Archive for December, 2009

You are currently browsing the archives of Krag vir Vandag .

Donderdag 31 Desember – Die Winnende Krag

DONDERDAG – DIE WINNENDE KRAG

Lees Lukas 6:27-31

“…doen goed aan mense deur wie julle gehaat word…”(27).

Dr. Stuart J. Holden was beïndruk deur die toegewyde Christenskap van ’n sersant in die Britse Weermag. Hy het hom gevra hoe hy tot bekering gekom het. “Voor ons Egipte toe gestuur is, was ons in Malta,” vertel die sersant aan dr. Holden. “Een van die manskappe in my afdeling het tot be­ke­ring gekom en hy het geen doekies omgedraai dat hy ’n volgeling van Jesus Christus is nie. Sy ab­so­lute toegewyde lewe, en wat ons gedink het ’n dwepery is, het ons almal ontstig en ons het hom daarvoor laat boet. Hy het volhard in sy navolging van Jesus. Een nag het ons natgereën en moeg gesukkel na ons barakke toe teruggekeer. Ek het kort van draad nog in my bed probeer kom toe hy, sowaar, eers by sy bed kniel en begin bid. Dit was vir my net een te veel. My stewels was swaar van die nat modder. Ek het eers my een stewel geneem en hom teen sy kop gekap en toe die ander stewel geneem en hom teen die ander kant van sy kop ge­slaan. Hy het sy kop net tussen sy skouers ingetrek en verder gebid. Ek het omgedraai, ingekruip en dade­lik aan die slaap geraak. Toe ek die volgende oggend wakker word, staan my twee stewels langs my bed, netjies skoongemaak en blink gepoleer. Dít was my manskap se reaksie op my nydigheid. Dit het my gebreek. Ek het met die kapelaan gaan praat en my hart vir die Here gegee. Daarna het ek vir my manskap gaan vertel en verkoning gevra vir my gedrag. Ek wens jy kon sy blydskap sien!”

Dit is hierdie oorwinning van goedheid in antwoord op kwaad, waarmee Christene ander se har­te kan wen. As die Christen ander se onbe­skoft­heid in dieselfde munt terugbetaal, verloor sy getuie­nis krag. Dit is hoe Paulus en Silas in die tronk van Filippi die tronkbewaarder se hart gewen het. Met rûe stukkende geslaan, sing hulle lofliedere. Jesus het aan die kruis vir sy vyande gebid. Hy het ons geleer: draai die ander wang, antwoord haat met liefde, bevoordeel jou vyand. Dit verg meer as net menslike ordentlikheid en verdraagsaamheid om só ’n kwaliteit lewe te kan uitleef. Slegs as die Heilige Gees die le­we van Christus in ons openbaar kan ons hierdie soort Christenskap uitleef. Dit vra ’n “baie naby aan die Here bly” soort lewe.

“Here, vandag wil ek naby aan U kom, sodat ek u eie liefde in my gedrag teenoor ander kan betoon.”

Posted by Manie on Dec 30th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Woensdag 30 Desember – Oomblik na Oomblik

WOENSDAG – OOMBLIK NA OOMBLIK

SKRIFDEEL: Lees Jesaja 12:1-6

“Die Here my God is my krag en my beskerming. Hy is my redder” (2).

Die lied “Simply trusting every day” het vir die eerste keer as ’n gedig in ‘n koerant verskyn. Iemand het dit aan die evangelis D. L. Moody gegee. Hy het dit gelees en was tevrede dat dit leerstellig korrek is en tot geestelike seën vir mense kan wees. Op sy versoek het die sanger, Ira D. Sankey, die lied getoonset en by geleenthede gesing.

Die woorde “elke dag” het na ’n effense lang tyd geklink en die lied is verander na:“I need Thee eve­ry hour”. Dit het deur die Borstal Seunsinstituutkoor baie bekend geword. Tydens die wêreldskou in Chicago is die lied, “I need Thee every hour”, dik-wels by samekomste gesing. Henry Varley, ’n Ame­ri­kaanse evangelis, het teenoor sy vriend, maj. Whittle, die opmerking gemaak: “Ek het die Here nie net elke uur nodig nie. Ek het Hom elke oomblik in my lewe nodig.” Maj. Whittle het hierna ’n lied geskryf waarvan die koortjie, wat na elke vers herhaal word, baie bekend geword het:

Moment by moment I’m kept in His love;

Moment by moment I’ve life from above,

Looking to Jesus till glory doth shine;

Moment by moment, O Lord, I am Thine.

Die gedurige teenwoordigheid en hulp van die Here word in die Here se Woord aan ons belowe: “Moenie bang wees nie, Ek is by jou. Moe­nie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou” (Jes.41:10). Jesus belowe sy gedurige teenwoor­dig­heid aan sy dissipels (en daarom ook aan ons): “En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld” (Mat.28:20).

“Here, vandag wil ek terugleun in u arms en in my hart u vrede hê.”

Posted by Manie on Dec 29th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Maandag 28 Desember – Binne Elkeen se Vermoë

MAANDAG BINNE ELKEEN SE VERMOË

SKRIFDEEL: Lukas 10:25-37

“Hy het na hom toe gegaan…hom op sy rydier gehelp en hom na ’n herberg toe geneem…” (34)

Op ’n koue wintermiddag in Londen sit ’n ou man naby die hoek van ‘n straat op sy lae stoeltjie en bedel. Met vingers, blou van die koue, probeer hy sukkelende op ’n goedkoop viool speel. Die vals klanke trek min aandag. Min geldstukkies beland in sy omgekeerde hoed. Die ysige wind dryf die men­se vinnig na hulle bestemming toe. Twee welge­kle­de mans steek by die ou man vas. Die een man spreek hom in gebroke Engels, met ’n vreemde ak­sent, aan: “Jy kry maar min in, nè? Niemand wil gee nie, nê? Kom ons máák hulle gee.” Hy neem die viool by die verbaasde ou man en stem dit in. Toe die strykstok oor die snare streel, is dit of daar le­we in die viool kom. Soet klanke, vol musiek, stroom uit. Mense kom tot stilstand, bly staan en luister. ’n Skare vergader. Die straathoek verander in ’n konsertverhoog. Die ou man se hoed word rond­gestuur. Dit word swaar van al die muntstukke. Die vreemdeling gee die hoed vol geld en die viool aan die ou man terug. Die ou man is oorstelp van vreugde en opwinding. “Dankie! Dankie!” prewel die ou. “Wie is u, Meneer?” Die man glimlag. “My naam is Paga­nini.”

Dit was ge­rieflik binne Paganini se vermoë om die nodige taak, wat totaal buite die ou man se vermoë was, te verrig. Ons het elkeen ver­moëns wat aan ander ont­breek. Ons kry ook ge­leent­hede om vir ander dié dinge te doen wat vir hulle nodig is, maar wat hulle nie kan vermag nie. Dit is soos ’n dank­offer aan God, wat vir ons ons ga­wes gegee het, as ons vrywillig en hartlik vir iemand ’n onmoontlike knoop deurhaak. “Ek was oë vir die blindes en voete vir die kreupeles…” (Job 29:15).

“Here, vandag hou ek my oë oop vir ’n geleentheid om iemand te help met die gawes wat U aan my gegee het.”

Posted by Manie on Dec 28th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Dinsdag 29 Desember – Ons Kosbare Bybel

DINSDAG – ONS KOSBARE BYBEL

SKRIFDEEL: Romeine 10:13-21

“Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God” (v17 Ou Vertaling).

Vyf honderd jaar gelede was dit in Engeland ’n mis­daad om ’n Bybel te besit. Gelukkig het ons in ons land nog nooit so ’n belewenis gehad nie! Die Bybel kon nog altyd vryelik gelees word. Tog het ’n paar man­ne in Engeland, gewaag om ten spyte van die verbanning van die Bybel, die Bybel in gewone men­se se hande te plaas. Sulke soort mense het die Bybel ook aan ons besorg.

Een van hulle was William Tyndale. Hy het hom­self aan God met ‘n eed verbind om in élke gewone mens se hande ’n Bybel te plaas. Sy bekende woor­de was: “Every ploughboy should know the Scrip­tures.” Hy is uit Engeland verban om nooit weer terug te keer nie. Op die Europese vasteland het hy jare gewerk om die Bybel in Engels te vertaal. Sy eerste Engelse Nuwe Testament is in 1525 gedruk. Met die behulp van vriende het hy duisende Bybels Enge­land ingesmokkel. Hy is in hegtenis geneem en in ’n koue sel in Vilvorde, België opgesluit. Daarna is hy op ’n brandstapel verbrand. William Tyndale het, in na­volging van sy Meester, sy lewe gegee om vir ons die Bybel te gee. Sy laaste woorde was: “O Lord, open Thou the King of Engeland’s eyes.” Sy gebed is sodanig beantwoord dat die tradisionele Engelse Bybel die “King James Version” genoem word.

Die toegang van die evangelie in hierdie wêreld word heftig deur Satan weerstaan. Deur die krag van die Heilige Gees oorwin Christus se koninkryk en die evangelie het sy loop. Die uitbreiding van God se koninkryk het egter ’n hoë prys. Ons dank God vir manne en vroue wat in die wêreld se geskiedenis, bereid was om die hoogste prys, hul lewe, te betaal om die evangelie uit te dra. Dit spreek ons eie hart aan? Wat maak ons met hierdie groot skat wat na ons toe oorgedra is? Satan kon die verpreiding van die Here se woord nie keer nie. Nou doen hy, vir hom, die tweede beste ding: hy keer dat mense hulle Bybel lees! Hoe slaag hy by u daarmee? Lees die Here se woord. Oordink sy woord. As ons met oop oë en oop hart die Bybel lees, groei ons in ons kennis van God se koninkryk en ons groei in ons geestelike lewe. Uit die Woord, deur die Heilige Gees se werking, leer ons die Here Jesus ken. “En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ’n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is” (2 Kor.3:18 Ou Vertaling).

“Here, vandag dank ek U vir my Bybel en ek wil u Woord lees en oordink en onthou.”

Posted by Manie on Dec 28th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Vrydag 25 Desember – Ook in `n Stal

VRYDAG – OOK IN ‘N STAL

Lees Lukas 2:8-20

“Vandag is daar vir julle die … Verlosser gebore, Christus die Here… julle sal ’n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in ’n krip lê” (10-12).

Een oggend word ’n boemelaar in ’n vreemde soort bed wakker. Hoe hy daar gekom het, weet hy nie, want hy was die vorige aand weer dronk. Buite is dit koud, ’n Europese koue, maar hy lê lekker, sag en warm. Ook ’n ongewone seën vir hom. Hy probeer vasstel waar hy is. Met die pynklop in sy kop, is hy vanoggend besonder bewus van homself. Waar is hy? Hy lê langs lewe, want hy voel die beweging van asemhaling – en die vriendelike warmte. Hy steek sy hand uit en voel. Hy lê op strooi en – langs’n koei! Van alle plekke is hy in ’n stal. Hy glimlag wrang. Hy het darem diep geval. Nou kom die honger en hy dink aan ontbyt. Waar sal hy ietsie te ete kry? Gister is hy by ’n paar plekke weggejaag omdat hy vuil en half besope was. Sy soort is nêrens welkom nie. Hy is een van die diepgevallenes in die wêreld. Klokke begin beier. Hy hoor ook sang. Sang wat nader kom. Baie kinderstemme. Dit daal oor hom: dit is Kersfees. Trane brand in sy oë. Kersfees, en hy lê in ’n stal langs ’n koei! Kan enige mens dieper val? Die woor­de van die lied en die dinge van die Here wat hy as kind en jongmens in sy huis en in die kerk geleer het, kom brandende terug in sy hart: Die Heiland is gebo­re in stille Betlehem…So lief het God die wêreld ge­had dat Hy sy Seun, sy enige, gegee het as Midde­laar en Steun…Kom na die krip so needrig, daar lê die Kindjie teer…Word U uit sondaarsliefde ’n Kind­jie, swak en klein …Wou U uit gindse hemel op aard’ by ons kom woon – Dan bied ons nou ons harte U, die liewe Heer, tot troon!

Die sang word sagter, die singende kinders gaan verby, maar die woorde bly agter in die gedagte van die man wat in die strooi langs die herkouende koei lê. Hy, die Seun van God, het ook in ’n stal, in ‘n krip ge­lê! Die boemelaar begin snik. Hy kniel langs die koei in die strooi. Hy bedek sy gesig met sy hande en druk, knielende, sy kop teen die grond. “Ek het diep, diep geval, Here, maar U het tot in die stal by my gekom. Kom in my hart, Here Jesus, en maak dit u troon. Red my, Here…” Stilte kom in sy gemoed. Vrede kom in sy hart. Hy wat uit die hemel afgekom het tot in ’n stal, om te soek en te red dié wat verlore is, het tot by hierdie diepgevalle man in die stal gekom en hom gered en nuut gemaak. Niemand het ooit te laag gedaal dat Jesus, die Saligmaker, hom nie kan bereik nie. “Hy wat in die gestalte van God was het Homself verneder… ja, tot die dood aan die kruis” (Fil.2:6-8).

“Here, vandag glo ek U kom tot hier waar ek nóú is.”

Posted by Manie on Dec 24th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Donderdag 24 Desember – Maak Die Deur Oop

DONDERDAG – MAAK DIE DEUR OOP

SKRIFDEEL: Hebreërs 2: 10 – 18

“Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het Hy ook net soos hulle mens geword… daarom moes Hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat Hy `n barmhartige en getroue Hoëprieser voor God kon wees…(14-17)

Baie jare gelede sit `n ou man met gehawende en stofbedekte klere aan, op die klipmuurtjie, wat om die Withuis, die woning van pres. Lincoln, loop. Sy gesig is nat van die trane. Hy maak `n droewige figuur van ellende uit. `n Seun wat `n metaalband voor hom uitrol, kom by die ou man tot stilstand. Hy wil weet wat fout is met die bejam­meringswaardige ou man. Die ou man kom regop. Hy vertel sy storie. Sy seun veg in die sg. American Army of the Potomac. Hy is van drostery aangekla en tot die dood veroordeel. Die pa wou met pre­si­dent Lincoln praat, sy seun se omstandighede verduidelik en genade vra, maar die wagte wil hom nie deurlaat na die president toe nie. “Ek sal jou na hom toe neem,” bied die seun aan. “Jy?” sê-vra die ou man verbaas. “Ja. Hy is my pa en hy laat my enige tyd by hom inkom.” So kry die ou man toe­gang tot die president deur dié se seun. Na hy sy eie seun se saak bepleit het, kry hy sy seun se vryspraak van sy doods­vonnis. Die verhaal eindig: “Thus, it is that through Jesus Christ, the Son, we have access to God the Father.”

Dit is die vooraand van Kersfees. Dit is wat Kers­fees vir ons beteken. Die Seun van God het soos ons mens geword om ons plek te kon inneem en later aan die kruis ons straf vir ons sondes te kon dra. Hierdie groot liefdesguns aan ons, moet deel wees van ons Kersvreugde. Kom ons dink daaraan en ons loof dit! “Ek is die Weg en die Waarheid en die Lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie. As julle My ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle Hom en sien julle Hom” (Joh.14:6).

­ “Here, vandag is U my oop deur na God toe.”

Posted by Manie on Dec 23rd 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Woensdag 23 Desember – Modder Word Droog

WOENSDAG – MODDER WORD DROOG

SKRIFDEEL: 2 Timoteus 2: 22 – 26

“`n Dienaar van die Here moenie rusie maak nie… iemand wat onreg kan verdra. Met vriendelikheid moet hy sy teenstanders teregwys” (24,25).

“Father Graham was an old-fashioned gentleman, beloved by every one, and his influence in the little town was great, so good and active was he,” vertel ‘Our Young Covenanters’,” vir ons die storie. `n Jong­man in die dorpie is deur iemand erg beledig. Verontwaardig en woedend het hy na Father Gra­ham toe gekom vir raad. Hy is nou op pad na die persoon toe, vertel hy vir Father Graham, om dadelik `n behoorlike verskoning te eis. “Ou seun,” praat Father Graham met die ontstoke jongman, “laat `n ou man wat lief is vir vrede vir jou `n brokkie advies gee. `n Belediging is soos modder; dit borsel baie makliker af as dit droog is, as wanneer jy nat modder probeer skoonkry. Wag `n rukkie totdat julle albei se humeure afgekoel het, en dan gaan julle die saak mak­liker regmaak as wat nou kan gebeur. As jy nou gaan, gaan julle net baklei. Our Young Covenanters sluit die storie so af: “It is pleasant to be able to add that the young man took his advice, and before the next day was gone the insulting person came te beg fogiveness.”

Al verloop die uiteinde van `n twis nie so mooi en maklik soos hierdie een nie, is dit `n groot en verstandige waarheid. As kalmte van gemoedere in­getree het, kan enige saak makliker uitgepraat word as wanneer al die betrokkenes kwaad is. Laat die modder eers droog word.

Net so mooi is die storie van die dogtertjie wat oppad is skool toe. Alles aan haar is wit: wit rokkie, wit kousies, selfs wit skoentjies, en sy dra vir haar juffrou `n bossie wit blomme. Sy loop by `n seuntjie verby wat op die sypaadjie sy modderkoekies sit en maak. Toe sy by hom kom, gaan sy net so effens staan dat hy kan sien hoe mooi sy is. Hy kyk vir `n oomblik en toe tel hy `n modderkoekie op en gooi dit teen haar vas. Bederf is die wit rok! Vir `n oomblik kyk albei ewe verskrik na mekaar. Toe breek sy een van die wit blommetjies af en gooi dit op sy skoot. Hy gee net een skree, spring op en hardloop huis toe. Die ene trane land hy by sy ma en vertel wat gebeur het. Verstandig gaan die ma na die hui­lende dogtertjie toe, neem haar na haar eie huis toe en so saam-saam sorg die twee ma’s dat die wit uit­rusting herstel word. Die middag speel die kinders weer saam.

“Here, vandag loop ek saam met U die weg van vredemaak.”

Posted by Manie on Dec 22nd 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Dinsdag 22 Desember – Brandende Lampe

DINSDAG BRANDENDE LAMPE

SKRIFDEEL: Matteus 5: 13 – 16

“Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik” (16).

Tydens `n hewige storm een aand, word die dok­ter in `n klein plattelandse dorpie, uitgeroep na `n siek kind­jie toe, op `n plaas, meer as 15 km. buite die dorp, skryf Christian Age die storie. Die kapok val vin­nig en maak die sig so swak, dat die dokter in ge­vaar is om met sy kapkar en perde die pad byster te raak. Hy bereik `n plaas­huis langs die pad. Per telefoon vra hy die volgende plaas­huis se mense om `n branden­de lantern uit te hang om hom koers te gee. Húlle vra weer die vol­gende bure om dieselfde te doen, en so gaan die bood­skap van plaas tot plaas, totdat `n ry lig­te die dok­ter in staat stel om, in die donker, die huis te bereik waar die kind­jie hom so dringend nodig het. Nie een van die mense van daardie omgewing kon vir kindjie iets doen nie, maar elkeen kon wel `n lamp op­steek, om die man wat die kindjie kón help, in staat te stel om hom te bereik. Elke lampopsteker het deel gehad aan die redding van die kindjie se lewe.

“Is not that a picture of the Christian life?” vra Christian Age. “We can each throw a light upon that part of the road that runs by our own door to make sure that no one shall miss the way because our light is not burning.” Die lig van Christus wat iemand kan red, lê nie in die groot dinge wat ons doen nie, maar in klein, daaglikse insidente, wat met die lig van Chris­­­tus se lewe gevul is: `n vriendelike woord, `n no­­dige guns, `n noodsaaklike bystand, `n opwek­kende be­moediging. Uit eie krag en eie wysheid het ons nie hierdie ligpunte, hierdie brandende lampe, in ons le­we nie. In ons goeie verhouding met Christus bring die Heilige Gees dit in ons lewe in. “Julle weet trouens hoe ons by julle opgetree het…julle het ons voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword …met `n blydskap wat van die Heilige Gees kom… het julle `n voorbeeld geword vir al die gelowi­ges in Masedonië…Van julle af is die woord van die Here in Masedonië…verkondig…Die mense vertel self hoe julle…die lewende en ware God dien… en sy Seun uit die hemel verwag, Jesus deur wie ons gered word van die oordeel wat kom” (1 Tes.1:6-10).

“Here, vandag vra ek om my lamp helder te laat brand.”

Posted by Manie on Dec 21st 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Maandag 21 Desember – Skynende Ligte

MAANDAG SKYNENDE LIGTE

SKRIFDEEL: Lukas 2: 8 – 20

“…die glans van die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn…die engel sê vir hulle ‘…ek bring vir julle `n goeie tyding van groot blydskap…Vannag is daar vir julle …die Verlosser gebore, Christus die Here!’” (10,11).

Twee jongmense loop met die paadjie wat aan die voet van Catskill Mountains, al langs die ri­vier kronkel, vertel Secret Place. Hulle praat oor `n jong­meisie wat hulle albei ken. Die jongman sê: “Sy het, wat ek sou noem, `n stra­lende per­soonlikheid.” “Dis waar,” stem sy vriendin saam. “Hoe sou jy dit ver­klaar?” Hulle stap `n endjie in stil­te, dan wys die jong­man na die oorkant van die ri­vier. “Sien jy daar­die ou kasteel? Toe ek `n seun­tjie was, was ek en my maats lief om hier op die rivier­wal te sit en na die kasteel te kyk. Ons kon sê wat in die kasteel aan­gaan volgens die ligte wat in die kasteel brand. As net die familie byme­kaar was, het net `n paar lig­te gebrand. As hulle gaste ont­haal, brand `n klomp ligte. Een keer het `n lid van die koninklike fa­milie daar besoek afgelê. En jy moes daardie aand die ligte kon sien! Ek het selde so `n glans en skit­tering in my lewe gesien.” Die gesprek keer te­rug na hulle vriendin toe. “Dít moet die oorsaak van haar skynende persoonlik­heid wees, dink ek,” be­sluit die jongmeisie. Ek haal haar eie woorde aan soos in Secret Place geskryf: “I think the only way her radiant personality can be explained is that she is constantly enter­tain­ing a Royal Guest.” Ko­ning Jesus woon in haar hart.

Dit is wat die eerste Kersnag gebeur het. Die Prins van die Hemel, die Here Jesus, het na hierdie wê­reld toe gekom. Die ligte van die hemel is aangesteek. In die Paleis van koning Herodes was dit egter donker, want toe hy by die Wyses uit die Ooste van die geboorte van die nuwe koning, hoor, het hy moord beplan. Al die klein seuntjies van die omgewing moes doodgemaak word. In die stal het dalk net `n lampie gebrand, want dit is waar die Koning van die hemel in híérdie wêreld gebore moes word. Daar was nie plék in die herberg nie! Hierdie wêreld het nie plek vir die Koning van die Hemel gehad nie, daarom het die heerlikheid van die hemel rondom die herders, buite in die veld geskyn. “…in die óóp veld…(het) die glans van die heerlikheid van die Here rondom hulle geskyn” (Luk.2:8,9). Die lig van die Koning van die Hemel skyn óók in harte wat aan Hom behoort en om is.

By ons Kersbome brand vanjaar ook weer pragtige lig­te. Steek ons dit aan omdat ons juig oor die koms van ons Koning? Die lig en vrolikheid om `n Kers­boom, sonder bewussyn van Jesus se teen­woor­digheid en verering, is `n hartseer ge­beur­tenis. Kom ons vier `n bly en pragtige verligte Kersfees, en kom ons vereer die Here Jesus, omdat Hy gekom het om ons te red en by ons te kom woon.

“Here, vandag juig ons oor u koms na ons toe.”

Posted by Manie on Dec 20th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Saterdag 19 Desember – Padkos

SATERDAG PADKOS

Uit Padkos – die dagboek uit die Lewende Bybel.

Julle moet bid met die krag wat die Heilige Gees jul­le gee (Judas 20). God is Gees, en ’n mens wat Hom wil aanbid, moet gelei word deur die Hei­lige Gees en met ’n eerlike hart bid (Joh.4:20). In hierdie saak help die Hei­lige Gees ons ook, want ons is swak. Ons weet nie mooi hoe om met God te praat of te bid nie. Maar die Gees bid vir ons by God op ’n manier wat nie in woorde uitgedruk kan word nie. God ken die harte van men­se deur en deur en Hy weet ook wat die Gees bedoel. Want wat die Gees vir ons by God bid is ook wat God wil (Rom.8:26,27). Wanneer die Gees, wat self die waarheid is, kom, sal Hy julle in die waarheid inlei (Joh.16:13). Maar U is ‘n God wat sonde vergewe, U is liefdevol en geduldig en baie getrou en daarom het U hulle nie in die steek gelaat nie (Neh.9:17). Onthou, die Here is geduldig met ons omdat Hy ons wil red (2 Pet.3:15 Moenie julle klere skeur nie, maar skeur liewer julle harte as ’n teken van werk­like berou. Kom terug na die Here, julle God toe, want Hy is goed­hartig en vol meegevoel. Hy is baie geduldig en bly ge­trou aan sy beloftes en wil graag weer sy straf terugtrek (Joël 2:13).

Posted by Manie on Dec 18th 2009 | Filed in Padkos | Comments Off

Next »