Archive for July, 2009

You are currently browsing the archives of Krag vir Vandag .

Saterdag – 1 Augustus – Padkos

SATERDAG                      PADKOS

Uit Padkos – die dagboek uit die Lewende Bybel.

 

   Dit is Hy wat ons so liefgehad het dat Hy ons sondes met sy bloed afgewas het…(Op.1:5). Die grootste liefde wat ie­mand kan hê is om sy lewe prys te gee ter wille van sy vrien­­de (Joh.15:13). Hy het ons sondes op Homself geneem toe Hy die skuld daarvoor op die kruis gedra het. Dit het Hy ge­doen sodat ons ook kan sterwe wat die sonde betref maar kan lewe in die regte verhouding tot God (1 Pet.2:24). Maar nou is julle sondes afgewas en julle behoort aan God. Jesus Christus en die Heilige Gees het julle saak by God reggemaak (1 Kor.6:11). God het julle sy eiendom gemaak, sodat julle vir ander kan vertel van die groot dinge wat Hy vir julle gedoen het (1 Pet.2:9). God het vir elkeen van julle be­son­de­re be­kwaam­hede gegee. Julle moet dit gebruik om mekaar te help, want dan  werk julle reg met die verskillende soorte vermoëns wat God julle gegee het (1 Pet.4:10,11).

Posted by Manie on Jul 31st 2009 | Filed in Padkos | Comments Off

Vrydag 31 Julie – Die Onfeilbare Hoop

 VRYDAG            DIE ONFEILBARE HOOP

Skrifdeel Galasiërs 2: 15 – 21

“…en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê.” (20)

 

            In die American Holiness Journal vertel Dr. S. D. Gordon van `n vrou wie se hoë ouderdom haar geheue begin aantas het. Sy het groot dele van die Skrif uit die kop geken. Later het sy dit net stuk-stuk kon onthou. Uiteindelik het nog net een teks haar bygebly, 2 Timoteus 1:12. Ek gebruik die Engelse vertaling soos dr. Gordon dit gee: “I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I committed unto him against that day.”  Nie lank nie of die teks se woorde het ook begin wegglip en sy sou met toe oë net herhaal: “That which I have committed unto him.” Toe sy naby die einde kom, sien haar dierbares haar lippe beweeg, maar hulle hoor niks meer nie. Hulle buig oor haar om te hoor of sy vir iets vra. Ek haal dr.Gordon aan: “She was repeating over and over to herself the one word of the text: ‘Him, Him, Him.” She had lost the whole Bible, but one word. But she  had the whole Bible in that one word.”

     Dit is goed om ons voor voor te berei vir die groot ge­beur­­te­nis: die oorgang ewigheid toe. Dit is goed om `n skifgedeelte of teks, wat ons geloof ondersteun, uit die kop te ken. Ons gaan dit nodig hê as ons nie meer die mense om ons bed kan hoor nie. Om Skrif uit die kop te ken het ook snags, as mens nie kan slaap nie, groot waarde. Deur die Skrifwoorde in die gedagte te herhaal, word ander ontstellende ge­dagtes in die nagtelike ure verdring. En dan het die Skrif wat ons uit die kop ken, ook groot waarde om in die loop van die dag iemand anders te bemoedig.

“Here, vandag wil ek u woord uit my kop leer.”

Posted by Manie on Jul 30th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Donderdag 30 Julie – Die Goeie Belegging

 DONDERDAG     DIE GOEIE BELEGGING

Skrifdeel Johannes 3: 16 – 21

“God het die wêreld so lief gehad, dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê” (16).

 

In sy boek, met allerlei verhale, Bible Win­dows,  vertel Ivor Powell, die verhaal, wat ek dink aan baie van ons bekend is, maar steeds sy kosbare waarheid geseënd en helder oordra. `n Ryk man het tot sterwe gekom sonder om erf­gename of `n testament agter te laat, vertel Ivor Powell. `n Uit­verkoping van sy bates is gehou. Een van die artikels wat aan­ge­bied is, was `n skildery van sy enigste seun wat vroeg gesterf het. Daar was feitlik geen be­langstelling in die skildery nie. `n Bejaarde vrou, armoedig geklee het op die skildery ge­bie. Omdat daar nie ander bieërs was nie, het sy dit goedkoop gekry. Sy is gevra hoekom sy dit wil koop. Sy het vertel, sy was die oppaster van die ryk man se seun tot by sy dood. Sy het hom lief gehad en wil graag sy portret in haar huis ophang. Tuis het sy die prent naderby be­skou. `n Bult in die agteromslag van die prent het haar nuuskierigheid geprikkel. Sy het dit oopge­sny en `n verseëlde koevert uitgehaal. Dit was die man se verlore testament. Die dokument het verklaar dat die man die totaal van sy be­sitt­ings bemaak aan die persoon wat genoeg omgee vir sy oorlede seun om dié se prent te koop. Die vrou het `n groot rykdom bekom, om­dat sy die seun vereer het.

Dwarsdeur die Skrif loop die boodskap dat ons die ewige lewe, die lewe van kind van God deur die lewendmaking van die Heilige Gees, ontvang, as ons in Jesus Christus vertrou. “…ons het vrede by God deur onse Here Jesus Christus; deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid  van God.” (Rom.5:1,2)

Die rykdom van Christus se evangelie, die boodskap van God se groot liefde vir ons, is nie net die waarde wat dit vir onssélf het nie, maar dat ons dit mag, en moet, oordra aan ander. Die enigste manier hoe die evangelie versprei word, is dat dit van een mens na `n ander oorgedra word. God stuur nie engele om dit te doen nie. Dit is die groot voorreg en roeping vir almal wat self deur Jesus kind van God geword het. Ons doen dit elkeen volgens die persoonlike gawe wat ons ontvang het. Een kan preek, `n ander kan skryf, `n ander weet hoe om met mense te gesels, maar elkeen van ons moet van die geleentheid en gawe wat die Here ons gee, gebruik maak om die evangelie na ander oor te dra. Die vrug op ons poging, al lyk dit vir ons klein, gaan eendag wees om te verneem: “Deur jou het die reddingslig in my hart gekom.” U kan vir die Here Jesus by iemand `n woord inkry, waar niemand anders dit gaan regkry nie.

    

“Here, vandag is Jesus Christus my Verlosser en my Hoop en ek wil U aan ander bekendmaak.”

Posted by Manie on Jul 29th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Woensdag 29 Julie – Gekies

 WOENSDAG                GEKIES

Skrifdeel:  Efesiërs 6: 10 – 20

“…die waarheid as gordel om julle heupe…die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan julle voete” (14,15)

 

            `n Predikant het by geleentheid in `n ge­vange­nis `n diens gehou, vertel Florida Baptist Witness. Onder die gevangenes wat na hom sit en luister, merk hy iemand op wat vir hom be­kend lyk. Na die diens kry hy toestemming om met daardie persoon in sy sel te gesels. Die ge­vangene praat dadelik met hom. “Ek onthou u, Meneer,” sê hy. In die Witness se woorde: “We were boys in the same neigh­bour­­hood; we went to the same school, sat be­side each other on the same bench, and then my pros­pects were as bright as yours.” Hy gaan voort met sy verhaal. Op 14-jarige ouderdom het hul­le albei voor die keuse gekom om hul harte vir Christus te gee. “You made choice of the sevice of God and became a Christian. I refused to come to Christ, and made choice of the world and sin. And now you are a happy and honoured minister of the gospel, while I am a wretched outcast.” Hy het reeds tien jaar van sy vonnis uitgedien, vertel hy, maar hy gaan lewenslank in die tronk bly.

            Die erns van die keuse wat ons maak, wan­neer die Here Jesus aan die deur van ons hart klop, soos Openbaring 3:20 dit vir ons skilder: “Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met My,” is nie net die aardse proses wat volg as ons Christene is nie, maar die ewige koers wat dan vir ons wag. Iemand wat sy lewe oopmaak vir Christus se redding, ontvang ewige lewe. So iemand gaan hemel toe na die dood. Almal wat weier om die Here Jesus Christus as Ver­losser aan te neem, gaan verlore, gaan ver­doe­menis toe na die dood. `n Aaklige vooruitsig. Kies Jesus!

 

“Here, vandag kies ek U.”

Posted by Manie on Jul 28th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Dinsdag 28 Julie – Die Ander Manier

 DINSDAG                 DIE ANDER MANIER

Skrifdeel: Matteus 20: 1 – 16

“Omtrent vyfuur gaan hy uit en kry ander wat daar rondstaan…: ‘Waarom staan julle heeldag werkloos hier rond?’….‘Omdat niemand ons gehuur het nie.’” (6,7)

 

Baie jare gelede het `n gewilde, jong professor van Yale College, in `n tweestryd verkeer, vertel Gos­­pel Herald. In die stad waar die universiteit geleë was, was `n reeks herlewings­dienste aan die gang. Baie mense het tot be­ke­ring gekom. Die jong pro­fessor was nie `n uit­ge­sproke ateïs nie, maar hy was ook nie `n belydende Christen nie. “He was, however, being disturbed in mind and heart by certain religious questions,” skryf die Herald oor hom. Hy het geweet hy oefen groot invloed uit oor sy stu­dente. Hulle sou nie vir Christus gewen word, so­lank hy sy ateïstiese denkwyse voor hulle handhaaf nie. Wat moes hy doen? Dit het hom ontstel om te dink hy staan in die pad van sy studente se redding. Vir ure het hy op en af gestap in sy kamer. Meer oor hulle be­gaan as oor homself, maak hy daardie nag in sy kamer `n ­keuse. Hy druk sy keuse in die volgende woorde uit: “I throw myself over the line between right and wrong toward the right, and hereafter consecrate my­self irrevocably, utterly, affectionately to the fol­lowing of the best religious light I possess.” Hier­die jong professor was, in die Herald se woorde: “Horace Bushnell, who became one of our foremost religious thinkers, preachers, and writers.”

Die Here ken ons so goed, dat Hy in sy groot liefde met elkeen van ons `n eie pad loop om ons te be­reik. In sy gelykenis oor die goeie herder, in Jo­han­nes 10, sê Jesus: “Ek is die goeie herder. Ek ken my skape…en Ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape, wat nie van hierdie kraal is nie….hulle sal na my stem luis­ter” (15,16). Vir een kom redding deur `n preek, vir `n ander deur `n ge­skrif, vir `n der­de deur `n persoonlike ge­tui­e­­nis, `n an­der deur `n insident. Na elkeen se be­hoef­te bring die Heilige Gees die Here Jesus se red­­ding by ons hart. Neem ons dit aan of draai ons weg?

“Here, vandag maak ek my hart vir U oop.”

 

Posted by Manie on Jul 27th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Maandag 27 Julie – Drie Keer Geroep

  MAANDAG         DRIE KEER GEROEP               

Skrifdeel: Lukas 19 : 1 – 10

“(Hy) het gekom om te soek en te red…” (10)

            Hy was `n tiener, vertel Rev. T. E. Ruth  van Sydney, Australie in The Christian Herald, toe hy die Sondagoggend uit gewoonte na sy kerk toe gaan. `n Vreemde hulpprediker is op die kansel. Sy teks is Josua 24:15: “Kies julle van­dag wie julle wil dien…” Die preek laat hom met homself ongelukkig voel en hy kry `n af­keer in die vreemde prediker. Op `n geleë oom­­­blik         glip hy uit. Hy verwyl die tyd en wag vir `n diens wat later in `n ander kerk gehou word. Hy gaan daarheen. Hy is verbaas toe die­­selfde prediker op die kansel verskyn en  die preek van vroeër die oggend herhaal. Daardie aand gaan hy na `n kerk toe in heelte­maal `n ander voorstad en hy is behoorlik ge­skok toe die­self­de prediker op die kansel klim en sy og­gend­preek herhaal. Rev. Ruth  skryf: “It was too much for me. That night I sur­ren­der­ed to the love that had sought me in three places.”

            Nie net die inhoud en betekenis van die preek nie, maar dat die Here so herhaaldelik op die een dag vir hom gesê het: “Kies van­dag…” het hom so diep getref. Jesus sê in sy ge­lykenis van die herder en die verlore skaap in Lukas 15:4,5: “…hy gaan agter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry. En as hy hom kry, is hy bly en hy tel hom op sy skouers.” Jesus roep ons nie net nie, maar Hy wil ons be­sit en gebruik. Rev. Ruth het self verkon­di­ger van die evangelie geword.

 

“Here, vandag hoor ek en ek antwoord U.”

Posted by Manie on Jul 26th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Saterdag 25 Julie – Padkos

SATERDAG                      PADKOS

Uit Padkos – die dagboek uit die Lewende Bybel.

 

Maar as dit die Heilige Gees is wat ons lewe oorheers, bewerk Hy die goeie dinge in ons soos die vrugte wat aan ’n boom gedra word (Gal.5:22) –Laat ons dan nooit moeg word van goed doen nie, want as ons daarmee aanhou, sal ons die vrugte daarvan pluk as die regte tyd aangebreek het. Julle moet ook geduldig bly en moedhou. Dit is nie meer lank voordat die Here weer terugkom nie (1 Kor.13:4) – …Emmanuel…”God is nou by ons” (Mat.1:23) – Die Woord het ’n mens geword en saam met ons gewoon. Sy lewe was vol goedheid en waarheid. Ons het sy Goddelike heerlikheid gesien Hy is die enigste Seun van God die Vader (Joh.1:14)Onthou, die He­re is geduldig met ons omdat Hy ons wil red (2 Pet.3:15).

Posted by Manie on Jul 24th 2009 | Filed in Padkos | Comments Off

Vrydag 24 Julie – `n Opbeurende Versekering

 VRYDAG        `N OPBEURENDE VERSEKERING

Skrifdeel  2 Timoteus 2: 19 – 21.

“Die Here ken dié wat aan Hom behoort” (19), en  “God het gesien die lig is goed” (Gen. 1:4).

 

     Die groot Engelse prediker van meer as ‘n eeu gelede, C. H. Spurgeon, het bostaande twee tekse in ‘n baie opbeurende en ver­troos­tende preek, vir gelowiges by mekaar gebring. Dit is ons fondament vir ons verhouding met die Here, het hy gepreek, dat God die lig sien wat Hyself geskep het.  Hy sien die lig wat Hy deur sy Heilige Gees in ons geskep het, toe ons die dag in Christus Jesus as ons Verlos­ser vertrou het.  En, het hy voortgegaan, Hy ken dié wat aan Hom behoort. Jy mag sug en steun weens ingebore sonde, en treur oor jou duisternis, maar die Here sien die lig in jou hart, want Hy het dit daar geplaas. Die wolke en donkertes van jou siel kan dit nie vir sy oog bedek nie. Jy het miskien in ’n diepe teneer­gedruktheid oor jou feilbaarheid as Chris­ten af­ge­sink. Maar as daar in jou siel enige ver­lange na God is, en jy wil vertrou in die krag van Christus se verlossingswerk, dan sien God die lig. Hy sien dit nie net nie, maar Hy bewaar dit in jou.

      Dit is ‘n opbeurende ver­sekering vir iemand wat ten spyte van angs­tige strewe om waaksaam te wees en aan die Here getrou te bly, sy kragteloosheid om dit te doen, aanvoel. Hy ken dié wat aan Hom behoort, en Hy sien die lig wat Hy in ons hart gestuur het, beter as wat ons dit self sien. In dié wat volhard om Hom te soek, sal Hy die ske­merlig van neerlaag laat oorgaan in die er­varing van die helder middag van oorwinning.

 “Here, vandag kyk ek weg van my eie gevoelens af en rus op die fondament dat U my ken.”

Posted by Manie on Jul 23rd 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Donderdag 23 Julie – Ons Fokus

 DONDERDAG               ONS FOKUS

Skrifdeel 1 Johannes 2: 12 – 17

“Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld liefhê nie” (15).

William Feather, die skrywer, vertel in Florida Baptist Witness van ’n jongman wat op ’n dag ’n groot geldnoot in die straat optel. Daarna loop hy altyd op die grond en kyk as hy rondbeweeg. Na  verloop van jare het hy 29,516 knope, 54,172 spelde en 12 muntstukke opgetel, ’n krom rug gekry en ’n gierige geaardheid ontwikkel. William Feather skryf: “He lost the glory of the sunlight, the sheen of the stars, the smiles of his friends, tree blossoms in the spring, the blue skies, and the entire joy of living.”

In ons geestelike geloofslewe, waar die waardes van die aardse lewe gedurig in konflik is met die waardes van God se hemelse koninkryk, gebeur dit, soos meeste van ons dit al ervaar het, maklik en ongemerk met ’n mens. ’n Wêreldse element skuif die Here Jesus Christus, en sy be­lange, op die agtergrond. Nie net in ons hedendaagse omgewing nie, maar ook in die Bybel het ons waarsku-wende voorbeelde. In sy tog saam met Abraham na die beloofde Kanaän toe, lees ons van Lot: “Lot het toe rond-gekyk en gesien die hele Jordaanstreek tot by Soar het so volop water soos ‘n tuin van die Here, soos Egipte…en Lot het in die stede van die Jordaanstreek gewoon; tot by Sodom het hy gaan tent opslaan’ (Gen.13:10-12). Aan die jong evangeliedienaar, Timoteus, skryf Paulus ’n hartseer en waarskuwende sinnetjie: “…want Demas het die teenswoordige wêreld liefgekry en my verlaat en na Tessalonika vertrek.”(2 Tim.4:10). Die Satan het selfs Jesus se oë aardswaarts probeer trek. Hy het Hom al die koninkryke van die wêreld gewys en  Hom dit aangebied as Hy sou neerkniel en Satan aanbid. Die Here Jesus is ons metgesel en helper in tye van versoeking en ons kry van Hom aanmoediging: “…laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hard-loop, die oog gevestig op Jesus,  die Begin en Voleinder van die geloof. Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God” (Heb.12:1,2).

       “Here, vandag hou ek my oë stip op U.”

Posted by Manie on Jul 22nd 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Woensdag 22 Julie – Die Onwelkome Gebeurtenis

 WOENSDAG  DIE ONWELKOME GEBEURTENIS

Skifdeel:  Openbaring 22 : 12 – 21

“Hy wat dit alles getuig, sê: ‘Ja, Ek kom gou!’ Amen! Kom Here Jesus” (20)

             Een aand preek Dr. H. A. Ironside in Stock­ton, Ca­li­for­nië oor Christus se wederkoms.   Hy vertel, toe hy sy slot­gebed doen en in die gebed die Here dank oor die voor­uit­sig van die Here Jesus se wederkoms, bid hy: “Kom, ja, kom gou Here Jesus!” Hy word be­wus van ‘n vrou wat op­staan en haastig uit die kerk uit­loop. Dit was die dae toe vroue wye rompe gedra het. Hy sê daaroor: “In those days the skirts would swish whenever a lady walked. It seemed to me that this lady must have gone out in a hurry!” Na hy die diens afge­sluit het en na die deur toe gegaan het om mense by die deur te groet, soos die gewoonte in daardie kerk was, kom hy af op ’n vrou wat opgewonde heen en weer in die voor­portaal op en af stap. Die oomblik toe sy hom sien kom sy op hom af­­ge­stap. “Hoe durf jy so ’n gebed bid – Kom Here Jesus? Ek wil nie hê Hy moet kom nie! Dit sal al my planne ver­ongeluk! Hoe durf jy so bid?” Hy antwoord haar: “My liewe jong dame, Jesus kom weer of jy daarvan hou of nie.” Hy sluit sy storie af met die opmerking: “Oh, if you know Him and love Him, surely your heart says, ’Come, Lord Jesus!’”

            Is Jesus se wederkoms vir óns ’n welkome vooruitsig? Baie Chris­te­like kerkmense verlang nie na sy wederkoms nie. Een rede kan wees dat ons die huidige wêreld nog lief het, dat ons le­wenswyse ons bang maak vir sy wederkoms, dat ons nie goeie rekenskap sal kan gee van die taak wat Hy ons opgelê het om die verlore mens­dom vir Hom te wen nie. As ons Chris­tus as ons Verlosser ken en in ’n goeie verhouding met Hom lewe, hoef ons nie vir sy koms bang te wees nie. “En nou, liewe kinders, julle moet in Hom bly, sodat ons almal niks te vrees sal hê wanneer Hy kom nie en by sy wederkoms nie beskaamd voor Hom sal staan nie. Aangesien julle weet dat Hy regverdig is, weet julle ook dat elkeen wat regverdig lewe, ’n kind van God is. Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook” (1 Joh.2:28 – 3:1). Die Here Jesus het altyd oor sy wederkoms ge­praat as iets baie goeds wat met ons gaan gebeur. Al die el­len­de en geweld en swaarkry wat hierdie lewe so moeilik maak, sal verby wees. Jesus kom ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde instel waaroor Hy die Koning sal wees. Ons sal in heerlikheid by Hom en sy Vader woon. Kom ons hou ons verhouding met hom daagliks reg deur die krag en werking van die Heilige Gees in ons, en ons sien hartlik uit na sy wederkoms!

 “Here, vandag wil ek uitsien na u wederkoms.”

Posted by Manie on Jul 21st 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Next »