Archive for June, 2009

You are currently browsing the archives of Krag vir Vandag .

Woensdag 1 Julie – Christenbroederskap

 WOENSDAG       CHRISTENBROEDERSKAP

Lees Johannes 17: 17 – 26

“Ek in hulle en U in My, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet dat U My gestuur het, en hulle liefgehad het…” (23).

           

            Mans, vrouens, kinders, in wie se harte die Here Jesus Christus deur sy Heilige Gees woon, ver­lang na ander Christene se teenwoordigheid en gemeen­skap. Dit is die krag in Christelike kerk.

King’s Business vertel van `n Christen­ma­troos, lidmaat van `n kerk in Los Angeles, V.S.A., wat met sy eerste aand op `n Suidsee-eiland, alleen voel. Hy besluit om `n end te gaan stap, met die hoop hy loop dalk Christen­ge­selskap raak. Hy sien drie jongmans, elkeen met `n Bybel in die hand, op die sypaadjie loop. Hy volg hulle. Hulle kom by `n vertrek waar ongeveer 25 mans, soldate en see­manne, vergader het. Die matroos verstaan hulle kom elke aand by­me­kaar om saam te sing en Bybelstudie te doen. Onder hulle was `n kapelaan wat af en toe saam met hulle ver­gader. Hulle sang word met `n trek­klavier be­ge­lei, as die trek­kla­vier­speler die aand nie dalk moet wagstaan nie. Die matroos sê: “If the accordionist couldn’t be pre­sent, we ‘sang the Lord’s song in a strange land’ without benefit of accom­paniment.” Hulle groet mekaar almal met “broer”.  Die matroos sê: “I don’t believe anyone can truly appreciate that word as much as a man who is in a strange land thousands of miles from home, when he walks up to a total stranger and is met with a smile, and outstreched hand, and ‘Welcome, bro­ther!’ and knows that he is a Brother in Christ.”

In ons bekende omgewing word ons ook ver­sterk deur ons omgang met mede Chris­tene. By ons kerksamekomste is dit ook goed om nie net na die preek te luister die liedere te sing en huis toe te gaan nie. Bietjie gesels met mekaar, bespreking van die preek, wat vir mens tot seën was en getref het, `n getuienis oor iets wat die week gebeur het, oordra van `n per­soon­like behoefte waaroor `n ander kan help bid, versterk ons Christenskap. “…waar twee of drie in my Naam is, daar is Ek by hulle (Mat.18:20.)

“Here, vandag dank ek U vir my broers en susters in Christus en bid vir hulle.”

 

Posted by Manie on Jun 30th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Dinsdag 30 Junie – `n Uitweg

 DINSDAG                        `N UITWEG

Lees Matteus 14: 22 – 33

“Die skuit….is deur die golwe geteister, want die wind was van voor…Jesus het gesê: ‘Wees gerus, dit is Ek. Moenie bang wees nie’” (24,27).

 

In ons daaglikse gang beland ons soms onver­wags in ontstellende en dreigende probleme. H. O. Van Gilder vertel van `n werksman wat by `n bou­pro­jek betrokke was en soms tot laataand moes werk. Op die kant van `n muur, etlike verdiepings hoog, verloor hy eenkeer sy ba­lans en glip van die muur af. Hy kry egter reg om die kant van die muur met sy vingers vas te gryp. Daar hang hy. Onder is dit donker. As iemand hom tog net raaksien! Hy skreeu om hulp, maar sy stem word oordonder deur  die gedreun van masjiene. Hy voel sy arms word lam en sy vingers dreig om hulle greep op die muur se kant te verloor. Hy probeer bid, maar geen wonderwerk vind plaas nie. Uiteindelik glip sy lam vingers van hul greep op die muur los en met `n snik van ontsteltenis val hy – net drie duim ver. Hy land op `n steier wat daar al langs die muur opgerig was en wat hy in die donker nie kon sien nie.

In ons daaglikse ervaringe en ook in ons gees­telike belewinge, kom ons in situasies wanneer ons des­peraat raak en voel ons moet met ons vingers vas­­klem aan wat ons het. Van Gilder skryf: “How like a lot of Christians! Conscious of their weakness and aware of dangers, are fearful, anxious and un­happy most of the time: yet underneath, all the while, are the everlasting arms of a faihful, loving and all-powerful Saviour – our Lord Jesus Christ, willing and able to save and assist us.”

“Here, vandag val ek terug op u nabyheid en krag.”

Posted by Manie on Jun 29th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Maandag 29 Junie – God Slaap Nie

 MAANDAG          GOD SLAAP NIE

Lees Psalm 121

“Waarlik, die Beskermer van Israel sluimer nie in nie en Hy slaap nie. Die Here beskerm jou” (4,5).

       In `n afgeleë huis het `n ma en haar vier­jaar­oue dogtertjie reggemaak om te gaan slaap. Die kind was bang vir die donker in die groot huis. Weens hul eensaamheid was die ma self huiwerig en bang. Die ma maak uit­ein­de­lik die lig dood. Buite waai die wind en dit is donker. Albei lê bang in die bed. Deur die oop venster sien die dogtertjie die vol maan skyn. “Is die maan God se lig?” vra die kind. “Ja,” ant­woord die ma, “God se lig skyn altyd.” Die kind se volgende vraag: “Sal God ook netnou sy lig doodmaak en gaan slaap?” Die ma ant­woord: “Nee, my kindjie, God slaap nooit nie.” Die dogtertjie antwoord met kinderlike ver­troue: “Mamma, as God wakker is, is ek nie bang nie.” Sy sê dit met so `n oorgawe en ver­troue dat die ma ook sommer dadelik gerus voel. God waak en Hy sal hulle bewaar.

      Dit is `n ou en bekende storie, maar die waar­heid daarin is so kosbaar, dat ons dit weer kan oordink. As ons aan God behoort is ons vir Hom kosbaar en Hy bewaar ons. Sy waak­saamheid verslap nooit nie. Gedurig kan ons in Hom vertrou en na Hom toe vlug as ons bedreig voel. Die skrywer van die verhaaltjie wat ek nou weer gelees het, sê in eie woorde: “How often we allow fear – of darkness, of failure, of suffering, of death – to rob us of our sleep and of our joy in life? God’s ligth never goes out; He is ever awake to our needs.”

 “Here, vandag weet ek U leef en U waak oor my.”

Posted by Manie on Jun 28th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Saterdag 27 Junie – Padkos

SATERDAG                   PADKOS

 

Daar is niemand wat God al ooit gesien het nie. Maar die enigste seun van God is self ook God en Hy staan baie naby aan die Vader. Dit is Hy wat vir ons kom leer het wie God is (Joh.1:18). – Die Seun het dieselfde Goddelike eer as wat daar om God straal en Hy is in alle opsigte presies net soos God (Heb.1:3)– U het beheer oor my omstan­dighede…Gee tog weer aandag aan my en red my deur U getroue liefde  (Ps.31:16) - Hy gee ons wat ons ook al van Hom bid omdat ons sy be­ve­le gehoorsaam en doen wat Hy graag wil hê (1Joh.3:22). – As ’n mens se lewe nog oor­heers word deur jou ou menslike na­­tuur, kan jou lewe God nooit tevrede stel nie (Rom.8:8). – ’n Sagte en vriendelike geaardheid, dít is volgens God se siens­wyse ’n baie kosbare versiersel (1 Pet.3:4). – Broers, omdat God vir ons so goed is, wil ek ernstig by julle aandring dat julle julle lewe aan God sal gee sodat julle ’n offer kan wees wat aan Hom gewy is. Julle moet aan Hom behoort en vir Hom lewe en Hom bly maak. Dit is die enigste manier om God werklik te dien (Rom.12:1).

Posted by Manie on Jun 26th 2009 | Filed in Padkos | Comments Off

Vrydag 26 Junie – `n Hindernis vir Gebed

VRYDAG            `N HINDERNIS VIR GEBED

Lees Matteus 18: 15 – 35

“As jou broer verkeerd opgetree het teen jou, gaan wys hom tereg waar julle eenkant alleen is” 15

 

            Gebed is toegang tot God om Hom te aanbid en dinge wat ons no­dig het te vra. Hierdie toegang kan blokeer word. In Christ and the Student World skryf Robert Wilder: “Nothing will hinder prevailing prayer more than an unforgiving spirit.” Dan vertel hy die storie van `n kind wat langs `n straat afloop. `n Groot hond kom blaffende na haar toe. Ver­skrik gaan sy staan. `n Vreemdeling kom vinnig na haar toe. “Toemaar, kindjie, jy kan nou verder loop. Hy het opgehou blaf.” Sy bly egter nog vreesbevange staan en antwoord: “Ja, maar sy blaf is nog in hom.” Sy het na die hond se dreigende oë gekyk. Robert Wilder merk op: We Christians are too civilized to quarrel outwardly, but is there not sometimes a bark inside – an unforgiving spirit?”

Ons baklei nie uiterlik nie, maar in die hart is so `n stram gevoel teenoor iemand wat op een of an­der tyd, op een of ander manier, ons te na gekom het. “Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe.” Na Jesus in Matteus 18:15 oor vergifnis gepraat het, sê Hy: “As twee van julle…oor enige saak bid, sal my Vader wat in die hemel is, julle dit laat kry.” Hierop vra Petrus: “’Hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs sewe keer?’ Jesus antwoord hom: ‘Ek sê vir jou… selfs sewentig maal sewe keer.’” (Mat.18:21,22). Vy­andigheid in ons hart is `n groot geestelike hindernis in ons verhouding met God.

 

“Here, vandag vergewe ek my medemens.”

Posted by Manie on Jun 25th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Donderdag 25 Junie – God Sorg Vir Ons

DONDERDAG         GOD SORG VIR ONS

Lees Psalm 9:1-13

“Vir die mens wat in gevaar verkeer, is die Here ’n toe­vlug, ’n skuilplek in tye van nood. Daarom ver­trou almal wat u Naam bely, op U, want U, Here, laat dié wat vra na u wil, nie in die steek nie” (10,11).

 

            ‘n Sendinggenootskap het jare gelede vir die eerste keer vroue as sendelinge begin uitstuur na plekke toe wat eintlik vir “manswerk” bedoel was. Twee jongmeisies is gekies om onder die Mazateca Indiane te gaan werk. ’n Ervare sendeling het be-swaar gemaak en daarop gewys dat niemand ooit nog daardie gevaarlike gebied  betree het nie. Hy het hom tot die ywerige twee meisies gewend en gesê: “Moet liewer nie gaan nie. Dit is te gevaarlik.” Hulle het na die voorsitter van die sendingraad, wat verantwoordelik was vir die uitstuur van die sendelinge, gedraai en onrustig gevra: “Sal God dan nie vir ons sorg nie?” Dit was vir hom ’n uitdagende geloofsmoment. Hy het besef dat as hy aan die vertwyfeling en vrees, wat ook in sy hart opgekom het, gaan toegee, gaan dit die geloof­stutte waarop hulle hele sendingbeweging rus, on­der hulle uitslaan. Hulle het vir al hulle planne en  toekomstige onderneminge geen ander waarborge as net God se getrouheid en almag gehad  nie. Hy het na die bekommerde gesigte van die ander raads­lede gekyk. Hy het die twee gretige jong­mense in die gesig gekyk. Toe antwoord hy met ’n toenemende vertroue in sy eie hart: “Ja, God sal vir julle sorg, want Hy kan vir julle sorg as julle sy werk gaan doen.” Hulle het gegaan en die Here het hulle enduit bewaar. Die tydskrif Sunday School Times maak hieroor die opmerking: “Vandag het die Mazateca Indiane die woord van God, omdat Eunice Pike en Florence Hansen gewaag het om God te vertrou.”

            Ons kan waag om op God te vertrou: Hy is almagtig: “Niks is vir God onmoontlik nie” (Luk 1:37). Hy kan ons help en vir ons sorg. Toe die dissipels in die storm in hulle boot in die nood was, het Jesus hulle te hulp gekom, al moes Hy alle natuurwette oorbrug om op die water na hulle toe te loop. Hy is getrou: “Weet dan nou: die Here jou God…is die betroubare God…” (Deut.7:9). “God is getrou …”(1 Kor.1:9). ’n Mens kan dit waag om op Hom te vertrou. Hy is liefde: “Maar God is ryk in barm-hartigheid en het ons innig lief” (Ef:2:4). Hy wil ons help en vir ons sorg. Die grootste bewys van God se liefde is die redding wat Hy vir ons in Christus gegee het: “Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortrednge, saam met Christus lewend gemaak.” Deur ons verhouding met Christus is ons God se kinders en Hy sorg vir ons soos ’n vader vir sy kinders sorg. “Soos ’n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here Hom oor dié wat Hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is, Hy hou dit in gedagte dat ons stof is” (Ps.103:13,14).

 “Here, vandag vertrou ek in U om vir my te sorg.”

 

Posted by Manie on Jun 24th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Woensdag 24 Junie – Soek Jesus

 WOENSDAG                   SOEK JESUS

Lees Johannes 6 : 22 – 40

“Dit is die wil van my Vader: dat elkeen wat die Seun sien en in Hom glo, die ewige lewe sal hê…” (40).

           

            Die groot en bekende Engelse prediker en skry­wer van meer as `n eeu gelede, C. H. Spurgeon, se preke tussen 1855 en 1917 is in 62 volumes saamgevat. Uit­gegee deur Pilgrim Publications. Elke volume bevat een jaar se preke. Omdat ek so baie van die kan­sel af oor Spurgeon se preke gepraat het, het `n ge­meente vir my `n aantal van sy preek­bundels as `n geskenk gegee. Ek het self `n paar bygekoop, so­­dat ek nou sy volumes tot by nr.34 het. Ek pro­beer elke twee, drie dae een van sy pre­ke lees. Ver­lede week lees ek “Seek­ing for Jesus” oor Johan­nes 6:24 in vol.16 (1870). Die vekondig­ing van die weg van saligheid het my weer getref en ek wil vir van­dag se oordenking net enkele para­gra­we  aan­­haal. Die hele preek is van blds. 469 – 480.

            Ek gee Spurgeon se eie woorde. Ek kan dit nie ver­taal reg weergee nie.Hy begin sy preek met die woor­de: I shall apply the words before us to those who really and spi­ritually seek Jesus, seek him as Je­sus – the Sa­viour who saves his people from their sins.” Hy probeer soekende mense oorhaal om te glo en Jesus te vertrou en so te weet hulle is gered. “I am glad that Jesus is the object of your search, for nothing else is worth seeking, for: sal­va­tion from sin and hell should be the first object of our soul’s desire.”

            Hy maak `n verrassende, maar waar, op­merk­ing, oor die soeke na Jesus vir redding: “The seek­er after Christ remains disobedient to the great command of the gospel. If he were obedient to the great gospel precept, he would at once cease to be a seeker, and become a happy finder. What is the command of the gos­pel? ‘Believe in the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved.’ Christ is not an object for seek­ing, he is not far from any of us. He is not so much to be looked for as looked at. Jesus is Immanuel, God with us. A prayer will reach him, a wish will find him, a groan will pierce his heart – do but confide in him, and he is yours. The way for me as a sinner is simply this, that I, being a sinner, do now put my trust in Christ Jesus the subsitute for sinners. The way of salvation is that I accept him for what God had send him forth, namely, as the atonement for my sin, in which I place my sole reliance. I trust him, and I obtain thereby the bles­sed results of his sufferings – I am in fact thereby sav­ed. Stand not by the fountain’s brim, but wash in it and be clean. Jesus is not to be dis­co­vered as a secret, he stands before thee openly. Behold his hands and his feet, mark well his riven side, and as thou lookest, trust, and henceforth he is all thine own. To believe in Jesus, as we say again, and again, and again, is simply to trust in Jesus, to take God at his word, to take Christ for what God says he is, namely, the atone­ment, the satisfaction for sin, the Saviour of sinners, and thank God – thou art saved.”

            Die Heilige Gees wek uit hierdie verseker­inge uit God se woord, geloof in ons harte en dan skenk Hy die nuwe lewe uit Jesus se op­standing in ons hart en bring in ons die ver­se­kering van saligheid. “…julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: ‘Abba!’ Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is” (Rom.8:15,16).

 

“Here, vandag glo ek Jesus is my Redder en U is m y Vader.”

Posted by Manie on Jun 23rd 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Dinsdag 23 Junie – Die Rede vir sy Offer

 DINSDAG          DIE REDE VIR SY OFFER

Lees Romeine 5:1-6

“Ons moenie aan onsself dink nie: ons moet aan ons naaste dink…wat vir…hom goed is (2).

 

`n Boer in ­North Carolina ry op `n dag dorp toe met sy twee hooggeteelde perde voor sy duur en netjiese waentjie, skryf L. G. Broughton. Hy hou voor die winkel stil, en wou net by die winkel instap, toe die perde losruk van skrik vir `n ongewone geraas. Hy spring dadelik voor hulle in en gryp die teuels. “Maddened by strange noises, the horses dashed down the street, the man still clinging to the bridles. On they rushed, until the horses, wild with frenzy, rose on their haunches, and leaping upon the man, all came with a crash to the earth”, beskryf Broughton die gebeure. Mense storm uit en red die man se bloeiende liggaam onder die warboel uit. Dit lyk of hy gaan sterf. `n Vriend buig oor hom en vra: “Hoekom het jy jou lewe gewaag en die perde nie hulle gang met die waentjie laat gaan nie?” “Gaan kyk in die waentjie,” fluis­ter die man swakkies. Die vriend draai om en gaan kyk in die waentjie. Daar, op sagte strooi, lê die man se seuntjie en slaap. In stilte verstaan almal skielik die man se wan­ho­pige poging om die perde tot bedaring te bring en die waentjie te behou.

In Jesus het God Homself opgeoffer om ons te red, omdat Hy ons liefgehad het. So verduidelik Jesus dit aan sy dissipels: “…want die Vader self het julle lief…Ek het van die Vader gekom en Ek is hier in die wêreld” (Joh.16:27,28). En die vers wat ons almal so goed ken met die verstand, maar dalk nog nie heeltemaal met die hart verstaan nie, beskryf die groot liefde van God vir ons: “God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê” (Joh.3:16). Ons vertroue in die groot offer wat Jesus vir ons redding gebring het, maak ons kinders van God en so, soos die ver­haal van die Verlore Seun dit aan ons verstand bring, word God se hart verbly en bevredig.

“Here, vandag wil ek u kind wees in die groot red­ding wat Jesus bewerk het.”

Posted by Manie on Jun 22nd 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Maandag 22 Junie – Die Hoogste Prys

  MAANDAG        DIE HOOGSTE PRYS

Lees Markus 15: 21 – 32

“Hulle bring Jesus toe na…Golgota…toe kruisig hul­le Hom en verdeel sy klere onder mekaar “ (22-24)).

 

      In die Alliance Weekly is `n beskrywing van die manier waarop die Romeine misdadigers ge­kruisig het. Die kruis is op die grond neer­ge­lê en die man wat gekruisig moes word, word op die kruis vasgedruk en sy hande en voete  vas­­gespyker. Die gat waarin die kruis gesit sou word, is vooraf gegrawe. “Then the cross was carried to the hole and dropped into it. This, of course, drew every nerve and muscle in tension and produced the greatest imagin­able suffering”, skryf  die Alliance.

      Op `n dag neem `n onderwyseres haar klas jong­­­meisies om na `n staalgravering, volgens `n beroemde skildery van die kruisigingsto­neel van Jesus en die twee misdadigers, te gaan kyk. Drie kruise lê op die grond en by twee van die kruise stoei en worstel soldate met die twee misdadigers om hulle vasgenael te kry. Op die middelste kruis, lê Jesus, en soos die Alliance dit skilder: “Christ lay down quietly and extended the quivering palms to receive the spikes.” Terwyl die jongmeisies so na die aan­gryp­ende toneel staan en kyk, skreeu een skie­lik geskok: “Het Jesus dan nog gelewe toe Hy gekruisig is? Ek het altyd gedink Hy was reeds dood toe hulle Hom op die kruis vas­ge­spy­ker het!”  Die onderwyseres antwoord, en ek haal weer die Alliance se eie woorde aan: “Yes, He was nailed there alive for you.” The girl, weeping, said: “Then I am His forever.”

“Here, vandag oordink ek u groot lyding om vir my sondeskuld te betaal en my vry te koop.”

Posted by Manie on Jun 21st 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Saterdag 20 Junie – Padkos

SATERDAG                   PADKOS

Uit die dagboek PADKOS, uit die Lewende Bybel, verse met dieselfde tema bymekaar gerangskik.

 

 

Maar as dit die Heilige Gees is wat ons lewe oor­heers, bewerk Hy…liefde, blydskap… (Gal.5:22).Daar is baie dinge wat my hartseer maak, maar ek bly altyd opgeruimd (2 Kor.6:10). – Van alle kante af het probleme op my toegesak…in my eie gemoed was daar dinge wat my bang gemaak het. Maar hoe kan God nie ’n mens wat terneergedruk is weer moed gee nie! (2 Kor.7:5,6). Ons is ook bly as daar moeilikheid kom, want ons weet dat moeilikheid ’n mens leer om geduldig te wees (Rom.5:3).  - Hou julle oë altyd op Jesus, want Hy lei ons om op God te vertrou…Hy was gewillig om die skandelike dood op die kruis te sterf ter wille van die vreugde wat voor­gelê het (Heb.12:2). Dit is wel waar dat ons baie swaarkry omdat ons aan Christus behoort, maar kyk hoe wonderlik troos en versterk Hy ons nie! (2 Kor.1:5).Julle moet bly wees omdat julle aan die Here verbind is, Ek wil dit nog ’n keer sê: julle moet bly wees! Julle moet julle nie oor enigiets bekommer nie. Bid daaroor en sê vir God dankie! (Fil.4:4-6).Die Lam wat op die troon is, sal vir hulle sorg soos ’n herder sy skape oppas. Hy sal hulle bring na die fonteine met water wat lewe gee en God sal al hulle trane afvee (Op.7:17). – Eintlik besit ek niks, maar ek het alles wat die moeite werd is (2 Kor.6:10).

Posted by Manie on Jun 19th 2009 | Filed in Padkos | Comments Off

Next »