Archive for September, 2010

You are currently browsing the archives of Krag vir Vandag .

Vrydag 1 Oktober – Die Palmboom

VRYDAG – DIE PALMBOOM

Lees Psalm 92: 13

“Die regverdiges sal sterk wees soos palmbome…” (13)

Marius en Adri Wickens, wat ons blaadjie vir ons druk, het ’n paar palmbome in hulle tuin. Waar sy tus­sen die palmbome staan, kom die Here se woord tot haar hart. Sy dra dit aan ons oor.

’n Palmboom groei altyd regop en reguit. Die takke groei nie laag op die grond na die kante toe uit nie, maar hoog uit op boontoe. “…beywer julle allereers vir koninkryk van God en vir die wil van God…” (Mat.6:33).

’n Palmboom bly staan teen wind en storms. As woestynwinde sandduine verskuif en verander bly die palmboom staande, regop en reguit. “Dit is…’n bende wat…my wil doodmaak…gee U my tog krag en red my…(hulle) sal moet toesien dat U, Here my help en vir my uitkoms gee” (Ps.86:14-17).

’n Palmboom is nie afhanklik van weersom­stan­dighede nie. Die palmboom se wortels loop diep af in die grond, waar dit vogtigheid vind. Hy anker hom in ’n lewegewende bron. Al skroei die woestynson, al waai die woestynwind, die palmboom se krag en behoud kom van dieper as die grond se oppervlakte. As ons geloofswortels diep in die Here se woord afgaan, put ons geestelike krag uit sy teenwoor­digheid. Dan is ons nie afhanklik van ons omstandighede nie.

’n Palmboom wat seerkry. In ons tuin is ’n palm­boom wat met uitplanting aan die wortels seerge­kry het. Hy het begin kwyn. Die takke het hard geword, amper soos hout wat opgevryf is. Ons het die grond om die boom losgewoel, be­mes­ting in­ge­werk, ’n bedding om hom gemaak sodat hy meer water kon hou – ons het hom getroetel en gevoed. Na maande het die boom reggekom en is nou pragtig en gesond. Ons geestelike wortels kan ook beskadig word, as ons ons uit God se teen­­woordigheid, uit verplant word deur sonde of wêreldsgesindheid. Dan is ons kwesbaar vir storms. Gelukkig as ons dan ‘n “bedding” van kin­ders van die Here om kan hê. As die die graaf van die Here se woord ons hart omdolwe en ons ons agteruitgang raaksien en dit bely. As ons hart weer deur die Heilige Gees se werking vrugbaar gemaak word en ons weer regop en sterk word in die Here se diens.

“Here, vandag soek ek my voeding en my sterkte uit U alleen.”

Posted by Manie on Sep 30th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Donderdag 30 September – Is Jesus Welkom?

DONDERDAG – IS JESUS WELKOM?

Lees Openbaring 3: 19 – 22

“Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan…”(20)

Holman Hunt se skildery “Christus die Lig van die Wêreld”, toon Jesus, met ’n lamp in sy reg­ter­hand, terwyl Hy met sy linkerhand, aan ’n massie­we deur, met swaar panele klop. Met die onthulling van die skildery, het verskillende kuns­ken­ners met waardering hul mening daaroor uitge­spreek. Die bekendste kritiek was dié van die man wat vir Hunt gesê het: “Jou skildery is nie volledig nie. Die deur het nie ’n knop nie.” “Dit is volledig,” het die skilder geantwoord. “Dit is die menslike hart se deur, wat ek geskilder het. Die knop is aan die binnekant. Dit kan net van binne af oopgemaak word.” Jesus breek nie in die hart in nie. Hy klop lank en aanhoudend, maar ’n mens moet vir hom opmaak.

As Jesus na u huis sou kom, om daar ’n ruk te bly;
As u heel onverwags van Hom so ’n besoek moes kry –
Dan wonder ek wat u sal doen, wat u presies sal sê;
En of u spyt of bly sal wees om Hom as Gas te hê

En – as Hy aanklop, sal u Hom verwelkom by die deur?
Met wyd oop arms Hom ontvang en bly wees oor die Heer? –
Ek wonder, as die Heiland dan so vir ’n dag of twee
By u tuisgaan, of dit u dalk ongerief sal gee.

Sal u nog soos elke dag dieselfde doen en sê?
Sal Jesus oral saam kan gaan waar u besoek aflê?
Sal u ook sterk begeer dat Hy u vriendekring ontmoet?
Of sal u angstig poog om dit tog liewer te verhoed?

Ja, dit sal goed wees om te weet wat u sal doen as Hy,
Persoonlik, vir ‘n dag of so by u aan huis kom bly.
Sou u verlang dat Hy maar voorts sy tuiste daar moet maak,
Of sal u as Hy gaan, ’n sug van groot verligting slaak?

In sommige huise hang ’n muurprent met die woorde: Christus is die Hoof van hierdie Huis, Die Onsigbare Gas by elke Maaltyd, Die Stille Luisteraar by elke Gesprek. Waar Christus regeer is daar vrede en orde. Hy gee seën waar Hy woon. Daardie huismense dra die aangenaamheid van Christus se teenwoordig­heid met hulle saam na die wêreld daar buite toe uit. Ander word deur hulle lewens geseën.

“Here, vandag verwelkom ek U hartlik. Ek wil alles in my lewe inrig om u te behaag.”

Posted by Manie on Sep 29th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Woensdag 29 September – Die Anderkant

WOENSDAG – DIE ANDER KANT

Lees Job 7: 1 – 4 en 42: 1 – 6

“So bring ek my maande deur met swaarkry, my nagte is net smart… (7:3). Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie… (42:3).”

Die dominee het ‘n vrou besoek wat ’n moeilike tyd van teleurstelling en beproewing deurgemaak het. Langs sy stoel het haar mandjie met haar naaldwerk gestaan. Hy tel ’n stuk naaldwerk op en kyk daarna. “Ek moet sê dis nie vir my eintlik mooi nie,” merk hy op. “Al die steke is dan deur­me­kaar.” Half geskok oor sy woorde, steek sy haar hand daarna toe uit. “Maar, Dominee, dis borduur­werk en u kyk na die verkeerde kant. Draai dit om. Die patroon is op die ander kant.” Hy glimlag. “Ek weet, suster,” antwoord hy sag. “Ek wil net hê, jy moet begryp, jy maak met God dieselfde fout. Hy is met ’n borduurwerk in jou lewe besig, maar jy sien net die deurmekaar en doellose ste­ke aan hierdie kant. Die patroon is aan die ander kant. Hy berei jou vir sy ewige koninkryk voor.”

Die deurmekaar steke in sy lewe het Job ook verwar. Hy het gevoel, en gedink hy ervaar, dat God hom verlaat het. Al die tyd was God besig, om met groot aandag, in Job se lewe te werk. Meer as een keer het Dawid gedink God vergeet hom. “Hoe lank gaan U my nog bly vergeet, Here … Hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my dae met kommer deurbring? En al die tyd was God besig om hierdie uitverkore man van Hom vir die groot werk van koning en van voorsaad van die Messias gereed te maak. Petrus moedig die gelowiges ook so aan: “Verbly julle…al is dit nodig dat julle ‘n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word …sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus”(1Pet.1:6,7). Hieroor skryf dr. F. B. Meyer: “Do not be surprised if there should be matters in die Bible, in your own life, and in die Providential government of the world, which baffle your thought. Seek to be strengthened with might by his Spirit in the inner man. Let Christ dwell deep in your heart by faith. Take care to obey all his commandments and God will come into you and abide. He will give Himself to you and you will know Him as a little child knows its parent whom he loves and trusts and knows with its heart.”

“Here, vandag kyk ek by die deurmekaar steke verby.”

Posted by Manie on Sep 28th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Dinsdag 28 September – Regter of Advokaat?

DINSDAG – REGTER OF ADVOKAAT?

Lees 1 Johannes 4: 7 – 21

“Hiérin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê …God is liefde …”(9,16).

Reeds as jongman was regter Warren Candler ’n slim advokaat. Op ’n keer moes hy ’n man waa vir moord aangekla was, verdedig. Daar was versagtende om­­stan­dighede en adv. Candler het dit ten volle benut om sy kliënt se saak voor die jurie te bepleit. Die aan­ge­klaagde se bejaarde ouers was ook in die hofsaal teen­woor­dig. Adv. Candler het die jurielede se meegevoel opgewek deur herhaalde verwysings na die godvresen­de ouerpaar. Die aangeklaagde is vrygespreek. Warren Candler was ’n Christen en na die hofsaak het hy ern­stig met die jongman gepraat. Hy word ’n nuwe kans gegee, om voortaan reg te lewe. Hy moet sy vertroue in God stel om hom te lei en te bewaar.

Na verloop van etlike jare is die man weer aangekla. Die aanklag was weer moord. Sy vorige advokaat, was hierdie keer, die regter. Die jongman het ontspanne in die beskuldigingsbank gestaan. Sy vriend was sy reg­ter! So het hy gedink, selfs na die jurie hom skuldig bevind het. Regter Candler sê vir hom: “Met jou eerste verhoor was ek jou advokaat. Ek het jou losgepleit en jou ’n nuwe geleentheid vir die lewe gegee. Vandag is ek jou regter.” Toe kom die skokkende draai. “Die jurie­uiitspraak verplig my, om jou die doosvonnis te gee.”

Die Bybel leer dat Christus ons voorspraak is. “Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit: Hy is uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van God, Hy pleit vir ons.” Hy die ons Advokaat. Die Bybel leer ook, Christus Jesus sal ons Regter wees. “(Hy) roep al die mense oral op om hulle te bekeer, want Hy het ‘n dag bepaal waarop Hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur `n Man wat Hy uitgekies het. As bewys daarvan vir almal, het Hy Hom uit die dood laat opstaan” (Hand.17:30,31). Warren Candler het sy vorige kliënt geken. Jesus ken ook almal vir wie Hy die straf vir hulle sondes gedra het en wat in sy versoening redding gesoek het . Húlle sal as vrygespreektes verbygaan. Hy ken ook dié wat nie sy versoening wou aanvaar nie en gevolglik self vir hul­le sondes die straf moet dra. Hulle sal veroordeel word. “Wanneer die Seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met Hom, sal Hy op sy koninklike troon gaan sit., Al die volke sal voor Hom bymnekar gebring word, en Hy sal die mense van mekaar skei soos ’n wagter die skape van die bokke skei…die koning sal vir dié aan sy regterkant sê: ‘Kom …die koninkryk is …vir julle voorberei, Neem dit as erfenis in besit…’Dan sal die Koning vir dié aan sy linkerkant sê: ‘Gaan weg van my af…na die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is…’” Baie sal teen hierdie uitspraak van die Here protesteer. “Baie sal daardie dag vir My sê: ‘Here, Here, het ons dan nie in u Naam gepreek nie…’ Dan sal Ek openlik vir hulle sê: ‘Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af…’”(Mat.7:21-23)

“Here, vandag noem ek my naam voor U en ek bely dat ek in U as my Verlosser vertrou.”

Posted by Manie on Sep 27th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Maandag 27 September – Die Ongelukkige Versuim

MAANDAG – DIE ONGELUKKIGE VERSUIM

Lees Romeine 13: 11 – 14

“… dit… is nodig omdat julle weet hoe laat dit al is” (11)

Na ’n treinongeluk in Engeland, het een van die slagoffers in sy sak, ’n assuransiekoepon van twee duisend pond (in 1983-ongeveer R3 500 werd) ge­­­had. ’n Groot hulp vir ’n gesin waarvan die brood­win­ner so skielik dood is. Ongelukkig het hy dit nie geteken nie. Dit was dus nie geldig nie.

Om die dokumentjie te teken sou die man net ’n se­konde of twee geneem het. Maar hy het dit nie geteken nie. ’n Gedrang by die toonbank het hom moontlik verhinder om dit dadelik te teken. Die aankoms van die trein het hom moontlik haastig ge­maak en hy het besluit om dit op die trein te teken. Drukte in die passasierswa het dit dalk vir hom moeilik gemaak. Dalk het hy nie dadelik ’n pen beskikbaar gehad nie. Talle goeie redes kon hom verhinder het om te teken – wat egter saak gemaak het, was, hy hét dit nie geteken nie. Hy kon – maar hy hét nie.

’n Betydse handeling kan ’n onge­luk­kige verloop van sake voorkom. Doen wat nodig is betyds. ’n Mens kan dit liewer te voortydig doen! Die bitterste verwyt bly egter die versuim om be­tyds, die saak van ’n mens se persoonlike saligheid af te handel.

In die lig van God se groot verlossingsaanbod, pleit Paulus, by die Korintiërs, om die saak van hul­le verlossing nie te versuim nie: “Ons smeek julle na­mens Christus: Aanvaar die versoening met God wat Hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar be­handel sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees…Kyk, nou is dit die regte tyd, nou is dit die dag van redding” (2 Kor.5:20.) Hierdie saak vra dadelike aandag.

“Here, vandag maak ek die saak van my verhouding met U my eerste belang.”

Posted by Manie on Sep 26th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Saterdag 25 September – Padkos

SATERDAG PADKOS

Uit die dagboek PADKOS met verse wat dieselfde tema deel.

Want ons vaste woonplek is nie hier op die aarde nie… (Heb.13:14). …in die he­mel het julle besittings …wat beter is en wat nie van julle weggeneem kan word nie (Heb.10:34). Julle moet julle nie oor enigiets bekommer nie. Bid daaroor en sê vir God duidelik wat julle wil hê…. Dan sal God julle sy wonderlike vrede gee wat ‘n mens nooit met jou verstand kan verklaar nie. (Fil.4:6,7). Laat jou bekommernis aan die Here oor en Hy sal vir jou sorg. Hy sal iemand wat aan Hom gehoorsaam is nooit laat strui­kel nie (Ps.55:23). Ons sal op Hom vertrou en nooit bang wees nie. Hy is ons krag en ons verdediger en Hy het ons vrygemaak (Jes.12:2). Ek het jou sonde weg­ge­neem en nou gee ek jou pragtige feesklere om aan te trek (Sag.3:4). – ‘n Mens kan werklik gelukkig wees as sy sonde weggeneem is en sy misdade vergewe is (Ps.32:1).

Posted by Manie on Sep 24th 2010 | Filed in Padkos | Comments Off

Vrydag 24 September – Die Snoeimes

VRYDAG – DIE SNOEIMES

Lees Johannes 15:1-8

“Elke loot aan My…snoei Hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra” (2).

Henry Durbanville sê die tuinier het onder sy gereed­skap ’n belangrike stuk: sy snoeimes. Snoeiwerk lyk na ’n ge­na­delose vermorsing van goeie takke, maar dit is op die ou end ’n bate vir die boom. ‘n Verstandige tuinier sal net wegsnoei wat die vrugdra van die boom belemmer. Dan vertel hy van ’n mnr. Cecile, wat weens verskillende be­proe­winge wat oor hom gekom het, eendag diep swaar­­­moedig in sy tuin geloop het. Hy sien ’n pragtige gra­­naatboom in volle drag, maar die stam het ’n keep in wat feitlik die hele stam deursny. Hy vra die tuinier daar­na. Die tuinier antwoord: “Meneer, hierdie boom het so sterk gegroei dat dit net blare gedra het. Ek moes hom op hier­die manier snoei, om sy lewenskrag wat verkeerd ge­dwing het, te tem. Eers na ek hom amper deurgesny het, het hy so pragtig begin vrugdra.”

Die Here se aandag aan ons bring sy snoei­mes. In Je­sa­ja 5:6 lees ons hoe dit gaan as die He­re iemand op­gee: “Ek gaan hom tot niet maak. Hy sal nie meer gesnoei of geskoffel word nie…” Petrus 1:6 moe­dig gelowiges aan: “Verheug julle…al is dit no­dig dat julle vir ’n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings sodat die egtheid van jul­le geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kos­baarder as goud wat …met vuur getoets word…” So skryf Paulus ook in Romeine 5:3: “Ons verheug ons ook in die swaarkry…ons weet: swaarkry kweek vol­harding,…volharding kweek egtheid van ge­loof …egtheid van geloof kweek hoop en die hoop beskaam nie…”

“Here, vandag dank ek U dat U my vir u ewige koninkryk vrugbaar te maak.”

Posted by Manie on Sep 23rd 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Donderdag 23 September – Elkeen Se Deel Belangrik

DONDERDAG – ELKEEN SE DEEL BELANGRIK

Lees Nehemia 4: 15 – 20

“…elkeen na sy werk toe…dié wat boumateriaal moes aandra…dié bouers…die ramshoringblaser…”(16,17)

Eerw. Fearing het dikwels aan die vrug op sy ar­beid getwyfel. Hy het gevoel hy werk tevergeefs vir die Here. Die resultaat was so gering. Hy het vir John Wesley gesê: “As ek soos jy kon preek sou ek tevrede gewees het.” Wesley het hom geantwoord: “Ons bou God se tempel. Gaan lees Nehemia 3 en 4 en leer daaruit dat dié man wat die Vullispoort herstel het, net so veel eer ontvang het as die man wat die Fonteinpoort herstel het (Nehmia 3:13,14). Elkeen het sy deel gedoen en elkeen se deel was so belangrik as die ander een se deel. En ons, my broer, kan nie meer as óns deel doen nie.” “Wat sy kon het sy gedoen…” (Mark. 14:8).

’n Vrou het voor ’n indrukwekkende katedraal, wat pas voltooi was, gestaan en die gebou be­won­der. Sy hoor iemand agter haar sê: “Ons het darem ’n voortreflike stuk werk hier verrig.” Sy draai om. Agter haar staan ’n man in ’n gewone oorpak. “Sê my asseblief wat jou aandeel was?” Trots ant­woord hy: “Ek het vir twee jaar oorkant die straat die beton gemeng.” In vergeleke met die vakmanne wat aan die katedraal gewerk het, was sy aandeel skynbaar gering en onbeduidend. Maar hoe sal ’n ge­bou sonder die betonmengers opgerig kan word? Wat sal gebeur as hierdie nederige manne se be­ton by ’n gebou ontbreek? Dit sal nie gebou kan word nie.

Die probleem is nie hoe belangrik of hoe onbeduidend ’n mens se taak is nie. Die vraag is: “Hét ek die deeltjie wat ek moes doen, wel gedoen? Van die dienskneg wat een goue muntstuk ontvang het, in Jesus se gelykenis in Matteüs 25:14, het die man net so verslag gevra as van die dienskneg aan wie hy vyf goue muntstukke toevertrou het.

As tulpe verdroog, of een se stam of wortels kry seer en hulle begin doodgaan, sal hulle almal afbuig ondertoe en later op die grond val. Dis dieselfde met ’n voël. ’n Lewendige voël oorwin die aarde se swaartekrag en dit lyk of hy so maklik vlieg en sweef, maar as ‘n voël iets oorkom terwyl hy vlieg, bv. geskiet word of iets, val hy soos ’n klip af grondtoe.”

Dit is ook die geheim van ons geestelike oorwinning. “Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood” (Rom.8:9)”. ’n Christen het ’n oorwinnende geestelike lewe, ’n lewe na die wil van God, deur die Heilige Gees wat in hom woon en werk. Solank die Heilige Gees in ons die botoon voer, lewe ons vir die Here. “Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor die begeertes van julle sondige natuur nie” (Gal.5:16). Kom daar geestelike droogte in die hart, omdat ons die Hei­lige Gees deur ongehoorsaamheid bedroef, of ons ver­waarloos ons omgang met die Here, sodat ons nie gedurig vernuwe word nie, soos ’n tuin wat gereeld besproei moet word nie, tree daar dadelik verval in en kry die wet van die sonde in die menslike natuur oor ons die oorhand. Ek het eendag in ’n versorgde tuin ’n bedding blomme gesien met kelke wat almal slap grond toe hang. Toe gebeur ’n wonderwerk voor my oë. Die man van die tuin maak die water na hierdie bedding toe oop. Binne minute, daar voor my oë, lig die blomkelkies op en ryk son toe. Soms is ons moeg en bedruk en ons voel swak, en dan het ons ’n ontmoeting met die Here – miskien in ’n kerkdiens of biduur, of in die binnekamer, of deur ’n boek wat ons lees of ’n gesprek wat ons met iemand voer en dadelik is daar nuwe lewe en nuwe krag in ons geestelike lewe.

“Here, vandag wil ek herleef sodat ek volgens u wil kan lewe.”

Posted by Manie on Sep 22nd 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Woensdag – 22 September – Hy Het Dan Goed Gedoen

WOESDAG – HY HET DAN GOED GEDOEN

Lees Efesiërs 1: 3 – 14

“Deur die bloed van sy Seun is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God…” (7).

In Brooklyn, New York, was ‘n inwoner van die dorp op die punt om in ‘n apteek vir sy aankope te betaal, vertel D.C.Dixon, toe ‘n speurder sy hand op sy skouer lê en vir hom sê: “Jy is onder arres. Kom saam met my!” Geskok vra die man, “Wat het ek gedoen.” Die speurder antwoord, “Jy weet wat jy gedoen het. ‘n Paar jaar gelede het jy uit die Albanytronk ontsnap en ‘n tyd in die westelike state gaan woon. Jy het getrou en toe het julle hierheen gekom en hier kom woon. Ons hou jou al ‘n tyd lank dop.” Sonder verdere verweer erken die man dit. “Dis waar. Ek het nie gedink julle soek na al die jare nog na my nie. Maar voor jy my wegneem, kan ons assebelief by my huis langs gaan dat ek net met my gesin kan praat.” Die speur­der stem in. By sy huis gekom kyk die man na sy vrou. “Was ek nie ‘n getroue man vir jou en ‘n goeie pa vir die kinders nie? Het ek nie hard gewerk om vir ons ‘n goeie lewe te verseker nie?” “Natuurlik was jy,” antwoord die vrou hartlik maar verwonderd. “Maar hoekom vra jy al die vrae?” Hy vertel vir sy geskokte vrou alles wat voorheen gebeur het, en dat hy eintlik ‘n voort­vlugtige pri­sonier is, maar nou in hegtenis geneem word. Hy het ge­hoop sy rekord en getuienis as ‘n goeie en voor­beeldige man en pa, sal die speurder beïndruk en hy sal hom vrylaat word. Maar, hoe dit ook sy, hy was steeds ‘n ontsnapte prisonier wat nog nie sy vonnis uitgedien het nie.

Ons voordeel in die evangelie van die Here Jesus Chris­­tus is, dat God nie kyk na ons huidige prestasies as gronde van redding nie, maar dat die Here Jesus ons skuld van ons skuldige verlede aan die kruis gedra en betaal het, en ons, sonder eie verdienste, op grond van ons beroep op Hom, as Ver­losser, gered word. Hierdie oorweldigende, byna te goed om te glo, waarheid is juis tydens Jesus se kruisiging gedemon­streer. “Een van die misdadi­gers wat daar gehang het, het Hom gelaster deur te sê: ‘Is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook!’ Maar die ander een het…gesê: ‘…Jesus, dink aan my wanneer U in u koninkryk kom.’ En Jesus antwoord hom: ‘Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys wees.’” (Luk.23:39-43).

“Here, vandag glo ek dat my skuld en straf afgeskryf

Posted by Manie on Sep 21st 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Dinsdag 21 September – Gevaarlik om te Jok

DINSDAG – GEVAARLIK OM TE JOK

Lees Efesiërs 4: 25 – 32

“Noudat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat…” (25).

Alice het beloof om vir die kerk se vrouediens­ver­kope ‘n koek te bak, maar sy het vergeet. Die koek wat sy die aand in der haas bak, val plat en sy weet sy kan dit nie só ingee nie. Iéts moet in die middel kom en dan kan sy dit, met versiersuiker, tot iets moois opbou. Maar wat? Sy soek die huis deur. In die badkamerkas kry sy ‘n pak nu­we toi­letrolle. Sy neem een en wikkel dit in die middel van die plat koek in en bou dit pragtig op met die versiersui­ker. Die eindproduk lyk wonderlik en sy gryp haar jas en jaag met die koek kerk toe. Terug by die huis gee sy haar dogter, Jodie, opdrag om genoeg geld te neem, dadelik kerk toe te haas en die koek terug te koop al kos dit wat. Jodie kom terug met die nuus, vertel pastor Bill in die storie wat Neil Verwey van Ja­pan vir my gestuur het, dat die koek al verkoop was toe sy by die verkoping kom. Alice is buite haarself van skok. Die volgende middag word sy na ‘n brugpartytjie toe genooi. Na die spel, bedien die gas­vrou tee en koek. Alice is verbyster toe háár koek uit die kombuis, tafel toe gebring word. Sy beur uit haar stoel uit om die gasvrou te keer en te vertel wat gebeur het, maar een van die ander gaste spring haar voor: “Wat ‘n fantas­tie­se koek!”, roep sy. Alice sak terug in haar stoel, toe die gasvrou met ‘n warm, waarderende stem ant­woord: “Dankie! Ek het dit sélf gebak.”

Dié vrou se jok het haar ongetwyfeld groot verleënt­heid op die hals gehaal, en ek dink Alice het toe ook tjoep­­stil gebly. Die waar­heid is soms moeilik en vir die oom­blik ‘n verleënt­heid, maar op die duur is dit die veilige pad en geseënde pad. Som­­mig jok­voorvalle is komies, maar die afloop is altyd tra­gies, want Jesus noem Satan die vader van die leuen: “…die dui­wel…is ‘n leuenaar…die vader van die leuen” (Joh.8:44).

In Handelinge 4:32 – 5:11, kort na die uitstorting van die Heilige Gees, het ons die treu­rige storie van Ana­nias en Saffira, wat ons leer hoe ‘n leuen en oneerlik­heid God bedroef en vertoorn. Onder die krag van die Heilige Gees was daar so ‘n gesindheid van me­dedeelsaamheid onder die Chris­tene dat hulle hul goed met mekaar gedeel het. “…’n sekere man, Ana­nias en sy vrou, Saffira, (het) ‘n eiendom verkoop. Met die medewete van sy vrou het hy van die verkoopprys…ag­ter­gehou en net ‘n gedeelte vir Pe­trus gegee. Petrus sê vir hom: ‘Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg? Wat het jou besiel om dit te doen?’ …Ananias het dood neer­geval.” Is daar onskeid tussen `n growwe, God­onterende leuen en `n onskuldige, klein leun­tjie? Ek glo nie. Die veilige weg, wat God behaag en Hom eer bring, is as sy kinders die pad van waarheid loop.

“Here, vandag wil ek stiptelik die waarheid praat.”

Posted by Manie on Sep 20th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Next »