LASTE

Lees Matteus 11:25-30

“My juk is sag en my las is lig” (30)

 

Dr. Lambie, geneesheersendeling in Abe­­si­nië, moes dik­wels vinnige en diep ri­viere oor­steek, skryf  Christian Victory. Die gevaar van die vinnigvloeiende riviere was, ‘n mens word van jou voete afgeruk en dan met die vin­nige stroom meegesleur na ‘n dieper stroom, of na ‘n water­val, of dat mens teen een van die baie rotse ver­pletter kon word. Dr. Lambie het van die inboor­linge die geheim geleer om veiliger deur so ‘n stroom te kom. ‘n Mens soek ‘n groot klip. Hoe gro­ter en swaarder hoe beter. Die gewig word op die skouer geneem en dit dien as ballas. Die bykomstige gewig druk die voete ste­wiger op die bodem vas en jy kruis die rivier met groter vei­ligheid. Jou voete word nie so gou onder jou uit­gespoel nie. Dr. Lambie se gevolgrekking:  While crossing the dan­ge­rous stream of life… we need the ballast of burdenbearing, a load of affliction, to keep us from being swept off our feet.” Romeine 5:3-5 sê: “Ons verheug ons ook in die ­swaarkry, want ons weet: swaarkry kweek vol­hard­ing, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof  kweek hoop; en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het”.

Dwarsdeur die Skrif kry ons hierdie nega­tie­we elemente en swaarkry, wat gelowiges soos laste moes dra. Abraham moet kinderloos voortbe­weeg, Jakob se broer veg met hom, Josef word as slaaf verkoop en beland in Egipte in die tronk, Job ervaar groot teëspoed en word deur sy vrien­de mis­verstaan, Dawid moet gedurig vir Saul vlug, Daniël beland in die leeukuil en sy vriende in ‘n brandende oond, Jeremia word vervolg en in ‘n put gegooi. So loop hierdie patroon deur die Skrif. Salomo wat geen laste moes dra nie, se voete is op die ou end onder hom uitgespoel en word deur sy vroue verlei en word ‘n afgodsdienaar.

 

“Here, vandag dank ek U vir die las wat my voete in die lewenstroom beter laat vasstaan.”

Posted by Manie on Nov 24th 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

WOENSDAG 28 NOVEMBER – ORAL HARTSEER

WOENSDAG         ORAL HARTSEER

Lees 1 Petrus 2:1-18

“…omdat Christus self vir julle gely en so vir julle ‘n voorbeeld gestel het…’(21)

 

In How to Face Life deur Charles F. Banning, vertel hy ‘n  fabel wat die Sjinese meesters graag ver­tel. ‘n Vrou het haar enigste seun verloor. Sy was verslae van droefheid. Elke dag het sy oor hom getreur. Uiteindelik het sy met ‘n wyse ou filo­soof gaan praat. Hy het vir haar gesê: “Ek sal jou seun aan jou teruggee, as jy vir my ‘n mostert­saadjie sal bring. Daar is egter ‘n voorwaarde: die saadjie moet van ‘n huis af kom waar daar nog nóóit droefheid was nie. Sy het dadelik haar soektog begin en van huis tot huis gegaan. Elke huis waar sy gekom het, het ‘n eie droefheid gehad. “Hoe selfsugtig was ek,” het sy geroep, “droefheid is almal se deel!”

Die prediker, C. H. Spurgeon, troos ons be­droef­de harte dieper. God is in Christus Je­sus saam met ons in ons hartseer. Hy skryf (sy eie woorde, myne kom kort): “There is no pang that rends the hearts, I might almost say not one which disturbs the body, but what Jesus Christ has been with you in it all.” Voel jy die druk van armoed, gaan hy voort? Jesus het “..nie eens ‘n rusplek vir sy kop nie” (Luk.9:58). Ondervind jy die droefheid van ‘n geliefde se verlies? Jesus het by sy vriend Lasarus se graf, saam met Lasarus se susters, gehuil. Is jy beskinder en is daar van jou sleggepraat? In Psalm 69 hoor ons die Messias se stem: “U weet hoe ek beledig en verkleineer is… beledigings het my gebreek…” (20). Het jou vriende jou verraai? Jesus se eie dissipel het Hom verraai, een het hom verloën, en die an­der het wegge­hard­loop toe Hy gevange­geneem is. Bevind jy jou in ‘n storm? Jesus was elke keer saam met sy dissipels in die storms wat hulle getref het. Ly jy pyn? Wie se pyn kan vergelyk word met die pyn wat Hy aan die kruis gely het? “He cries, ‘I am with you; be not dismayed ; for I am both thy Companion and thy God.’”

 

“Here, vandag dank ek U dat U saam met my in my beproewing is.”

Posted by Manie on Nov 24th 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

Next »