Archive for January, 2010

You are currently browsing the archives of Krag vir Vandag .

Vrydag 29 Januarie – Veranderde Uitkyk

DIE VERANDERDE UITKYK
Lees 2 Timoteus 4:9-18
“…Demas het die teenswoordige wêreld liefgekry…”(10)

Uit die Griekse annale vertel die prediker, mnr. C. H. Spurgeon, die storie van ’n soldaat onder Anti­gonus, wat aan ’n uiters pynlike kwaal gely het en wat hom vroeg graf toe sou neem. Hy was altyd heel­­voor in ’n geveg, altyd gereed om die gevaarlik­ste take uit te voer. As hy geveg het, het hy sy pyn vergeet. Omdat hy vroeg sou sterf, het hy geen vrees vir die dood gehad nie. Antigonus het hierdie soldaat van hom raakgesien en bewonder. Hy het een van sy bekwaamste artse aangestel om hierdie jongman gesond te maak. Die soldaat het toe ook werk­lik gesond geword. Daar tree toe ’n groot veran­dering in sy gedrag in. Hy het nie meer lus gehad om te veg nie. Hy het net gerief en plesier gesoek. Hy het nou iets gehad om voor te leef: gesondheid, ’n huis en gesin, ’n gemaklike oudag. Hy wou nie meer sy lewe op die spel plaas soos vroeër nie.

Aardse weelde en voordele trek ons hart weg van God se dinge af. Min mense het die innerlike sterkte om voorspoed en seën verstandig te hanteer. Dit ly dikwels tot geestelike agteruitgang. Paulus het die Here gedank vir die hindernis in sy lewe, heel moontlik ‘n kwaal, waaroor hy die Here drie keer gebid het om dit weg te neem. “Die Here het geweet dat ek dalk hoogmoedig kan word oor die wonderlike dinge wat Hy my gewys het. Daarom het Hy my ’n probleem gegee en ek is nou soos iemand wat met ’n pynlike doring in sy liggaam leef…Ek het driemaal gebid oor hierdie saak en die Here gevra om dit weg te neem. Maar Hy het vir my` gesê: : ‘Die genade wat Ek jou gee, is genoeg. Hoe swakker jy is, hoe meer kan my krag deur jou werk…”(2 Kor.12:7,8 Lewende Bybel).

“Here, ek dank U vandag vir die beproewinge wat U in my lewe gee om my vir U bruikbaar te hou.”

Posted by Manie on Jan 28th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Donderdag 28 Januarie – Hy Soek en Red

DONDERDAG – HY SOEK EN RED
Lees Handelinge 26: 9 – 18
“Saul, Saul, waarom vervolg jy My? Jy maak jou net seer deur jou te verset” (4)

Die 1994 uitgawe van Gideon Testimonies from International Extension Countries vertel, onder die titel, From Smoking the Word to Speaking the Word, die verhaal van Jacob Koshy. Hy het in Singapore opgegroei met net een verterende ambisie: om al die geld wat hy kan maak, en besittings wat hy kan vergader, in die hande te kry. Dit het hom in die dwelm- en dobbelwêreld ingelok. Hy het die leier, die lord, van ’n internasionale smokkelnetwerk geword. Hy het skatryk geword, maar in 1980 is hy gearresteer en in ’n dwelmrehabilitasietronk in Singapore opgesluit. Hy was uitermate gefrustreerd. Al sy drome, ambisies en doelwitte het rondom hom in die beknopte tronksel aan skerwe gelê. Hy was ’n strawwe roker, maar sigarette was in die tronk verbode. Hy het tabak ingesmokkel en dit in die blaaie van ‘n Gideonbybel gerol om te rook. Terwyl hy eendag een van dié selfgemaakte sigarette lê en rook raak hy aan die slaap. Hy word wakker en tussen sy vingers lê die uitgebrande flentertjie papier. Met die beweging van sy hand, val die stukkie van die Bybelblad wat oorgebly het, oop. Hy lees die woorde wat daarop staan: “Saul, Saul waarom vervolg jy My?” Geraak deur die woorde vra hy ’n ander Bybel en lees die hele verhaal van Saulus se bekering. Dit kom in sy hart op: As God iemand soos Saulus kon help kan God hóm ook help. Daar in sy sel kniel hy en vra dié Jesus van wie hy nou gelees het, om ook in sy lewe in te kom en hom te verander. Hy begin huil en kan nie ophou nie. Dit is asof die trane oor sy verspeelde lewe, die pyn in sy hart wegwas en hy weet God het hom gered. Hy het dadelik begin om sy ondervinding met die ander gevangenes te bespreek. Sy veranderde lewe het tot ’n vroeër vrylating gelei en hy het dadelik by ‘n kerk betrokke geraak. Hy het ’n Christenvrou ontmoet met wie hy getrou het en hy het sendeling in die Verre-Ooste geword. Ver en wyd vertel hy: “Who would have believed that I could find the truth by smoking the Word of God?”
Toe die mense Jesus kwalik geneem het omdat Hy by die tollenaar Saggeus tuisgegaan het, was sy antwoord: “Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is” (Luk.19:10). God beheer die omstandighede waar¬in sy Woord na iemand toe kom. Die Heilige Gees gebruik God se Woord, al is dit ’n enkele sin op ’n uitgebrande Bybelbladsy, om ’n sondaar se hart te laat ontwaak om na redding te verlang. As ’n ander dienaar van die Here beskikbaar is, gebruik die Here so iemand om die soekende siel te help om die weg van saligheid te verstaan, soos in Saulus se geval. Maar, God kan ook, deur die werking van die Heilige Gees, en die kennis wat die persoon oor Christus se verlossing bekom het, al is hy alleen, die wonder van wedergeboorte in sy hart laat gebeur. “Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad: die lewende en ewige woord van God” (1 Pet.2:23).

“Here, vandag bid ek dat U my red.”

Posted by Manie on Jan 27th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Dinsdag 19 Januarie – `n Gevaarlike Plek

DINSDAG ’N GEVAARLIKE PLEK
SKRIFDEEL: Openbaring 20: 11 – 15
“As daar gevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi” (15)

George Lennox was ’n berugte perdedief in vroeë Amerika, skryf Die Bode van Maart 2004. Eenkeer moes hy vir sy gevangenisstraf in ’n steenkoolmyn werk. Hy werk op ’n gevaarlike plek, word hy gewaarsku. Hy maak dit as onsin af. Ure later stort die dak van die myn ineen en hy word lewendig begrawe. Twee uur later is hy onder die steenkool uitgegrawe en deur die tronkdokter dood verklaar. Toe sy tronkmakkers hom in sy kis plaas, laat hulle hom per ongeluk val. Tot almal se verbasing kreun hy en maak sy oë oop. Sy verligting en blydskap, toe hy sien hy is in die tronkhospitaal, was aanrypend. In sy diep bewustelose toestand het hy verdoemenis ervaar. So beskryf hy dit:
“Ek het die hele oggend ‘n voorgevoel gehad iets vreesliks gaan gebeur. Toe die steenkooldak padgee, was dit stikdonker om my. Voor my het ’n ysterhek oopgeswaai. Dit was doodstil en ek was stoksiel alleen. Ek het deur die hek geloop. Voor my het ’n skrikwekkende gedaante verskyn. Seker drie meter lank, met vlerke op sy rug. Hy was heeltemaal kaal. Sy oë was twee vuurballe, sy hare swart, ruig en lank, tot op sy skouers. Sy tande was soos ’n roofdier s’n. Aan weerskante van die gang kon ek mense hoor skreeu en smeek na water en ek het gewéét dit is die hel. Ons het op ’n breë vlakte uitgestap. Ver bokant my, in die verte, het ek die helder verligte hemelstad, waarvan die Bybel vertel, gesien, met vreugdevolle verlostes en engele wat rond beweeg en die lieflikste liedere sing. Ek het my ou Moeder, wat aan ’n gebroke hart oor my slegte lewe gesterf het, ook gesien. Sy het my smekend na haar toe gewink. Maar tussen ons was ’n onoorbrugbare kloof. Ek het by die ingang na die Poel van Vuur gekom. Groot golwe vuur en swael het oormekaar gerol, soos die branders van die see in ’n hewige storm. Uit die diepte van die vlammende branders het mense telkens verskyn om net weer onder die golwe te verdwyn. Hulle vloeke en jammerlike geroep na water was hartverskeurend. “Dit is jou lot vir ewig,” neem my gids van my afskeid. Die grond sak onder my voete weg en ek is in die poel van vuur. ’n Onbeskryflike dors oorweldig my.
In daardie oomblik van diep verlorendheid, maak ek my oë in die tronkhospitaal oop. En was ek bly! Maar één ding is seker. Daarheen wil ek nooit, nooit weer gaan nie. Die eerste ding wat ek gedoen het, na ek in die hospitaal bygekom het, was om my hart vir die Here te gee, in Hom te glo en my te bekeer. As ek nou sterf sal ek na die stad van lig toe gaan om vir ewig saam met die verlostes fees te vier.
Ons weet nie of die hel regtig so is nie. Lennox was nie regtig dood nie, so hy was nie regtig by daardie skrikwekkende, aaklige plek nie. Dit lyk eerder of die beeld wat sy vroom moeder se onderrig in sy gemoed weggebêre het, in daardie omstandighede na vore gekom het. Jesus het geweet hoe dit regtig is om verlore te gaan. In sy gelykenis van die rykman en Lasarus skets Hy dit baie kortliks. Iets daarvan kom in Lennox se vertelling na vore: “Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe…(sover kén ons die proses! Dan die onbekende deel)…Toe hy in die doderyk in pyn ver keer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en Lasarus langs hom en hy roep: ‘Vader…stuur tog vir Lasarus dat hy net die punt van sy vinger in water steek en my tong afkoel, ek ly verskriklik in hierdie vuur…” (Luk. 16: 22-26). Maar Lennox se droom of visioen het die verdoemenis vir hom so ’n werklikheid gemaak, dat hy na Jesus toe gevlug het. Vir ons moet dit ook werklik word.

“Here, vandag vlug ek na U toe vir redding.

Posted by Manie on Jan 23rd 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Maandag 18 Januarie – Onbekende Rykdom

MAANDAG – ONBEKENDE RYKDOM

SKRIFDEEL: Lukas 5: 1 – 11

“Meneer,” antwoord Simon, “ons het die hele nag deur geswoeg sonder om iets te vang, maar op u woord sal ek die nette uitgooi.” En toe hulle dit doen, het hulle so ’n groot klomp vis gevang dat hulle nette wou skeur” (5,6)

In Wes-Texas is daar ’n beroemde olieveld, be­kend as The Yates Pool. Gedurende die depres­sie­ja­re, was die olieveld, ’n ene Yates se skaap­plaas. In die depressiejare het hy swak ge­vaar met sy boerdery. Hy kon die rente op sy verband nie betaal nie. Die gevaar het bestaan hy kon binne afsien­ba­re tyd sy grond verloor. Hy kon sy gesin nie ver­sorg nie en hy het van ’n staatsubsidie af­­hank­lik geraak. Op ’n dag kom ’n oliemaatskappy se seismogra­fie­se span by sy huis aan. Daar is dalk ’n oliebron op sy grond. Kan hulle vir olie boor? Hy gee sy same­wer­­king. Op 370 diepte boor hulle ’n oliebron raak wat 80 000 va­te olie per dag lewer. Aangesien die grond nog aan Yates be­hoort het, behoort die mine­raal­regte toe ook aan hom. Hy leef op ’n staatstoe­laag en wis nie hy is ’n multimiljoenêr nie! Die skrywer van die verhaal in Pa­ra­bles stel dit so: A multimil­lionaire living in po­ver­ty: What was the pro­blem? He did not know the oil was there. He owned it, but he did not possess it. That is like many Christians today who don’t realize how rich they are in Christ.

Dit is ’n groot ontdekking om tot die insig van ons rykdom in Christus te kom. Selfs na die wonderlike visvangs en baie ander openbaringe van sy krag voor Petrus se oë, bv. die voeding van die skares, ge­nesings, die opwekking van Lasarus, het Pe­trus in sy hart steeds blind ge­bly vir sy rykdom in Christus. Dit was eers na Chris­­tus se kruisiging – want daardie dag nog het hy Jesus 3 keer ver­loën: “Ek ken die man nie!” – en na die uit­storting van die Hei­li­ge Gees, dat sy oë vir sy groot rykdom in Chris­tus vir oopgegaan het. In sy eerste sendbrief skryf hy aan die gelowi­ges: “Nou het ons ’n lewende hoop op die on­ver­gank­­li­ke, on­be­smette en onverwelklike erfenis wat in die he­­mel ook vir julle in bewaring gehou word” (1 Pet.1:4). In ons om­gang met God deur sy Woord en gebed en die wer­­king van die Heilige Gees in ons hart, word die Here Je­sus in ons oë al groter en leer ons ons rykdom ken.

“Here, vandag wil ek leer hoe ryk ek in U is.”

Weens `n rekenaardefek moet die volgende paar dae se oordenkings vir `n paar dae (hoop nie lank nie) onderbreek word.

Posted by Manie on Jan 17th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Saterdag 16 Januarie – Padkos

SATERDAG PADKOS

Uit Padkos – die dagboek uit die Lewende Bybel

Dit is Hy wat ons so liefgehad het dat Hy ons sondes met sy bloed afgewas het…(Op.1:5). Die grootste liefde wat ie­mand kan hê is om sy lewe prys te gee ter wille van sy vrien­­de (Joh.15:13). Hy het ons sondes op Homself geneem toe Hy die skuld daarvoor op die kruis gedra het. Dit het Hy ge­doen sodat ons ook kan sterwe wat die sonde betref maar kan lewe in die regte verhouding tot God (1 Pet.2:24). Maar nou is julle sondes afgewas en julle behoort aan God. Jesus Christus en die Heilige Gees het julle saak by God reggemaak (1 Kor.6:11). God het julle sy eiendom gemaak, sodat julle vir ander kan vertel van die groot dinge wat Hy vir julle gedoen het (1 Pet.2:9). …omdat God vir ons so goed is, wil ek ernstig by julle aandring dat julle julle lewe aan God gee, sodat julle ‘n offer kan wees wat Hom gewy is. Julle moet aan Hom behoort en vir Hom lewe en Hom bly maak. (Rom.12:1). God het vir elkeen van julle be­son­de­re bekwaamhede gegee. Julle moet dit gebruik om mekaar te help, want dan werk julle reg met die verskillende soorte vermoëns wat God julle gegee het (1 Pet.4:10,11).

Posted by Manie on Jan 14th 2010 | Filed in Padkos | Comments Off

Vrydag 15 Januarie – Die Waarde van die Bybel

VRYDAG DIE WAARDE VAN DIE BYBEL

SKRIFDEEL: Matteus 4: 1 – 11

“’n Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom” (4)

’n Vrou wat erg aan senuweespanning gely het, het die wêreldberoemde dr. Howard A. Kelly be­soek. Die le­wens­druk het ’n tol geëis, fisies en selfs ver­stan­delik. Sy het hom van al haar simp­tome vertel en hy het haar deeglik ondersoek. Sy voorskrif het haar verbaas. “Wat jy nodig het, Mevrou,“ het hy gesê, “is dat jy die Bybel meer sal lees.” “Maar, Dokter….” het die verwarde vrou be­gin teëpraat. Hy het met sim­pa­tieke gesag her­haal: “Gaan huis toe en lees vir ’n maand lank jou Bybel ’n uur elke dag, en kom dan te­rug na my toe.” Eers wou sy haar vererg. Sy besef toe egter met ’n steek van haar gewete dat sy die af­ge­lope tyd die lees van die Here se woord totaal verwaarloos het. By haar huis het sy gaan bid en haar versuim van die lees van die Here se woord, en haar gebedsomgang met God, bely. Met haar terug­keer na die Here toe en haar daag­likse Bybellees en bid, het die vreugde van haar vo­ri­ge geloofsver­hou­ding met die Here teruggekeer. Toe sy ’n maand later na dr. Kelly toe terug­gaan sê hy dadelik: “Wel, ek sien jy was ’n gehoorsame pasiënt. Voel jy steeds dat jy medikasie nodig het?” “Nee, Dokter,” ant­woord sy, “ek voel ’n nuwe mens. Maar hoe het u geweet dat ek dít nodig gehad het?” Hy tel sy eie verslete en goed­ge­merkte Bybel op. Hy sê: “As ek my daaglikse Bybel­lees verwaarloos, ver­loor ek nie net my vreugde nie, maar ook my bron vir krag en bekwaamheid….” Hy gaan voort, in sy eie woorde: “Your case called not for medi­cine, but for a source of peace and strength ouside your own mind. My prescription, when tried, works wonders!”

Ons daaglikse Bybellees moet nie net met ons oë wees om die inhoud te ken nie, maar ook met ons denke om wat geskryf is te verstaan, en ook met ons hart, om wat ons lees en ver­staan, te oordink. Iemand het gesê oor­denking van die Here se Woord is so nodig soos die spysvertering van die kos wat ons eet. Ons is nie alléén in die oordenking van die Here se woord nie. Deur die Heilige Gees is die Here by ons en praat Hy met ons. Die Heilige Gees maak die Bybelwoorde wat ons lees en ver­staan vir ons voedsel, ­water, lig, krag, medisyne. “…wan­neer die Vader in my Naam die Voorspraak (Trooster – Ou Vert.), die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en her­inner aan alles wat Ek vir julle gesê het” (Joh.14:26).

“Here, vandag lees en oordink ek u Woord.”

Posted by Manie on Jan 14th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Woensdag 13 Januarie – `n Deurboorde Hand

WOENSDAG ’N DEURBOORDE HAND

SKRIFDEEL: Johannes 20: 19 – 31

“Maar Thomas sê vir hulle: ‘As ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek nie…sal ek nooit glo nie.’ Ag dae later…het Jesus gekom en tussen hulle gestaan…Daarna sê Hy vir Thomas: ‘Bring jou vinger hier en kyk na my hande…’” (25,27).

’n Man het eens ’n fabriek besoek. Die bestuur­der het hom in die fabriek rondgewys. Die netjiese toe­stand van alles in die fabriek en die geesdrif van die be­stuurder, het op die man ’n groot indruk ge­maak. Hy het die bestuurder opreg bedank vir die moeite om hom so rond te wys en sy hand uitge­steek om die hom ’n hartlike hand­druk te gee. Hy het van so ’n energieke man ’n stewige handdruk verwag, maar die hand wat hy neem was pap en sonder krag. Hy het die be­stuurder se hand teleurgesteld gelos. Die bestuur­der het verleë geglimlag: ”Verskoon as­seblief my hand. Toe ek ’n vakleerling was het ’n spyker my hand deurboor. Daarna kon ek nooit weer my hand toemaak nie.” Die besoeker steek da­delik weer sy hand uit. ”Mag ek u weer ’n handdruk gee, Meneer,” sê hy met aandoening, ”en mag ek u herinner aan ’n ander Man wie se hand 2 000 jaar gelede ook met ’n spyker deurboor is en wat daarna ook sy hand nooit weer kon toemaak nie.”

Die Here Jesus se hande was tydens sy lewe op aarde altyd oop vir enigiemand wat Hom nodig ge­had het en iets van Hom gevra het. Toe is sy hande deurboor, sodat Hy aan ons die ewige waardes van vergifnis van sonde, verlossing, die kindskap van God as ons Vader, en ewige lewe kon gee. Sy han­de bly altyd oop, om aan ons alles te gee wat vir ons geestelike of tydelike lewe nodig is. Kom na Jesus toe. Vra wat u nodig het.

“Here, vandag kom ek na U toe en ek vra.”

Posted by Manie on Jan 13th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Dinsdag 12 Januarie – `n Sondebewussyn

DINSDAG `N SONDEBEWUSSYN
SKRIFDEEL: Psalm 51 : 1 – 21
“Ja, my oortredinge ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in u oë” (5,6)

S. M. Haughton skryf dat kapt. Hedley Vicars ’n pynlike bewussyn van sy persoonlike sondes ervaar het. Hy het geweet hy het sonde gedoen en hy het geweet dat God se toorn op hom rus. Na ’n onrustige, slapelose nag, het hy by die ontbyttafel gaan aansit. Tot sy verligting was daar niemand anders nie. “Ek, ellendige mens, wie sal my verlos?” het hy gekreun toe hy gaan sit. Met dié val sy oog op ’n Bybel wat naby sy sitplek by 1 Johannes 1: 7 ooplê. Hy lees die woorde: “Die bloed van Jesus Christus sy Seun reinig ons van alle sonde…” Dit is of ’n groot las van hom afrol. “Dan reinig dit my ook van my sonde,” sê hy vir homself. Vrede en blydskap het van sy hart besit geneem. Haughton skryf: “From that time to the hour in which he lay bathed in his own blood, in the trenches before Sebastopol, he never doubted his forgiveness, or God’s ability and willingness to pardon the chief of sinners.”
Dit is ’n groot voordeel as ’n mens intens van sonde in jou lewe bewus word, want dan gryp die hart met oorgawe na Christus Jesus se verlossing. Dit is die werking van die Heilige Gees in die hart wat dit te weeg bring. Nadat die profeet Natan deur God gestuur is om met Dawid oor sy owerspel met Batseba te praat, het hy God se genade gesoek: “Neem tog my sonde weg dat ek rein kan wees…Moet my tog nie van U af wegdryf en u Heilige Gees van my af wegneem nie!….Die offer wat U wil hê, o God, is verootmoediging: U sal ‘n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God” (Ps.53:9,12,19). Die bewussyn van sondeskuld maak Christus Jesus vir ’n mens ’n kosbare werklikheid, want Hy alleen neem sondeskuld weg. Dit was Paulus se antwoord op die sipier van Filippi se bekommerde vraag: “’Menere, wat moet ek doen om gered te word?’ Hulle antwoord hom: ‘Glo in die Here Jesus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin.’” (Hand.16:30,31).
“Here, vandag glo ek dat die bloed van Jesus Christus ook my van my sondeskuld reinig.”

Posted by Manie on Jan 13th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Donderdag 14 Januarie – Deur `n Sleutelgat Gesien

DONDERDAG DEUR ’N SLEUTELGAT GESIEN
SKRIFDEEL: Spreuke 18: 1 – 15 – Lewende Bybel
”As ’n mens sommer jou opinie oor ’n saak gee voordat jy mooi geluister het waaroor dit gaan, is jy dom en sal jy in die skande kom” (13)

’n Plaasseun het eenkeer masels gekry en moes toe in ’n donker kamer in die plaashuis bly, so¬dat sy oë nie deur die sonlig beskadig word nie, soos sy ouers geglo het. Die tyd het hom gou verveel en hy het by sy buitedeur gekniel en deur die sleutelgat gekyk wat buite aangaan. Hy kon nie wyd sien nie. Hy kon net die dinge sien, wat in die nou sigveld van die sleutelgat by die deur verbygaan. Een oggend kom sy pa se spog perd by die deur verby, gelei deur ’n stalwerker. Die perd se pens en bene is vol bloed. Dadelik is die seun kwaad. Die slegte werker, dink hy, hy het die perd natuurlik oor ’n doringdraad laat spring en die perd het homself beseer. Hy wonder wat sy pa met hom sal maak. Hy verdien om terdeë gestraf te word. Net toe verskyn sy pa in sy gesigsveld en hy sien hoe sy pa met die werker praat en oor die perd se pens streel. Hy kan nie hoor wat gepraat word nie, maar hy word eintlik warm net by die gedagte wat sy pa nou vir die werker sê. Bietjie later kom loer sy pa by hom in. Die eerste waarna hy vra, is wat sy pa met die slegte werker, wat die perd verniel het, gaan maak. Sy pa gaan sit op die bed. ”Nee, Seun, daar is nie fout nie,” sê hy bedaard. Die perd was siek en die werker was so oplettend om dit raak te sien en vir my daarvan te vertel. Ek het dadelik die veearts laat kom en hy het bloedgelaat. Dit is die bloed wat jy aan die perd se pens en bene moes gesien het. Jy het deur die gaatjie te min gesien en daarom het jy ’n verkeerde gevolgtrekking gemaak. Leer vanmôre hierdie goeie les: moet jou nooit uitspreek oor iets wat jy net deur ’n gaatjie sien nie.”
Dit is die groot gevaar om uit te praat oor iets wat mens net by iemand anders gehoor het. ’n Verstandige mens kry éérs die feite voor hy sy gevolgtrekking maak. Ons onderlinge verhoudinge, en veral ons verhouding as Christene met mekaar, vra vir versigtigheid in ons beoordeling van mekaar: “Wees altyd beskeie…geduldig, en verdra mekaar in liefde” (Ef.4:2).

“Here, vandag wil ek versigtig wees in wat ek van ’n ander hoor en dan van die ander dink.”

Posted by Manie on Jan 13th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Maandag 11 Januarie – As Die Skaduwee |Groei

MAANDAG – AS DIE SKADUWEE GROEI

SKRIFDEEL: Miga 6 : 6 – 9 (Ou Vertaling)

“Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is; en wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God?” (8)

In The Challenge skryf ’n persoon oor ’n waarheid wat vir sy hart oopgegaan het, toe hy een aand onder ’n lamplig deur geloop het op pad iewers heen. Toe hy reg onder die lig was kyk hy toevallig af op sy voete. Sy skaduwee was ’n klein ronde kring om sy voete. Namate hy verder stap, groei sy skaduwee en word langer en langer. Hy draai om en gaan terug na die lig toe. Sy ska­duwee krimp en reg onder die lig is daar feitlik geen skaduwee nie, net ’n kringetjie om sy voete. Die skrywer druk sy ge­dagtes oor hierdie onder­vin­­ding so uit: “When we get away from the Light of the world, the Lord Jesus Christ, we begin to think more high­ly of ourselves that we ought to think. It is when we are closest to the Light that we get the truest measure of ourselves.”

Hoe kleiner ons in ons eie opinie is, hoe bruik­baarder is ons vir die Here. Bewus van Jesus se groot­heid ken ons ons eie kleinheid. Johannes die Do­per het van Jesus gesê: “Dit is Hy wat ná my kom, wie se skoene ek nie werd is om los te maak nie” (Joh.1:27). Hy het ook gesê: “Hy moet meer word en ek minder” (Joh.3:30). ’n Nederige mens, iemand wat nie van hom/haarself ’n hoë opinie het nie, is nie net vir die Here meer bruikbaar as ’n self­vol­dane, trotse mens nie, maar so iemand is vir ander ook aangenamer om mee saam te leef, as iemand wat gedurig vol is van hom­self of haarself. Uit die nederige persoon vloei ’n aange­­naam­heid van lewe.

Iemand het die op­mer­king gemaak, dat die groot voëls nie sing nie. ’n Vol­struis, ’n adelaar, ’n aas­voël, sing nie. Die sangers is die klein voëltjies, die kanaries, die duiwe, die nagtegaal. ’n Trotse mens is dik­wels ook ’n onvriendelike mens, stuurs en een­kant. God is lief vir ’n nederige mens: ”So sê Hy wat hoog en ver­hewe is, Hy wat ewig leef en wie se Naam die heilige is: ’Ek woon in ’n hoë en heilige plek en Ek is by hom wat verdruk en nederig is. Ek gee nuwe krag aan die ne­deri­ges, Ek gee nuwe krag aan die verdruktes” (Jes.57:15,16).

“Here, vandag wil ek naby U bly om in my eie oë klein te wees.

Posted by Manie on Jan 10th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Next »