Archive for August, 2012

You are currently browsing the archives of Krag vir Vandag .

DINSDAG 21 AUGUSTUS – VRA GENADE

DINSDAG             VRA GENADE

LEES: Psalm 51

“Wees my genadig, o God, in u troue liefde…”

 

Good Company vertel die storie van `n ma, wat by Napoleon I om genade vir haar seun gaan pleit het. Dit was die jongman se tweede oor­treding en die keiser het besluit hy is die doodstraf skuldig. Die ma se pleidooi: “Ek vra nie geregtigheid nie. Ek vra genade vir my seun.” Die keiser het geantwoord: “Hy verdien nie genade nie.” “Maar, my heer,” roep die moe­der huilend uit, “as hy dit verdien het, is dit nie genade nie. En wat ek vra is nie wat hy verdien nie, maar ek vra genade.” Die keiser het haar `n oomblik aangekyk en toe geantwoord: “Dan sal ek hom genadig wees. Hy hoef nie te sterf nie.”

Dit is ons posisie voor God. Ons is afhanklik van sy genade, dit wat ons nie verdien nie. Die mis­da­diger wat saam met Jesus gekruisig is, het geen ge­leentheid vir verdienste gehad nie. Aan die einde van `n skuldige lewe hang hy veroor­deeld aan die kruis. Hy wend hom tot Jesus: “’Jesus, dink aan my wanneer U in u koninkryk kom.’ Jesus antwoord hom: ‘Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys wees’” (Luk.23:42,43). Die ander mis­dadiger het dieselfde geleentheid gehad, maar hy het dit, weggevoer deur die omstanders se boos­heid, by hom verby laat gaan.

 

“Here, vandag pleit ek nie my verdienste nie. Ek vra genade om gered te word.”

Posted by Manie on Aug 18th 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

MAANDAG 20 AUGUSTUS – OMGEKEERDE WAARDE

MAANDAG        OMGEKEERDE WAARDE

LEES: Johannes 13: 1 – 17

“Hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefge­had, Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad” (1)

 

`n Goeie en gerespekteerde man in die omge­wing was siek, vertel Christian Herald die storie. Sy vriende het gekom, om hom te troos en te be­moe­dig. Hulle het sy goeie lewe in gedagte ge­had, sy goeie dade en hoe hy prakties en aktief, in die kerk­like lewe deel­neem, om Christus se vol­ge­linge te be­­skerm en op te bou. Toe hulle wou ver­trek bid een van hulle vir hom. “Here”, bid die man, “U weet hoe lief hy U het.” “Nee, vriende,” praat die man van sy bed af, “moet dit nie so sê nie. Toe Marta en Ma­ria, die boodskap oor La­sarus se siekte, na Jesus toe gestuur het, het hulle nie laat weet: ‘Here, hy wat vir U liefhet is siek nie.’ Hulle het laat weet: ‘He­re, hy vír wie U liefhet, is siek.’” Dit is nie my ge­brek­kige liefde vir Jesus wat my moed gee nie, maar sy groot liefde vir my. Dít is my krag en vashou­plek.”

Dit is ook die raad, wat die groot prediker Mark Guy Pearse, vir `n bekommerde jong meisie ge­gee het. Sy het met haar geestelike behoefte na hom toe gegaan. “Ek weet ek het Jesus in my le­we aan­geneem,” kla sy, “maar ek kry nie reg om Hom regtig lief te hê nie.” Mark Pearse het haar geant­woord: “My dog­ter, moenie aan jóú liefde vir Jesus aanhou dink nie. Sê oor en oor vir jouself: ‘Jesus het my lief.’ Kom sien my weer môre­oggend.” Chris­tian Herald skryf: (Ek vertaal) “Toe sy die volgende oggend kom om hom te sien, was dit nie nodig om hom te vertel van die verandering in haar gemoed nie. Sy was stralend. (Christian Herald se woorde.) The love of God had been shed abroad in her heart by the Holy Spirit.”

            Jesus het vir sy dissipels vertel Hy het hulle lief. Dit is die geloofselement wat ons no­dig het. Glo Jesus se liefde. Sê dit in eie hart. Die Heilige Gees sal sy stempel daarop druk en in die hart oorwinning bring.

“Here, vandag glo ek U het my lief.”

Posted by Manie on Aug 18th 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

SATERDAG 18 AUGUSTUS – PADKOS

SATERDAG                   PADKOS

Uit die Lewende Bybel.

Die Here is `n veilige skuilplek vir almal …in tye van moeilikheid…Here, almal wat vir U ken, vertrou op U want U sal die wat U aanbid nooit in die steek laat nie. (Spr.18:10-11). – Dit is werklik God wat ons vrygemaak het. Ons sal op Hom vertrou en nie bang wees nie. Hy is ons krag en ons verdediger en Hy het ons vry­gemaak (Jes.12:2). – Ek is vandag `n ou man, maar ek het nooit in my lewe gesien dat die Here iemand wat aan Hom gehoorsaam is in die steek laat of dat so iemand se kinders kos hoef te bedel nie (Ps.37:25). Daar is geen ander God wat met U vergelyk kan word nie, want U vergewe die sonde van u volk wat oor­gebly het. U bly nie vir altyd kwaad nie, en U wil graag u getroue liefde aan ons bewys. U sal ons weer jammer kry en ons sondes on­der u voete vertrap en hulle diep in die see gooi (Miga 7:18). – Sonder iets wat ons van ons kant af verdien het, het Hy dit vir ons verniet ge­gee, want sy Seun wat Hy so lief­het , het dit moontlik gemaak. Dit is deur die bloed van sy Seun dat God ons verlos en ons alles vergewe wat ons teen Hom gedoen het (Ef.1:6).

Posted by Manie on Aug 11th 2012 | Filed in Padkos | Comments Off

VRYDAG 17 AUGUSTUS – WAARIN DIE KRAG IS

 VRYDAG             WAARIN DIE KRAG IS

LEES: Efesiërs 2: 11 – 18

“Julle wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede… (13,14).”

 

Roy McClain vertel hoe `n bekende advokaat in een van Suid-Amerika se strate deur `n bedelaar genader word vir `n aalmoesie. Die advokaat kyk skerp in die ongeskeerde gesig en sê dan: “Ken ek jou nie van iewers af nie?” Die bedelaar antwoord: “Jy behoort. Ek is jou ou klasmaat. Onthou, tweede vloer, Old Main Hall.” “Natuurlik, Sam, verseker ont­hou ek jou.” Sonder `n verdere woord skryf die advokaat `n groot tjek vir hom uit. Die storie sê $100, maar dit is baie jare gelede en in ons geldwaarde, moes dit `n groot bedrag gewees het. “Neem dit,” sê die advokaat. “Ek gee nie om wat met jou gebeur het nie, maar neem hierdie geld en gaan kry vir jou iewers `n nuwe begin.” Trane kom in die bedelaar se oë en hy stap na die regte bank toe. In die deur kom hy tot stilstand. Hy kyk na al die netjies geklede tellers en die netjiese kliënte in die rye wat wag om gehelp te word. Dan kyk hy na sy eie vuil toiïngs. Sy moed begewe hom. “Hulle sal dit nie van my aanvaar nie,” dink hy. “Hulle sal dink ek het dit vervals. Ek pas nie hier nie.” Hy draai weg. Die volgende dag loop hy en die advokaat mekaar weer raak. “Wat het nou gebeur, Sam?” roep die advokaat uit. “Wat het jy met my tjek gemaak? Het jy die geld weggedobbel of weg­gedrink?” Sam trek die tjek uit `n binnesak uit en wys dit vir die ad­vokaat en vertel hom hoekom hy dit nie gewis­sel het nie. “Kyk, my vriend,” sê die advokaat ernstig. ”Wat daardie tjek waarde gee is nie jou voorkoms of klere nie. Dit is my hand­tekening! Gaan nóú dadelik en wissel daardie tjek.”

Dit is die krag van óns redding en óns nuwe lewe: Jesus se handtekening op die tjek van God se genade – sy bloed wat Hy aan die kruis ge­stort het. Die Heilige Gees bring God se vergifnis, die reiniging van Jesus se bloed, en die nuwe geestelike lewe, in ons lewens in, op grond van Jesus se kruisdood. Ons swak­heid, ons onreinheid, ons skandes kan dáárdie krag nie kanselleer nie.

 

 “Here, vandag vertrou ek in u verdienste.”

Posted by Manie on Aug 11th 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

DONDERDAG 16 AUGUSTUS – ONBEPERKTE VERRYING

 DONDERDAG   ONBEPERKTE VERRYKING

LEES: Johannes 1: 1 – 18

“ En uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang” (16).

 

Vir 40 jaar was Socrates vir die wêreld `n gewaar­deerde leermeester, so ook Plato vir 50 jaar, en  Aristoteles  vir 40 jaar, skryf Henry G. Bosch. Jesus het net vir 3 jaar sy lering ver­kondig. “Yet the influence of Christ’s 3-year ministry infinitely transcends the im­pact left by the combined 130 years of teach­ing from these men who were among the greatest philo­so­phers of all antiquity.” Jesus het geen prente ge­skilder nie, maar van die grootste en beste wer­ke van Raphael, Michel­angelo en Leonar­do da Vinci het uit Jesus se Persoon, voor­koms, gedrag en lering inspi­ra­sie ge­put. Jesus het geen gedigte geskryf nie, maar Dante, Mil­ton, en ander van die wêreld se grootste digters is deur Hom geïnspireer. Jesus het geen musiek gekompo­neer nie, maar Hayden, Hän­del, Beethoven, Bach en Mendelsöhn se grootste komposisies is op Jesus se lof en eer gerig. So eindig Bosch sy vertelling: “Every sphere of human greatness has been enriched by this humble Carpenter of Nazareth.”

Hierdie waarheid wat Bosch uitwys, geld nie net vir skryf- en kunswerke nie. Dit geld elk­een van ons se lewe. Elke mens wat vir Jesus  plek in sy hart gee, se lewe word goed en waarde­vol en nuttig gemaak, deur die krag van Jesus se lewe, wat die Heilige Gees in ons lewens inbring.

“Here, vandag verlang ek Jesus se grootheid in my hart.”

Posted by Manie on Aug 11th 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

WOENSDAG 15 AUGUSTUS – KANS VIR HOM

 WOENSDAG             KANS VIR HOM?

Lees Matteus 11: 25 – 30.

“Kom na My toe…Ek sal julle rus gee.” (28).

 

’n Erg beseerde lugmagman is tydens Wê­reld­oorlog II van iewers uit Frankryk, na ’n hos­pitaal iewers in die Noorde van Engeland, ge­neem. Na die dokter sy wonde verbind het, sê die gewonde man vir die lugmagman in die ander bed: “Maat, jy kan ’n ou nie dalk met bietjie godsdiens help nie? Ek het groot ge­skrik, jy weet.” “Jammer, jong,” antwoord die ander man, “ek sal nie kan nie. Maar elke Donderdag kom ’n vrou hierlangs met Bybels en traktaatjies, sy sal jou help.” “Dalk is ek Donderdag nie meer hier nie,” sê die eerste man. “Jy kan nie dalk vir my net iets sê nie?” Die tweede een skud net die kop. Na ’n rukkie sê die eerste man weer: “Ek het gelê en dink. Ek weet nie of dit in die Bybel is en of dit net ’n lied is nie, maar dis iets soos: ‘Laat die kin­dertjies na my toe kom, want die koninkryk van die hemel is hulle s’n.’” “Ja, dis definitief in die Bybel,” antwoord die tweede een.  “As Jesus Christus wou hê die kinder­tjies moes na Hom toe kom, dink jy Hy sal my darem ook vat? Ek het Hom baie nodig, jy weet. In elk geval ek gaan probeer en Hom vra.” Hiermee trek hy die laken oor sy kop. Die laken het nie weer afgekom nie. Sy liggaam is later net verwyder.

’n Lugmagkapelaan vertel die storie op ’n dag vir ’n groep lugmagmanne in Kingston, Ontario. Na die samekoms kom vra een van die vlieëniers vir hom: “Eerwaarde, dink u daardie man het enige kans gehad?” Die ka­pelaan vertel in die storie, in Prairie Pastor: “I replied. ‘No! He had no chance at all; he had an absolute certainty!’”

Jesus self het gesê: “Ek sal hom wat na My toe kom nooit verwerp nie…Dit is die wil van my Vader: dat elkeen wat die Seun sien en in Hom glo, die ewige lewe sal hê (Joh.6:37,40).”

“Here, vandag het ek U nodig. Ek kom.”

Posted by Manie on Aug 11th 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

DINSDAG 14 AUGUSTUS – DIE BEWEEGREDE

DINSDAG                   DIE BEWEEGREDE

Lees Galasiërs 4:1-7

“Hy het sy Seun gestuur…om ons…los te koop sodat ons as kinders van God aangeneem kon word” (4,5)

 

Eerw. J. Alexander Clark, ’n Skotse sendeling in Afri­ka, het eendag ’n inboorling uit die kloue van ’n leeu ge­red. Hy was erg verskeur en byna dood. Eerw. Clark het hom sendingstasie toe geneem en versorg. Toe die man weer gesond was, het hy te­rug­gegaan na sy mense toe. Na drie maande het hy na eerw. Clark toe teruggekom. “U ken die wet van die woud: Die geredde een behoort aan sy redder. Hier is ek nou. Ek en my ses vrouens en al my kinders en al my vee. Ek en alles wat ek het behoort aan u. U kan met ons maak net wat u wil.”

Die eerste rede wat die man na eerw. Clark toe terug­ge­bring het, was sekerlik sy dankbaarheid en die nako­ming van die ongeskrewe wet van die woud. Dit is ook die groot oorredingskrag van die evangelie van die Here Jesus: Hy het sy lewe vir my gegee, daarom be­hoort my lewe nou aan Hom. “…en julle behoort nie aan julleself nie: julle is gekoop, en die prys is betaal” (1 Kor.6:20). ‘n Ander saak, glo ek, het ook op hierdie man van Afrika in­ge­­werk. Die weke wat hy onder eerw. Clark en sy mense se liefdevolle sorg op die ont­wik­kelde sen­dingstasie deur­ge­bring het, het sy oë oopgemaak vir ’n omgewing van oorvloed, veiligheid, liefde en sorg, wat hy voorheen nie geken het nie.  Hy het gevoel, as daar een plek is waar dit met hom en sy mense sal goed gaan, is dit by daar­die goeie man binne die grense van sy sending­stasie. Dit is ook die ander beweegrede wat ons na die Here toe bring. Hy is ryk genoeg, sterk ge­noeg, getrou genoeg en liefdevol genoeg om ons te ver­sorg. Dit is ’n goeie lewe om op aarde ’n kind van God te wees. Dawid sing gedurig in sy Psalms van God se troue versorging. “Ons vertrou op die Here; Hy is ons hulp en ons beskermer. Ja, in Hom is ons hart bly, op sy heilige Naam vertrou ons. Hou u liefde oor ons, Here, want ons stel ons vertroue in U” (Ps.33:20-22). Nog `n moontlike rede kan wees: Hy het aan die persoon van Alexader Clark geheg geraak. Dit is `n groot en kragtige ge­tuie­­nis van `n Christen as die Per­soon van Jesus die hoofrede van sy Chris­tenskap is of word. Dit was die kragtige getuie­nis van die vroeë Christene, wat hulle ook be­reid vir vervolging en selfs marteling gemaak het. Die liefde vir die Persoon van Jesus en deur Hom vir God deur die toenemende werk­ing van die Heilige Gees in hulle harte. “Jesus Christus, vir wie julle, al het julle Hom nie gesien nie, tog liefhet… (1 Pet.1:8).”

 

“Here, vandag behoort ek aan U om U te dien en deur U versorg te word.”

Posted by Manie on Aug 11th 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

MAANDAG 13 AUGUSTUS – EEN LETTER MAAK DIE VERSKIL

MAANDAG    EEN LETTER MAAK DIE VERSKIL

LEES: Matteus 11: 25 – 30

“Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee” (28)

 

Tydens die herlewing in Enge­land,  was La­dy Hut­tington, ’n beroemde vrou. Een dag vra ie­mand haar, hoe het sy, wat so ’n hoë en beken­de vrou is, tot be­kering ge­kom. Haar antwoord: “Deur een let­ter.” “Deur één letter! Hoe was dit?” Sy glim­lag. “Ja. In my Bybel, by 1 Ko­rintiërs 1:26, het ek gelees: ‘Volgens die op­vat­ting van mense was daar nie baie ge­leer­des of baie invloed­rykes of baie mense van aansien onder julle nie…’” Die Engelse verta­ling: “… that not ma­ny wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, are called…” Sy het ver­dui­delik: “It says: ‘Not many noble are called.’ That ‘m’ saved my soul; for if he had said: ‘Not any noble,’ I must have been damned.”

Ja, dit sou ’n verdoemende woord gewees het, as daar gestaan het, “not any”, dus geen in­vloedrykes, is geroep nie. In geen posisie, hoog of laag, niemand, word uitge­sluit van die ver­los­sings­boodskap van Christus nie. Nie­mand is te gering om by Jesus welkom te wees nie. Hy het almal ontvang. Hyself is laer  as enige ander mens gebore. Gebore in ’n stal en sy wiegie ’n krip. Hy het laer as enige ander mens gesterf. As misdadiger sterf Hy tussen twee rowers aan ’n kruis. Oor Homself het Hy gesê: “Ek is sagmoedig en nederig van hart” (Mat.11:29). En tog is Hy ook Koning op sy hemelse troon.

 

Here, vandag weet ek, ék is ingesluit by wie U wil red.”

Posted by Manie on Aug 11th 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

SATERDAG 11 AUGUSTUS – PADKOS

SATERDAG                   PADKOS

Uit die dagboek PADKOS, uit die Lewende Bybel

 

Maar U het tog my gebed gehoor toe ek na U geroep het om hulp (Ps.31:23). …sal God dan nie doen wat reg is vir sy mense wat Hy uitgekies het, as hulle dag en nag na Hom roep nie?  Ek sê nou vir julle, Hy sal gou aan hulle saak aandag gee… (Luk.18:7,8). Bly net stil voor die Here en wag tot Hy optree. Moenie ontsteld raak oor ander wat on­eerlike planne maak om daardeur in die lewe vooruit te gaan nie (Ps.37:7). Laat ons dan nooit moeg word van goed doen nie, want as ons dan daarmee aanhou, sal ons die vrugte daarvan pluk as die regte tyd aangebreek het (Gal.6:9)). Maar watter mens sien ooit sy eie foute raak? Vergewe dan tog die sonde waarvan ek nie weet nie… (Ps.19:13). Een ding waarvan ek vas oortuig is, is dat God, wat sy goeie werk in julle begin het, daarmee sal aanhou todat Hy dit sal klaarmaak op die dag wat Jesus Christus terugkom…julle hele lewe moet wees soos wat die boodskap oor Jesus Christus dit wil hê… (Fil.1:6,27). ’n Mens se tong is ook klein, maar kyk wat kan hy nie alles doen nie…soos ’n klein vonkie wat ’n hele bos kan afbrand. Net so gevaarlik as wat vuur is, kan ’n mens se tong ook wees… (Jak.3:5,6,8).

Posted by Manie on Aug 4th 2012 | Filed in Padkos | Comments Off

VRYDAG 10 AUGUSTUS – DIE VERANDERING

VRYDAG             DIE VERANDERING

Lees Kolossense 3: 1 – 11 LEWENDE BYBEL

“Julle het  die nuwe geaardheid, wat heeltemal `n nuwe lewe is, aangeneem . Dit is God wat hierdie nuwe mens gemaak het en hom gedurig vernuwe” (10).

 

Betty Carter en haar man het daarteen opgesien dat hulle eiewillige en opstandige seun, weer by hulle sou inwoon, toe hy `n verplasing na hulle dorp toe kry. Hulle het gou agtergekom `n groot verandering het in hulle seun plaasgevind.  Daar was in hom `n kalmte en `n gretigheid om hulle te plesier. Hy het allerlei takies in en om die huis ver­rig. Hy het gekom en gegaan sonder  om hul­le te steur. Dit was `n vreugde om hom in die huis te hê. Die eerste Sondag tuis het hy sy ouers verras deur hulle te vra om saam met hom kerk toe te gaan. Hulle het kerk toe gestap. Onderweg het hy vir hulle vertel wat met hom gebeur het.

“Vir `n lang tyd al het ek geweet ek moet `n ant­woord kry oor die betekenis van die lewe,” het hy begin. “Ek het besef dit moet `n geloofsantwoord wees. Ek het teologiese boeke begin lees en kerk toe begin gaan. My hart kon maar nie by die ant­woord op my vrae uitkom nie.” Met `n hees stem vra sy pa: “Wat het vir jou lig gebring?” Hy ant­woord: “Ek het besluit om `n Christen te word. Iets wat ek in Johannes gelees het, het die gedagte in my opgewek. Daar waar Jesus sê: ‘Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak.’ En ook Jesus se woorde: ‘Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie.’” Sy ma, trane in die oë, vra: “Hoe het dit gebeur?” Weer stap hulle in stilte. Dan sê haar seun: “Alles was nog nie vir my duidelik nie. Toe lees ek in 1 Johannes 1:9: ‘Maar as ons, ons sondes bely – Hy is getrou en reg­verdig, Hy  vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid..’ Ek het dit gedoen. Ek het gevoel `n groot las lig van my af op toe ek my sondes bely en aan Jesus oorgee en sy vergifnis aan­neem.. Ek het in my hart anders geword. Nuut geword. Ek het geweet ek is weergebore. Ek het later eers Paulus se teks in 2 Korintiërs 5:17 leer ken: ‘Iemand wat aan Christus behoort, is `n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het begin.’”

  Die Here se Woord beklemtoon hierdie krag van Jesus se redding. “Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het Hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas, en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee” (Titus 3:5).

 

“Here, vandag dank ek U vir die wonder van die wedergeboorte in my hart deur my geloof in die Here Jesus Christus, my Verlosser.”

Posted by Manie on Aug 4th 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

« Prev - Next »