Archive for March, 2009

You are currently browsing the archives of Krag vir Vandag .

Maandag – 30 Maart – `n Lied uit die Hart

  MAANDAG           `N LIED UIT DIE HART

Lees Psalm  71: 12 – 24                 

“Ek sal jubel as ek tot u eer sing, omdat U my gered het. Ek sal die hele dag praat van u verlossingswerk…” (22-23)

 Dr. A. J Gordon was jare gelede leraar van ’n kerk in Boston. Voor die kerk loop hy op ’n dag ’n seuntjie raak wat ’n geroeste en verwaarloosde voël­kou dra. In die kou fladder `n paar klein voël­tjies rond asof hulle weet hulle gaan doodgemaak word. “Seun, waar kry jy daardie voëls?” vra Dr. Gordon vir die seun. “Ek het hulle in die veld ge­vang,” antwoord die seun. “Wat gaan jy met hulle doen?” vra die leraar. “Ek neem hulle huis toe om met hulle te speel.” “En as jy klaar met hulle gespreel het?” “O,” antwoord die seun met ’n skou­erophaling, “dan voer ek hulle seker maar vir ons kat.” Dr. Gordon vra hom vir hoeveel hy die voël­tjies en die koutjie aan hom sal verkoop. Die seun antwoord: “Meneer, wil jy hulle regtig hê? Dis net gewone veld­voëtjies. Hulle kan nie eers sing nie.” Dr. Gordon bied ’n redelike prys aan. “Goed,” sê die seun dadelik, “maar Meneer maak ’n slegte koop.” Fluitend loop die seun weg en Dr. Gordon neem die koutjie met voëltjies na die kerk se agtertuin toe. Hy maak die koutjie oop en die voëltjies vlug dadelik uit en styg luid singende in die lug op.   

Die volgende Sondag neem Dr. Gordon die leë koutjie preekstoel toe as illustrasie vir sy preek. “Daardie seun het gesê hulle kan nie sing nie,” sê hy na hy vir die gemeente vertel het hoe hy aan die koutjie kom. “Maar ek wens hy kon hulle hoor sing toe hulle die lug in vlieg. Dit het vir my geklink hulle sing: ’Vry, vry, vry.’”

So is dit in die hart van die verloste sondaar. Soms is ons lied dof, want ons begryp nog nie watter prys vir ons betaal is nie en van watter aaklige dood ons vrygekoop is nie en watter heerlike ewigheid vir ons voorlê nie.

Ek wat vergifnis, Heer, ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied.

U weet hoe ek na U verlang het – U het u guns my aangebied.

Ek loof en prys U deurentyd, en roem u groot barmhartigheid.

 “Here, vandag loof ek U uit my hart uit.”

Posted by Manie on Mar 29th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Saterdag 28 Maart – Padkos

  SATERDAG       PADKOS VIR VANDAG

Uit Padkos -  die dagboek uit die Lewende Bybel

 

Ek sal die Vader vra en Hy sal vir julle `n ander Hel­­­per gee wat vir altyd by julle sal bly. Hy is die Hei­lige Gees, wat mense in die waarheid inlei (Joh.14:16,17). – God het ons sy Gees ge­gee en die Gees maak ons nie  slawe wat God dien om­dat ons bang is nie. Nee, die Gees maak ons God se eie kin­ders en Hy leer ons om met God te praat en Hom te noem “my Vader”. So sê die Hei­li­ge Gees self vir ons dat ons kinders van God is, en ons eie gees stem daarmee saam ( Rom.8:15). – In hierdie saak help die Heilige Gees ons ook, want ons is swak. Ons weet nie mooi hoe om met God te praat as ons bid nie, maar die Gees bid vir ons by God op `n manier wat nie in woorde uitgedruk kan word nie (Rom.8:26). – Daarom bid ek dat God, wat vir `n mens so `n verwagting gee, julle sal vol maak van vreugde en vrede omdat julle op Hom vertrou. Dan sal die Heilige Gees met soveel krag in julle werk dat julle nooit sal twyfel aan die wonderlike vooruitsig wat vir julle wag nie (Rom.15;13). – As ons hierdie vaste vooruitsig het, word ons nooit teleurgestel nie, want God het vir ons sy Heilige Gees gegee en die Gees maak ons harte vol van die wonderlike liefde wat God vir ons het. – Dit is omdat God ons sy Gees gegee het dat ons weet God self bly in ons en ons is aan Hom verbind  (Rom.5:5). – Vir die volk van God wag daar dus nog die ware rus (Heb.6:20).

 Krag vir Vandag vir Saterdag en blad aangeheg – 1 – WEEK 13 – 2009

Posted by Manie on Mar 27th 2009 | Filed in Padkos | Comments Off

Vrydag 27 Maart – Die Voorreg Van ‘N Kind

 VRYDAG          DIE VOORREG VAN `N KIND

Lees 1 Johannes 5: 1 – 17

“Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is `n kind van God….En nou kan ons met vrymoe­digheid na God gaan, omdat Hy ons gebede verhoor as ons enigiets volgens sy wil vra” (1,14).

     In die glorieryke dae van die Romeinse Ryk het die kei­ser `n triomfoptog deur die hoofstraat van Rome gelei. Sterk soldate moes aan weerskante van die straat, die ju­be­­lende skare van die keiser af weghou. `n Platform is langs die straat opgerig, vanwaar die keiserlike gesin son­der ongerief die optog kon dophou. Net toe die optog regoor die keiserlike platform kom, spring die keiser se ses­jarige seuntjie op, storm die platform af en nael tussen die mense deur straat toe. `n Soldaat kry hom uiteindelik beet. “Waarheen gaan jy? Dis die keiser. Bly weg daar!” skree hy vir die seuntjie. “Dis nie! Dis my pa! Los my!” skree die seuntjie.vir hom terug. Die soldate en die skare het respek en vrees vir die man op die keiserlike koets ge­had. Die keiser se seuntjie het vrymoedigheid en liefde vir sy pa gehad. Hy weet dit is die keiser, maar vir hom is dit sy pa.

    Die Heilige Gees, die Gees van aanneming, wek in die hart van die mens wat in Jesus Christus as sy Verlosser glo, hierdie vrymoedigheid. “Maar aan almal wat Hom (Chris­tus) aangeneem het, die wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word” (Joh.1:12). “Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook” (1 Joh.3:1). “En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur, en in ons roep Hy uit: ‘Abba!’ Dit beteken Vader! (Gal.4:6).

    `n Kind vra, en `n vader gee. “Watter mens onder julle sal vir sy seun `n klip gee as hy brood vra, of `n slang as hy vis vra? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel  is, goeie gawes gee aan die wat dit van Hom vra?”(Mat.7:9-11).

   Om kind te wees beteken egter nie net afhanklikheid van die vader, en versorging deur die vader nie,  maar ook gehoorsaamheid aan die vader. “As gehoorsame kin­ders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeer­tes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. Nee, soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet jul­le ook in julle hele lewenswandel heilig wees” (1 Pet.1:14,15).  

Om kind van `n goeie vader te wees, beteken ook tug­ti­ging as daar ongehoorsaamheid is. “Verdra die tug as op­voeding, want God behandel julle as sy kin­ders. Is daar miskien `n kind wat nie deur sy vader getug word nie?… Hy (God) tug ons tot ons beswil sodat ons in sy heiligheid mag deel…” (Heb.12:7-11).

 `n Goeie en liefdevolle vader het `n hart vir sy kind se beperkinge en swakhede. Hy ken sy kind en weet wat van sy kind verwag kan word. Soos `n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here Hom oor dié wat Hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is, Hy hou dit in gedagte dat ons stof is” (Ps.103:13,14).

  “Here, vandag is ek met oorgawe u kind en ek vertrou in u Gees om in my die gees van kindskap te versterk, terwyl ek vertrou in my Saligmaker en Voorspraak by die Vader, die Here Jesus Christus.”

Posted by Manie on Mar 26th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Donderdag 26 Maart – Die Verantwoordelikheid

  DONDERDAG    DIE VERANTWOORDELIKHEID

Lees Markus 16: 9 – 20               

Hy het vir hulle gesê: “Gaan uit, die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die hele mensdom” (15).

                 `n Legende word vertel, dat die engele Jesus op die dag van sy hemelvaart tegemoet gekom het. Ter­wyl hulle hom loof en prys vir die groot verlos­sings­w­erk wat Hy volbring het, en terugkom hemel toe, was daar `n gretige vraag op hulle lippe: “Wanneer kan ons gaan om aan die mensdom die groot verlossing wat vir hulle bewerk is te gaan verkondig?” “Nee,” het Jesus hulle geantwoord, “dit is nie julle taak nie.” “Maar hoe sal die mense dan van die verlossing hoor?” wou hulle weet. Jesus antwoord: “Ek het hierdie taak in die hande van my dissipels gelaat.” Toe vra een; “En as húlle dit nie doen nie, Here?” Jesus se antwoord: “Dan sal die wêreld dit nooit hoor nie, want Ek het nie ander maatreëls getref nie.”

Die dissipels was self te swak en te bang vir die groot taak. Die oorwinning van Jesus se evan­gelie in hierdie wêreld, sou lê in die koms van die Hei­lige Gees. Saam met die opdrag om die evan­gelie te verkondig, wat Jesus op die dag van sy hemelvaart, aan die dissipels gegee het, het Hy ook die belofte van die koms van die Heilige Gees gegee: “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees…tot die uithoeke van die wêreld” (Hand.1:8).

Handelinge 2 vertel die verhaal van die uitstort­ing van die Heilige Gees en iets van die vrug wat ge­volg het: “…Petrus het getuig en hulle (die skare wat saamgedrom het) aange­spoor: ‘Laat julle red…’ en omtrent 3 000 mense is op daardie dag by die ge­tal van die gelowiges gevoeg” (Hand.2:41). Ons is self ook te swak om uit onsself die boodskap van die Here Jesus aan ander oor te dra. Steeds het ons die krag van God deur sy Gees in ons hart nodig om Jesus se getuies te wees en vir Hom, op een of ander wyse, deur prediking, getuienis, uit­ge­e van leesstof, voorbidding, siele te wen. Ons saai die saadjie, die Here gee die ontkieming en groei van `n oes. Laat ons net getrou wees, ver­trouende op die krag van die Heilige Gees in ons hart, om die evangeliewoord, die boodskap van redding in Jesus Chrisus se kruisdood, na iemand anders oor te dra.

 “Here, vandag dra ek u evangelie oor.”

Posted by Manie on Mar 25th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Woensdag 25 Maart – Die Stukkende Barometer

WOENSDAG       DIE STUKKENDE BAROMETER

Lees Johannes 12: 37-50

“Here, wie het geglo wat ons gehoor het? En aan wie is die mag van die Here geopenbaar?” (38)

   `n Man van Long Island het `n barometer per pos bestel. By ontvangs daarvan was hy baie ontevrede. Dit was stukkend. Die naald het op dié mooiweersdag, onversetlik vasgesteek by ORKAAN. Hy het dit `n paar keer hard geskud, maar die naald het bly steek. Hy het vir die firma, wat dit verskaf het, `n  brander geskryf oor hulle swak produk. Die volgende oggend, op pad na sy kantoor toe in die stad, het hy die brief, saam met die barometer, vir hulle gepos. Die aand toe hy by sy huis terug kom, kon hy sy oë nie glo nie. Sy huis was plat gewaai. `n Hewige orkaan het oor die gebied getrek. Die barometer was nie stukkend nie, maar het kragte  in `n hoër atmosfeer as die wolkelose, blou lug wat hy met sy oë kon sien, vertolk. Uit onkunde en tot sy skade, het hy die akkurate barometer nie vertrou nie en die tydige waarskuwing nie geglo en hom daarop voorberei nie.

   Die Woord van God is ons barometer. Die Bybel vertolk ook  kragte in die hoër atmosfeer, die ewigheid, wat ons met ons menslike waarneming nie raaksien en begryp nie. Beloftes en waar­sku­wings oor die ewigheid word in mensetaal in die Bybel aan ons oorgedra. Baie van daardie beloftes en waarskuwings ken ons goed. Glo en aanvaar ons dit, of ignoreer ons God se Woord aan ons? “Die volk het geweier om daarop ag te slaan … hulle het hulle soos die hardste klip gehou en wou nie luister na…die boodskap wat die Here die Al­mag­tige deur sy Gees gestuur het nie” (Sag.7:12). In sy Woord roep God ons na Hom toe. Hy maak sy liefde aan ons bekend en wil ons deur sy groot verlossing in die Here Jesus Christus red. Gelukkig as ons al geluister het en die boodskap geglo het. En as ons nog nie geluister en geglo en gered is nie? “As die evangelie wat ons verkondig, tog nog …bedek is, is dit bedek net vir dié wat verlore gaan … wie se verstand deur die god van hierdie wêreld verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie” (2 Kor.4:3,4).

 “Here, ek wil vandag met groot aandag u Woord lees en u boodskap aan my, verstaan en glo.”

Posted by Manie on Mar 24th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Dinsdag – 24 Maart – Veilig Gefokus

DINSDAG                    VEILIG GEFOKUS

Lees 1 Korintiërs 9: 19 – 27

“Dit alles doen ek ter wille van die evangelie, sodat ek aan die vrug daarvan deel kan hê” (23)

             Die geestelike eindstreep, wenstreep, van die lewe waar elkeen van ons gaan uitkom, hang af van die kern­fo­kuspunt van ons hart. Dr. Baldwin het sy lewensfokus so beskryf: ”Op 30-jarige ouderdom het ek al die filosofië en godsdienste van die wêreld ondersoek en geken. My gevolgtrekking was: Niks is beter as die evangelie van Christus nie. Toe ek 40 word en die laste begin op my druk, het ek gesê: Niks is so goed as die evangelie nie. Op 50, toe die stoele om my begin leeg raak, het ek gesê: Niks kan met die evangelie  vergelyk word nie. Op 60, met my dieper insig en nader aan die einde, het ek gesê: Daar is niks behalwe die evangelie nie. En nou op 70, naby die einde en te midde van baie swakhede, sê ek: Daar is geen besitting soos die evangelie nie.

            Hoe ouer ons word hoe stewiger moet ons aan die belof­tes van die evangelie vasklem. “…die evangelie is `n krag van God tot redding van elkeen wat glo…In die evan­gelie kom juis tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek enkel en alleen omdat hulle glo. ….Elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hul glo, sal lewe” (Rom.1:17)

            Archibald G. Brown het eens gesê: “Die evangelie is `n feit, verkondig dit dus eenvoudig; dit is `n blye feit, verkondig dit dus opgewek; dit is `n betroubare feit, ver­kondig dit dus met vertroue; dit is `n belangrike feit, ver­kondig dit dus ernstig; dit is `n feit oor `n Persoon, ver­kondig dus Jesus.

            Wat genl. Grant oor die evanglie en die Here Jesus te sê gehad het, na sy bekering, is aangenaam om te hoor. Die predikant wat die beroemde man na die Here toe gelei het, het vir hom gesê: “U bekering is `n groot aan­wins vir God se koninkryk, Generaal.” Genl. Grant het geantwoord: “God het nie groot manne nodig nie, maar groot manne het God nodig.”

 “Here, vandag verbly ek my in u wonderbare evangelie.”

Posted by Manie on Mar 23rd 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Maandag 23 Maart – `n Goeie Adres

 MAANDAG              `N GOEIE ADRES

Lees Psalm 43: 1 – 5

“Stuur u lig en u waarheid dat dié my kan lei en my bring na u heilige berg, na u woning!” (3).

             In Londen, naby St. Paul’s, is `n straat met die naam Godliman Street, vertel dr. F. B. Meyer. Die ligging van die straat, naby so `n groot, bekende kerk, kon dalk die rede vir die naam gewees het. Of, daar het dalk `n besonder toegewyde man ge­woon, want die naam is van die Engelse woord, godly man, afgelei. Hoe voel die mense, veral die mans, wat in daar­die straat woon? Kan dit dalk `n verleëntheid wees as mens vir `n ander moet sê: “Ek woon in Godsmanstraat?” Pas die mense wat daar woon, se lewensgedrag by die straat se naam? Voel iemand dalk hy sal ontuis voel in so `n straat? Ons moet onthou, in die hemelstad, gaan al die name van die strate so `n naam hê. In die hemel sal net mense, wat aan die Here behoort, woon.

 Voel u dalk onseker oor u plek in so `n he­mel­stad ­se straatnaam? “Die stad het nie die son en die maan nodig om hom te verlig nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp. Die nasies sal in die stad se lig lewe. Niks onreins en niemand wat iets losbandigs en vals doen, sal ooit daarin kom nie, maar net dié wie se name in die boek van die lewe, die boek van die Lam geskrywe staan” (Op.21: 22,27).

Ons moet baie seker maak, dat ons ons toe­gangs­­reg tot die hemel verkry het, deurdat ons in Jesus Christus, as ons Verlosser, vertrou het. Van alle dinge op aarde is dit die belangrikste voorsorgsmaatreël vir ons.

 “Here, vandag ondersoek ek my hart om seker te maak, ek het U as Verlosser aangeneem.”

Posted by Manie on Mar 22nd 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Saterdag 21 Maart – Padkos

SATERDAG                   PADKOS

Uit die dagboek PADKOS, uit die Lewende Bybel

 

Waar iemand se lewe gebroke is soos ’n riet wat geknak is, sal Hy dit nie verbreek nie, en waar dit swak is soos ’n lamppit wat rook, sal Hy dit nie beskadig nie (Mat.12:20). Die offerande wat U wil hê, is berou; o God, U sal nooit ’n mens verwerp wat opreg berou het en nederig is nie (Ps.51:19). Hy maak gebroke harte weer heel en verbind hulle wonde (Ps.147:3). My naam is Die Heilige God. Ek woon in ’n hoë, heilige plek, maar Ek woon ook by mense wat hulle sonde erken en nederig is, want Ek gee sulke mense weer nuwe krag (Jes.57:15,16). Die verdwaaldes sal Ek opsoek en die wat orals versprei was, sal Ek terugbring. Die wat seer gekry het, sal Ek verbind en die wat siek is, sal Ek weer gesond maak. Ek sal die wat sterk en gesond is ook oppas soos dit hoort (Es.34:16). Hou moed, moenie bang wees nie, want julle God kom… julle…red (Jes.35:4).

Krag vir Vandag vir Saterdag en blad aangeheg – 0 – WEEK 12 – 2009

Posted by Manie on Mar 20th 2009 | Filed in Padkos | Comments Off

Vrydag 20 Maart – Die Enigste Redding

VRYDAG                 DIE ENIGSTE REDDING

Lees Handeling 4:8-13

“…dié Jesus, vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het …Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie”(10,12)

      In 1893 is daar tydens die Wêreldskou in Chicago ’n groot “Parlement van Gosdienste” gehou. Verteenwoordi­gers van al die bekende godsdienste van die wêreld het hul standpunte gestel en verdedig. Die pleidooi vir die evan­gelie van Christus is gelewer deur ’n man met die naam van Joseph Cook. Hy het hom tot die ander spre­kers gewend en gesê: “Menere, ek stel aan u voor die geval van ‘n vrou met bloedbevlekte hande. Sy is vol berou en angs en sy wil haar hande weer skoon hê. In die lang ure van die nag roep sy: ‘Weg, vervloekte vlek! Weg, vervloekte vlek!’ Maar dit wíl nie ‘weg’ nie, want dit is die bloed van haar man wat sy  vermoor het. Is daar in u godsdiens raad vir hierdie vrou om van daardie vlek ontslae te raak?”

     Cook KYK van die een na die ander verteen­woor­diger van ’n gods­diens. Toe vervolg hy: “U sê niks.” Toe kyk hy op asof hy iemand in die verte aan­spreek. “Ek vra dan iemand anders. ‘Johannes, sal u vir hierdie vrou sê hoe sy van die vlek van sonde ontslae kan raak?’” Hy wag ’n oomblik asof hy luister na die antwoord. Dan vervolg hy: “Hoor, Johannes antwoord: ‘Die bloed van Jesus Christus, die Seun van God, reinig ons van alle sonde. As ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.’” (1 Joh.1:7,9).”

     Vir die skuldige sondaar gee die Here Jesus Christus ook die wonderlike antwoord wat hy aan die vrou, wat in die daad van egbreuk betrap is en deur die Joodse owerstes na Hom toe gebring is. “Ek veroordeel jou nie. Gaan heen en sondig nie meer nie” (Joh.8:11 Ou Vertaling). Jesus kan dit sê, omdat Hy die straf vir daardie sonde van ons vir ons aan die kruis van Golgota gedra het.

 “Here, vandag bely ek my sonde aan U.”

Posted by Manie on Mar 19th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Donderdag 19 Maart – Hy Het Sy Woord Gegee

  DONDERDAG     HY HET SY WOORD GEGEE      

Lees 2 Korintiërs 2:17-24               

Hy is die ‘ja’ van God, die ‘ja’ op al die beloftes van God” (19)

 

                Dr. A. B. Simpson, bekende prediker en skry­wer, vertel van ’n misdadiger wat voor sy Oos­ter­se Koning staan. Hy gaan onthoof word. Hy­gend van vrees vra hy ’n bietjie water om te drink. Die ko­ning knik sy toestemming en ’n beker water word vir hom ge­bring. Sy hand bewe so dat hy die water nie by sy mond kan kry nie. “Moenie so bang wees nie,” roep die koning na hom. “Jy is veilig totdat jy die water gedrink het.” On­mid­dellik laat hy die beker val. Die water spat uit op die grond. Met opgehewe hande staar hy die koning aan en roep uit: “Ek beroep my op u ma­je­steit se woord. Ek het die water nie gedrink nie. Ek mag nie doodgemaak word nie!” Al die oë draai na die koning toe. Hy gee ’n bitter laggie. Hy besef hy mag sy ko­ninklike woord, selfs aan ’n mis­dadiger, nie breek nie. Dr. Simpson vra: “As die woord van ’n feilbare koning so ’n betroubare waarde ge­had het vir ’n bose man wat daarin vertrou het, hoeveel meer kan ons nie veilig en geborge voel as ons onder God se Woord skuiling soek nie?”

            Geloof beteken: ek glo wat God sê. Dit geld God se beloftes oor ons saligheid. “Ek sal hom wat na My toe kom, nooit uitwerp nie… Dit is die wil van my Vader: dat elkeen wat die Seun sien en in Hom glo, die ewige lewe sal hê…(Joh.6:37,40). Dit geld ook God se beloftes oor enige saak waaroor ons Hom vertrou. “As julle in My bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry” (Joh.15:7). George Müller het in Bristol, Enge­land, ’n weeshuis in geloof in die Here se voorsiening be­dryf. Eenkeer het dit gelyk of hulle kosvoorraad op­raak en die uitkoms kom nie. Hy het gesê: “As God my hierdie keer in die steek laat, sal dit die eerste keer wees.” 

 

“Here, vandag neem ek U op u Woord oor my behoefte.”

Krag vir Vandag vir Donderdag – WEEK 12 – 2009 – 0 – HY HET SY WOORD GEGEE

Posted by Manie on Mar 18th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Next »