Archive for December, 2008

You are currently browsing the archives of Krag vir Vandag .

Wo 31 Des: VERLORE JARE

Lees Lukas 8 : 4 – 15

“Daar was ook `n deel wat in goeie grond geval het, en dit het opgekom en `n honderdvoudige oes gelewer” (8).

Op een van die Clyderivier se vakansiebote staan `n man traktaatjies en uitgee, vertel A Mes­sage of God. `n Man van Glasgow neem `n trak­taatjie en merk op: “Ek is nie gekant teen hierdie soort ding wat jy nou doen nie, maar ek is bevrees dit rig nie veel goeds uit nie. In my jonger dae het ek dit ook gedoen, maar ek het nooit enige vrug op my pogings gesien nie.” Die jongman laat sak sy hande effens moedeloos, want die man wat met hom praat, lyk na `n ordentlike man wat moont­lik self `n Chris­ten is. Hy trek sy skouers ef­fens op, glimlag verleë, en sê: “Ek het deur die lees van `n traktaatjie tot bekering ge­kom.” Die man van Glasgow stel dadelik belang. Hy bly staan en vra die jongman verder uit.

Die jongman ver­tel hom hy was twaalf jaar oud, toe hy een winters­aand by `n sendingsaal ver­by­stap. Buite staan `n man om mense in te nooi om die diens by te woon en vir elkeen gee hy `n trak­taatjie. Hy neem by die man die traktaatjie en gaan in om na die preek te luister. Die preek ontstel hom en maak hom be­kom­merd oor sy siel. Tuis­gekom, lees hy die trak­taatjie. Dit was `n duidelike stap vir stap beskry­wing van hoe `n mens met jou son­de­besef by Chris­tus as Verlos­ser kan uitkom. Daar in sy kamer kniel hy by sy bed en vertrou in Christus as sy Verlosser. Daardie aand, vertel die jongman vir die Glasgowman het hy die He­re gevind en leef nou vir Hom en daar­om, in sy vrye tyd deel hy traktaatjies uit so­dat ander ook, soos hy, gered kan word.

“Waar het dit alles gebeur?” vra die Glas­gowman. Die jongman noem die straat en sen­ding­saal se naam en ook min of meer wan­­neer dit alles gebeur het. Die man raak bewoë, vee oor sy oë en gryp die jongman se hand. “Toe ek `n jong Christen was, was dit my werk om by daar­die saal se deur te staan, mense in te nooi en trak­taatjies uit te deel. Weet jy, ek dink ek ont­hou jou. Ek het met jou gepraat en jy het die trak­taatjie geneem, bie­tjie geweifel en toe in die saal ingegaan. Maar ek het moed opgegee. En nou, na amper twintig jaar, wys die He­re vir my dit was nie tevergeefs nie! As God my lewe spaar, gaan ek my ontrouheid bely en weer vir hom begin werk.” Die skrywer van die storie sluit af: “How many more golden sheaves might have appeared to that Christian worker’s account in the day of Christ, had he continued in the service that the Lord gave him to do?”

“Here, vandag help ek om ander vir U te wen.”

Posted by Manie on Dec 31st 2008 | Filed in Algemeen | Comments Off

Di 30 Des: DORS NA DIE WOORD

Lees Psalm 1

“Dit gaan goed met die mens …wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink” (2)

`n Man van Kansas City het albei sy hande in `n myn­ont­ploffing verloor. Sy gesig is geskend en hy kon feitlik nie meer sy oë gebruik nie. Hy was `n jong Christen toe die ongeluk gebeur het. Die beproewing het sy ge­loofslewe verdiep. Sy groot­ste hartseer was dat hy die woord van God nie meer kon lees nie. Hy het nie oë ge­had wat die Bybel kon lees nie, en hy het nie hande ge­had waarmee hy Brailleskrif kon lees nie. En in sy groot beproewing het hy groot behoefte gehad aan die ver­troosting van die Here se woord, en die nuwe lewe in sy be­keerde hart het gedors na die woord van God. Toe hoor hy van `n vrou in Engeland wat ook haar hande en oë verloor het, maar geleer het om met haar lippe Brail­le­skrif te lees. Sy vriende het dadelik op sy aandrang vir hom `n Braillebybel gekry. Iemand het gekom om hom die skrif te leer lees. Tot sy bittere te­leur­stelling moes hy egter vind dat die ontploffing sy gesigsenuwees so be­ska­dig het dat hy nie genoeg gevoel in sy lippe het om die Brailletekens te identifiseer nie. Terwyl hy so met sy mond wanhopig teen die bladsy gedruk lê, raak sy tong aan die bladsy. Hy kon een van die opgehewe letterte­kens duidelik voel. Opgewonde het hy met sy Braillelesse begin en die skrif vinnig met sy tong leer lees. In sy ver­mink­ing was die Bybel vir hom so tot troos en so gretig was hy om in die eensaam­heid van sy blindheid en gebreklike lewe God se woord te ken, dat hy die Bybel vier keer met sy tong deurgelees het.

Weens ons sondige aard, wat so maklik wegdraai van God af, moet ons die Bybel met dissipline lees. Deur die lees van die Woord werk die Heilige Gees in ons hart. Hoe meer ons die Here se woord lees, hoe sterker word ons dors na die Woord.

Bybellees is `n opheffende ervaring. Dit reinig en verfris die gees. Lees, is `n samesmelting van die leser se gedagtegang met dié van die skrywer. Wan­neer ons Bybellees, word ons gedagtes met God se gedagtes verenig. Ons leer God se hart uit sy woord ken. Die lees van die Woord hef ons op, maak ons verstandig, gee ons moed. Uit die Bybel raak die ewigheid ons aan, beïnvloed liefde ons, word ons van goddelike krag bewus.

“…vandag nog bly hulle verstand met dieselfde sluier toegemaak as hulle die Ou Testament lees, maar die sluier word deur Christus weggeneem vir iemand wat in Hom glo …en waar die Gees van die Here is, is daar vryheid …want die sluier is van ons gesig weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word …dit doen die Here wat die Gees is” (2 Kor.3:14-19).

“Here, vandag dank ek U vir my vermoë om te kan lees, en die guns van `n eie Bybel in my eie taal te besit. Ek wil dit hartlik en gretig gebruik.”

Posted by Manie on Dec 31st 2008 | Filed in Algemeen | Comments Off

Ma 29 Des: HEEL BESTE

Lees 2 Timoteus 2: 15-18.

“Lê jou daarop toe om jou beproef aan God voor te stel….” (15)

In Kalifornië is `n strandjie wat as Pebble Beach be­kend­staan. Die branders slaan met soveel krag op die strand dat die klippies gedurig teen mekaar en teen die rotse skuur en dit maak hulle glad, blink en mooi. My medeleraar in Birchleigh­ge­meen­te, middel van die 1970-gerjare, Hennie van Wyk, stuur vir ons hierdie storie vir tussen Kers­fees en Nuwejaar.           Toeriste kom van heinde en ver om na Pebble Beach se mooi, gladde klippies te kyk en as pragtige aandenkings saam te neem. Teleurstel­lings en teëspoed kan ook in ons lewe, in  karak­ter en gedrag, so `n uitwerking hê. In die afgelope jaar het ons ook ons deel van te­leur­stellings en beproewings gehad.

Die komponis Händel het eens wanhopig in Londen se strate rondgedwaal. Hy was bankrot en hy het verwerp deur almal gevoel. Een oggend keer hy terug in sy ysige kamertjie. Op die tafel lê `n dik koevert. Dit is `n libretto, `n vokale mu­siek­stuk, wat Charles Jennens uit Bybelverse saam­gestel het. Verwese deur honger en koue blaai Hän­del lusteloos deur die lang werk. Die woorde voor hom laat hom regop sit. Dit is die Ou Tes­ta­men­tiese voor­spelling van die geboorte van Chris­tus: Raadsman, sterke God, Vrede vors, Her­der wat die lammers aan sy bors dra. Opgewonde lees hy verder hoe Hy deur die mense verag en ver­werp sou word. Die woor­de dat sy Verlosser leef en die Koning van die konings is, word in sy siel ingebrand. Händel gryp `n pot­lood en gaan sit voor die klavier. Twee weke lank werk hy feitlik on­onderbroke en gee gestalte aan die Die Mes­sias, waarvoor die wêreld vandag nog waardering het. Na die twee weke nooi hy `n vriend in. Met trane in sy oë vertel hy hoe die skepping van die Halleluja-koor hom laat voel het asof hy self in die hemel is en hy die Here voor hom sien.

Die eerste uitvoering van Die Messias was in Dub­lin. Die reaksie van die gehoor was oorwel­digend. So ook in Londen `n paar weke later. Die Engelse koning het self die uitvoe­ring bygewoon. Meegevoer deur die Halleluja­koor het hy opgestaan en die gehoor het sy voorbeeld gevolg. Tot vandag toe, die wêreld oor, staan die gehore op as die Hallelujakoor gespeel en gesing word. Later was George Frederick Händel weer arm, blind en siek, maar sy omstandighede sou nooit weer sy gees knak nie.

“Here, vandag lê ek die nuwe jaar in u hande.”

Posted by Manie on Dec 31st 2008 | Filed in Algemeen | Comments Off

Sa 27 Des: PADKOS

Uit Padkos – die dagboek uit die Lewende Bybel.

Want daar is vir ons `n kind gebore, dit is `n seun wat aan ons gegee is. Hy dra die gesag om te regeer, en Hy sal ge­noem word Wonderlike Raadgewer, Magtige God, Ewige Vader, Koning wat vrede bring (Jes.9:5). God het gewys hoe lief Hy ons het toe Hy sy enigste Seun na die wêreld toe gestuur het sodat sy Seun ons die lewe kan gee. Wat hierdie liefde so besonders maak, is nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat Hy ons liefgehad het en sy Seun gestuur het om vir ons sondes te betaal (1 Joh.4:9,10). Die Here…woon nou self by julle (Sef.3:15). Kom ons doen moeite om die Here te ken, want Hy sal beslis na ons toe kom (Hos.6:3). Hou aan die Here vas in die geloof…wees sterk…(1 Kor.16:13).

Posted by Manie on Dec 31st 2008 | Filed in Padkos | Comments Off

Vr 26 Des: KROONGEHALTE DIAMANTE

Lees 1 Petrus 5:6-10 Ou Vertaling

“En mag die God van alle genade self…julle volmaak, bevestig, versterk en grondves!” (10).

Dr. H. A. Ironside skryf oor `n diamant wat in `n myn in Suid-Afrika gevind is en wat nou `n kroondiamant is. Ek weet nie of dit die diamant van hierdie storie is nie. Ek glo nie, maar die “Ster van Suid-Afrika”, is `n diamant van 83½ karaat, d.w.s. bietjie meer as `n ½-ons in gewig (140 karaat = 1 ons) wat in 1869 op die plaas Sandfontein, in Hopetown distrik, naby die Oranjerivier deur `n Griekwa-skaapwagtertjie opgetel is. Schalk van Niekerk, die boer aan wie die skaap­wag­tertjie die groot diamant gaan gee het, se optrede was egter so mooi dat dit `n eer vir hom is en ek dink hier vertel kan word. Schalk het die klip da­de­lik as `n diamant herken. Die diamant was natuurlik nog dof en ongeslyp, maar dit het anders as die ander klippe gelyk. Hy kon die skaapwagtertjie twee of drie skape gegee het, en hy sou dood gelukkig gewees het oor die groot beloning wat hy kry. Schalk van Niekerk het egter sy kraal leeg gemaak en vir hom 500 skape, 10 beeste en `n perd gegee. Self het hy die diamant later vir elf duisend pond verkoop.  Die “Ster van Suid-Afrika”, soos die Griekwatjie hom opgetel en vir Schalk gegee het, was wel reeds baie kosbaar, maar nog nie kroongehalte nie. Dr. Ironside sê dat die diamant wat kroon toe gegaan het, eers vrygemaak moes word van die dowwe dopsteen wat van nature om `n diamant is. Die diamant kom nie skitterende uit die grond nie. Die dowwe omhulsel moet eers afgekap of wegge­slyp word voor dit die glansende, skitterende juweel is wat ons in verloofringe, borsspelde en krone ken. Die diamant wat kroon toe sou gaan, is weke lank deur die steensnyer, dr. Ironside noem hom die “lapidary”, bestudeer, totdat hy al die nate van die steen geken het. Toe sit hy dit in sy kapinstrument en gee dit een hou. Die dofsteen het afgespring en die skitterende diamant het tevoorskyn gekom. Na dit nog geslyp en gepoleer is, is dit in die kroon gemonteer.

Die bekeerde mens is reeds vir God `n kosbare ju­weel, `n kosbare diamant. Die mens se sondige na­tuur is, soos die diamant se natuurlike dofrots, om `n mens se kosbare siel gevou. Dit is hierdie son­di­ge aard, die menslike dofrots, wat die Chris-ten van sy glans beroof. Die Here Jesus is die steensnyer, die “lapidary”, wat elke naat van ons natuur ken. Hy weet hoe Hy die hou, deur sy Woord, of `n ver­soeking wat op ons pad kom, of `n beproewing wat ons tref, wat reg sal meewerk om die glinsterende dia­mant te voorskyn te bring, moet gebruik om ons kroongehalte diamante te maak.

“Here, vandag vra ek, maak deur u Gees se werking in my deur u Woord, van my `n kroongehalte diamant.

Posted by Manie on Dec 31st 2008 | Filed in Algemeen | Comments Off

Do 25 Des: TERUGGEVIND

Geseënde Kersfees

Lees Lukas 15:1-7

“Net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer…” (7)

Dit is Kersdag. Ons herdenk Jesus se koms na hierdie wêreld toe. Hoekom het Hy gekom? In hierdie storie is iets van sy dryfveer. Kom ons dank Hom opnuut.

Bruce Crozier, `n sewejarige seuntjie, het van sy pa se jagkamp in Arizona af weggedwaal. Na `n week is hy byna 50km. van die kamp af opge­spoor. Toe sy ma hom omhels na hy gevind is, roep sy uit: “Dis amper onmoontlik om te glo ek het my seuntjie teruggekry!” Oorweldig deur blyd­skap verloor sy haar bewussyn. Sy pa was in die veld waar hy, nagenoeg `n duisend spoorsnyers en ander soekers na die seun, gelei het. Hy is telefonies in kennis gestel dat die seun gevind is. By die aanhoor van die nuus het hy ook sy bewus­syn verloor. Hulle het verwag hy is  dood; of dat sy verskeurde liggaam gekry sal word. Toe vind hulle hom lewend en gesond terug. Die oorweldigende blydskap van so `n pa en ma kan nie gepeil word nie.

Die Here Jesus het gesê:“Daar is blydskap in die he-mel oor een sondaar wat hom bekeer.” Hy probeer vir ons daardie blydskap beskryf uit `n liefde wat ons ook ken: die liefde van `n pa vir sy seun. In die gelykenis van die verlore seun sê Jesus: “Toe hy nog ver aankom,het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom….Hy sê vir sy werksmense: ‘Maak gou! Bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan …ons kan tog nie anders as om bly te wees nie… hy was verlore en ons het hom teruggekry!’”(Luk.15:20-30). Nadat Jesus met die Samari­taanse vrou gepraat en Homself as Messias openbaar het, en haar uit haar sondige lewe tot redding gelei het, wil sy dissipels vir hom sy ete gee. Die vrou se redding het Hom egter so bevredig, dat Hy vir hulle sê: “Ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie…My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het, en om sy werk te voltooi… Kyk daar, kyk na die lande; hulle is ryp vir die oes” (Joh.4:32-35).

“Here, vandag wil ek my hart instel om in U blydskap te deel oor `n verlore mens wat vir U gewen word.”

Posted by Manie on Dec 31st 2008 | Filed in Algemeen | Comments Off

Wo 24 Des: GEVAARLIKE LOKMIDDELS

Lees Romeine 5:16-26

“Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor die begeertes van julle sondige natuur nie.” (16)

`n Dag voor Kersfees bedreig hierdie gevaar ons ook. Hoe gaan ons more die koms van Jesus vier?

Die beroemde prediker, Rowland Hill, stap langs `n straat af toe hy `n vreemde toneel aanskou. `n Troppie varke tou gretig agter `n man aan. Nuus­kie­rig loop die prediker nader. Tot sy verdere verba­sing sien hy die man lei die varke reguit slagplek toe. Hulle volg plesierig, sonder enige teken van vrees. Rowland Hill loop vinniger en haal die man in. “Hoe kry jy reg om hierdie arme diere so maklik agter jou te laat aanloop en dit nogal slagplek toe?” vra hy. “O, dis maklik,” antwoord die man ewe vrolik. “Kyk, ek het hier `n sakkie bone. Kort-kort laat ek van die bone val. Die varke is so gulsig vir die bone dat ek geen moeite het om hulle slagplek toe te neem nie.”

Rowland Hill stap diep in gedagte terug. Hy dink so by homself: “So is dit met ons ook. Net so maklik lei Satan ons na ons ewige ongeluk toe sonder dat ons dit eers agterkom. Hy gooi net allerlei dinge wat vir die mens se sondige natuur lekker is as lokmid­dels voor hulle neer. Gretig volg die mens hierdie lekkernye vir die vlees. “Dié wat hulle deur die sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur … (dit) loop uit op die dood …” (Rom 8:5,6). “Veral hulle sal gestraf word wat toegee aan hulle wellustige vlees­like begeertes …(2 Pet.2:10). Die praktyke van die son­dige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, on­reinheid, losbandigheid, afgodsdiens, rowery, vyandskap, haat, na-ywer, woede, rusies, ver­deeld­heid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge” (Gal.5:19,20).

Ons enigste behoud is `n lewe onder die reddende gesag van die Here Jesus Christus. “Dié wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees; laat ons ook deur die Gees wandel …die vrug van die Gees …is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing …”(Gal.5:22-25).

“Here, vandag vertrou ek in die Heilige Gees om my veilig deur vandag se versoekings te lei sodat ek die Here Jesus kan verheerlik.”

Posted by Manie on Dec 31st 2008 | Filed in Algemeen | Comments Off

Di 23 Des: EEN WOORD

Lees 1 Petrus 1:3-9

“En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word” (5).

Twee dae voor Kersfees kan ons uit hierdie storie se betekenis ook die Here Jesus weer groot maak. Hy.

Dr. S. D. Gordon vertel van `n vrou wat groot de­le van die Skrif uit haar kop geken het. Namate sy ouer word, het dele van die Skrif uit haar geheue begin glip. Sy was reeds `n bejaarde vrou en bedlêend, maar een teksvers het haar bygebly: “…ek weet in wie ek geglo het, en ek is oortuig dat Hy mag het om my pand te bewaar tot dié dag toe” (2 Tim.1:12 Ou Vert.). Ook van hierdie teks het woorde begin wegslyt. Wat oorgebly het, het sy telkens sag herhaal: “Hy het mag om my pand te bewaar”. Toe sy uiteindelik huiwer op die grens tussen hierdie lewe en die geesteslewe, het haar lippe kort-kort geroer. Haar dogter het haar oor by haar ma se mond gehou om te hoor wat sy prewel. Oor en oor het sy nog net een woord oor en oor herhaal: “Hy, Hy, Hy.” Be­halwe die één woord het sy die hele Bybel verloor, maar in daardie één woord het sy die hele Bybel behou: “Hy!”

In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God…en die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon – en ons het sy heerlikheid aanskou, `n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom – vol van genade en waar­heid” (Joh.1:1, 14). In die Here Jesus Christus is die volle raad van God geopenbaar en saamgevat. Iemand wat Christus Jesus in die hart as sy lewe en krag en toekoms het, het die volle belofte van wat in die Bybel geskryf staan, verkry.

“Here, vandag vind ek my lewensrykdom in die Here Jesus.”

Posted by Manie on Dec 31st 2008 | Filed in Algemeen | Comments Off

Ma 22 Des: HOE GROOT IS HY

Lees Johannes 1:1-18

“Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlik­heid wat Hy as enigste Seun, van die Vader het, vol genade en waarheid” (14).

In Bible in New York word die grootsheid van die Here Jesus Christus met dié van ander be­son­dere manne van die geskiedenis vergelyk. Sokra­tes was veertig jaar lank `n leermeester, Plato vir vyftig jaar en Aristoteles vir veertig jaar, en Jesus net drie jaar lank. Maar daardie drie jaar oortref oneindig die gekombineerde lering van die antieke tyd se drie groot­ste leermeesters. Jesus het nooit `n prent geskilder nie, maar Raphael, Michelan­gelo en Leonardo da Vinci het die inspirasie vir hul mees­terwerke van Hom gekry. Jesus het nooit `n gedig ge­skryf nie, maar Dante, Milton en talle an­der digters het Hom die onderwerp van hul gedig­te gemaak. Jesus het nooit `n musiekstuk gekom­po­neer nie, maar Hayden, Händel, Beethoven, Bach en Mendelsohn het hul hoogtepunte be­reik, met hul liedere en simfonië, wat tot sy eer geskryf is. Elke sfeer van menslike grootheid is verryk deur die lewe van die nederige Skryn­wer­ker van Nasaret. Maar sy grootste bydrae tot die menslike ras, is die redding van die siel. Filosofie kon dit nie vermag nie, ook nie kuns nie, nog lite­ratuur, nog musiek. Net Jesus kon die mag van son­de breek, net Hy kon met woorde krag in die krag­telose en lewe in die dooie bring. Die wêreld bewonder Jesus van ver af. Ander neem Hom as die voorbeeld van hul lewe en probeer lewe soos Hy geleef het. Net `n paar maak die deur van hulle harte oop en nooi Hom as hul Verlosser in.

Op dieselfde noot gaan die Watchman-Exa­mi­ner voort. Sy geboorte was teenstrydig met die natuurwette van die lewe en sy dood met dié van sterwe. Hy het geen graanlande gehad nie, maar hy het vir 5 000 manne, afgesien van hul vrouens en kinders, `n tafel gedek en toe was daar aan die einde van die maaltyd nog twaalf mandjies vol kos oor (Mat.14:13-21).  Hy het nie op pragtige tapyte of flu­weelmatte geloop nie, maar die waters van die see van Galilea was `n vloer vir sy voete (Mat.14:22-32). Drie jaar het Hy sy evangelie gepreek. Hy het geen boek geskryf nie, geen kerk gebou nie, geen finansiële rugsteun gehad nie, maar na twintig eeue is Hy die één sentrale karakter van die mens­­like geskiedenis, die Spil waarom die ge­beur­tenisse van die eeue draai en die enigste Le­wendmaker van die menslike ras. Was dit nét Jo­sef en Maria se Seun wat oor die horison van die wêreld gekom het? Was dit net mensebloed wat op Golgota vir die verlossing van die mensdom gevloei het? Watter denkende mens kan help om nie saam met Tomas en Natanaël uit te roep nie: “My Here en my God!”

Die wêreld verag en verwerp steeds vir Jesus as Here en God! Sonder die getuienis en die werk van die Heilige Gees in die menslike hart kan Jesus nie as Here en God herken word nie. “…niemand kan sê ‘Jesus is die Here’ nie, behalwe deur die Heilige Gees” (1 Kor.12:3). Jesus het sy dissipels self hieroor gewaarsku: “Wanneer die Voorspraak kom wat Ek julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal Hy oor My getuig… Daar kom selfs `n tyd dat elkeen wat een van julle doodmaak, sal dink dat hy `n diens aan God bewys. En dit sal hulle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie en My ook nie…(Joh.15:26-16:4). Uit die verkon-diging van die evangelie getuig die Heilige Gees in `n mens se hart dat Jesus God is.

“Here, vandag aanbid ek Jesus as my God en Here.’’

Posted by Manie on Dec 31st 2008 | Filed in Algemeen | Comments Off

Sa 20 Des: PADKOS

Uit die dagboek PADKOS, met verse uit die Lewende Bybel,

Moenie bang wees nie, want Ek het jou verlos. Ek het jou op jou naam geroep, jy behoort aan My. As jy deur diep water moet gaan, sal Ek by jou wees. As jy deur riviere moet gaan, sal hulle jou nie wegspoel nie (Jes.43:1). Jou sonde en jou misdade het Ek soos ‘n miswolk weggevee. Kom terug na My toe, want Ek het jou verlos (Jes.44:22). Die prys wat vir julle betaal is, was die kosbare bloed van Christus. Want Hy is die volmaakte en foutlose Lam van God wat vir ons geof­fer is (1 Pet.1:19). Maar daar is Een wat hulle vrymaak, en Hy het groot krag. Sy naam is die Here, die Almagtige. Hy sal hulle saak verdedig en Hy sal vrede in hulle land bewerk (Jer.50:34). Ek sal vertel van die Here se getroue liefde en Hom prys vir wat Hy alles gedoen het, en vir alles wat Hy ons gegee het (Jes.63:7). Die Heilige Gees  wat nou in ons woon, is God se waarborg dat Hy ons die volle erfenis sal gee soos Hy beloof het en dat Hy almal wat aan Hom behoort heeltemaal vry sal maak. Laat ons sy grootheid prys! (Ef.1:14).

Posted by Manie on Dec 31st 2008 | Filed in Padkos | Comments Off

Next »