Archive for the 'Padkos' Category

You are currently browsing the archives of Krag vir Vandag .

SATERDAG 25 JANUARIE – PADKOS

SATERDAG                PADKOS

Uit die dagboek PADKOS, uit die Lewende Bybel

 

God sê dat iemand wat in Jesus Christus glo nie meer skuldig is nie (Rom.3:22). Christus het nie een enkele sonde gedoen niel Maar God het Hom verantwoordelik gemaak vir al ons sondes asof Hy dit self gedoen het. Nou sê God as ons aan Christus verbind is, is ons skuld wegge­neem, net so goed of ons self nooit sonde ge­doen het nie (2 Kor.5:21). Maar Christus het ons vrygemaak van die vloek wat op ons gerus het deurdat ons die wet nie kon hou nie. Dit is aan God alleen te danke dat julle met Jesus Christus verbind is. Jesus Christus is vir ons die wysheid wat van God kom. Dit is Hy wat ons saak by God reggemaak het, en ons heilig maak en ons red (Gal.3:13). Hy het ons gered, maar dit was nie omdat ons vooraf iets gedoen het wat reg was nie; dit was omdat Hy vir ons jammer was. Hy het ons gered toe Hy ons sondes afgewas en ons ‘n nuwe geboorte gegee het, toe die Heilige Gees ons nuut gemaak het. (1 Kor.1:30).

Posted by Manie on Jan 18th 2014 | Filed in Padkos | Comments Off

SATERDAG 18 JANUARIE – PADKOS

SATERDAG              DIE LEWENDE WOORD

       Uit Padkos –

As ’n mens deur die geloof in die regte verhouding tot God gekom het, dan lewe hy werklik (Rom.1:17). -  Ons het gesê ons glo dat God ons verlos het en ons sien uit na wat Hy nog vir ons gaan doen. Hieraan moet ons vashou en nooit twyfel nie, want dit is God wat dit beloof het, en op Hom kan ons reken (Heb.10:23). – Ons God is in die hemel en Hy maak presies soos Hy besluit het. Daar is niks wat vir God onmoontlik is nie (Ps.115:3). My Vader het aan My gesag gegee om te regeer, en op dieselfde manier gee Ek dit nou vir julle ook. Daarom sal julle in my koninkryk saam met My eet en drink en julle sal op trone sit en oor die twaalf stamme van Israel regeer (Luk.22:29,30). Daar is geen ander God wat met U vergelyk kan word nie, want U vergewe die sonde van u volk wat oorgebly het. U bly nie vir altyd kwaad nie, en U wil graag u getroue liefde aan ons bewys. U sal ons weer jammer kry …  (Miga 7:18,19).

Posted by Manie on Jan 12th 2014 | Filed in Padkos | Comments Off

SATERDAG 11 JANUARIE – PADKOS

SATERDAG                   PADKOS

Uit die dagboek PADKOS, uit die Lewende Bybel.

 

As `n mens baie praat, is die moontlikheid om verkeerd te doen soveel groter, maar `n mens wat versigtig is met sy woor­de is verstandig (Spr.10:19). -  ‘n Mens moet gewillig wees om te luister, maar nie gou wees om te praat of om kwaad te word nie (Jak.1:19). – As iemand…nooit iets ver­keerds sê nie, is hy ‘n volmaakte mens want dan is hy iemand wat himself kan beheer (Jak.3:2). – God sal ‘n mens skuldig bevind of vryspreek op grond van wat jy gesê het (Mat.12:37). – Here, sit tog ‘n wag voor my mond; help my om versigtig te wees wat ek sê (Ps.141:3). – Onhou dat Christus ook ter wille van julle gely het en vir julle ‘n voorbeeld gestel het. Julle moet sy voobeeld volg. Hy het geen sonde gedoen nie en nooit iets gesê wat nie absoluut waar was nie. Mense het Hom uitgeskel, maar Hy het nie teruggeskel nie. Toe hulle Hom gemartel het, het Hy nie gedreig dat Hy wraak sal neem nie. Hy het alles oorgelaat aan God… (1 Pet.2:21-23). – Dink aan Hom, dan sal julle moedhou en nie tou opgooi nie. (Heb.12:3).

Posted by Manie on Jan 6th 2014 | Filed in Padkos | Comments Off

SATERDAG 4 JANUARIE – PADKOS

SATERDAG                   PADKOS

Uit die dagboek PADKOS, uit die Lewende Bybel

 

Hy het ons so liefgehad dat Hy ons sondes met sy bloed afgewas het…(Op.1:5). Die grootste liefde wat ie­mand kan hê is om sy lewe prys te gee vir sy vrien­­de (Joh.15:13). Hy het ons sondes op Homself geneem toe Hy die skuld daarvoor op die kruis gedra het. Dit het Hy ge­doen sodat ons ook kan sterwe wat die sonde betref, maar kan lewe in die regte verhouding tot God (1 Pet.2:24). Maar nou is julle sondes afgewas en julle behoort aan God. Jesus Christus en die Heilige Gees het julle saak by God reggemaak (1 Kor.6:11).

Posted by Manie on Dec 28th 2013 | Filed in Padkos | Comments Off

SATERDAG 28 DESEMBER – PADKOS

SATERDAG             DIE LEWENDE WOORD

 

Uit Padkos – .

 

Mense het Hom verag en wou niks met hom te doen hê nie. Hy is iemand wat bittere lyding ken en goed weet wat pyn is. – Hou julle oë altyd op Jesus, want Hy lei ons om op  God te vertrou en Hy sal ons leier bly tot die einde toe. – Maar ons broers het (Satan) oorwin deur die bloed van die Lam en deur die boodskap wat hulle aan ander vertel.

 

SKRIF: Jes.53:3 – Heb.12:1,2 –  Op.12:11

Posted by Manie on Dec 21st 2013 | Filed in Padkos | Comments Off

SATERDAG 21 DESEMBER – PADKOS

SATERDAG                   PADKOS

Uit die dagboek PADKOS, uit die Lewende Bybel.

Dit is God wat julle alles sal gee wat julle nodig het. Hy sal dit op sy eie wonderlike manier doen deur Jesus Christus (Fil.4:19). – Waarop julle in die eerste plek moet konsentreer, is dat God se koningskap erken sal word en dat mense sal doen wat Hy wil hê  (Mat.6:33). – Selfs sy eie Seun het Hy nie terug­gehou nie, maar Hy het Hom gegee om in ons almal se plek doodgemaak te word. As Hy ons sy Seun gegee het, sal Hy dan nie vir ons alles gee nie? Ja, Hy sal dit beslis doen (Rom.8:32). –Want die Here God is ons son wat vir ons lig gee en ons skild wat ons beskerm…en Hy sal niks wat goed is… terughou nie (Ps.84:12). – Dit is God wat ons alles gee om te geniet (1 Tim.6:17). – Hy kan iemand wat moeg is, krag gee en iemand wat swak is, weer sterk maak … dié wat hulle verwagting op die Here stel kry nuwe krag (Jes.40:29,30). Kyk my lewe deur, Here en toets my, beoor­deel my hart en my mo­tiewe (Ps.26:2). As ons erken dat ons son­­de gedoen het, sal Hy ons sondes ver­gewe en ons rei­­nig van al die verkeerde dinge wat ons gedoen het (1 Joh.1:9).

Posted by Manie on Dec 15th 2013 | Filed in Padkos | Comments Off

SATERDAG 14 DESEMBER – PADKOS

SATERDAG                   PADKOS

Uit die dagboek PADKOS, uit die Lewende Bybel.

 

Die Here is `n veilige skuilplek vir almal …in tye van moeilikheid…Here, almal wat vir U ken, vertrou op U want U sal die wat U aanbid nooit in die steek laat nie. (Spr.18:10-11). – Dit is werklik God wat ons vrygemaak het. Ons sal op Hom vertrou en nie bang wees nie. Hy is ons krag en ons verdediger en Hy het ons vrygemaak (Jes.12:2). – Ek is vandag `n ou man, maar ek het nooit in my lewe gesien dat die Here iemand wat aan Hom gehoorsaam is in die steek laat of dat so iemand se kinders kos hoef te bedel nie (Ps.37:25). Daar is geen ander God wat met U vergelyk kan word nie, want U vergewe die sonde van u volk wat oorgebly het. U bly nie vir altyd kwaad nie, en U wil graag u getroue liefde aan ons bewys. U sal ons weer jammer kry en ons sondes on­der u voete vertrap en hulle diep in die see gooi (Miga 7:18). – Sonder iets wat ons van ons kant af verdien het, het Hy dit vir ons verniet ge­gee, want sy Seun wat Hy so lief­het, het dit moont­lik gemaak. Dit is deur die bloed van sy Seun dat God ons verlos en ons alles vergewe wat ons teen Hom gedoen het (Ef.1:6).

Posted by Manie on Dec 7th 2013 | Filed in Padkos | Comments Off

SATERDAG 7 DESEMBER – PADKOS

SATERDAG         DIE LEWENDE WOORD

 

Uit Padkos – .

 

Mense het Hom verag en wou niks met hom te doen hê nie. Hy is iemand wat bittere lyding ken en goed weet wat pyn is (Jes.53:3). –– Die jakkalse in die veld het gate om in te bly en die voëls het neste, maar Ek, die Redder, het nie eers ’n plek van my eie waar Ek my kop kan neerlê nie (Joh.16:33). – Want ons vaste woonplek is nie hier op die aarde nie. Ons sien uit na ‘n permanente tuiste wat kom (Heb.13:14). – Hou julle oë altyd op Jesus, want Hy lei ons om op  God te vertrou en Hy sal ons leier bly tot die einde toe. Hy was gewillig om die skandelike dood op die kruis te sterf ter wille van die vreugde wat voorgelê het. Nou sit Hy in die ereplek in die hemel aan die regterkant van God (Heb.12:1,2). -  Maar ons broers het (Satan) oorwin deur die bloed van die Lam en deur die boodskap wat hulle aan ander vertel (Op.12:11). – God het ons vir Homself uitgekies. Wie sal ons nog kan aankla? Nie­mand nie, want dit is God self wat ons skuld weggeneem het. Wie sal ’n vonnis oor ons kan vel? Daar is niemand wat dit kan doen nie, want Christus Jesus het vir ons gesterf (Op.12:11). –Dit is Hy wat ons so liefgehad het, dat Hy ons sondes met sy bloed afgewas het…aan Jesus Chris­tus behoort die Goddelike eer en die krag tot in… ewigheid (Op.1:5,6).

 “Here, vandag lees ek u Woord en ek luister.”

Posted by Manie on Nov 30th 2013 | Filed in Padkos | Comments Off

SATERDAG 30 NOVEMBER – PADKOS

SATERDAG           DIE LEWENDE WOORD

 

Waarop julle in die eerste plek moet konsentreer, is dat God se koningskap erken sal word en dat men­se sal doen wat Hy wil hê  (Mat.6:33). – Selfs sy eie Seun het Hy nie teruggehou nie, maar Hy het Hom gegee om in ons almal se plek doodgemaak te word. As Hy ons sy Seun gegee het, sal Hy dan nie vir ons alles gee nie? Ja, Hy sal dit beslis doen (Rom.8:32). – Want die Here God is ons son wat vir ons lig gee en ons skild wat ons beskerm…en Hy sal niks wat goed is… terughou nie (Ps.84:12). – Dit is God wat ons alles gee om te geniet (1 Tim.6:17). – Hy kan iemand wat moeg is, krag gee en iemand wat swak is, weer sterk maak … dié wat hulle verwagting op die Here stel kry nuwe krag (Jes.40:29,30). Kyk my lewe deur, Here en toets my, beoor­deel my hart en my motiewe (Ps.26:2). As ons erken dat ons son­­de gedoen het, sal Hy ons son­des ver­gewe en ons rei­­nig van al die verkeerde dinge wat ons gedoen het (1 Joh.1:9). God sê dat ons  ook nie meer skuldig is nie  – as ons vertrou op God wat vir Jesus ons Here uit die dood lewendig gemaak het (Rom.4:24).

Posted by Manie on Nov 24th 2013 | Filed in Padkos | Comments Off

SATERDAG 23 NOVEMBER – PADKOS

SATERDAG                      PADKOS

Uit Padkos – die dagboek uit die Lewende Bybel.

Die Here is ’n veilige skuilplek vir almal …in tye van moeilikheid…Here, almal wat vir U ken, vertrou op U want U sal die wat U aanbid nooit in die steek laat nie. (Spr.18:10-11). – U sal ons weer jammer kry en ons sondes on­der u voete vertrap en hulle diep in die see gooi (Miga 7:18). – Sonder iets wat ons van ons kant af verdien het, het Hy dit vir ons verniet ge­gee, want sy Seun wat Hy so lief­het, het dit moontlik gemaak. Dit is deur die bloed van sy Seun dat God ons verlos en ons alles vergewe wat ons teen Hom gedoen het (Ef.1:6). – Julle is saam met Christus lewendig gemaak en het nou ’n nuwe lewe. Lê julle dan toe op die dinge van die hemel, waar Christus nou in die ereplek aan die regterkant van God sit. (Kol.3:1,3). – Want wat die menslike geaardheid wil doen, is die teenoorgestelde van wat die Gees wil hê, en die doel van die Gees is heeltemal teenstrydig met die doel van die sondige menslike geaardheid (Gal.5:17).  “Here  vandag plaas ek albei my hande in u hande.”

Posted by Manie on Nov 16th 2013 | Filed in Algemeen,Padkos | Comments Off

« Prev - Next »