Archive for October, 2009

You are currently browsing the archives of Krag vir Vandag .

Saterdag 31 Oktober – Padkos

SATERDAG PADKOS

Uit Padkos – die dagboek uit die Lewende Bybel.

Dit is Hy wat ons so liefgehad het dat Hy ons sondes met sy bloed af­ge­was het…(Op.1:5). Die grootste liefde wat ie­mand kan hê is om sy le­we prys te gee ter wille van sy vrien­­de (Joh.15:13). Julle moet altyd en on­der alle omstandighede bid, onder leiding van die Heilige Gees. Moe­nie verslap nie maar bly altyd gereed (Ef.6:18). Waar iemand se le­we gebroke is soos `n riet wat geknak is, sal Hy dit nie verbreek nie, en waar dit swak is soos `n lamppit wat rook, sal Hy dit nie uitdoof nie…(Jes.42:3). Hy gee my nuwe krag en lei my op die regte pad, ter wil­le van sy eer (Ps.23:3). God het julle sy eiendom gemaak, sodat julle vir ander kan vertel van die groot dinge wat Hy vir julle gedoen het (1 Pet.2:9). …omdat God vir ons so goed is, wil ek ernstig by julle aandring dat julle julle lewe aan God gee, sodat julle `n offer kan wees wat Hom gewy is. (Rom.12:1).

Posted by Manie on Oct 30th 2009 | Filed in Padkos | Comments Off

Vrydag 30 Oktober – `n Skoon Hand

VRYDAG – ‘N SKOON HAND

SKRIFDEEL: Jesaja 1:12-18

“’Kom nou en laat ons die saak uitmaak,’ sê die Here: ‘al was julle sondes soos skarlaken, dit sal word soos sneeu…’” (18).

’n Fabel word vertel van ’n Indiese koning wat ’n dief die doodstraf opgelê het. Die dief het die tronkbewaarder geroep en vir hom gesê, hy het ’n groot geheim wat hy aan die koning wil oordra. Die koning is ingelig en hy het die oortreder na hom toe laat bring. Die man het onder groot geheimhouding vir die koning vertel, hy het ‘n saadjie wat bome laat groei wat goue vrugte dra. Deur gierigheid ge­dring, besluit die koning om ‘n maklike eksperiment te doen. Hy laat sy eerste minister, die burgemees­ter en sy priester kom. Hul­­le neem die man na ’n be­skut­te stuk grond toe en sê hy moet sy saadjie plant. Die dief roep ’n paar towerspreuke uit, haal ’n krummel­tjie goud uit sy sak en sê: “Plant hierdie saadjie en ’n boom wat goue vrugte dra sal groei.” “Nou maar, plant dit dan,” sê die koning ongeduldig. “Net ’n hand on­be­vlek van enige oneerlikheid mag dit plant, anders word die to­wer­krag ge­breek,” sê die man. “Diefstal het my hand vuil gemaak. Plant u Ma­jesteit dit.” Hy gee die stukkie goud vir die ko­ning aan. Die koning hou die kor­rel­tjie goud on­se­ker vas, toe sê hy: “As seun het ek uit my pa se laai geld geneem. Ek kan nie sê my hande is skoon nie. Ek dra dit oor aan my Eerste Minis­ter.” Die Eer­ste Mi­nister staan verleë met die stukkie goud in sy hand. “Ek vorder belas­tings in. Miskien het ek al ietsie vir myself geneem. Ek gee dit liewer vir die burge­mees­ter.” “Nee!” skreeu die burgemees­ter en hou sy hande agter sy rug. “Ont­hou ek moet pen­sioene en salarisse uitbetaal en daar is baie ver­soekings. Gee dit liewer vir die pries­ter.” Die pries­ter hou sy hande toe en draai weg. “Ont­hou ek ontvang offer­gawes en bely­de­nis­gelde. Moont­lik het ek al ietsie on­we­tend vir myself ge­neem.” Na ’n rukkie van stilte sê die veroordeel­de dief: “U Majesteit, ek dink dit sal vir die ge­meen­skap beter wees as ons alvyf gehang word, want lyk my nie een van ons is regtig eerlik nie.” Verleë oor die ont­mas­kering van sy koninklike hof, maar tog in­ge­nome met die dief se slim streek, gee die koning hom sy kwytskelding.

Dit is hoe die Here Jesus die Fariseërs se ge­veinsd­heid ontmasker het toe hulle die vrou, wat op ’n daad van owerspel betrap is, na Hom toe gebring het om haar te veroordeel. “Laat die een van julle wat ’n skoon gewete het (‘sonder son­de is’ – Ou Vertaling), eerste ’n klip op haar gooi” (Joh.8:7). Net Jesus was sonder sonde. Só ’n ver­losser het ons no­dig!

“Here, vandag vlug ek met my sondeskuld na U toe.”

Posted by Manie on Oct 29th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Donderdag 29 Oktober – Lewenswaarde

DONDERDAG – LEWENSWAARDE

SKRIFDEEL: Kolossense 2: 6 – 15

“In Hom is die volle wese van God beliggaam, en in ver­bondenheid met Hom deel julle in sy volheid” (9).

Marvin Bauer vertel die legende van drie groot bome wat in die woud gestaan het. Elkeen het ’n eie ideaal gehad, vir die dag wanneer hy afgekap word. Dit is ’n gemaakte legende om ’n belangrike vraag mee te antwoord: Wat bring waarde in ’n mens se lewe?

Die een boom het verlang om vir ’n sierlike paleis ge­bruik te word en só beroemd word. Die twee­de een wou vir ’n groot skip gebruik word en só roem verwerf. Die derde een wou bly staan net waar hy is, bo al die bome uitgroei en opwys na God toe en bewonder word. Op ’n dag het die houtkapper gekom en die eerste een af­ge­kap. Die hout is gebruik om ’n stal mee op te rig. Die tweede is afgekap en gebruik om ’n vissersboot mee te bou. Die derde is afgekap en gebruik om ’n kruis mee te maak. Hierdie wending, anders as hulle eie beplanning, het die drie bome onvergeetlik gemaak. Die Koning van die Hemel, Jesus, is in die stal gebore en sy warm lyfie het op die plank van die boom, waarmee die krippie gemaak was, gelê. Jesus, die Meester van die hemelse koninkryk, en sy dissipels, het in die vis­sers­boot op die see gevaar, en Jesus se voete het direk getrap op die hout van die tweede boom. Jesus die Verlosser is vas­ge­slaan aan die derde boom se balke en sy bloed het oor hierdie boom se hout gevloei.

Hierdie drie bome se geskiedenis het geseënd en vir hulle ten goede verander, omdat die Here Jesus in­getree het. Elkeen se ideaal vir ’n nuttige lewe is ver­vul, maar anders en hoër as wat hulle dit ooit vir hul­leself sou kon bewerk Wanneer Jesus in ’n lewe in­tree, vul Hy die hart met volheid van lewe en be­vre­diging: “Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê… in oorvloed”(Joh.10:10).

Oor die verlore seun het iemand daaraan gedink dat die seun weggegaan het, want hy het deftige kle­re en egte leerstewels begeer, juwele vir sy vingers, goeie kos, plesier. Die ver land het treurig in sy ver­wagtinge misluk. Toe kom hy terug, en wat kry hy by sy pa: “Bring klere, die beste…en skoene… bring ’n ring vir sy vinger…bring die vetgemaakte kalf…laat ons feesvier…Toe het hulle begin feesvier” (Luk.15:22). Die vervulling van die diep behoeftes van die mens­li­ke hart word in ons ewige God gevind. Ontmoet Jesus en word ryk in u siel!

“Here, vandag draai ek weg van die wêreld af na U toe.”

Posted by Manie on Oct 28th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Woensdag 28 Oktober – `n Stroom wat Skoonmaak

WOENSDAG – ‘N STROOM WAT SKOONMAAK

SKRIFDEEL: 1 Timoteus 1:12-20

“…die Skrif sê naby jou is die Woord, in jou mond en in jou hart” (8)

‘n Ou man het met sy kleinseun in die berge ge­bly. Die knaap het probeer na­boots wat Oupa doen. Elke oggend douvoordag, staan Oupa op, kry die ou­ kool­­­stoof aan die brand, gaan sit dan by die kombuistafel en lees uit sy gehawende ou Bybel. Die klein­seun het dan ook sy Bybel gaan haal, en net soos Oupa by die kombuis­ta­fel gaan sit en lees. Maar iets het die knapie gepla: “Ou­pa, ek weet nou nie so mooi nie”, sê hy een oggend, “ek probeer ook die Bybel lees soos Oupa, maar ek verstaan nie wat ek lees nie. En as ek iets verstaan, dan waai dit by my ore uit, en netnou het ek alles vergeet wat ek gelees het. Ek meen – wat is nou die nut daarvan as ek tóg alles vergeet?” Oupa het diep gedink, en toe sien hy ‘n leë steenkoolsak, pik­swart ge­vlek van die roet, lê langs die stoof lê. “Boetie, gaan haal vir Ou­pa ‘n sak vol water in die stroompie hier onder”, vra hy die seun. Gretig om Oupa te plesier, spring die knaap daar weg met sy goiingsak af stroom­pie toe. Met die druppende sak hard­­loop hy te­rug huistoe. Natuurlik was die sak leeg teen die tyd dat hy by Oupa aan­kom. “Ai man!”, sug Oupa. “Jy sal maar weer moet gaan probeer jong!” Die knapie suiker weer af riviertjie toe met sy sak. Die outjie hol terug met sy sak water so vin­nig as wat sy beentjies hom kan dra, maar steeds is dit verniet. “Nee Oupa,” blaas hy uit­asem. “Dis on­moont­lik – hierdie sak lek!”, en daar­mee gooi hy die sak eenkant en gryp ‘n em­mer. “Nee Boetie”, keer Oupa hom, “ek wil nie ‘n emmer water hê nie, ek wil ‘n SAK water hê! Toe jong, jy kan dit mos doen!” Die seun besef hy is be­sig met ‘n gejaag na wind, maar hy wou só graag vir Oupa ple­sier. Met sy lekkende vrag hard­loop hy so vinnig as wat hy maar kan, die bul­tjie op terug na Oupa toe. “Nee Oupa, dit werk nie!”, huil-sê die outjie moedeloos. “Kyk hoe hard pro­beer ek, maar niks gebeur tog nie!” “Dink jy rêrig niks het gebeur nie?” vra Oupa. “Kyk dan ‘n slaggie na die sak. Wat sien jy anders aan die sak as toe jy begin het?” Met ‘n vraag in sy oë be­kyk hy die sak – wat kan Oupa tog bedoel? Skielik besef hy dat die sak skoon is – al die steen­kool­stof is uitgewas! “Oupa, die sak is skoon­ge­was!” “Boetie”, sê Oupa, “dis wat gebeur wan­neer jy die Bybel lees. Miskien verstaan jy nie alles wat jy lees nie, en dalk vergeet jy amper alles, maar terwyl jy lees gebeur iets met jou – jou binnekant verander – jy word as’t ware skoon­gewas van binne af terwyl jy die Bybel lees.”

In die Bybel praat God met ons en dit dring deur na ons innerlike lewe toe en bring nuutheid en krag. “Hoe kan `n jongmens sy lewe skoon hou? Deur hom te hou aan u woord!…Laat u Woord my op die regte pad hou…” (Ps.119:9,133)..

“Here, vandag lees ek u Woord met my hart.”

Posted by Manie on Oct 27th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Saterdag 24 Oktober – Padkos

SATERDAG PADKOS

Uit die dagboek PADKOS, met verse, uit die Lewende Bybel.

Maar Ek het gekom sodat julle die lewe ten volle kan hê (Joh.10:10). Want die sonde het sy loon wat hy uitbetaal, en dit is die dood. Maar God het ‘n geskenk wat Hy ons verniet gee, en dit is die ewige lewe wat Christus Jesus ons Here vir ons moontlik gemaak het (Rom.6:23). Deur een mens en die sonde wat hy gedoen het, het die dood mag gekry oor alle mense (Rom.5:17) . …dit is ook deur ‘n Mens, deur Christus, dat die wat dood is, weer sal lewe…almal wat aan Christus behoort, sal weer lewe (1 Kor.15:21,22). En noudat Jesus Christus, ons Redder, gekom het, het God se plan duidelik geword. Want Jesus het die dood se mag weggeneem en vir ons die lewe gebring waaraan daar nooit ‘n einde sal kom nie (2 Tim.1:10).

Posted by Manie on Oct 23rd 2009 | Filed in Padkos | Comments Off

Vrydag 22 Oktober – Die Onbekende Oes

VRYDAG – DIE ONBEKENDE OES

SKRIFDEEL: Matteus 9: 35 – 38

“Toe Hy die menigtes sien, het Hy hulle innig jammer gekry… Hy sê toe vir sy dissipels: “Die oes is groot, maar die arbeiders min” (36,37)

Die Engelse handelsreisiger, Rigby, het op sy kwar­­taalikse rondte deur sy streek, ’n naweek in Eden­burgh moes deurbring. Dan gaan hy tuis in ’n hotel, wat besonder gewild onder die handelsreis­ig­ers was. Sondae gaan hy na St. George’s Church toe, om na Dr. Alexander Whyte, ’n kragtige evan­ge­lie­­pre­diker, te luister. Hy het altyd probeer om een van die ander handelsreisigers, wat ook in die hotel tuisgaan, saam te neem kerk toe. Een keer neem hy ’n Roomskatolieke kollega saam. Dr. Whyte se preek het die man diep getref en terug by die hotel kon Rig-by die vreugde smaak om hom na Christus te lei. Sy hart het hom gedring om Dr. Whyte te bel en hom van die man se bekering te vertel. Hy het gehoor dit bemoedig ’n dominee om te hoor van vrug op sy pre­diking. (Dit is so. Bel gerus u dominee as sy preek in u of ’n kennis se hart seën gebring het!) Dr. Whyte het met vreugde na Rigby se vertelling geluis­ter. “Sê tog asseblief weer wie praat,” versoek Dr. Whyte na­dat Rigby klaar sy storie vertel het. Rigby noem weer sy naam. “Weet jy, jare al soek ek na jou!” roep dr. Whyte uit. “Bly ’n oomblik aan.” Rigby kon hoor hoe daar met papiere gevroetel word. Toe praat Dr. Whyte weer. “Ek staan hier met briewe in my hand. Luis­ter na dié een: ‘Ek moes ’n paar weke gelede ’n na­week in Edenburgh deurbring. ’n Medehandels­reisiger, met die naam Rigby, het my dié Sondag saamgenooi St. George’s toe. Die preek het tot my bekering gelei.’ Ek het 12 sulke briewe in my hand. Van dié manne het 4 predikante geword!”

Rigby het nie geweet van die omvang van die oes, wat gespruit het uit sy getrouheid om iemand met hom saam te neem om die evangelie te hoor nie. Die Here se koninkryk word van mens tot mens in hierdie wêreld voortgeplant. Gelukkig is elkeen wat doelbewus die evangeliesaad saai. Miskien sal hy nooit eers hoor dat daar ’n oes was nie. Iemand anders sal dalk die maaier wees, van die oes waarvan hy die saaiwerk gedoen het. “Kyk daar, kyk na die lande; hulle is ryp vir die oes. Nou al ontvang die man wat oes, sy loon en samel hy die oes in vir die ewige lewe. Die een wat saai, en die een wat oes, saam bly (Joh.4:35,36).

“Here, vandag wil ek ’n saaier van u evangelie wees.”

Posted by Manie on Oct 22nd 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Donderdag 8 Oktober – Kunstenaar by die Orrel

DONDERDAG – KUNSTENAAR BY DIE ORREL

Lees Galasiërs 5:13-26

“Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie” (16).

In die Senior Teacher word vertel dat die bekende komponis, Mendelsohn, ’n katedraal be­soek het. Hy het gehoor een van Europa se kos­baar­ste orrels word in daardie katedraal gebruik. Hy het ’n rukkie gestaan en luister hoe die bejaarde orrelis op die orrel speel en hom voorberei vir die komende Sondag se kerkdiens. Toe die ou man by die einde van die stuk kom wat hy besig was om te speel, gaan Mendelsohn nader en vra om op die orrel te speel. “Ek ken jou nie,” antwoord die orrelis, “en ons laat nie enigeen op hierdie orrel speel nie. Uiteindelik oorreed Mendelsohn die ou man en hy laat Mendelsohn by die orrel plaasneem. Mendel­sohn begin speel en die kerk word gevul met musiek soos die orrelis nog nooit in sy lewe gehoor het nie. Diep geraak lê hy sy hand op Mendelsohn se skouer. “Wie is jy,” vra hy met ’n ge­broke stem. “Mendelsohn,” antwoord die komponis. Verslae sê die ou orrelis: “Om te dink ek was so dwaas om te weier dat Mendelsohn op my orrel speel!” Die per­soon en die hande wat die orrel bespeel het, het bepaal watter musiek uit daardie orrelpype kon vloei.

’n Mens het ’n wonderlike lewe, met wonderlike eienskappe, want God het die mens na sy eie beeld geskape. Die soort lewe wat uit die mens vloei, sy dade, sy woorde, het bedorwe geraak, want Satan het baas van ons lewensorrel se klawers geword. Solank Satan die orrelis in ons lewe is, sal daar net wanklanke uit ons lewe te voorskyn kom. Met ’n mens se bekering word Jesus die Een wat ons lewe beheer. Soos die ou kerkorrelis kan ons ook weerstand bied en Hom verhinder om sy musiek uit ons lewens te laat voortkom. Die Here Jesus het in sy Persoon teruggegaan hemel toe, maar na Hy verheerlik is het hy die Heilige Gees uitgestort en deur die Heilige Gees woon Christus in sy dissipels. As ons al die klawers van ons lewe oorgee aan die Heilige Gees dan bring hy die musiek uit ons lewens te voorskyn wat God verheerlik, vir ons medemens aangenaam is en in ons hart vrede laat woon. “Ek bid dat God deur sy Gees…aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees”(Ef.3:16).

“Here, vandag gee ek my hele lewe aan U oor.”

Posted by Manie on Oct 21st 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Dinsdag 6 Oktober – Die Helper

DINSDAG – DIE HELPER

Lees Handelinge 1:1-11

“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees…tot in die uithoeke van die wêreld” (8)

’n Sendeling onder die Karrévolk van Frans Ekwatoriaal-Afrika, Estella Myers, wou die be­grip van die Persoon en die werk van die Heilige Gees aan hulle oordra. In Johannes 14:16 word die Heilige Gees in die Engelse Bybel the Com­forter genoem: “And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever; even the Spirit of truth…”. In ons Ou Vertaling word die Heilige Gees, die Trooster genoem en in die nuwe vertaling word Hy die Helper genoem. Die Christian Herald vertel hoe Stella Myers aan daardie mense die werk van die Heilige Gees probeer verduidelik het. Hy ondersteun ons, het sy vir hulle gesê, en Hy moedig ons aan, vermaan ons, beskerm ons, troos ons en lei ons. Hulle het ’n woord uitgeroep wat beteken: Hy is die een wat langs ons neerval. Sy het geweet wat hulle met hierdie woord bedoel. As ’n As­ka­ri­draer ’n swaar vrag op sy kop dra, en dit is ’n ver pad, word die draer soms siek van vermoeienis. Hy begin uitsak en die ander draers loop by hom verby. Hy raak agter en later val hy onder sy vrag. As hy alleen bly lê kan hy deur ’n roofdier ver­skeur word. Soms ontferm iemand hom oor so ’n draer, kniel langs hom, help hom op en ondersteun hom. Die inboorlinge het vir dáárdie helper ’n woord wat beteken: Hy is die een wat langs ons neerval. Dit het die woord geword, wat die vertalers van die Bybel in daardie mense se taal, vir die Heilige Gees gebruik.

Meeste van ons is te swak, selfs vir ons wêreldse plig­te en laste; ons is almal te swak vir ons gees­te­like lewe vir die Here se koninkryk. Ons het nie ge­loof nie, nie verdraagsaamheid nie, nie motivering om die Here se koninkryk te help uitbrei nie en om te getuig nie, nie lus vir God se dinge, soos sy woord en gebed, nie. Onder al die laste val ons menslike natuur neer en ons word ’n prooi vir die duiwel, “…want die duiwel loop rond soos ’n brul­lende leeu…op soek na iemand om te verslind” (1 Pet.5:8). Die Heilige Gees, wat in ons hart kom woon, wan­neer ons Christus aanneem as Saligmaker, onder­steun ons om ons vrag te kan dra. “Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie” (Rom.8:26).

“Here, vandag vertrou ek in die Heilige Gees wat in my woon.”

Posted by Manie on Oct 21st 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Maandag 5 Oktober – `n Nuwe Omgewing

MAANDAG – `N NUWE OMGEWING

SKRIFDEEL : Psalm 28

“Die Here is my sterkte en my beskermer, op Hom het ek vertrou. Hy het my gehelp. Daarom is ek bly en wil Hom loof, met my lied” (7).

Die volgende verhaal het Neil Verwey, sen­deling in Japan, vir ons gestuur. Hy is tans in ons land en sal Sondag, 11 Oktober, om 10.30vm., die diens in die Kokanjesaal hou.

’n Jong bruid uit die Ooste volg haar man na ’n VSA-weermagkamp, geleë aan die rand van die woestyn in Kalifornië. `n Moeilike leefwyse, met hoë dagtemperature en `n ge­du­ri­ge wind wat alles met sand bestrooi. Die dae was lank en vervelig. Geen bure met wie sy ge­meen­skaplike belange kon deel nie. En toe ver­trek haar man na die gevegs­front! Uit moe­de­loosheid skryf sy vir haar ma sy kom huis­toe. Alles het vir haar net te veel geword.

Haar wyse moeder skryf terug: “Twee man­ne kyk deur die tralies van hul tronkselle; die een sien die modder, die ander een, sterre.” Die jong bruid lees die brief van haar ma oor en oor en sy bid die Here om ’n verandering in gesind­heid te laat posvat. Sy neem `n posi­tie­we houding teenoor haar omgewing in. Sy begin die woestyn bestudeer. Nie lank nie, of sy kom agter die voorheen onherbergsame, af­ge­sonderde woonplek, verander na ’n won­der­wêreld. Sy bestudeer die kaktusplante en ver­sa­mel skulpe wat daar was toe die sand nog deel van die seebodem was! Die kennis wat sy op­doen, maak haar ’n kenner op dié gebied en sy skryf ’n boek daaroor.

Wat het by haar verander? Die woestyn, hitte, sand, wind én die mense was steeds daar. Die verskil is, God het haar gesindheid ver­ander; deur die tralies van haar self­ge­maak­te selvenster het sy nou sterre begin waar­neem!

Met geloof in God, is daar ’n buitengewone verandering van krag wat alle omstandighede kan hanteer. Die blydskap van dié wat geleer het om in Hom te vertrou, is groot!

“Here, vandag vra ek uit u krag nuutheid in my omgewing.”

Posted by Manie on Oct 19th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Saterdag 3 Oktober – `n Skadelike Plant

SATERDAG – ’N SKADELIKE PLANT

SKRIFDEEL: Hebreërs 12: 14 – 17 Ou Vertaling

“…en pas op…dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie” (15)

Een koue oggend kyk ’n ma en haar dogtertjie deur die kombuisvenster, na die koeie wat in ’n draad­­kampie, staan en wag om water te kry. Hulle staan rus­tig en herkou. Een koei wil omdraai en stamp daarmee teen die koei naaste aan haar. Dadelik skop die koei terug, maar skop ’n ander koei raak. Dié skop ook en tref ’n ander een. Binne vyf minute, skryf Gospel Herald, is daar in die kampie ’n gemaal en gegaffel en skoppery. Die ma lag en sê vir haar dog­ter­tjie: “My skat, het jy nou gesien wat kom daarvan as jy terugskop as jy ’n stampie kry. Ek het al gesien hoe één kwaai woordjie ’n hele familie aan die gang sit om te baklei en vir mekaar kwaai dinge te sê.” ’n Rukkie later irriteer die dogtertjie se boetie haar. Net voor sy op hom skree, tree die ma tus­senbei: “Stadig kinders. Onthou hoe die bakleiery in die kampie begin het. Moet nooit terugskop as jy ’n stamp kry nie. So sal julle baie moeilikheid voorkom.”

In die sendbriewe waarsku die apostels die Chris­tene gedurig teen die sondige natuur se neiging om ru­sie te maak. In die teks bo (Heb.12:15) is ’n paar merkwaardige woorde. Rusie begin met ‘n wortel van bitterheid. ’n Klein begin, ’n wortel so fyn soos ’n ga­re­draad, kan tot ’n groot doringbos groei. Die rusie ont­­wikkel vinnig: opskiet. In die oggend is mense nog vriende en teen middag kan hulle kwaaivriende wees as gevolg van ’n onbenullige insident. ’n Slegte ge­­volg word beskryf: onrus verwek. Die vrede en har­monie is weg. Daar is ’n wye uitwerking wat volg: baie besoedel word. Daarom sê die apostel : pas op. Selfs Abraham het dit nie ontkom nie, maar hy het oorwin: “Toe sê Abraham vir Lot: Daar behoort nie ’n getwis te wees tussen my en jou …..nie, want ons is familie” (Gen.13:8). . Selfs van Paulus en Bar­na­bas lees ons: “Daar het toe ‘n verbittering ontstaan, sodat hulle van mekaar geskei het…” (Hand.15:39 Ou Vert.). Ons is veilig teen hierdie bekende, maar ska­de­like optrede, as die Heilige Gees ons lewe beheer. Die rusie ontstaan juis omdat iemand in die genade ver­agter het. Met die Christene in Galate het dit in hulle onderlinge verhoudinge nie goed gegaan nie. Paulus skryf aan hulle: “…julle byt en verskeur me­kaar…” (Gal.5:15) en dan gee hy vir daardie Christene die oplossing vir slegte verhoudinge met mekaar – dit sluit alle soorte verhoudinge in: met bure, gesins- en familielede, werksmaats, gemeentelede: “Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie…Die vrug van die Gees is: liefde, vreugde, vrede, … ” (Gal.5:16,22).

“Here, vandag open ek my hart om deur u Heilige Gees beheer te word”

Posted by Manie on Oct 19th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Next »