Archive for April, 2009

You are currently browsing the archives of Krag vir Vandag .

Vrydag 1 Mei – Gelowige Verwagting

VRYDAG          GELOWIGE VERWAGTING

Lees Hebreërs 6: 13 – 20

“En so het Abraham dan, nadat hy geduldig gewag het, gekry wat aan hom beloof is (15).

     Die London Missionary Society skryf oor Robert en Mary Moffat se sendingwerk in Bechua­naland, na aanleiding van ’n boek wat hulle seun hulle le­wens­­verloop geskryf het. Hy vertel dat hulle tien jaar in daardie sendingveld gearbei het sonder enige be­moe­diging. Niemand het tot bekering gekom nie. Na tien jaar se sendingwerk kon hulle nog nie ’n kerk stig nie. Die direkteure van die sending, het by hul vergaderinge in London begin twyfel of die werk in daardie sendingveld moet voortgaan en of Rob­bert en Mary nie maar terug geroep moet word nie. Een van Mary se vriende in Engeland wou vir haar ’n geskenk stuur. Sy het vir haar geskryf en gevra wat sy graag wou hê. Haar antwoord was ’n getuienis van die Moffats se ge­loofsvolharding. Sy het terug geskryf: “Stuur vir ons ’n nagmaalstel. Ons gaan dit binnekort nodig kry.” Uiteindelik, na die tien jaar se volhardende werk, het die Here se krag openbaar begin word. Die saad het stadig ontkiem, maar uiteindelik het van die inboorlinge tot bekering gekom en die Moffats kon met ses van hulle die eerste gemeente stig. Die nag­maalstel wat die vriendin gestuur het, is onver­klaarbaar vertraag. Die dág voor die nuwe ge­meen­te hulle eerste nagmaal wou vier, het die nag­maalstel in Kuruman aangekom. Die Moffats en hul­le nuwe gemeente van ses siele, kon die oorwinning van die lig in die donker wêreld vier, deur Jesus se dood te herdenk met ’n nagmaal met regte nag­maal­ser­­vies, omdat Mary  in geloof volhard het.

 “Here, vandag bid ek en ek verwag met geloof dat die saad wat ek saai, sal ontkiem tot u eer.”

Posted by Manie on Apr 30th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Donderdag 30 April – Aan Wie Gegee

 DONDERDAG        AAN WIE GEGEE?

Lees Kolossense 3:12-17

“En wat julle ookal sê of doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here Jesus…” (Kol.2:17)

     In vroeë Rusland het ’n ou man een koue nag van sy werk af huis toe gegaan. Hy het by ’n jong soldaat, wat waggestaan het, verby geloop. Uit jammerte vir die bewende jong­man het hy sy jas uitgetrek en dit om die sol­daat se skouers gegooi. Met die opmerking dat hyself tog net-nou tuis en beskut sal wees, het die ou man vinnig weggestap. Die volgende oggend is die jong soldaat half verkluim langs sy wagpos opgetel. Geruime tyd daarna het die ou man gesterf. Maar kort voor sy dood het hy gedroom dat Christus Jesus na hom toe nader kom. Tot sy ver­basing sien hy dat die Meester sy ou  jas aan het. Op sy verbaasde vraag antwoord die Here hom: “Onthou jy dan nie? Een koue nag, toe Ek op wag was, het jy dit vir My gegee”. Die goeie daad wat ons aan ’n behoeftige mens doen, is aan die Here gedoen. “Wie hom oor ’n arm mens ontferm, gee ’n lening aan die Here, en Hy sal hom ten volle vergoed” (Spreuke 19:17). “Here, wanneer het ons U gevoed…U gehuisves U klere gegee… En die Koning sal hulle ant­woord: ‘Vir sover julle dit aan een van die ge­ring­ste van hierdie broeders van my gedoen het, het julle dit aan My gedoen” (Mat.25:38-40).

 “Here, vandag wil ek aan iemand goeddoen.”

Posted by Manie on Apr 29th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Woensdag 29 April – `n Kruis in die Venster

WOENSDAG    `N  KRUIS IN DIE VENSTER

Lees Handelinge 16: 25 – 34

“Glo in  die Here, Jesus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin” (31).

Wanneer ’n mens die spoorwegdorp, Harriman, in oostelike Tennesee, nader, trek ’n groot, verligte kruis op een van die hoë bergrante, ’n mens se aandag, skryf dr.Paul Lee Tan. Die dorp voorsien die krag vir die verligte kruis. Dit was anders as met die kruis op die kloktoring van die kerk in Pittsburgh. Harriman se kruis was die idee van vyfjaaroud Dan Denny.

Dan Denny kry op ’n dag ’n kruis present om mee te speel of in sy kamer te hang. Hy hang toe die kruis elke dag by sy venster uit. Later wil sy ma weet hoekom hy dit doen. Sy verduideliking: “Dalk sien iemand dit en dink dan aan Jesus en probeer goed wees.” Dit het vir sy ma so goed geklink, dat sy dit met haar vriendinne bespreek. Een van hulle se man is op die dorpsraad en sy vertel dit vir hom en wonder of hulle, as dorpsmense, nie op ’n goedgeleë plek ’n kruis kan oprig nie. Dit kom by die kerke ter sprake en nie lank nie of die besluit word geneem en die kruis word op die hoë rant, sigbaar vir almal opgerig.

Weereens leer dit ons, dat dit nie ’n mens se ou­der­dom, status, gawes of ge­leerd­­heid is wat die groot rol speel as ons van Christus getuig nie. Dit is ’n saadjie wat geplant word. Die krag is in die saadjie self en dit is die Heilige Gees wat die getuienissaadjie laat ontkiem en laat groei.

Saai die evangeliesaad waar dit moontlik is. Jesus het in sy gelykenis van die saad gesê dat baie van die saad vergeefs gesaai word, maar God laat dit ook in goeie grond val. Ons werk is om te saai. God se deel is om die saad te laat groei.

 

Here, vandag wil ek ook my klein saadjie saai.

 

Krag vir Vandag vir Woensdag – WEEK 18 – 2009 – 0 – `N KRUIS IN DIE VENSTER

Posted by Manie on Apr 28th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Dinsdag 28 April – Die Kruis op die Kerktoring

 DINSDAG      DIE KRUIS OP DIE KERKTORING

Lees 1 Korintiërs 1: 18 – 31

“…maar ons verkondig Christus wat gekruisig is….vir dié wat deur God geroep is…is Christus die krag van God en die wysheid van God” (23).

 

            Die lughawe van Pittsburgh, skryf Earl C. Willer, is die grootste en bestoegeruste lughawe in die land. Dit bring ’n groot lugverkeer na die stad toe. Slegs twee minute vliegtyd van die lughawe af en direk in lyn met een van die besigste aanloopbane, staan die Union Church met sy hoë toring. ”Vandat die loopbaan geopen is,” vertel eerw. William R. Ruschaput, die kerk se leraar, “dreun vliegtuie by die kloktoring verby soos bye om ’n byekorf.” Sy eie woorde: “”It got so bad that low-flying jets turned our Sunday evening services into sudden prayer meet­ings.” Die kerkraad het bekommerd geraak omdat die kerk­toring so hoog is en die vliegtuie ter wille van die landing so laag inkom, dat die toring raak gevlieg kan word en skade en ’n ongeluk veroorsaak. ’n Drie meter hoë neonligkruis word toe op die toring aangebring. Die kerk staan op die hoogste punt naby die lughawe. Dit bring toe mee dat die ligkruis snags, van sover as Ohio se grens af, deur die vlieëniers raakgesien word. Hieroor het eerw. Ruschaput gesê: “One of the pilots made this interesting comment regarding the lighted cross: ‘Most of us are using it as a guide to the field.’”

            Die kerk met sy hoë kloktoring, so naby die aan­loop­baan, was vir die vlieëniers toe nie meer ’n hindernis nie, maar ’n bate. Die kruis op die kerktoring was ’n letterlike hulp vir die vlieënier om ’n veilige landing op die aan­loop­baan te maak. So moet die kerk ook in geestelike sin ’n seën wees vir mense om hulle veilige landing op die aanloopbaan van die ewigheid te maak. En die kerk kry dit reg, as die kruis duidelik en hoog verhef word. Die kerk beteken die lidmate, kerkraad en leraars. As die Here Je­sus Christus en sy verlossingswerk die kerk en sy mense se middelpunt van getuienis en aandag is, wek die Hei­lige Gees in mense se harte die verligting van geloof, wat ’n veilige aankoms in die ewigheid verseker.

 

“Here, vandag wil ek, deur u Gees, ’n verligte kruis uit my lewensgedrag laat skyn.”

Posted by Manie on Apr 27th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Maandag 27 April – Die Veilige Waarborg

 MAANDAG      DIE VEILIGE WAARBORG

Lees Romeine 8: 31 – 34    - C. H. SPURGEON                                    

“Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te  red” (32).

My eie blik op die kosbare bloed van Chris­tus troos my, maar dat God self dit sien, verseker my dat ek heeltemaal veilig is. Selfs as ek nie in staat is om dit na regte te aan­skou nie, sien die He­re dit ten volle raak en daarom gaan Hy by my skuld verby. Indien ek nie met soveel vrede rustig is as wat ek be­hoort te wees nie, omdat my geloof gebrekkig is, is ek tog net so veilig, want die oog van die He­re is nie verduister nie en Hy sien die bloed van die groot offer, altyd met dieselfde hel­der blik aan. Wat ’n vreugde! Wat ’n gerusstelling!

    God sien die dieper betekenis, die onein­dige vol­heid van alles wat die bloed van sy liewe Seun be­teken, ten volle raak. Hy ken die volle beteke­nis van sy Seun se uitroep: Dit is volbring! Hy sien die groot koopkrag van daardie bloed, wat die hemele vir son­daars ontsluit. Van die skepping het Hy gesê: Dit is baie goed. Wat sê Hy van die vol­ko­mendheid van die verlossing? Van die ge­hoor­­saamheid tot die dood toe, van sy ge­liefde Seun? Niemand kan God se welbehae in Jesus se offerdood begryp of  beskryf nie, maar God se opdrag om dit aan die wêreld te verkondig, bevestig dat ons met vre­de en vol­le veiligheid daarop kan rus. Ons het God se Woord, wat die krag van Jesus se soenoffer vir ons sonde, oor en oor aan ons bevestig. Jesus se offerdood aan die kruis red die sondaar wat in Hom vertrou volkome tot in ewigheid.

  “Here, ek glo vandag dat U my waarlik gered het.”

Posted by Manie on Apr 26th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Saterdag 25 April – Padkos

SATERDAG                   PADKOS

Uit die dagboek PADKOS, uit die Lewende Bybel.

 

As `n mens baie praat, is die moontlikheid om verkeerd te doen soveel groter, maar `n mens wat versigtig is met sy woor­de is verstandig (Spr.10:19). –  ‘n Mens moet gewillig wees om te luister, maar nie gou wees om te praat of om kwaad te word nie (Jak.1:19). As iemand…nooit iets ver­keerds sê nie, is hy ‘n volmaakte mens want dan is hy iemand wat himself kan beheer (Jak.3:2). – God sal ‘n mens skuldig bevind of vryspreek op grond van wat jy gesê het (Mat.12:37). – Here, sit tog ‘n wag voor my mond; help my om versigtig te wees wat ek sê (Ps.141:3). – Onhou dat Christus ook ter wille van julle gely het en vir julle ‘n voorbeeld gestel het. Julle moet sy voobeeld volg. Hy het geen sonde gedoen nie en nooit iets gesê wat nie absoluut waar was nie. Mense het Hom uitgeskel, maar Hy het nie teruggeskel nie. Toe hulle Hom gemartel het, het Hy nie gedreig dat Hy wraak sal neem nie. Hy het alles oorgelaat aan God… (1 Pet.2:21-23). – Dink aan Hom, dan sal julle moedhou en nie tou opgooi nie. (Heb.12:3).

 

Krag vir Vandag vir Saterdag en blad aangeheg – 0 – WEEK 17 – 2009

Posted by Manie on Apr 24th 2009 | Filed in Padkos | Comments Off

Vrydag 24 April – Die Dun Lagie Silwer

 VRYDAG                    DIE DUN LAGIE SILWER

Lees Lukas 12:13-21

“Toe sê Jesus vir hulle: ‘Pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want ‘n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie” (15). 

      ’n Skatryk man, wat baie selfsugtig geleef het, het sy predikant besoek. Hy het aan gevoelens van bedruktheid en eensaamheid begin ly. Die predikant het hom na die ven­ster geroep. “Kyk buitentoe,” sê hy vir die man. “Wat sien jy?” Die man het nuuskierig deur die venster gekyk en verwonderd geantwoord: “Wel, ek sien ‘n motor ver­byry, ’n vrou loop oor die straat, oorkant speel kinders, ’n man stoot ’n kruiwa by sy hek in. Nog baie dinge. Moet ek na iets spesifiek kyk?” Die predikant skud sy kop, neem die man se arm en lei hom na ’n spieël toe wat teen die muur hang en laat hom voor die spieël staan. “Wat sien jy nou?” vra die predikant?” “Wel, ek sien my­self,” antwoord die man nog meer verwonderd. “Jy het reg gekyk,” antwoord die predikant. “Die vensterruite is van glas en jy het deur hulle gekyk en mense en ander dinge gesien. Die spieël is ook glas, maar agter die spieël se glas is ’n dun lagie silwer. Jy kyk teen die silwer vas en daarom sien jy net jouself.”

     ’n Dun lagie silwer het al tussen ’n mens en God in­ge­kom, tussen man en vrou, tussen vader en kind, tussen broer en broer, tussen vriend en vriend. Dit kan inkom tus­sen mens en mens. Nie soseer die geld nie – want ons leef in ’n wêreld waar ons geld nodig het om te be­staan – maar liefde vir geld, gierigheid, verdoof die gevoel en verskraal die lewensuitkyk. Omdat geld ’n mens mag gee, maak liefde vir geld ’n mens selfsugtig. “As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking. Geldgierigheid is ’n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal; daar-deur het hulle hulleself baie ellende op die hals gehaal” (1 Tim. 6:8-10)

 4“Here, vandag wil ek my hart vasmaak aan die rykdom van u liefde en u hemelse koninkryk en so bewaar word van selfsug en liefde vir aardse rykdom.”

Posted by Manie on Apr 23rd 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Donderdag 23 April – Harde en Sagte Woorde

 DONDERDAG   HARDE EN SAGTE WOORDE

Lees Jakobus 3: 1 – 11

“’n Klein vuurtjie kan ’n groot bos aan die brand steek …. die tong is ook ’n vuur….uit dieselfde mond kom vloek en lof….” (5,10).

             Aan die begin van die vorige eeu, het `n toegewyde Christen ’n traktaatjie geskryf met die titel: “Come to Jesus.” Dit het ’n bekende traktaatjie geword en is tot seën vir baie mense  oral gebruik. Op ’n dag skryf iemand in ’n koerant ’n heftige, kritiese artikel waarin die traktaatjie weer­spreek en afgekraak word. Die traktaatjie se skrywer wou sy oponent antwoord. “He wrote an article bristling with invectives, sharp and cutting as a razor,” skryf die oorspronklike verteller van die storie. Nou wou die traktaatjieskrywer ’n op­skrif vir sy ar­tikel hê. Hy vra ’n vriend raad vir ’n goeie en treffende opskrif. Sy vriend lees die artikel deur en gee sy mening: “Call it ‘Go to the Devil by the author of Come to Jesus.’” Hierdie goeie  raad maak die man se oë oop vir die nydige trant waarin hy geskryf het. Hy het sy artikel tot niet gemaak en die Here se vergifnis gevra.

            Ons word geken aan die trant waarin ons praat. Ons praat volgens ons hart. Die Bybelse wysheid het ons ook al be­proef: “`n Sagte antwoord laat woede bedaar; ’n krenkende woord laat woede ontvlam” (Spr.15:1). Die Speech Research Unit of Kenyon College, skryf Les Giblin, het deur toetse bewys dat as op iemand geskreeu word, die persoon nie kan help om op dieselfde trant terug te skreeu nie. Die na­vorsers sê: “You can use this scientific knowledge to keep another person from becoming angry; control the other person’s tone of voice by your own voice.”  Dan brei hulle uit: “Psychology has proved that if you keep your voice soft you will not become angry.”

            Ons mond is die uitlaatklep van ons hart. Jesus het dit self gesê: “Die goeie mens bring die goeie te voorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart, en die slegte mens bring die slegte te voorskyn uit die oorvloed slegte dinge. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor.” (Lukas 6:45). Die filosoof Seneca het gesê: “Die beste ge­neesmiddel vir woede is uitstel.” ’n Duitse spreekwoord lui: “Die beste antwoord vir woede is stilte”. En die ou Latynse spreekwoord raai ons aan: ”Sluk kwaai woorde voor jy dit sê, want dis makliker as om dit later te moet opeet.”

            As die Heilige Gees die Christen se hart beheer en met God se liefde en Christus se vrede vul, sal die stroom wat by die mond uitkom aangenaam wees.

“Here, vandag wil ek versigtig praat. Beheer U my hart.”

Posted by Manie on Apr 23rd 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Woensdag 22 April – Hoe Kan God My ken?

 WOENSDAG             HOE KAN GOD MY KEN?

Lees Handelinge 8: 26 – 40

“’n Engel van die Here het vir Filippus gesê: ‘…gaan teen die middag na die pad wat van Jerusalem af Gasa toe loop. Dit is ’n stil pad…’n Etiopiër…was nou op pad…en het op die wa gesit en lees uit…Jesaja. Die Gees sê vir Filippus: ‘Gaan loop saam met daardie wa’” (26-30).

      Henry Norris Russel, argeoloog van Princeton, het ’n lesing oor die hemelruim, en veral oor die Melkweg, gegee. Na die indrukwekkende lesing kom ’n vrou na hom toe en vra: “As ons aarde so klein is, en die heelal so groot is, Professor, hoe kan ons glo dat God aan ’n enkele mens, aan my, aandag gee?” Dr. Russel antwoord: “Dit hang alles af van in hoe ’n gróót God u glo.”

            Die onbegryplike grootheid van God, word van die begin van die Bybel tot sy einde, verkondig. Da­wid het God se grootheid besing: “… groot is U, He­re my God! Daar is niemand soos U nie. Buiten U is daar geen God nie … die Here, die Almagtige…!” (2 Sam.7:22,23). In Openbaring kniel die 24 ouderlinge – hulle verteenwoordig ons as mense – “Ons dank U Here God, Almagtige, U wat is en wat was, dat U nou u groot mag gebruik en as koning heers” (Opb.11:17). Jesus, wat God sy Vader se grootheid, geken het, het die groot wonder bygevoeg: God ken ons, sien ons raak, sorg vir ons, Hy het ons lief: “Selfs die hare op julle kop is almal getel. Moenie bang wees nie” (Luk.12:7). En God maak die mens se hart sy woning. So naby kom Hy na ons toe. Die ewige God van die hemel het in sy liefde in mense­gestalte, in Jesus Christus sy geliefde Seun, na ons toe gekom. Jesus kon sê: “Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy met My” (Opb.3:20). Je­sus is God wat deur die Heilige Gees in ons inkom en ’n nuwe lewe in ons hart bring en die God van die hemel, die God van ons hart en lewe maak, sodat ons Hom vrymoedig noem: “My Vader.”

Een Sondagoggend loop een van Engeland se beroemd­ste vrydenkers, Antony Collins, ’n een­vou­di­ge man, wat op pad is kerk toe, raak. “Waarheen is jy op pad?” vra Col­lins. “Kerk toe, Meneer,” antwoord die man. “Is jou God ’n groot God of ’n klein God?” vra Collins met die doel om hierdie gelowige man te verwar. Die man antwoord: “Me­neer, Hy is so groot dat die he­mel hom nie kan bevat nie. Maar Hy is ook so klein, dat Hy in my hart kan woon.” Anthony Collins is in 1729 oorlede. Hy het ’n beroemde boek, Discourse on Free­thinking, geskryf. Hy het egter later, na sy gesprek met die kerkganger, verklaar: “This sim­ple, but sublime answer of an uneducated man, had more effect upon my mind than all the volumes of argument I had read in favour of religion.”

God wat groot is, kan nie net in ’n man wat klein is se hart woon nie, maar Hy kon ook ’n geringe en eenvoudige man se getuienis, aan een van hier­die wêreld se groot manne, nuttig gebruik. Ek wens ons kon weet of Collins ooit by God uitgekom het.

            “Here, vandag rus ek in die wete van u nabyheid.”

Posted by Manie on Apr 22nd 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Dinsdag 21 April – Oorvloedige Getuienis

DINSDAG          OORVLOEDIGE GETUIENIS

Lees Jesaja 53: 1 – 7

“Oor óns oortredings is hy deurboor, oor óns sondes is hy verbrysel; die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom” (5).

             In die Nuwe Testament, die Ou Testament se ver­wys­inge na die komende Verlosser word nie eens by getel nie, verskyn 290 verwysings na God se liefde vir die mens, skryf G. Franklin Allee. Maar in dieselfde hoof­stuk­ke en verse, is 1 300 verwysings na die versoening wat Jesus bewerk het en versekeringe dat redding deur Christus se bloed vir ons bestaan. Die Heilige Gees gebruik die evangelie van die Here Jesus om ons hart vir God oop te sluit. Die hart van die mens het nie ’n ander sleutel wat pas nie. Die boodskap oor Christus se bloed is ook ons beveiliging teen die duiwel.

Die legende, hoe Martin Luther tydens ’n ernstige siek­bed deur die duiwel besoek is, is bekend. Met ’n oorwinnende grynslag op sy gesig, kom Satan Luther se sie­ke­ka­mer binne, gaan die storie.  Hy dra ’n groot en swaar perkamentrol in sy arms. Hy gooi die een end van die rol op die grond en laat die rol stadig afrol. Een vir een lees Luther die skrikwekkende en bekende lys van sy eie sondes. Sy moedige hart krimp inmekaar by die aan­skoue van die beskuldigende rekord. ’n Lig flits deur Luther se gedagte. Dit is ’n verslag van sy lewe, maar een ding ontbreek. Hardop roep Luther: “Een ding het jy vergeet. Dit is alles waar, maar een ding het jy uitgelaat: ‘Die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde’” (1 Joh.1:7). Net toe Luther dit sê, verdwyn die Aanklaer van ons Broeders en sy swaar rol – (…die aan­kla­er van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God dag en nag. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuenis… Opb.12:10,11 Ou Vertaling).

Sunday School Times vertel van ’n prediker wat preek oor hierdie teks, “Die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde.” Hy word onderbreek deur ’n bekende ateïs wat in die gehoor is. “Hoe kan bloed van sonde reinig?” vra hy uitdagend. Vir ’n oomblik is die prediker uit die veld geslaan. Toe vra hy: “Hoe kan water dors les?” “Ek weet nie,” antwoord die ongelowige, “maar ek weet dit gebeur.” Die prediker antwoord hierop: “Net so weet ek nie hóé Jesus se bloed sonde reinig nie, maar ek wéét dit gebeur.” Ons redding is deur geloof. Baie dinge verstaan ons nie, maar ons glo God se Woord. Jesus het ons redding bewerk met sy dood aan die kruis, waar sy bloed gevloei het, en ons neem dit gelowig aan.

 “Here, vandag glo ek u bloed reinig my van alle sonde.”

Posted by Manie on Apr 20th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Next »