Archive for the 'Padkos' Category

You are currently browsing the archives of Krag vir Vandag .

SATERDAG 26 APRIL 14: PADKOS

Maar as dit die Heilige Gees is wat ons lewe oor¬heers, bewerk Hy…liefde, blydskap… (Gal.5:22). – Van alle kante af het probleme op my toegesak…in my eie gemoed was daar dinge wat my bang gemaak het. Maar hoe kan God nie ’n mens wat terneergedruk is weer moed gee nie! (2 Kor.7:5,6). – Ons is ook bly as daar moeilikheid kom, want ons weet dat moeilikheid ’n mens leer om geduldig te wees (Rom.5:3). – Hou julle oë altyd op Jesus, want Hy lei ons om op God te vertrou…Hy was gewillig om die skandelike dood op die kruis te sterf ter wille van die vreugde wat voor¬gelê het (Heb.12:2). – Dit is wel waar dat ons baie swaarkry omdat ons aan Christus behoort, maar kyk hoe wonderlik troos en versterk Hy ons nie! (2 Kor.1:5). – Julle moet bly wees omdat julle aan die Here verbind is, Ek wil dit nog ’n keer sê: julle moet bly wees! Julle moet julle nie oor enigiets bekommer nie. Bid daaroor en sê vir God dankie! (Fil.4:4-6).– Die Lam wat op die troon is, sal vir hulle sorg soos ’n herder sy skape oppas. Hy sal hulle bring na die fonteine met water wat lewe gee en God sal al hulle trane afvee (Op.7:17). – Eintlik besit ek niks, maar ek het alles wat die moeite werd is (2 sor.6:10). Laat jou bekommernis aan die Here oor en Hy sal vir jou sorg. Hy sal iemand wat aan Hom gehoorsaam is nooit laat strui¬kel nie (Ps.55:23) Ons sal op Hom vertrou en nooit bang wees nie. Hy is ons krag en ons verdediger en Hy het ons vrygemaak (Jes.12:2). Julle moet julle nie oor enigiets bekommer nie. Bid daaroor en sê vir God duidelik wat julle wil hê. Vra Hom om dit vir julle te doen en sê vir Hom dankie

Posted by Manie on Apr 20th 2014 | Filed in Padkos | Comments Off

SATERDAG 5 APRIL – PADKOS

SATERDAG PADKOS
Uit Padkos – die dagboek uit die Lewende Bybel.
WEEK 24 – 2012

Waar iemand se lewe gebroke is soos ’n riet wat geknak is, sal Hy dit nie verbreek nie, en waar dit swak is soos ’n lamppit wat rook, sal Hy dit nie beskadig nie (Mat.12:20). Die offerande wat U wil hê, is berou; o God, U sal nooit ’n mens verwerp wat opreg berou het en nederig is nie (Ps.51:19). My naam is Die Heilige God. Ek woon in ’n hoë, heilige plek, maar Ek woon ook by mense wat hulle sonde erken en nederig is, want Ek gee sulke mense weer nuwe krag (Jes.57:15,16). Die Here is `n veilige skuilplek vir almal …, (Spr.18:10-11). –

Posted by Manie on Mar 30th 2014 | Filed in Padkos | Comments Off

SATERDAG 29 MAART – PADKOS

SATERDAG PADKOS
As ’n mens deur die geloof in die regte verhouding tot God gekom het, dan lewe hy werklik (Rom.1:17). – Ons het gesê ons glo dat God ons verlos het en ons sien uit na wat Hy nog vir ons gaan doen. Hieraan moet ons vashou en nooit twyfel nie, want dit is God wat dit beloof het, en op Hom kan ons reken (Heb.10:23). – Ons God is in die hemel en Hy maak presies soos Hy besluit het. Daar is niks wat vir God onmoontlik is nie (Ps.115:3). My Vader het aan My gesag gegee om te regeer, en op dieselfde manier gee Ek dit nou vir julle ook. Daarom sal julle in my koninkryk saam met My eet en drink en julle sal op trone sit en oor die twaalf stamme van Israel regeer (Luk.22:29,30). Daar is geen ander God wat met U vergelyk kan word nie, want U vergewe die sonde van u volk wat oorgebly het. U bly nie vir altyd kwaad nie, en U wil graag u getroue liefde aan ons bewys. U sal ons weer jammer kry en ons sondes onder u voete vertrap en hulle diep in die see gooi (Miga 7:18).

Posted by Manie on Mar 23rd 2014 | Filed in Padkos | Comments Off

SATERDAG 22 MAART – PADKOS

SATERDAG PADKOS
Dit is God wat julle alles sal gee wat julle nodig het. Hy sal dit op sy eie wonderlike manier doen deur Jesus Christus (Fil.4:19). – Waarop julle in die eerste plek moet konsentreer, is dat God se koningskap erken sal word en dat mense sal doen wat Hy wil hê (Mat.6:33). – Selfs sy eie Seun het Hy nie teruggehou nie, maar Hy het Hom gegee om in ons almal se plek doodgemaak te word. As Hy ons sy Seun gegee het, sal Hy dan nie vir ons alles gee nie? Ja, Hy sal dit beslis doen (Rom.8:32). –Want die Here God is ons son wat vir ons lig gee en ons skild wat ons beskerm…en Hy sal niks wat goed is… terughou nie (Ps.84:12). – Dit is God wat ons alles gee om te geniet (1 Tim.6:17). – Hy kan iemand wat moeg is, krag gee en iemand wat swak is, weer sterk maak … dié wat hulle verwagting op die Here stel kry nuwe krag (Jes.40:29,30). Kyk my lewe deur, Here en toets my, beoordeel my hart en my motiewe (Ps.26:2). As ons erken ons het sonde gedoen, sal Hy ons sondes vergewe en ons reinig van al die verkeerde dinge… (1 Joh.1:9).

Posted by Manie on Mar 16th 2014 | Filed in Padkos | Comments Off

SATERDAG 15 MAART – PADKOS

SATERDAG PADKOS

As ons erken dat ons sonde gedoen het, sal Hy ons sondes vergewe en ons reinig van al die verkeerde dinge wat ons gedoen het (1 Joh.1:9). Maar as een van julle sonde gedoen het, onthou dat ons iemand het wat nooit iets verkeerds gedoen het nie, en Hy pleit vir ons by die Vader. Dit is Jesus, Christus, wat die prys vir ons sondes betaal het…(1 Joh.2:1,2).

Posted by Manie on Mar 9th 2014 | Filed in Padkos | Comments Off

SATERDAG 8 MAART – PADKOS

SATERDAG PADKOS VIR VANDAG
Uit Padkos – dagboek uit die Die Lewende Bybel.
Ons sien nou die Goddelike heerlikheid van Christus duidelik soos in ‘n spieël….die Heilige Gees…verander ons om al meer soos Christus te word, en al meer sy heerlikheid te kan weerspieël (2 Kor.3:18). – Hy sal vir sy volk sorg soos ‘n herder vir sy skape. Die klein lammertjies dra Hy in sy arms en hou hulle teen sy bors. Versigtig lei Hy die lammerooie (Jes.40:11). God sê dat iemand wat in Jesus Christus glo nie meer skuldig is nie (Rom.3:22). – Christus het nie een enkele sonde gedoen nie Maar God het Hom verantwoordelik gemaak vir al ons sondes asof Hy dit self gedoen het. Nou sê God as ons aan Christus verbind is, is ons skuld weggeneem, net so goed of ons self nooit sonde gedoen het nie (2 Kor.5:21). Hy het ons gered toe Hy ons sondes afgewas en ons ‘n nuwe geboorte gegee het, toe die Heilige Gees ons nuut gemaak het (1 Kor.1:30).

Posted by Manie on Mar 1st 2014 | Filed in Padkos | Comments Off

SATERDAG 1 MAART – PADKOS

SATERDAG PADKOS (Uit die dagboek PADKOS.)

–– ’n Mens wat op Hom vertrou, word nie ver¬oordeel nie, maar ’n mens wat nie hierdie vertroue het nie, is reeds veroordeel omdat dit die enigste Seun van God is in wie hy nie wou glo nie (Joh.3:18). As iemand deur Christus na God toe na¬der kom, kan Christus hom geheel en al red want Hy leef vir altyd om ons saak by God te stel (Heb.7:25). Het ek dan miskien my krag verloor, so¬dat Ek julle nie meer kan verlos nie?” (Jes.50:2). Waar iemand se lewe gebroke is soos ’n riet wat geknak is, sal Hy dit nie verbreek nie, en waar dit swak is soos ’n lamppit wat rook, sal Hy dit nie beskadig nie (Mat.12:20). O God, U sal nooit ’n mens verwerp wat opreg berou het en nederig is nie (Ps.51:19). My naam is Die Heilige God. Ek woon in ’n hoë, heilige plek, maar Ek woon ook by mense wat hulle sonde erken en nederig is, want

Posted by Manie on Feb 23rd 2014 | Filed in Padkos | Comments Off

SATERDAG 22 FEBRUARIE – PADKOS

SATERDAG PADKOS
Uit Padkos – die dagboek uit die Lewende Bybel.

Waar iemand se lewe gebroke is soos ’n riet wat geknak is, sal Hy dit nie verbreek nie, en waar dit swak is soos ’n lamppit wat rook, sal Hy dit nie beskadig nie (Mat.12:20). Die offerande wat U wil hê, is berou; o God, U sal nooit ’n mens verwerp wat opreg berou het en nederig is nie (Ps.51:19). My naam is Die Heilige God. Ek woon in ’n hoë, heilige plek, maar Ek woon ook by mense wat hulle sonde erken en nederig is, want Ek gee sulke mense weer nuwe krag (Jes.57:15,16).

Posted by Manie on Feb 16th 2014 | Filed in Padkos | Comments Off

SATERDAG 15 FEBRUARIE – PADKOS

SATERDAG PADKOS
Hy sal vir sy volk sorg soos ‘n herder vir sy ska¬pe. Die klein lammertjies dra Hy in sy arms en hou hulle teen sy bors. (Jes.40:11). Ons Hoofpriester kan ons swakhede verstaan want Hy het presies dieselfde versoekings as ons gehad, maar Hy het nie daaraan toegegee en sonde gedoen nie (Heb.4:15). Laat elkeen wat moedeloos in die donker rondsoek, op die Here vertrou en op Hom reken (Ps.37:24). Hy sal ons weer in die lig uitlei en ons sal sien hoe Hy ons red (Mig.7:9). As jy op die regte manier na dinge kyk, sal jou lewe helder verlig wees.” (Mat.6:23). – ‘n Mens moet gewillig wees om te luister, maar nie gou wees om te praat of om kwaad te word nie (Jak.1:19). – As iemand…nooit iets verkeerds sê nie, is hy ‘n volmaakte mens want dan is hy iemand wat homself kan beheer (Jak.3:2). – Onhou dat Christus ook ter wille van julle gely het en vir julle ‘n voorbeeld gestel het. Julle moet sy voobeeld volg. Hy het geen sonde gedoen nie en nooit iets gesê wat nie absoluut waar was nie. Mense het Hom uitgeskel, maar Hy het nie teruggeskel nie. Toe hulle Hom gemartel het, het Hy nie gedreig dat Hy wraak sal neem nie. Hy het alles oorgelaat aan God… (1 Pet.2:21-23).

Posted by Manie on Feb 9th 2014 | Filed in Padkos | Comments Off

SATERDAG 1 FEBRUARIE – PADKOS

PADKOS
Uit Padkos – die dagboek uit die Lewende Bybel.
Dit is ’n voor¬reg as Israel se God ’n mens help en as ’n mens sy verwagtinge op die Here sy God stel…(Ps.146:5). Dit alles is die erfenis wat Ek sal gee aan elkeen wat die oorwinning behaal… (Op.21:7). God het vir die wat Hom liefhet dinge voorberei …wat wonderliker is as enigiets wat ’n mens al ooit gesien of gehoor het…maar ons weet nou daarvan omdat God sy Gees gestuur het om ons daarvan te vertel…(1 Kor.2:9,10). In hierdie saak help die Hei¬lige Gees ons ook, want ons is swak. Ons weet nie mooi hoe om met God te praat of te bid nie. Maar die Gees bid vir ons by God op ’n manier wat nie in woorde uitgedruk kan word nie. God ken die harte van men¬se deur en deur en Hy weet ook wat die Gees bedoel. Want wat die Gees vir ons by God bid is ook wat God wil (Rom.8:26,27). Wanneer die Gees, wat self die waarheid is, kom, sal Hy julle in die waarheid inlei (Joh.16:13). Want die Here God is ons son wat vir ons lig gee en ons skild wat ons beskerm…en Hy sal niks wat goed is… terughou nie (Ps.84:12).

Posted by Manie on Jan 26th 2014 | Filed in Padkos | Comments Off

Next »