Archive for the 'Padkos' Category

You are currently browsing the archives of Krag vir Vandag .

SATERDAG 16 NOVEMBER – PADKOS

SATERDAG                     PADKOS

Uit die dagboek PADKOS, met verse uit die Lewende Bybel, wat dieselfde tema het, bymekaar gerangskik.

 

Hy sal vir sy volk sorg soos ‘n herder vir sy ska­pe. Die klein lammertjies dra Hy in sy arms en hou hulle teen sy bors. (Jes.40:11). Ons Hoof­priester kan ons swakhede ver­staan want Hy het presies dieselfde versoe­kings as ons ge­had, maar Hy het nie daaraan toegegee en sonde gedoen nie” (Heb.4:15). Eenkeer het daar mense met hul­le kin­der­tjies na Je­sus toe gekom…toe het Hy die kindertjies in sy arms geneem en sy hande op hulle kop gesit en hulle geseën (Mark.10:13,16). Daarom moet julle nie bang wees nie… julle Vader het Hom reeds voor­geneem om julle in sy nuwe ryk in te neem (Luk.19:10). Laat elkeen wat moede­loos in die don­ker rond­soek op die Here ver­trou en op Hom reken (Ps.37:24). As jy op die regte manier na dinge kyk, sal jou lewe helder verlig wees (Mat.6:23). Here, ek wil gedurig sing van u wonderlike liefde en vertel hoe getrou U deur al die geslagte gebly het. Ek wil bevestig dat u liefde vir ewig bly en dat u getrouheid so vas staan soos die hemel self (Ps.89:2-3). Hoe groot is u liefde nie vir my nie, want U het my lewe gespaar en my van die graf weggehou…U is ’n God vol genade en mee­gevoel; U is geduldig met oneindige liefde en getrouheid.. Gee tog aandag aan my en kry my jammer. Gee my krag en red my… (Ps.86:13-16).

Posted by Manie on Nov 13th 2013 | Filed in Padkos | Comments Off

SATERDAG 9 NOVEMBER – PADKOS

SATERDAG                    PADKOS

Uit Padkos – die dagboek uit die Lewende Bybel.

 

Maar al is ’n mens se sondes baie, die goed­heid van God is nog groter (Rom.5:20). – ’n Mens wat op Hom vertrou, word nie veroordeel nie, maar ’n mens wat nie hierdie vertroue het nie, is reeds veroordeel omdat dit die enigste Seun van God is in wie hy nie wou glo nie (Joh.3:18). As iemand deur Christus na God toe na­der kom, kan Christius hom geheel en al red want Hy leef vir altyd om ons saak by God te stel (Heb.7:25). Het ek dan miskien my krag verloor, so­dat Ek julle nie meer kan verlos nie?” (Jes.50:2). Is daar iets wat ons wegtrek van Christus se liefde vir ons? Daar is niks wat ons sal kan wegruk van God se liefde vir ons nie, want Jesus Christus ons Here het daardie liefde vir ons gebring (Rom.8:35,38,39).

Posted by Manie on Nov 3rd 2013 | Filed in Padkos | Comments Off

SATERDAG 2 NOVEMBER – PADKOS

SATERDAG                      PADKOS

 

Uit Padkos – die dagboek uit die Lewende Bybel.

 

Maar U is ‘n God wat sonde vergewe, U is liefdevol en geduldig en baie getrou en daarom het U hulle nie in die steek gelaat nie (Neh.9:17). Onthou, die He­re is geduldig met ons omdat Hy ons wil red (2 Pet.3:15). Alles in die Skrif is geskrywe om ons te leer. Dit help ons ook om geduldig te wees en gee ons moed sodat ons vas oortuig kan wees van die wonderlike toekoms wat daar vir ons wag (Rom.15:4). Moenie julle klere skeur nie, maar skeur liewer julle harte as ’n teken van werk­like berou. Kom terug na die Here, julle God toe, want Hy is goed­hartig en vol meegevoel. Hy is baie geduldig en bly ge­trou aan sy beloftes en wil graag weer sy straf terugtrek  (Joël 2:13). Die prys wat vir julle betaal is, was die kosbare bloed van Christus. Want Hy is die volmaakte en foutlose Lam van God wat vir ons geoffer is (1 Pet.1:18-20). Laat ons dan ingaan na God toe met ’n eerlike hart wat op Hom alleen vertrou, want ons harte is rein gemaak deur die bloed van Jesus Christus…(Heb.10:22).

Kry Krag vir Vandag gereeld gratis per landpos of e-pos. Vra by Posbus 1198, Kokanje 0515, of maniecolyn@vodamail.co.za,

of tel. (014) 715-2210,  sel. 0828718875.

Posted by Manie on Oct 27th 2013 | Filed in Padkos | Comments Off

SATERDAG 26 OKTOBER – PADKOS

SATERDAG                   PADKOS

Uit die dagboek PADKOS, met verse, uit die Lewende Bybel, met dieselfde tema bymekaar gerangskik.

 

Maar Ek het gekom sodat julle die lewe ten volle kan hê (Joh.10:10). Want die sonde het sy loon wat hy uitbetaal, en dit is die dood. Maar God het ‘n geskenk wat Hy ons verniet gee, en dit is die ewige lewe wat Christus Jesus ons Here vir ons moontlik gemaak het (Rom.6:23). Deur een mens en die sonde wat hy gedoen het, het die dood mag gekry oor alle mense (Rom.5:17) … die Here God het…vir die mens gesê: “Die dag as jy van daardie boom se vrugte eet, sal jy sekerlik sterf…”(Gen 2:17)…sy vrou pluk toe van die vrugte en eet daar­van, en gee ook vir haar man wat by haar was van die vrugte, en hy het ook geëet (Gen 3:6). Ons stam almal van Adam af en daarom sterf ons almal. Net so sal almal wat aan Christus behoort, weer lewe (1 Kor.15:21,22). En noudat Jesus Christus, ons Redder, gekom het, het God se plan duidelik geword. Want Jesus Christus het die dood se mag weggeneem en vir ons die lewe gebring waaraan daar nooit ‘n einde sal kom nie (2 Tim.1:10). God het ons die ewige lewe gegee, en dit is deur sy Seun dat ons hierdie lewe kry. As ‘n mens dan aan die Seun van God verbind is, het hy hierdie lewe. Maar iemand wat nie aan Hom verbind is nie, het nie hierdie lewe nie (1 Joh.5:11,12). God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die mense te kom veroordeel nie, maar om hulle te kom red (Joh.3:17).

Posted by Manie on Oct 18th 2013 | Filed in Padkos | Comments Off

SATERDAG 19 OKTOBER – PADKOS

SATERDAG                      PADKOS

Uit Padkos – die dagboek uit die Lewende Bybel.

Die Here is ’n veilige skuilplek vir almal …in tye van moeilikheid…Here, almal wat vir U ken, vertrou op U want U sal die wat U aanbid nooit in die steek laat nie. (Spr.18:10-11). –U sal ons weer jammer kry en ons sondes on­der u voete vertrap en hulle diep in die see gooi (Miga 7:18). – Sonder iets wat ons van ons kant af verdien het, het Hy dit vir ons verniet ge­gee, want sy Seun wat Hy so lief­het, het dit moontlik gemaak. Dit is deur die bloed van sy Seun dat God ons verlos en ons alles vergewe wat ons teen Hom gedoen het (Ef.1:6). – Julle is saam met Christus lewendig gemaak en het nou ’n nuwe lewe. Lê julle dan toe op die dinge van die hemel, waar Christus nou in die ereplek aan die regterkant van God sit. (Kol.3:1,3)

Posted by Manie on Oct 5th 2013 | Filed in Padkos | Comments Off

SATERDAG 12 OKTOBER – PADKOS

SATERDAG                   PADKOS

Uit die dagboek PADKOS, uit die Lewende Bybel

 

Kyk my lewe deur, Here en toets my, beoordeel my hart en my motiewe (Ps.26:2) –– As ons erken dat ons sonde gedoen het, sal Hy ons sondes vergewe en ons reinig van al die verkeerde dinge wat ons gedoen het. – (1 Joh.1:9).Maar as een van julle sonde gedoen het, onthou dat ons ieman het wat nooit iets ver­keerds gedoen het nie, en Hy pleit vir ons by die Vader. Dit is Jesus, Chris­tus, wat die prys vir ons sondes betaal het… (1 Joh.2:1,2) –-waar God self is, omdat Jesus vir ons gesterf het. Die gordyn wat die afskorting was, is geskeur… (Heb.10:19-22) – en so het Hy vir ons ’n nuwe pad oopge­maak wat ons by die lewe bring. Laat ons ingaan na God toe met ’n eerlike hart wat op Hom alleen vertrou, want ons harte is rein gemaak deur die bloed van Jesus Christus… (Gen.17:7

Posted by Manie on Oct 5th 2013 | Filed in Padkos | Comments Off

SATERDAG 5 OKTOBER – PADKOS

SATERDAG                 PADKOS

Uit die dagboek PADKOS, met verse uit die Lewende Bybel

God sê dat ons  ook nie meer skuldig is nie – as ons vertrou op God wat vir Jesus ons Here uit die dood lewendig gemaak het (Rom.4:24). Wat hier­die liefde so besonders maak, is nie dat ons God lief­ge­had het nie, maar dat Hy ons liefgehad het en sy Seun gestuur het om vir ons sondes te betaal (1 Joh.4:10). Waar iemand se lewe gebroke is soos ’n riet wat geknak is, sal Hy dit nie ver­breek nie, en waar dit swak is soos ’n lamppit wat rook, sal Hy dit nie beskadig nie (Mat.12:20). Die offerande wat U wil hê, is berou; o God, U sal nooit ’n mens verwerp wat opreg berou het en nederig is nie (Ps.51:19). Hy maak gebroke harte weer heel en verbind hulle won­de (Ps.147:3). My naam is Die Heilige God. Ek woon in ’n hoë, heilige plek, maar Ek woon ook by mense wat hulle sonde erken en nederig is, want Ek gee sulke mense weer nuwe krag (Jes.57:15,16).

Posted by Manie on Sep 27th 2013 | Filed in Padkos | Comments Off

SATERDAG 28 SEPTEMBER – PADKOS

SATERDAG       PADKOS VIR VANDAG

 

Uit Padkos -  die dagboek uit die Lewende Bybel

 

    Wie sal ooit met die Here ons God ver­gelyk kan word? Sy troon is in die hoogte en daarvandaan kyk Hy af op die hemel en die aarde (Ps.113:5,6). …ek verlang na U soos droë grond smag na reën. Antwoord my tog gou, Here, want ek kan dit nie meer uithou nie. Moet U tog nie afsydig hou nie, anders word ek soos een wat al klaar in die graf is. Herinner my soggens weer aan u getroue lief­de, want ek vertrou op U. Leer my hoe ek moet lewe, want ek aan­bid U (Ps.143:6-8). Ek sal U prys omdat u getroue liefde meer bete­ken as die lewe self. Dit was nog altyd U wat my gehelp het… My hart klem aan U vas en U hou my in u hand (Ps.68:4-9). As ek in die moeilikheid kom, bid ek, want U antwoord my elke keer (Ps.86:3-7). As julle enig­iets bid en my naam gebruik, sal Ek dit vir julle doen...(Joh.14:13).

Posted by Manie on Sep 20th 2013 | Filed in Padkos | Comments Off

SATERDAG 14 SEPTEMBER – PADKOS

SATERDAG       PADKOS     (Uit die dagboek PADKOS.)

 

Hy het groot krag. Sy naam is die Here, die Al­mag­tige (Jer.50:34). – Ek weet van al julle sonde en die verskriklike verkeerde dinge wat julle doen (Amos 5:12). –– ’n Mens wat op Hom vertrou, word nie veroordeel nie, maar ’n mens wat nie hierdie vertroue het nie, is reeds veroordeel omdat dit die enigste Seun van God is in wie hy nie wou glo nie (Joh.3:18). As iemand deur Christus na God toe na­der kom, kan Christus hom geheel en al red want Hy leef vir altyd om ons saak by God te stel (Heb.7:25). Het ek dan miskien my krag verloor, so­dat Ek julle nie meer kan verlos nie?” (Jes.50:2). Waar iemand se lewe gebroke is soos ’n riet wat geknak is, sal Hy dit nie verbreek nie, en waar dit swak is soos ’n lamppit wat rook, sal Hy dit nie beskadig nie (Mat.12:20). O God, U sal nooit ’n mens verwerp wat opreg berou het en nederig is nie (Ps.51:19). My naam is Die Heilige God. Ek woon in ’n hoë, heilige plek, maar Ek woon ook by mense wat hulle sonde erken en nederig is, want Ek gee sulke mense weer nuwe krag (Jes.57:15,16).

Posted by Manie on Sep 7th 2013 | Filed in Padkos | Comments Off

SATERDAG 7 SEPTEMBER – PADKOS

SATERDAG                          PADKOS

Uit die dagboek PADKOS, met verse uit die Lewende Bybel.

Hy is ons Vader wat ons liefhet en oor ons begaan is, Hy is ons God wat altyd by ons is om ons te help. Dit is Hy wat ons help elke keer as ons in die moeilikheid is          (2 Kor.1:3). – Julle moet bly wees oor wat vir julle voor­lê, al vind God dit nodig om julle nou vir ’n tydjie hart­seer te maak met al die moeilikhede waarmee Hy jul­le op die proef stel…(1 Pet.1:6,7). – Dit is daarom dat ek nooit moedeloos word nie. My uiterlike lewe mag afgebreek word en tot niet gaan, maar ek het ’n ander lewe binne-in my wat God my gegee het, en Hy maak hierdie lewe elke dag nuut. Daarom konsentreer ek nie op die om­stan­dig­hede wat ek nou om my sien nie, hulle gaan verby. My aandag is gevestig op die dinge wat vir altyd sal bly.  (2 Kor.4:17,18).

Posted by Manie on Aug 31st 2013 | Filed in Padkos | Comments Off

« Prev - Next »