Archive for May, 2012

You are currently browsing the archives of Krag vir Vandag .

SATERDAG 2 JUNIE – PADKOS

SATERDAG                   PADKOS

 

Uit die dagboek PADKOS, uit die Lewende Bybel.

 

Dit is God wat julle alles sal gee wat julle nodig het. Hy sal dit op sy eie wonderlike manier doen deur Jesus Christus (Fil.4:19). – Waarop julle in die eerste plek moet konsentreer, is dat God se koningskap erken sal word en dat mense sal doen wat Hy wil hê  (Mat.6:33). – Selfs sy eie Seun het Hy nie teruggehou nie, maar Hy het Hom gegee om in ons almal se plek doodgemaak te word. As Hy ons sy Seun gegee het, sal Hy dan nie vir ons alles gee nie? Ja, Hy sal dit beslis doen (Rom.8:32). –Want die Here God is ons son wat vir ons lig gee en ons skild wat ons beskerm…en Hy sal niks wat goed is… terughou nie (Ps.84:12). – Dit is God wat ons alles gee om te geniet (1 Tim.6:17). – Hy kan iemand wat moeg is, krag gee en iemand wat swak is, weer sterk maak … dié wat hulle verwagting op die Here stel kry nuwe krag (Jes.40:29,30). Kyk my lewe deur, Here en toets my, beoor­deel my hart en my motiewe (Ps.26:2). As ons erken ons het son­­de gedoen, sal Hy ons sondes ver­gewe en ons rei­­nig van al die verkeerde dinge… (1 Joh.1:9).

Posted by Manie on May 26th 2012 | Filed in Padkos | Comments Off

VRYDAG 1 JUNIE – DIE GROOT OES

 VRYDAG                 DIE GROOT OES

LEES: Matthéüs 9: 35 – 38

“Toe sê Hy vir sy dissipels: Die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes, dat Hy arbeiders in sy oes mag uitstuur (37,38).”

 

Ons het nie `n begrip van die grootte van die bevolking van ons wêreld nie. Ek lees met verbasing `n beskrying van Walter Knight van `n deel van ons wêreld. Hy vergelyk die bevoorregte Christenwêreld met die sending­nood. Hy skryf in Noord-Amerika is daar 1,448 predikante per `n miljoen mense. (Die getalle gaan my eie verstand te bowe.) In Latyns-Amerika is daar 19 sendelinge per mil­joen mense . Dit laat 87-miljoen mense onge­ëvan­ge­li­seerd. In Afrika is daar 56 sendelinge per miljoen mense. Dit laat 68-miljoen mense ongeëvangeliseerd. In Indië en Pakistan is daar 10 sendelinge per miljoen mense. Dit laat 261-miljoen mense ongeëvangeliseerd. `n Groot deel van Europa, met sy 480-miljoen mense is grotendeels onge­ëvan­geliseerd. Die Russiesbeheerde lande is gesluit vir sendelinge. In watter jaar hierdie inligting geskryf is, weet ek nie. Die boek wat ek het is die 6de herdruk en die datum is 1978. Hoe akkuraat die syfers is, kan ons nie weet nie. Die boodskap wat net maar tot my hart gekom het, is die groot onbewerkte oes.

In Missionary Principles and Practices            skryf  Harold Lin­d­­­sell: One-third to one-half of the first-term missio­na­ries do not return to the foreign field for a second term.

“Elke hart sonder Christus is `n sendingveld. Elke hart met Christus is `n sendeling,” kryf iemand in die midde van hierdie gegewens. En iemand an­ders skryf: “`n Sendeling hoef nie noodwendig buite sy land, of selfs sy omgewing, te gaan om sen­ding­werk te doen nie. `n Ware sendeling moet net uit homself uitgaan. As hy om hom rondkyk is daar oral ruimte vir sendingwerk en verkondiging van die evangelie.” Iemand anders skryf: “Vir God is daar nie `n verskil tussen buitelandse- of tuis­sen­ding nie. Waar `n verlore siel is, is dit `n sendingveld.”

Hierdie artikel in Walter Knight se boek het my laat besef hoe waar is iemand anders se opmerking: “Jy kan dalk nie sendingveld toe gaan nie. Maar jy kan vir die sendingveld en sendelinge bid.”

 

“Here, vandag en voortaan wil ek vir die sending­behoeftes bid.”

Posted by Manie on May 26th 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

DONDERDAG 31 MEI – VRYGEMAAK

DONDERDAG                 VRYGEMAAK

LEES: Galasiërs 5: 13 – 26

“Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor die begeertes van die sondige natuur nie” (16).

 

Toe Charles Weston Shepson ’n student aan die Sendingopleiding Instituut was, het hy ontsteld geraak oor sy sukkelende persoonlike geestelike lewe. Hy het so vasgevang in sy natuurlike dran­ge en vleeslike begeertes gevoel, so dikwels ge­faal in sy getuienis vir Christus, so kortgekom aan ’n oorvloedige en oorwinnende Christenlewe, dat hy een dag sy middagete prysgegee het en teen ’n steil rant agter die Instituut se hoofgebou uitge­klim het. By ’n rots het hy gekniel en sy hart en hande opgehef hemel toe en in radeloosheid van siel uitgeroep: “O  God! Wat kan ek doen?” Toe hy sy kop weer afbuig en sy oë oopmaak, sien hy deur die mistigheid van sy trane reg voor hom ’n spin­nerak. Juis op daardie oomblik beland ’n klein vliegie in die spinnerak. Hy begin hewig spartel. Charles Shepson hou hom dop. Hoe meer hy spar­tel hoe meer raak hy vas. Skielik storm die spinnekop op hom af en begin hom verder met taai drade vasspin. Die vliegie se stryd is verlore. Hy kan nie loskom nie. Charles steek sy hand uit en met sy pinkie druk hy die vliegie los. Die spin­ne­kop vlug en die vliegie sit vir ’n rukkie, op Char­les se pinkie hom en skoonskrop, voor hy ook vry weg­vlieg. In Charles se hart praat God met hom. Sy eie gespartel kan hom nie loskry nie, maar God het oor­vloedige krag om hom vry te maak. Toe dié wete tot hom deurdring, kom ‘n groot blydskap en vrede in sy hart.

Charles het ervaar waarvan Paulus in Romeine 7:18 tot 8:5 skryf. (Aanhaling uit Die Boodskap-vertaling): “Ek kan nie verklaar hoekom ek sonde doen nie. Want ek wil dit nie doen nie. Glad nie! Tog doen ek dinge wat ek met my hele wese haat…Dit is omdat die sonde oor my lewe baasspeel. Die goeie dinge wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die slegte dinge wat ek nie wil doen nie, doen ek. Iets groots is in my lewe verkeerd. Sonde is my baas… Elke keer as ek besluit om goed te doen, dan pootjie die sonde my. In my bin­neste is ek regtig bly dat ek God se wet ken (verlustig ek my in die wet van God – Ou Vertaling). Maar as ek die wet moet doen, dan wil iets an­ders in my net nie saamspeel nie…Ek is vasge­vang in ’n geweldige tweestryd: aan die een kant wil ek die wet gehoorsaam met alles wat binne-in my is, maar aan die ander kant is my liggaam ’n ge­vangene van die sonde. Wat ’n patetiese mens is ek nie! Ek leef in die doderyk. Wie kan my uit hierdie gemors verlos? Goddank! Daar is wel Iemand wat my uit hierdie doodsbestaan kan bevry. Sy naam is Jesus Christus! Hy is nou die Here oor my lewe…Dit is alles aan die Heilige Gees te danke. Hy het ons splinternuut gemaak. Omdat ons in Christus Jesus glo, het Hy die mag van die sonde en die dood in ons lewe ge­breek. Toe Christus aan die kruis gesterf het, het God persoonlik met die sonde afgereken… Ons lewe word nie langer deur die sonde oorheers nie. Nee, die Heilige Gees staan nou aan die stuur van ons lewe…mense wat toelaat dat die Gees hulle lewe beheer, doen wat Hy  vra.”

 

“Here, vandag neem ek die vrymaking aan wat U gee, deur die krag van u reinigende bloed, en die werking van die Heilige Gees in my hart.”

Posted by Manie on May 26th 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

WOENSDAG 30 MEI – GESPREK IN DIE HART

WOENSDAG     GESPREK IN DIE HART

LEES: Johannes 21: 14 – 18

“Simon…het jy My waarlik lief…. ? (15)

 

     Terwyl `n ou man werk toe loop, een oggend, vertel Walter Knight, kom Jesus se vraag aan Petrus in sy gedagte op. Dalk het sy predikant die vorige Sondag daaroor gepreek. “Simon….het jy my waarlik lief?” Die man wens met sy hele hart hy kon dieseldfe antwoord as Petrus gee: “U weet, Here, dat ek U liefhet.” Die ou man voel bedroef dat hy dit nie kan doen nie. Toe kom dié gedagte by hom op: “As ek nie dieselfde antwoord as Petrus kan gee nie, kan ek miskien eerlik wees en sê: ‘Here, U weet ek het U nie lief nie.” Iets van `n troos oor sy eerlike belydenis kom in sy hart. Maar soos hy aanhou loop, kom `n ander gedagte in hom op en hy sê vir die Here: “Here, maar U weet  dat ek u graag wíl liefhê.” Hy begin dink  aan Christus se groot liefde vir hom. Hy dink aan Christus se lewe, hoe Hy gebore is in die stal, hoe Hy gevange geneem is en gemartel is, hoe Hy aan die kruis genael is, om vir hóm `n plaasvervanger te wees en sy straf en sonde weg te neem.” Uit sy hart uit breek `n bevestiging van die gang van sy gedagtes, “Here, U weet dat ek U liefhet!” Net daar vra Hy Jesus om in sy hart te kom en hom God se kind te maak. Hy loop vol vreugde verder. `n Nuwe mens in Christus Jesus.

Dit kan die lekplek van ons liefde vir die Here wees, dat ons nooit daaroor peins nie. Ons verloor ons innige kontak met die die Here Jesus, want baie ander gedagtes oorheers ons denke en Hy word op die agtergrond geskuif. In ons oordenking van ons verhouding met die Here Jesus, het ons die hulp van die Heilige Gees. Jesus het oor die Heilige Gees beloof: “….Hy sal julle in die hele waarheid lei; want Hy sal My verheerlik, omdat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig.”

 

“Here, vandag wil ek dink oor my verhouding met U”

Posted by Manie on May 26th 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

DINSDAG 29 MEI – GOEIE SAAD GROEI

DINSDAG           GOEIE SAAD GROEI

LEES: Spreuke 11:  17 – 21

“’n Mens wat iets vir ’n ander oor het, baat self daar­by …wie volhou om reg te doen, kry blywende beloning” (17,18).

 

Die Skotse boer, Fleming, was ‘n arm man, Eendag, ter­wyl hy in sy land werk, hoor hy ‘n benoude ge­roep van die modderige vlei se kant af. Hy hard­loop daarheen. In ‘n mod­derpoel, al meer as halflyf gesink, spartel ‘n seun. Sonder om te hui­wer spring Fle­ming in en help die seun uit. By die huis maak hulle die seun skoon.

Die volgende dag kom ‘n deftige kapkar by Fle­ming se werf ingery. ‘n Manelgeklede edel­man klim uit die kar uit, gevolg deur die seun wat Fleming die vorige dag gered het. Hy is die seun se pa, sê die edelman, en hy wil Fleming ver­goed vir sy wel­daad aan sy seun. “Ek kan nie geld neem vir wat ek gister ge­doen het nie,” wys Fle­ming die aanbod van die hand. Juis op daar­die oomblik kom Fleming se eie seun, van dieselfde ouderdom as die edel­man se seun, uit die huis uit. “Jou seun?” vra die edel­man. “Ja,” antwoord Fleming, sigbaar trots. “Dan maak ek met jou ’n ooreen­koms,” sê die edelman. “Ek voorsien vir jou seun dieselfde studievoorregte as wat my eie seun gaan kry. As hy na sy pa aard, sal hy dit ver bring.” Dít aanvaar Fleming dankbaar.

Die jong Fleming word in die beste skool ge­plaas en gradueer later in die St. Mary’s Hospital Medical School in London. Later word hy die wêreld­be­­roem­de  Alexander Fleming, wat penisillien ont­­dek het.

Jare later doen die edelman, Lord Randolph Chur­chill,  se seun, Winston, wat Fleming uit die modderput gered het, ern­stige long­ontsteking op. Die Skotse boer se seun, Alexander Fle­ming, se mid­del, penisillien, word op die edelman se seun ge­bruik en so word Winston Churchill, die latere pre­mier van Engeland.

Onbaatsugtige goeddoen, is saad wat goeie vrugte oplewer. Jesus het in sy gelykenis gesê, al is die goeie saadjie so klein soos ’n mosterdsaadjie, ’n groot boom, waarin voëls kan nesmaak, groei daaruit (Mat.13:32). Aan die Galasiërs skryf Paulus: “Dra me­kaar se laste en gee  op dié manier uitvoering aan die wet van Christus…wat ’n mens saai dit sal hy ook oes” (Gal.6:2,7). Om te bid vir iemand wat swaarkry, is ’n goeie saad. Die belangrik­ste, en duurste, saad wat ons moet saai, as ons grootste verantwoordelikheid en voorreg, want dit dra die vrug van ewige lewe, is om die saad van die evangelie te saai. Eerste in ons eie hart: “Ek glo in Jesus Christus as my Verlosser.” En dan ewe belangrik, ook in ander se harte, soos die nag in Fi­lippi se tronk, toe die tronkbewaarder vir Paulus vra: “Menere, wat moet ek doen om gered te word?” En hy kry die antwoord: “Glo in die Here Jesus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin” (Hand.16:30,31).

 

“Here, vandag wil ek goeie saad saai.”

Posted by Manie on May 26th 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

MAANDAG 28 MEI – BEKENDE WOORDE SE KRAG

MAANDAG       BEKENDE WOORDE SE KRAG

LEES: Johannes 3:14 -17

“Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo….die ewige lewe kan hê (16).”

 

`n Jong vrou wat `n sondige lewe gevoer het, gaan na die Engelsespoorweg se kaartjieskantoor toe om `n kaartjie te koop. Walter Knight skryf: “She was weary of her empty, sinfull life.” Bokant die kaartjiesvenster, was die volgende woorde: “God so Loved!” In ons Bybel natuurlik: “So lief het God gehad.” Sy sê vir die kaartjiesman; “Ek het dit nog nooit voorheen gehoor nie. Waar kom daardie woorde vandaan.” “Dis in die Bybel.” “Waar kan ek `n Bybel kry,” vra sy. Hy antwoord: “Oorkant die straat in die boek­winkel.” Sy gaan koop dadelik vir haar `n Bybel en keer terug stasie toe, net betyds vir haar trein. Sy vra vir een van die passasiers om in haar nuwe Bybel vir haar die plek te kry, waar dit sê “God so loved”. Die passasier wys vir haar Johannes 3:16. Sy lees dit oor en oor.

Tuisgekom, storm sy behoorlik die huis binne. Sy wys die vers vir die man saam met wie sy ongetroud le­we. Hy het haar soort lewe gedeel. “Is dit nie wonderlik nie?” roep sy uit. “Ek weet al lankal van daardie vers in die Bybel. Wat is so wonderlik daarin?” vra hy gelate. “Wel, as God my so lief het, gaan ek my slegte lewe laat vaar en Hom met my hele hart liefhê en Hom dien!” antwoord sy. Haar soekende hart het `n reddende Here gevind. Sy het `n vreugdevolle Christin geword. Sy het haar lewensmaat ook vir die Here gewin. Hulle het `n vreugdevolle Chris­ten­­huwelik  gehad. Hulle huis in Lon­don het `n plek met `n ryk en geseënde invloed vir Jesus Christus geword.

Is daardie woorde in baie harte vergete woor­de? Onthou u hulle nog? Leef u in hulle vreugde?

“Here, vandag bring ek die woorde nuut  na my bewussyn toe.”

Posted by Manie on May 26th 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

SATERDAG 26 MEI – PADKOS

SATERDAG                      PADKOS

Uit Padkos – die dagboek uit die Lewende Bybel.

Die Here is ’n veilige skuilplek vir almal …in tye van moeilikheid…Here, almal wat vir U ken, vertrou op U want U sal die wat U aanbid nooit in die steek laat nie. (Spr.18:10-11). –U sal ons weer jammer kry en ons sondes on­der u voete vertrap en hulle diep in die see gooi (Miga 7:18). – Sonder iets wat ons van ons kant af verdien het, het Hy dit vir ons verniet ge­gee, want sy Seun wat Hy so lief­het, het dit moontlik gemaak. Dit is deur die bloed van sy Seun dat God ons verlos en ons alles vergewe wat ons teen Hom gedoen het (Ef.1:6). – Julle is saam met Christus lewendig gemaak en het nou ’n nuwe lewe. Lê julle dan toe op die dinge van die hemel, waar Christus nou in die ereplek aan die regterkant van God sit. (Kol.3:1,3).– Want wat die menslike geaardheid wil doen, is die teenoorgestelde van wat die Gees wil hê, en die doel van die Gees is heeltemal teenstrydig met die doel van die sondige menslike geaardheid (Gal.5:17).

Posted by Manie on May 20th 2012 | Filed in Padkos | Comments Off

VRYDAG 25 MEI – DIE LEWE WAT TEL

VRYDAG                 DIE LEWE WAT TEL

Lees Psalm 40.

“Hy het my ’n nuwe lied in die mond gelê, ’n loflied van ons God” (4).

 

Prof. dr. J. C. G. Kotzé, ook bekend as oom Kolie, was in die veertiger jare, die N.G.Kerk se spesiale prediker en later sekretaris van evangelisasie. Op uitnodiging het hy gemeentes besoek en dan vir 10 dae lank ’n diensreeks gehou. Baie mense het onder sy prediking tot bekering gekom. Hy het professor aan die Universi­teit van Stel­len­bosch geword. Hy was van nature ’n begaafde en uitne­mende mens. As student was hy elke dag voorbereid vir enige vorm van eksamen. Elke dag van sy lewe was hy op datum! Dit was egter die genadewerk van die Here in sy lewe wat hom so ’n krag in die Here se diens en so ’n seën in baie mense se lewens gemaak het.

Hyself vertel dit soos volg: “Gebore en opgevoed in ’n Christelike huis, het ek van kindsbeen af ’n Christelike rig­ting ingeslaan. Verseker van my verlossing was ek egter nie. En toe op 13 Mei, as student op Stellenbosch, tienuur die aand na kerk, het die oomblik van opstanding uit die dode vir my siel gekom.

“Dit was of ek in ’n malende meul van son­de­besef was. Ek het myself ontdek as ’n afgryslike, sondige monster. In daardie smart het ek vir die eerste keer in my lewe ont­dek, ek is ’n verlore sondaar. Voorheen was ek dood­gerus oor die ewig­heid, want ek was, na my mening, te goed en gods­dienstig om verlore te wees. Wel was daar baie son­des in my, maar wie doen nie sonde nie? En ek was darem tog ook taamlik godsdienstig met baie goeie dinge in my. Maar daardie aand het my godsdiens my in die teenwoordigheid van ‘n heilige God bege­we. Ja, ek het onder die pynlike ont­nugtering ge­kom dat ek verlore was, so verlore, dat ek my van God verlate gevoel het. Die Heilige Gees oortuig ons van sonde, en lei ons na geloof in Christus.

In daardie doodse angs het my siel soos dié van Dawid na God geroep asof uit ’n kuil van ‘slymerige modder’. In my verlatenheid het ek daardie aand vir Hóm ontmoet, onse Here Jesus Christus, wat van God verlate was, sodat ek nimmermeer van God verlaat sou word nie. Vir die eerste maal in my lewe het die lig van die ewigheid waarlik in my siel ge­skyn. Salig was die rus waarin my siel daardie nag weggesink het. Alles het anders geword.”  “Hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die sly­merige modder, my op ’n rots laat staan en my weer op vaste grond laat loop. (Ps.40: 2,3).”

 

“Here, vandag sing ek die nuwe lied:  U het my lief, U het my uit die dood opgetrek en my die ewige lewe gegee.”

Posted by Manie on May 20th 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

DONDERDAG 24 MEI – `N GOEIE TRANSAKSIE

DONDERDAG       ’N GOEIE TRANSAKSIE

Lees Romeine 10: 8 – 17

“En hoe kan jy in Hom glo as jy nie van Hom gehoor het nie? En hoe kan jy van Hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe: ‘Hoe wonderlik klink die voetstappe van dié wat die goeie boodskap bring’” (14).

 

Dr. Walter Wilson, die Christengeneesheer van Kan­sas City, was eens in New York vir sy sakebelange. Die oggend voor hy sy hotel­kamer verlaat, kniel hy by sy bed en bid: “Here, dit is ’n groot stad met 7 miljoen men­se. Ek is vreemd. Hier is my liggaam, my voete, my lippe; lei my na iemand toe tot wie U, deur my, u woorde van lig en le­we wil rig.” Pas na hy by die hoteldeur, in ’n oostelike rig­ting in 32ste Straat uitstap, stap hy by ’n boek­­­winkel ver­by. In die uitstalvenster, sien hy ’n klein notaboekie, wat net reg in sy sak sal pas. Hy wil dit byderhand hê om ge­bedsversoeke in op te teken.

Hy stap in en vra die Duitse eienaar daar­voor. Terwyl die man die boekie in ’n net­jie­se papiersakkie sit, sê dr. Wil­son. “Ek wil dit vir ’n gebedeboekie gebruik.” Die Duitser hou da­delik op met sy werk en antwoord: “Dis ’n leë boekie, Meneer. Dit het nie gebede in nie.” Dr. Wilson glimlag. “Nee, wat ek be­doel is, ek wil sake waaroor ek bid, met die datum, op die een bladsy opte­ken, en dan die om­stan­­dighede en datum van die gebeds­ver­horing, op die teenoorgestelde bladsy.” Die winkelier luister met besondere aandag. Dr. Wilson vervolg: “Ek glo in Jesus Christus as my Verlosser, daar­om glo ek ek is ’n kind van God. Ek bid tot Hom as my Va­der.”

Hy kyk die Duitser in die oë en vra: “En u?” Die Duitser antwoord met groot erns: “Me­neer, ek probeer al jare om God te vind. Kan u my help?” Dr. Wilson haal sy sak­by­beltjie uit, lees oor Christus se verlossingswerk. “Dit sê hier in Jo­han­nes 1 vers 12: ‘Maar aan almal wat Hom aange­neem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word.” En hy ver­duidelik vir die Duitser hoe om te bid en Jesus Chris­tus as Salig­ma­ker aan te neem en kind van God te word. Die man ver­staan dit. Oor die toon­bank bid hy en dr. Wilson saam en hy vind die Here.

Twintig minute het verloop vandat dr. Wilson in sy kamer gebid het. Dit is nie onsself wat die pad na iemand se hart vind nie. As ons onsself vir die Here beskikbaar stel om mense te bereik, lei die Heilige Gees ons en doen Hy self die wonderlike werk om by mense se harte uit te kom en hulle te roep.

“Here, vandag is ek in u hand om my te gebruik.”

Posted by Manie on May 20th 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

WOENSDAG 23 MEI – LIEFDE SE VRUG

WOENSDAG           LIEFDE SE VRUG                   

LEES: Romeine 8: 24 – 28

“En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk…(28)

 

Jare gelede, vertel Walter Knight, het `n jong­vrou, wat aan Dr. Bob Shuler  se kerk be­hoort het, `n drang in haar hart gehad om as sen­delinge Mexico toe te gaan. Die Heilige Gees het `n liefde vir die Meksikane in haar hart gelê en `n drang opgewek om aan hulle van die redding in Christus te gaan vertel.

Om haar liefde vir die vreemde volk te ver­diep, het sy 1 Korinthiërs 13 dikwels gelees, maar waar liefde genoem word, het sy Meksikane ingelees. Walter Knight gee `n voor­beeld. “She read, for instance, ‘Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not love for the Mexicans, I am become as sounding brass, or tinkling cym­bel.’” Haar egte liefde vir hulle het haar in staat gestel om talle van hulle vir die Verlosser te wen. Na jare van onselfsugtige diens, het sy siek geword. Ure voor haar dood was sy be­wusteloos. Talle van haar bekeerlinge het om haar bed ver­gader. Die aanskoue van die talle traanbenatte gesigte om haar bed, het haar na die werk­likheid laat terugkeer. Voor sy gesterf het, het sy haar bekeerlinge gevra, om nie blomme na haar graf toe te bring nie, maar Spaanse By­bels en Nuwe Testamente. Die Bybels en Nuwe Testamente het `n groot hoop om haar kis gevorm. Die By­bels en Nuwe Testamente is uit­gedeel aan dié wat nie Bybels gehad het nie.

 

“Here, vandag bid ek, om so `n liefde vir die onbekeerde menigte om my, in my hart te wek.”

Posted by Manie on May 20th 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

Next »