Archive for July, 2011

You are currently browsing the archives of Krag vir Vandag .

MAANDAG 1 AUGUSTUS – DIE BESKULDIGING

 MAANDAG       –         DIE BESKULDIGING

Lees Openbaring 12: 10 – 12

“Die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel uitgegooi…hulle het self die oorwinning oor hom behaal, danksy die bloed van die Lam…” (10, 11).

 

Terwyl Martin Luther ernstig siek was, vertel Wal­ter Baxendale in Dictionary of Illustrations, het Sa­tan in sy kamer gekom. Dit kon ’n visi­oen­er­va­ring van Luther ge­wees het, want die duiwel was vir hom ’n groot werklikheid, of dit is ’n legende met `n goeie boodskap. Die verhaal illustreer ’n be­lang­rike geestelike waarheid wat elkeen van ons geld. Met ’n triomfantlike glimlag kyk Satan na hom en rol ’n boekrol, wat hy in sy hande hou, oop. ’n Lang geskrewe lys word tentoongestel. Met skok lees Lu­ther sy eie lang lys persoonlike sondes. Hardop sê hy. “Dis alles waar, maar een ding ontbreek! Die bloed van Jesus Chris­tus, die Seun van God, reinig van alle sonde.” Net toe hy dit sê, skraap Satan sy beskuldigende lys sondes by­me­kaar en verdwyn uit die kamer.

Ons sielevyand kla ons ook gedurig aan oor son­­des wat ons al aan die Here bely het en wat die Here reeds vergewe het. Voor sy beskuldigings moet ons gedurig gelowig terugval, op die vergifnis wat ons deur die bloed van Christus ontvang het. In Sagaria 3 word ’n toneel van hierdie beskuldi­gende manier van die duiwel beskryf en hoe die Here ons kant kies: “Ek het die hoë­pries­ter Jesua voor die engel van die Here sien staan, en regs van hom het die Satan gestaan, besig om Jesua aan te kla. Die Here het vir die Satan gesê: ‘Ek sal jou straf, Satan…hierdie man is soos ’n stuk brand­hout wat uit die vuur gered is…’ Vir Jesua het die Here gesê: ‘Ek het jou jou oortredings vergewe en Ek gaan vir jou skoon klere aantrek…’” (vv.1-5).

 “Here, vandag vertrou ek dat U my alles vergewe het.”

Posted by Manie on Jul 31st 2011 | Filed in Algemeen | Comments Off

SATERDAG 30 JULIE – PADKOS

SATERDAG      –    PADKOS VIR VANDAG

Uit Padkos – die dagboek uit die Die Lewende Bybel.

 Moenie bang wees nie, want Ek het jou verlos. Ek het jou op jou naam geroep, jy behoort aan My. As jy deur diep water moet gaan, sal Ek by jou wees. As jy deur riviere moet gaan, sal hulle jou nie wegspoel nie (Jes.43:1). Jou sonde en jou mis­da­de het Ek soos ‘n miswolk weggevee. Kom te­rug na My toe, want Ek het jou verlos (Jes.44:22). Die prys wat vir julle betaal is, was die kosbare bloed van Christus. Want Hy is die volmaakte en fout­­lose Lam van God wat vir ons geof­fer is (1 Pet.1:19). Maar daar is Een wat hulle vrymaak, en Hy het groot krag…Hy sal hulle saak verdedig en Hy sal vre­de in hulle land bewerk (Jer.50:34). Die ska­pe wat my Vader vir My gegee het, is die be­lang­­rikste van almal. Niemand kan hulle uit die han­de van die Vader uitruk nie (Joh.10:29). Dit is hier­die Here Je­sus wat sy lewe gegee het om die prys van ons son­des te betaal en ons te red uit hier­die sondige wê­reld waarin ons nou is (Gal.1:3-5).  Maar God se ge­na­de en liefde is baie groot. Selfs toe ons nog gees­telik dood was in die sonde het Hy ons saam met Christus lewendig gemaak. Daarom is dit net deur sy goedheid dat Hy ons gered het. Hy het ons met Christus Jesus verbind sodat ons ook saam met Christus uit die dood lewendig gemaak is en saam met Hom ‘n ereplek in die hemel gegee is (Ef.2:4-6).

Posted by Manie on Jul 29th 2011 | Filed in Padkos | Comments Off

VRYDAG 29 JULIE – IEMAND OM BY TE HUIL

 VRYDAG               IEMAND OM BY TE HUIL

Lees Johannes 11: 25 – 30

“Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig” (28,29 30)

In Baptist Standard word vertel van die dogter­tjie in die weeshuis, wat almal se aandag getrek het omdat sy nooit huil nie. Een van die huismoe­ders het op ’n dag met haar gepraat. “Hoekom huil jy dan nooit nie? Ek het jou nog nooit sien huil nie.” Die dogtertjie het geantwoord: “Vandat my mammie dood is, het ek nog nooit iemand gehad by wie ek kon huil nie.” Hartseer het nie net ’n oor nodig nie, maar ook ’n hart wat omgee en saam met jou voel en jou droefheid verstaan. Baie van ons loop ’n eensame pad en ons het niemand om by te huil nie. Wie gee genoeg om vir my hart­seer? Die skrywer van hierdie mooi storietjie in Baptist Standard sluit dit af met hierdie woor­de: “It was a glorious thing for every Christian that Christ said, ‘Lo, I am with you alway,”(Mat.28:20) meaning every day, under all circumstances. The Christian can cry to Him, call upon Him, trust in Him, and share with Him whatever come into life.”

Aan Christus kan ons ons hartseer, ons frustra­sies, ons behoeftes vertel. Hy nooi ons om dit te doen. Daar is ’n ou liedjie met die woorde: In die skadu van beproewing vind ek Jesus. Dit is die taal in die Psalms. In een asem kla Dawid sy lot by God en in die ander asem loof Hy God weer. Ons Vader in die hemel neem die pyn van ons leed weg en bedek die seer plek met die sagte salf van sy liefde en nabyheid. In die Ou Vertaling van ons Bybel, word die Heilige Gees genoem, die Trooster. Dit is die Heilige Gees wat ons inner­lik heelmaak as ons by die Here Jesus ons hart­seer na God ons Vader toe bring.

`n Onderwyseres het vir haar klas die teks ge­lees, waar Jesus sê: “My juk is sag, my las is lig.” “Wat is `n juk?” was haar eerste vraag. Dadelik het `n seuntjie geantwoord: “Dit is `n hout paal wat hulle op die nekke van diere sit.”  Toe vra die onderwyseres: “Wat is dan die juk waarvan Jesus gepraat het?” `n Rukkie was daar stilte. `n Dogtertjie steek die handjie op. “Juffrou, dis wanneer ons swaarkry en God sit sy arm om ons nekke.”

  “Here, vandag vertel ek vir U my leed.”

Posted by Manie on Jul 28th 2011 | Filed in Algemeen | Comments Off

DONDERDAG 28 JULIE – BEMOEDIG MEKAAR

DONDERDAG            -            BEMOEDIG MEKAAR

Skrifdeel: Jesaja 43: 1 – 5

“Moenie bang wees nie….As jy deur water moet gaan, is ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie…vuur…sal jou nie skroei nie” (1,2)

             In Mei 1969 het Lord Caradon, die Britse gesant by die Verenigde Nasies, tydens `n samekoms van die American Bible Society, vertel van die tyd toe hy goewerneur van Ciprus was tydens `n stormagtige politieke situasie. Sy pa het hom ondersteun en vir hom uit Engeland `n kabel gestuur: “In alles word ons verdruk, maar ons is nie ter­neer­gedruk nie; ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie; ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie, op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie” (2 Kor.4:8). Hy het sy pa geantwoord met `n ander kabel. “Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet: swaarkry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop; en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het” (Rom.5:3-5).

In die Christen se lewe kom daar  teëspoed en teleurstelling. Soos `n vaardige tuinier weet hoe om sy rose te snoei, sonder om dit te beskadig, weet God ook hoe Hy vir ons toetse moet stuur, om ons op te bou, vrug­baar­­der te maak, maar ons nie te beskadig nie. Sunday School Times haal aan van die chirurg wat `n delikate operasie aan iemand se oor moet doen. Hy sê vir sy pasiënt: “’I may hurt you, but I will not injure you.’ How often the great Physician speaks to us the same message, if we would only listen.”

Dikwels kry ons Dawid in `n toestand van nood en beproewing. Altyd is sy toevlug na God toe, vertrouende in sy goedheid. “Uit die benoudheid het ek die Here aangeroep; die Here het my verhoor in die ruimte” (Ps.118:5).

“Here, vandag kry ek swaar, maar ek vertrou in U.”

Posted by Manie on Jul 27th 2011 | Filed in Algemeen | Comments Off

WOENSDAG 27 JULIE – GEBRUIK DIT

WOENSDAG           GEBRUIK DIT

Skrifdeel:  Galasiërs 1:1 – 5

“…die Here Jesus Christus wat Homself vir ons gegee het om ons te verlos uit hierdie goddelose wêreld…(3).

           In een van my boeke lees ek `n storie, wat ek dalk al geplaas het. Dit is vir my egter so sprekend, dat ek dit graag weer plaas.

Family Herald and Weekly Star vertel van die plaaslike predikant en `n seepfabrikant wat in die dorp se straat loop. Die seepman is nie `n Christen nie, en hy sê vir die dominee: “Die evangelie wat julle preek het regtig nog nie veel uitgerig nie. Daar is nog so baie sonde en boosheid in die wêreld en Christene is skaars.” Vir `n rukkie is die predikant stil. Hul­le  loop by `n seuntjie verby wat op die sypaadjie sit en mod­der­koekies maak. Hy is besmeer. Die predikant sê vir die seepmaker: “Seep het nog nie veel goed in die wêreld reggekry nie. Daar is nog so baie vuilheid en oral vuil mense.” Onmiddellik antwoord die seepvervaardiger, “Jy moet onthou seep het net waardie as dit gebruik word.” “Presies,” antwoord die domi­nee, “so is dit ook met die evangelie. Dit het net waarde en krag in die lewe van mense wat daarvan gebruik maak.”

In sy brief aan die Galasiërs kla Paulus oor hulle: “Julle Galasiërs, is julle dan so sonder begrip…Jesus Christus is tog so duidelik aan julle verkondig dat julle Hom as ’t ware aan die kruis kon sien hang….wil julle nou in eie krag eindig?” (Gal.3:1-3). Johannes skryf in sy evan­gelie (1:11,12): Hy het na sy eiëndom toe gekom en tog het sy eie mense Hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat Hom aangeneem het , dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word.” Die moordenaar aan die kruis het op die laaste oomblik na Jesus om redding geroep, en hy is gered. “’Jesus dink aan my as U in u koninkryk kom’. Jesus antwoord, ‘Vandag sal jy saam met My in die paradys wees’” (Luk.23:40-43)

 “Here, vandag stel ek nie uit nie. Ek kom.”

 

Posted by Manie on Jul 26th 2011 | Filed in Algemeen | Comments Off

DINSDAG 26 JULIE – DIE ONGEWONE VUURTORING

DINSDAG       DIE ONGEWONE VUURTORING

Skrifdeel: Johannes 4: 1 – 26

As jy geweet het…sou jy Hom gevra het, en Hy sou vir jou lewende water gegee het” (10).

Vuurtorings word gewoonlik op gevaarlike plek­ke en  by onverwagte rotsformasies in die see gekry. Die eintlike booskap van `n vuurtoring is: “Bly hier weg!”  Iemand skryf egter in “Good News”: ”I know of a lighthouse that says just the opposite, for it says, ‘come’. This lighthouse is in the middle of the Arizona Desert. There is no water to be had for over thirty miles in every direction, but just where that lighthouse stands there is a well.” Daardie toring, bedags en die lig, snags sê: “Hier is water.” Dit is `n beeld van die Here Jesus. In ons wêreld, met sy dors en behoefte, staan Jesus en sê: “As iemand dors is, laat hom na My toe kom en drink.”

Dit is die tipiese verhaal wat in Johannes 4 af­speel, toe die Samaritaanse vrou uit gewoonte die dag by haar bekende put gaan water skep het. By die put vind sy Jesus, wat vir haar sê: “As jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat nou met jou praat, sou jy Hom gevra het en Hy sou vir jou lewende water ge­gee het.” Sy hoor hoe goed Jesus haar ken. Dit is `n aanmoedigende wete: ‘Jesus ken my lewe’: “Jy het reeds vyf mans gehad en die een wat jy nou het is nie jou man nie.” Sy hoor wat Hy vir haar wil doen: “Elkeen…wie drink van die water wat Ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie..en Ek sal hom die ewige lewe gee.”  En sy ervaar hoe Jesus Homself aan haar bekend maak: “Dit is Ek, Ek wat met jou praat.” Sy het nuwe lewe en redding gevind.

Op `n dag, in ons gewone lewensloop, vind ons die uitnodigende vuurtoring; die Heilige Gees bring die bekende evangelieboodskap na ons hart toe. Ons begryp: “Ek het sondeskuld. Ek is nie seker van die ewige lewe nie. Ek het vrymoedigheid om Jesus daarvoor te vra en Hom te vertrou.” Neem dan die stap en sê vir Hom: “Red my, Here Jesus.” “Wie bely dat Jesus die Seun van God is – God bly in hom en hy in God.

“Here, vandag neem ek U aan.”

Posted by Manie on Jul 25th 2011 | Filed in Algemeen | Comments Off

MAANDAG 25 JULIE – KOM

MAANDAG                    KOM!

Skrifdeel: Jesaja 55: 1 – 6

“Kom, almal wat dors is, kom na die water toe..” (1)

Die beproewing van die woestyn is die ge­brek aan water. Gospel Stories for the Young vertel van die karavaanritte deur die woestyn.  Sodra die karavaan se water gedaan raak, ontstaan nood. ’n Enkele kameel­ruiter word vooruit gestuur om water te soek. Na `n tydjie volg `n tweede en dan `n derde. Sodra die eerste man water kry, roep hy: “Kom!” Die tweede man hoor dit en herhaal: “Kom!” Die derde man hoor hom en herhaal ook die roep. En so elkeen wat volg, totat die hele, omlig­gende woes­tyn, weergalm met die woord: “Kom!” Gospel Stories sluit af: “This is the great invitation word of the Gospel, come! come! come! COME!”

Ons voordeel is dat “kom” die sleu­­­tel­woord is van God se bood­skap. “Op die laaste dag… van die huttefees, het Je­sus daar ge­staan en uitgeroep: ‘As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink!’” (Joh.7:37). Feitlik die laaste woord in die Bybel, is steeds ‘kom’: “Die Gees en die bruid sê: ‘Kom!’… En elkeen wat dors het, moet kom; elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet!” (Openb. 22:17). Ons merk dit gaan in die Here se ko­nink­ryk soos met die ka­meelmanne in die woes­tyn. Die bood­skap word van een na die ander oor­ge­dra: “Elkeen wat dit hoor moet sê: ‘Kom’” (v.17).Hoor en drink self die water van die ewige lewe en begin ander ook roep!

 “Here, vandag hoor ek en wil ander ook roep.”

Posted by Manie on Jul 24th 2011 | Filed in Algemeen | Comments Off

SATERDAG 23 JULIE – PADKOS

SATERDAG                   PADKOS

Uit die dagboek PADKOS, uit die Lewende Bybel, verse met dieselfde tema bymekaar gerangskik.

Die Here is ’n veilige skuilplek vir almal …in tye van moeilikheid…Here, almal wat vir U ken, vertrou op U want U sal die wat U aanbid nooit in die steek laat nie. (Spr.18:10-11). – Dit is werklik God wat ons vrygemaak het. Ons sal op Hom vertrou en nie bang wees nie. Hy is ons krag en ons verdediger en Hy het ons vrygemaak (Jes.12:2). – Ek is vandag ‘n ou man, maar ek het nooit in my lewe gesien dat die Here iemand wat aan Hom gehoorsaam is in die steek laat of dat so iemand se kinders kos hoef te bedel nie (Ps.37:25). Daar is geen ander God wat met U vergelyk kan word nie, want U vergewe die sonde van u volk wat oorgebly het. U bly nie vir altyd kwaad nie, en U wil graag u getroue liefde aan ons bewys. U sal ons weer jammer kry en ons sondes on­der u voete vertrap en hulle diep in die see gooi (Miga 7:18). – Sonder iets wat ons van ons kant af verdien het, het Hy dit vir ons verniet ge­gee, want sy Seun wat Hy so lief­het , het dit moontlik gemaak. Dit is deur die bloed van sy Seun dat God ons verlos en ons alles vergewe wat ons teen Hom gedoen het (Ef.1:6). – Julle is saam met Christus lewendig gemaak en het nou ’n nuwe lewe. Lê julle dan toe op die dinge van die hemel, waar Christus nou in die ereplek aan die regterkant van God sit. Laat julle gedagtes vol wees van die dinge wat in die hemel is en nie die dinge wat hier op aarde is nie (Kol.3:1,3).

Posted by Manie on Jul 22nd 2011 | Filed in Padkos | Comments Off

VRYDAG 22 JULIE – `N BRUGBOUER

VRYDAG               ’N BRUGBOUER

Lees Romeine 5:1-6

“Ons moenie aan onsself dink nie: elkeen van ons moet aan ons naaste dink en aan wat vir hom goed is… (2)

Die dorpsraad van ’n plattelandse dorp het ’n dik wa­terpyp oor ’n diep en lang sloot gelê m vir ‘n woonbuurt meer water te voorsien. Nie lank nie of die woonbuurt se inwoners, en veral die kin­ders, het tot ergernis van die raadslede, oor die wa­terpyp kortpad dorp toe en skool toe begin loop. Die lopery oor die pyp het nie alleen skade vir die pyp nie, maar ook gevaar vir die gebruikers in­ge­hou. Iemand kon afval, en die sloot was regtig diep. ’n Raadsvergadering is belê om vir dié nuwe pro­bleem ’n oplossing te kry. Een raadslid het voor­gestel dat doring­draad om die pyp gedraai word. “Lemmetjiesdraad,” het ’n ander raadslid die eerste voorstel verbeter. “Lang, skerp penne moet onder in die sloot ingeplant word. Dit sal die mense afskrik,” was ’n ander voorstel. Toe daar stilte kom na al die afskrikplanne oorweeg is, vra ’n raadslid wat heeltyd in stilte na alles geluister het ook ’n spreekbeurt. “Ons is verantwoordelik vir ons dorpsmense se veiligheid én ook hulle gerief. Die misbruik van ons waterpyp het getoon dat ’n behoefte aan so ’n kortpad bestaan. Ek stel voor ons versterk die pyp en bou ’n brug oor die pyp, met reëlings aan die kante vir veiligheid.” Sy voorstel is eenparig aanvaar.

Ons is dikwels in die posisie om vir iemand an­ders ’n brug te bou, óf om vir hom ’n hek op te rig. Psalm 15 beskryf ’n man in ’n geëerde posisie: “Wie mag op u heilge berg vertoef? Hy wat …doen wat reg is…nie kwaadpraat nie, sy medemens nie kwaad aandoen nie.” God het ’n groot behae in ’n mens wat aan ’n ander goed doen. Die hekoprigter is gewoonlik iemand wat in eie hart ongelukkig en onbevredig is en dan sy eie ongelukkig­heid ten kwade laat oorvloei na ’n ander toe, en dan nog ongelukkiger word. Die brugbouer is iemand wat in eie hart gelukkig en tevrede is en sy ruimhartigheid ten goede laat oor­vloei na ’n ander toe, en dan in sy eie hart nog gelukkiger word. “Moenie ’n weldaad weerhou… terwyl dit in jou mag is om dit te bewys nie” (Spr.3:27). “Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen…” (Gal.6:10).

 “Here, help my vandag om nie vir my naaste ’n hek op te rig nie, maar om sy behoefte raak te sien en vir hom ’n brug te bou.”

Posted by Manie on Jul 21st 2011 | Filed in Algemeen | Comments Off

DONDERDAG 21 JULIE – DIE KRAG VAN `N LIGSTRAAL

  DONDERDAG    DIE KRAG VAN ‘N LIGSTRAAL

Lees Matteus 5: 13-16                     

“Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik” (16)

 

Spencer Compton vertel hoe hy een aand in ’n skip, onderweg na Indië, in sy kajuit gesit het. Hy was erg seesiek. Skielik galm die geroep van die dek af: “Man oorboord!” Hy het opgespring. Wat kan hy doen? Hy is nie bevoeg om in die donker water na die man te gaan soek nie. Op die in­ge­wing van die oomblik haak hy sy lig van die dak­haak af en hou dit voor die luik van sy kajuit, sodat die lig buite toe kan skyn. Skaars ’n halfminuut la­ter kom die blye krete: “Alles reg! Hy is gered!” Hy haak die lig terug op sy plek en gaan voort met die boek wat hy so naar-naar sit en lees. Die volgende og­gend word hy vertel dat dit sy lig is wat die man se redding moontlik gemaak het. Net toe hy sy lamp voor die luik hou, skyn die lig reg op die man af en die matrose kon hom raaksien en uit die water haal.

Ons is nie almal in staat om groot dade te verrig om vir die Here nuttig te wees nie. Dit is die geringe daad, die geringe getuienis, op die regte oomblik, wat so baie kan regkry. Dit is nie ons krag wat ander red nie. Dit is God se krag wat ons klein bydrae gebruik om sy groot dinge mee uit te voer.

 Here, ek wil vandag beskikbaar wees vir U om my te gebruik.”

Posted by Manie on Jul 20th 2011 | Filed in Algemeen | Comments Off

Next »