Archive for July, 2010

You are currently browsing the archives of Krag vir Vandag .

Vrydag 30 Julie – Die Metgesel

VRYDAG – DIE METGESEL

Lees Psalm 23 Ou Vertaling

“Al gaan ek ook in ’n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my…” (4).

Eerw. H. F. Lyte het sy teologiese studies met lof geslaag. Sy eerste gemeente was ’n klein Ier­se ge­meente, wat hy genoem het, “a drea­ry Irish curacy”. Hy het met min aan­moe­diging getrou ge­arbei, tot swak ge­sond­­heid hom gedwing het om te bedank. Sy ge­sondheid het verbeter, en hy het, weer on­der moeilike omstandighede, in die be­dien­ing ge­tree in ‘n gemeente in Brixham. Hy werk vir die Here vir ’n verdere 20 jaar, in sy woorde, “u­n­der many a cloud of pastoral difficulty and dis­­cou­rage­ment”. Al was hy siek, en weer in sy eie woorde, “scarcely able to crawl”, wou hy graag een, laaste keer, die nag­maal be­­dien. Voor hy dié dag moei­saam en diep bewoë die nagmaal bedien, wil hy men­se oorreed om met erns hul eie harte te on­der­soek, of hulle regtig die ewige saligheid, deur geloof in die Here Jesus as hulle Verlosser, ontvang het. Met groot erns begin hy: “I may hope to impress it upon you, to move you to prepare for that so­­lemn hour which must come to all, by a time­­ly acquain­tance with, and appre­cia­tion of, and a dependence on the death of Christ”.

Na die diens het hy, bewus van sy nade­ren­de dood, huis toe gegaan. By die huis gee hy aan ’n geliefde familielid ’n vel papier met die woorde van ’n lied wat hy geskryf het. Daardie nag is eerw. Lyte dood. Op die vel papier was die woorde van die lied geskryf wat ons ook ken en wat ons dikwels bemoedig:

Bly by my, Heer, terwyl die skadu’s daal
Laat tans u lig my donker pad bestraal!
Daar is geen ander hulp of troos vir my –
Hulp van die hulpelose, staan my by!

Dáárdie onvermydelike gebeurtenis, ons sterwe, wat vir ons elkeen verbiddelik voor­lê, is vir elkeen van ons ’n ge­vreesde vooruitsig. In dáár­die oomblik gaan ons hulp nodig hê. “…ons wat nog in die tentwoning is, sug en voel bedruk omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen nie…Hy wat ons vir hierdie oorgang voorbe­rei…is God…ons is vol moed …” (2 Kor.5:1-10). Hy belowe om by ons te wees. Maar ons moet seker maak ons ver­houding met die Here is só, dat Hy as Helper en Trooster by ons sal wees. Het ú al vir Jesus Christus as Redder vertrou en aangeneem? Van álle dinge is dít ons belangrikste lewenssaak. Ons weet dit al­mal, ons gaan óf hemel toe, as ons Jesus Chris­tus as Saligmaker aangeneem het, óf ons gaan direk verdoemenis toe as ons versuim het om in Jesus as ons Verlosser te vertrou. Moenie die saligheid wat God vir ons, met die kosbare bloed van sy Seun gekoop het, weggooi nie. Om éwig in eensaamheid, pyn, verskrikking, el­lende te verkeer is bó ons denke aaklig. Om ewig hemel toe te gaan – wat God vir ons bedoel – is ewig heerlik. Om in ons doodsuur die teenwoordig­heid en troos van God deur sy Gees om Christus ontwil te mag hê, sal onpeilbaar kosbaar wees.

“Here, vandag weet ek U is my Saligmaker en U sal by my wees in die donker uur van die dood.”

Posted by Manie on Jul 29th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Donderdag 29 Julie – Kroongehalte Diamante

DONDERDAG – KROONGEHALTE DIAMANTE

Lees 1 Petrus 5: 6 – 10 Ou Vertaling

“En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons ‘n kort tyd gely het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves!” (10).

Dr. H. A. Ironside skryf oor ’n diamant wat in ’n myn in Suid-Afrika gevind is en wat nou ’n kroon­diamant is. Ek sou graag wou hê dat dit die “Ster van Suid-Afrika” is waaroor hy skryf, want die geskiedkundige verhaal van die “Ster van Suid-Afrika” is self so mooi, dat ek dit graag met die diamant in hierdie storie, sou wou verbind. Die dia­mant waaroor dr. Ironside skryf, kom egter uit ’n myn, terwyl die “Ster van Suid-Afrika”, ’n diamant van 83½ karaat, d.w.s. bietjie meer as ’n ½-ons in gewig (140 karaat = 1 ons) in 1869 op die plaas Sandfontein, in Hopetown distrik, naby die Oranje­rivier deur ’n Griekwa-skaapwagtertjie opgetel is.

Die optrede van Schalk van Niekerk, die boer aan wie die skaap­­wagtertjie die groot diamant gaan gee het, was egter so mooi dat dit, dink ek, pas by die kroondiamant se storie. Schalk het die klip da­delik as ’n diamant herken. Die diamant was na­tuurlik nog dof en ongeslyp, maar dit het anders as die ander klippe gelyk. Hy kon die skaapwag­tertjie twee of drie skape gegee het, en hy sou dood ge­lukkig gewees het oor die groot beloning wat hy kry. Schalk van Niekerk het egter sy kraal leeg ge­maak en vir hom 500 skape, 10 beeste en ’n perd ge­gee. Self het hy die diamant later vir elf duisend pond verkoop. Die “Ster van Suid-Afrika”, soos die Griekwatjie hom opgetel en vir Schalk ge­gee het, was wel reeds baie kosbaar, maar nog nie kroongehalte nie. Dr. Ironside sê dat die dia­mant wat kroon toe gegaan het, eers vry­gemaak moes word van die dowwe dopsteen wat van na­ture om ’n diamant is. Die diamant kom nie skit­terende uit die grond nie. Die dowwe omhulsel moet eers af­ge­kap of weggeslyp word voor dit die glansende, skitterende juweel is wat ons in verloofringe, borsspelde en krone ken.

Die diamant wat kroon toe sou gaan, is we­­ke lank deur die steensnyer, dr. Ironside noem hom die “lapidary”, bestudeer, totdat hy al die nate van die steen geken het. Toe sit hy dit in sy kapin­strument en gee dit een hou. Die dofsteen het af­ge­spring en die skitterende diamant het tevoorskyn gekom. Na dit nog geslyp en gepoleer is, is dit in die kroon gemonteer.

Die bekeerde mens is reeds vir God ’n kos­bare juweel, ’n kosbare diamant. Die mens se son­dige natuur, soos die diamant se natuurlike dofrots, is om ’n mens se kosbare siel gevou. Dit is hierdie sondige aard, die menslike dofrots, wat die Chris­ten van sy glans beroof. Die Here Jesus is die steensnyer, die “lapidary”, wat elke naat van ons natuur ken. Hy weet hoe Hy die hou, deur sy Woord, of ’n versoeking wat op ons pad kom, of ’n beproewing wat ons tref, dit wat reg sal meewerk om die glinsterende diamant te voorskyn te bring, moet gebruik om ons kroongehalte diamante te maak.

“Here, vandag vra ek dat U, deur u Gees se werking in my hart deur u Woord en die bestuur van my omstandighede, om my te toets, van my ’n kroongehalte diamant vir U sal maak.”

Posted by Manie on Jul 28th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Woensdag 28 Julie – Bolle en Blomme

WOENSDAG BOLLE EN BLOMME

Lees 1 Thessalonisense 1: 1 – 10

“…julle (het) die die woord aangeneem met ’n blydskap wat van die Heilige Gees kom…so het julle ’n voorbeeld geword vir al die gelowiges…Van julle af is die woord van die Here verkondig…” (7,8).

In Emergy Post vertel iemand van ’n blomme­saad­win­­keltjie naby haar kollege in Cambridge. Sy het me­nig­­maal by die winkel se vensters verby gestap son­der om haar te steur aan die uitstalling van blomsade en blombolle. Na een Kersvakansie keer sy terug en vir die eerste keer steek sy vas by die win­kel se vensters. In die een venster is ’n oor­vloed van blomme uitgestal: hia­sin­te, tulpe en nog meer. In die ander venster is die ge­wone uitstalling van saad en bol­­le. Voorheen het die kleur­lose uitstalling van saad en blombolle haar nie in die minster geïnteresseer nie. Toe sy egter die kleurlose bolle se kleurvolle produk van blom­me in die ander venster sien, besluit sy dade­lik om uit haar plat beursie geld te neem en vir haar tulpe­bolle te koop. In haar verbeelding kan sy sien hoe haar woon­plek gaan lyk as die tulpe blom. Aan die einde van haar vertelling maak sy hierdie toepassing: The world is not interested in the Bible. But let the world begin to see fruit in the lives of those who profess to be in Christ Jesus; let the world begin to see beauties hither-to hidden and realise the sweet savour of Jesus Christ, and I doubt not that men and women will begin to ask for the way of salvation. The strongest argument for Jesus Christ today is a convincing SPIRITUAL life!

So ’n aangename en kleurvolle Christenlewe is nie net die produk van stipte navolging van Chris­telike reëls en beginsels, soos dit in die Bybel ge­skryf staan en predikante van ons verwag nie. Met ons aangebore son­di­ge natuur kry ons dit nie reg nie. Dit is die produk van Christus se eie lewe in ons, deur die werk van die Hei­lige Gees. “Julle moet in My bly en Ek in julle. ’n Loot kan nie sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerd­stok bly nie; en julle ook nie as julle nie in My bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie” (Joh.15:4,5).

“Here, vandag bly ek naby U om U bekend te maak.”

Posted by Manie on Jul 27th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Dinsdag 27 Julie – Onopgemerkte Seëninge

DINSDAG ONOPGEMERKTE SEËNINGE

Lees Psalm 8: 1 – 10

“…wat is die mens dan dat U aan hom dink, die mensekind dat U na hom omsien?” (5)

Die Earnest Worker vertel die volgende insident om ons bedag te maak op seëninge wat ons geniet, maar nie opmerk nie, omdat ons so gewoond geraak het daaraan. Op die balkon van ‘n somervakansiehotel drom be­soe­kers een aand saam om na ’n verruk­like sonson­der­gang te kyk. ’n Man, effens geset en grof in voorkoms, het lank, na almal reeds weggegaan het, nog steeds na die laaste gloed aan die westerkim gestaar. Hy was dui­de­lik diep geraak deur die na­tuur­skouspel. ’n Gesiene vrou het hom dopgehou en hom later na sy be­sondere be­­­lang­­stelling in die sonsonder­gang gevra. “U het die sons­­on­dergang besonder geniet. Is u ’n kunste­naar?” “Nee,” antwoord hy, “ek is ’n lood­gie­ter. Maar ek was tot onlangs vir vyf jaar lank blind. Nou kan ek weer sien en ek kry nie genoeg van na al die mooi dinge om my gekyk nie.”

’n Ander man sê hy wou kla omdat hy nie skoene het nie, toe sien hy ’n man wat nie voete het nie. Die gebrek aan sy skoene het hom nooit weer gekwel nie. Daar is dinge wat ons nie het nie en dinge wat ons nie kan geniet nie, maar let ons op vir dié dinge wat ons wel hét en wat ons wel kán geniet? “Wees in alle omstandighede dank­baar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag” (2 Thes.5:18). Ons bekende ou Hallelujalied leer ons dit:

Tel jou seëninge , tel hulle een vir een,
Seëninge jou deur God geskenk!
Tel hul almal, kyk wat God verleen,
en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk!

“Here, vandag dank ek U vir al u seëninge in my lewe.”

Posted by Manie on Jul 26th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Maandag 26 Julie – `n Onwelkome Gas

MAANDAG – ’N ONWELKOME GAS

Lees Matteus 25: 31 – 46

“…Ek was ’n vreemdeling en julle het my nie gehuisves nie…Vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit aan My ook nie gedoen nie” (35, 43,45)

Op ’n dag in 1775 het die bestuurder van die groot­­ste hotel in Baltimore, Amerika, uit die hoogte huis­­­vesting geweier, aan ’n man wat soos ’n een­vou­dige boer aangetrek was. Die man se armoedige voorkoms kon die aansien van sy luuk­se hotel skade doen. Die man het son­der ’n woord weggegaan en elders huis­vesting gekry. Die vol­gende dag ontdek die be­­­stuur­der van die luukse hotel, dit was Thomas Jef­­fer­son, onderspresident van Amerika, wat hy van sy deur af weggestuur het. Dadelik stuur hy ’n boodskap vir die beroemde man en vra hy moet asseblief terugkom na sy hotel toe. Jefferson het terugge­antwoord: “Ek stel u uitnoding op prys, maar as u vir ’n arm Ameri­kaanse boer nie plek in jou hotel het nie, het u ook nie plek vir die onderpre­sident van Amerika nie.”

Dit is ook Jesus se beleid: “En die Koning sal hul­le antwoord: ‘Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My ge­doen’” (Mat.25:40). Ons gedrag jeens medegelowi­ges moet altyd wees met die oog gerig op die Per­soon van Jesus. Hoe bedagsaam, hoe welwillend, hoe ver­draagsaam, hoe opofferend, sal ons nie teen­oor mekaar wees as ons onthou: “Wat ek aan ’n ander gelowige doen, doen ek aan Jesus.” Dit is maklik en aangenaam om aan ’n gesiéne gelowige eer en goedheid te betoon. Maar dan doen mens dit vir dáárdie persoon self. Wanneer ’n mens egter aan ‘n geringe persoon eer en goedheid betoon, omdat dit ’n gelowige is, doen ’n mens dit nie vir dáár­die persoon nie, maar ter wille van Jesus se Persoon.

“Here, vandag vereer ek U met my houding en gedrag aan iemand anders.”

Posted by Manie on Jul 25th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Saterdag 24 Julie – Padkos

SATERDAG PADKOS

Uit die dagboek PADKOS, uit die Lewende Bybel

Ek was so benoud dat ek gedink het U sien my glad nie meer raak nie, Maar U het tog my gebed gehoor toe ek na U geroep het om hulp (Ps.31:23). …sal God dan nie doen wat reg is vir sy mense wat Hy uitgekies het, as hulle dag en nag na Hom roep nie? Sal Hy baie lank wag voordat Hy dit doen? Ek sê nou vir julle, Hy sal gou aan hulle saak aandag gee… (Luk.18:7,8). Bly net stil voor die Here en wag tot Hy optree. Moenie ontsteld raak oor ander wat on­eerlike planne maak om daardeur in die lewe vooruit te gaan nie (Ps.37:7). Laat ons dan nooit moeg word van goed doen nie, want as ons dan daarmee aanhou, sal ons die vrugte daarvan pluk as die regte tyd aangebreek het (Gal.6:9)). Maar watter mens sien ooit sy eie foute raak? Ver­gewe dan tog die sonde waarvan ek nie weet nie… (Ps.19:13). Pas op dat daar nie bitterheid tussen julle groei nie, want dit is soos ’n giftige plant wat baie mense kan skade aandoen (Heb.12:15).

Posted by Manie on Jul 23rd 2010 | Filed in Padkos | Comments Off

Vrydag 23 Julie – Wie Bedoel Word

VRYDAG – WIE BEDOEL WORD

Lees Johannes 3:10-21

“God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê” (16).

Die mediese dokter, dr. Walter L. Wilson, vertel in sy boek, The Doctor’s Best Love Story, van een van New York se finansiers wat graag self die evangelie aan die soldate by Sandy Hook wou gaan verkondig. Hy kon nie toestemming kry om te gaan nie. Die verlange om die evangelie by daardie manne te kry, het hom egter aan die dink gesit. Hy het ‘n firma wat advertensiearikels vervaardig genader en ’n paar duisend staalomraamde, handbreedte spieëltjies, laat maak. Op die stewige agterkant van die spieëltjies het hy die woorde van Johannes 3:16 laat druk en onderaan die teks, die woorde laat skryf: “Wil jy sien vir wie God so liefhet dat Hy sy Seun vir hom laat sterf het? Kyk anderkant!” Met die toestemming van die owerheid is duisende van dié handige spieëljies aan die soldate uitgedeel. Elke man wat in die spieëljie sou kyk, kon dan sien wie die man is vir wie God so liefgehad het, dat Hy sy Seun vir hom laat sterf het om hom ewig te red.

Hierdie rykman se optrede maak die evangelie baie persoonlik, baie individueel vir elkeen van ons: ék is die een vir wie God so liefgehad het, dat Hy sy Seun vir my laat sterf het! So ’n besef wen ’n mens se hart vir die Here. En as ek deur sy Seun God se kind word, dan sorg hy elke dag vir die res van my lewe vir my en daarna gee Hy my die ewige lewe en ’n woning in die hemel. “…Hy (het) sy Seun gestuur…om ons…los te koop sodat ons as kinders van God aangeneem kon word. En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur…jy is nou ’n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak”(Gal.4:4-7).

“Here, vandag glo ek u liefde en ek glo Christus is my Verlosser.”

Posted by Manie on Jul 22nd 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Donderdag 22 Julie – Die Hoogste Waarde

DONDERDAG – DIE HOOGSTE WAARDE

Lees Filippense 3:1-11

“Maar wat eers vir my ‘n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus, ja, nog meer; ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here te ken, oortref alles in waarde” (Fil.3:7,8).

In die dertigerjare het die sakekurwes aanme­kaar afwaarts geneig. In `n New Yorkse maat­skappykantoor, vir wie die 22-ja­ri­ge Beverly Shea ge­werk het, het ’n gerug die rondte gedoen: sa­laris­kortings en moontlike afdankings kan te wag­te wees. Beverly Shea het ’n diep, melodiese stem gehad. ’n Radiostasie het hom ’n kontrak aange­bied. Hy het dadelik die toekomstige moont­likhede van so ’n kontrak, waardeur hy gereeld in se­­kulêre programme kon optree en bekend en dalk be­roemd en ryk kon word, besef. Terwyl Shea die saak bedink, gaan sit hy een oggend voor die kla­vier om ’n lied, wat hy later die oggend in ’n kerk moet sing, te oefen. Terwyl hy speel, val sy oë op ’n vel papier waarop geskryf was: I’d rather have Je­sus than silver or gold; I’d rather be His than have riches untold! Dit was ’n gedig deur Rhea Mil­ler en Shea se ma, ’n predikantsvrou. Bewus van die aanbod, wat aan haar seun gemaak is, het sy die papier gesit waar hy dit kon sien. Sy wou hê Shea, wat reeds ’n Christen was, moet hom volkome aan die Here se diens wy. Terwyl Shea se oë oor die woorde jaag, lees hy verdere sinne in die gedig: I’d rather have Jesus than men’s applause…I’d ra­ther have Jesus than world­wide fame…. In sy hart geraak, verlaat sy vingers onbewustelik die melodie wat hy besig was om te oefen en ’n ander me­lodie, wat vandag aan mil­joe­ne mense bekend is, begin vorm aanneem. ’n Paar dae later word die radiodirekteur wat vir Shea sy radiokontrak aan­ge­bied het, verstom deur Shea se ant­woord: ’n be­sliste “nee”. Die woordjie “nee”, was ’n vreemde woord in hierdie radioman se ore, want duisende sangers sou gretig die geleentheid, wat hy die jong basbariton aangebied het, aangryp het. Beverly Shea het ’n bekende evangeliesanger geword. Soos Ira D. San­key saam met die evangelis, D. L. Moody opge­tree het, het Beverly Shea saam met dr. Billy Graham opgetree, om die evangelie van die Here Jesus Chris­tus, bekend te maak. Die lied van Rhea Miller, wat deur Beverly Shea getoonset is, het wêreldwyd bekend geword en het baie harte bereik!

Baie keer kom die Christen in ’n situasie waar hy/sy tussen ’n wêreldse waarde en die hemelse waarde, soos dit in die Persoon van Jesus geleë is, moet kies. Die Christene van die Nuwe Testamentiese tyd, was gewoonlik heelhartige, toegewyde dissipels van die He­re Jesus. Hulle moeilike omstandighede van vervolging en opoffering was ’n siftingsproses. Tog kom daar selfs uit daardie tyd ongelukkige valsnote na vore. So skryf Paulus: “…want Demas het die teenwoordige wêreld liefgekry en my verlaat…” (2 Tim.4:10). En Johannes moet ook kla: “Hulle het wel uit ons geledere voortge­kom, maar niemand van hulle was ooit werklik een van ons nie, want as hulle werklik van ons was, sou hulle by ons gebly het” (1 Joh.2:19).

“Here, vandag kies ek U, Jesus, en wil U heeltemaal volg.”

Posted by Manie on Jul 21st 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Woensdag 21 Julie – Openlik `n Dissipel van Jesus

WOENSDAG – OPENLIK ’N DISSIPEL VAN JESUS

Lees Handelinge 9: 26-31

“Barnabas… het…Saulus…na die apostels toe gebring. Hy het vir hulle vertel hoe Saulus…in Damaskus openlik in die Naam van Jesus gepreek het. Saulus het toe oral in Jerusalem… rondgegaan en openlik in die Naam van die Here gepreek” (27,28)

Nelson Bitten vertel in The Regeneration of Chi­na van ’n invloedryke Sjinees wat ‘n hoë amp in Sjinese opvoedkundige kringe beklee het. Hy het goeie vooruitsigte en groot voorregte gehad. ’n Nuwe Testament het in sy hande beland. Hy het dit sorgvuldig deurgelees en tot die oortuiging gekom Jesus Christus is die Verlosser van mense en ook sy Verlosser is. Na ’n periode van worstelinge met homself en die berekening van wat dit hom gaan kos, het hy besluit om Christus openlik as sy Here en Saligmaker te bely. Sy beste vriend het hom pro­beer afraai en ompraat, om in die geheim van sy private lewe, ’n dissipel van Jesus te wees. “Buig vir die Confuciussteen, dis tog net ’n leë eer­biedsvorm. In jou hart kan jy mos glo soos jy wil.” Die man het geantwoord: “’n Paar dae gelede het Iemand in my hart kom woon; my lewe is deur Hom vir altyd verander. As ek vir enige iemand anders buig, kan Hy dalk van my af weggaan.”

Vir ’n sterk, invloedryke en vrugbare Christen­lewe is dit nodig om die Here Jesus openlik te bely en te volg. “Die Joodse Raad was verbaas toe hul­le Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien …want die raadslede het hulle herken as volge­linge van Jesus” (Hand.4:13). In ’n Christelike land is dit makliker om Christus openlik te bely. Hoewel, selfs in ’n Christelike land, is daar omgewings: die werkplek, ook die vermaaklikheidsterrein, vriende- en fami­lie­kring, wat dit steeds moeilik maak om Jesus open­lik te bely en sy getroue dissipel te wees. Die ver­lange om Jesus as Verlosser te erken en te be­ly, hang af van die plek wat Hy in ’n mens se hart het. Die Heilige Gees gee ons vrymoedigheid om Hom te bely. Vir Jesus self is dit belangrik dat ons Hom bely en Hy verwag dit van ons: “Elkeen wat hom voor die mense openlik vir My uitspreek, vir hom sal Ek My ook openlik uitspreek voor my Va­der wat in die hemel is. Maar hom wat My voor die mense verloën, sal Ek ook verloën voor my Vader wat in die hemel is” (Mat.10:31). Gelukkig, in ons bewuste swakheid om Jesus te volg, is Hy nog ons Voorspraak by die Vader: “Want ons het nie ’n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word”(Heb.4:15).

“Here, vandag wil ek U vrymoedig bely en verheerlik.”

Posted by Manie on Jul 20th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Dinsdag 20 Julie – Goeie Nuus vir `n Dief

DINSDAG – GOEIE NUUS VIR ‘N DIEF

Lees Spreuke 28:12-18

“Wie sy sonde wegsteek moet niks goeds te wagte wees nie; wie sy sonde bely en daarvan afsien sal genade ontvang” (13)

’n Dief het een nag by ’n kerk in Buffalo, New York, ingebreek, vertel Charles F. Fuller in sy boek, Heart-to-Heart Talk. Hy het die gemeen­te groot skade berokken. Die vorige dag was daar ’n fondsinsame­ling en die dief het die kluis oopgebreek en die geld ge­neem. Die nuus van die in­braak het vinnig versprei. Die volgen­de dag verskyn ’n kennisgewing op die kerk se ken­nisge­wing­bord: As die persoon wat by die kerk ingebreek het met die pre­di­kant skakel, sal hy belang­rike nuus kry. ’n Koerant het die dominee ge­skakel en wou weet wat die belangrike nuus is wat hy aan die in­breker gaan mee­deel. Die do­minee se ant­woord: “As ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy ver­gewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid” (1Joh.1:9).

Dit is die evangelie se voortdurende goeie nuus, vir enige oortreder, wat weet hy het sonde gedoen en hy bely dit aan die Here. ’n Vrou het eens na ’n dominee toe gekom met haar twee hande vol nat sand. Op sy verbaasde vraag na die beteke­nis van haar optrede, antwoord sy: “Dit is ek en my son­des wat so baie soos hierdie seesandkorrels is. Wat máák ek daarmee?” en sy gaan droewig aan die huil. “Gaan terug strand toe en maak ’n hoop sand, so groot as wat jy kan. Terwyl jy kyk wat die branders met die hoop sand maak, lees jy hierdie teks,” en hy skryf woorde op ’n velletjie papier en wikkel dit onder haar een duim in, wat die handvol sand vashou. Sy kyk na wat hy geskryf het en sy verstaan. ’n Bly glimlag breek deur op haar droewige gesig. Die dominee het geskryf: “U sal al hulle sondes in die diepsee gooi” (Miga 7:19). God vergewe ons heeltemaal op grond van die groot prys wat die Here Jesus Christus betaal het. “Ek het jou oortredinge, jou sondes, uitgewis, hulle het verdwyn soos wolke, soos miswolke”(Jes.44:22).

“Here, vandag bely ek onomwonde al my oortredinge aan U.”

Posted by Manie on Jul 19th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Next »